Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 32, 33, 34

Overleg Beethoven 2
Bewoners en Amsterdam Zuidas hadden in juli overleg gevoerd over de bouwenveloppe voor kavel Beethoven 2 waarvoor een tender begin 2019 in de markt wordt gezet. Belangrijke punten waren: door het Beatrixpark gaat geen zwaar bouwverkeer, bewoners wensen dat er een sculpturaal gebouw wordt neergezet. Onder de appartementengebouwen komt een parkeergarage, die ondergronds verbonden is en die één in- en uitgang bij de Chr. Neefestraat heeft. Er komt maximaal 1 parkeerplaats per woning. Aandachtspunt vanuit de omgeving is dat busjes, taxi’s en auto’s die bij het complex moeten zijn ontmoedigd moeten worden op bovengronds ‘verkeerd’ te parkeren. Voordat de tender start, is de infrasituatie (fietspaden e.d.) duidelijk. Alle bouwlogistiek zal worden afgewikkeld via C. Neefestraat. Het BLVC-kader Zuidas is van toepassing (o.a. trillingsarm en geluidsarm funderen en heien mits dit technisch mogelijk is). Lees meer

Renovatie metrostation RAI start 27 augustus
Tijdens de renovatie kunt u niet binnen in het station van en naar de metro/trein lopen. U kunt de trein en metro alleen buitenom bereiken. Het station is verder wel gewoon in gebruik. Eind mei 2019 is de verbouwing klaar. Lees meer

Berichten van Amsterdam Zuidas:
Definitief groen licht voor start bouw Zuidasdok op 15 augustus 2018
Het Tracébesluit Zuidasdok is onherroepelijk, er is definitief goedkeuring voor de start van de bouw. De Raad van State deed vandaag uitspraak over de twee resterende beroepen tegen het Tracébesluit Zuidasdok. Na een tussenuitspraak begin 2017 is gewacht op definitief uitsluitsel, vorige week was het dan zover. De minister van Infrastructuur en Waterstaat werd vorig jaar, in een tussenuitspraak, door de RvS gevraagd de geluidhinder en veiligheid in de eindsituatie beter in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot nieuwe onderzoeken en extra geluids- en veiligheidsmaatregelen. De nieuwe onderzoeken zijn op verzoek van de RvS door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak beoordeeld. Vandaag verklaarde de RvS de beroepen ongegrond. Lees meer

Hoe duurzaam is The Edge anno 2018?    The Edge was bij oplevering in 2015 het duurzaamste gebouw van de wereld. Hoofdhuurder Deloitte 'versloeg' daarmee concurrent PWC, dat tot die tijd die eer had met haar kantoor in Londen. Hoe duurzaam is The Edge met de bril van 2018? Lees meer
Boelegracht deels klaar    De gebiedsontwikkeling aan de westkant van het Zuidas-centrumgebied, met onder andere de woontorens van de Gershwin Brothers, waarin ook restaurant Loetje zit, is nu klaar. De ruim 25 meter brede gracht is een vervanging van de veel smallere waterloop aan de kant van de A10 Zuid, die verdwijnt vanwege de verbreding van de A10. Lees meer
Kansen voor ondernemers in de Zuidas-‘plinten’   Bent u ondernemer en zoekt u ruimte op de begane grond van een gebouw in Zuidas? Wij stellen u graag voor aan onze ‘plintenmanager’: Janneke den Ouden. ‘We zoeken vernieuwende concepten en ondernemers die iets nieuws toevoegen aan Zuidas.’ Momenteel zijn er een paar ruimten beschikbaar in Zuidas, onder andere in het gebouw Vivaldi en het Atrium. ‘Bij de plint van Vivaldi  is het goed om in het achterhoofd te houden dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) binnenkort hiernaartoe komt en het Van der Valk Hotel in aanbouw is’, zegt den Ouden.‘ Lees meer

Bericht in Het Parool   Naast tulpen uit Amsterdam is er nu Tulpenlikeur van de Zuidas.     Merel Ligtelijn en Frans Taselaar maakten hun 'Primeur Zuidas' van 6000 rode tulpen die groeiden langs de Ring A10. Lees meer

Stadsdeelcommissie in de Wijk – Buitenveldert/ Zuidas op 26 september 2018 om 19:30 uur

Bericht GBC Zuidas: “Amsterdam zet samen met werkgevers in op Mobility as a Service (MaaS)
"Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer een vanzelfsprekendheid is of veel minder wordt gebruikt. Dit concept heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio structureel te verbeteren.” Lees meer en zie ook onder Bekendmakingen gemeente Amsterdam over de subsidie.

Nieuwsbrief Amsterdam 23 augustus 2018 editie Zuid met o.a. Uw huis en de stad natuurlijk koeler maken? Dat kan met een groen dak. Bekijk de online versie.

Kunst en Cultuur
2 september 2018, 11:30 – 17:00 uur, zomerfeest n het Amstelpark   Dat biedt een podium aan liefhebbers en professionele kunstenaars, natuurinitiatieven en ambachtslieden die verbonden zijn aan het Amstelpark of actief zijn in omringende wijken. Het Zomerfeest vindt plaats in het gebied tussen de Orangerie, het Glazen Huis, het Stadshout Podium en het Belgische Paviljoen. Van daaruit zijn er optredens, workshops, demonstraties, natuurwandelingen en exposities.

1 en 8 september 14.00 -16.00 uur tekenles in de Botanische tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8 Lees meer

3 september 12.00 uur in Circl Circulariteit Kick-off Plasticdieet      In september gaan we samen afkicken van wegwerpplastic Tijdens de Kick-Off kom je alles te weten over het Plasticdieet, krijg je tips en tricks en spreken we met experts over de gevolgen van plastic verontreiniging van het zeewater. Lees meer

t/m 9 september 2018 GOING NOMAD in en rond het Glazen Huis, Amstelpark   Lees meer

10 – 22 september 2018, 15:00 – 18:00 uur, TEMPORARY COUNTRY LIFE @Zomerpark, Amsterdam Zuidas, Gustav Mahlerlaan tussen NOMAhouse en de Blaashal
Performance door Jakob Ehrlich en Martin Kofoed Pedersen. Dr. Maarten Zwiers geeft een lezing over country culture in de V.S. en de invloed die dat op Nederland heeft. Gratis koffie en .. cookies.
Het is een kunstproject van Nicola Godman. Lees meer

10, 12, 17, 19, 24, 26 september, 18.30-9.30 en 20.00 – 21.15 uur Yin Yogales in Circl, basement, Mahlerplein   Circl mag voor elke yogales in Circl vijf gratis plekken weggeven. Wees er snel bij en meld je hier aan.

16 september 11.00 tot 13.00 uur, Polderlandexcursie met Nico Jansen en Trees Kaizer, vertrek Depot Oeverlanden  bij het NME-centrum 'De Waterkant' aan het begin van het Anton Schleperspad.
Wandeltocht naar de stukken weiland die nog resteren van de Riekerpolder.

28 september ZuidasRun de 10e editie    U kunt zich inschrijven als businessteam of als individuele deelnemer via deze link. Voor meer informatie kijk hier.

2 november Theaterproductie Safaripark Zuidas in Circl, Mahlerplein     T/m 1 december in totaal veertien keer te zien op diverse locaties op de Zuidas. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

t/m 2 september werkzaamheden Arnold Schönberglaan      De aan- en afvoer van zand, puin, slib, materiaal en materieel vindt plaats in die periode op doordeweekse dagen tussen 06.00 en 23.00 uur. Gedurende drie spitsmomenten wordt er geen zand aangevoerd, het gaat om de volgende tijdstippen: 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 16.00 – 19.00 uur. Bekijk de locaties op de kaart en lees meer

Werkzaamheden 2Amsterdam vernieuwbouw september  In augustus werd gestart met het inbrengen van damwanden. Dit is ook gelijk de ‘buitenmuur’ van de toekomstige parkeergarage. Om dit te kunnen doen hebben is het maaiveld tussen de torens op gelijke hoogte gebracht met de rest van de omgeving. Verder moeten er objecten uit de grond worden getrild.
Gelijk met het maken van de bouwkuip start aanpak westelijke toren (naast Atrium). Dit wordt een hotel met op de bovenste laag een skybar. De staalconstructie van de skybar wordt in september gemaaakt. Als de staalconstructie staat, worden daarin betonnen vloerelementen gelegd die de constructie compleet maken. Begin oktober start aanbrengen nieuwe gevel van het toekomstige hotel. Lees meer
Tot eind 2019 veel werkzaamheden rondom RAI
– Afsluiting fietstunneltje  t/m 29 augustus 2018    
– Station RAI afsluiting fietsenstalling → 20 juli 2018 – februari 2019
– RAI Renovatie metrostation → 31 juli 2018 – mei 2019
– Stremming: tram 4 zal tussen 1 oktober 2018 en juli 2019 een aangepaste route rijden naar het Amstelstation in plaats van naar Station RAI. De buslijnen blijven wel rijden, maar krijgen tijdelijke haltes. Alternatieven zijn de Noord/Zuidlijn, andere metrolijnen en de gewijzigde route van tram 12, die vanaf de zomerdienstregeling vanaf Amstelstation via het Museumplein en Leidseplein naar Amsterdam CS rijdt.  Lees meer

Afsluiting de De Boelelaan: Rijdt u vanaf de Amstelveenseweg met de auto richting Zuidas? Houdt u er dan rekening mee dat de De Boelelaan, ter hoogte van de VU t/m maandag 3 september 05:00 uur is afgesloten. Lees meer

Kop Zuidas tijdelijke afsluiting fietstunneltje onder Europaboulevard t/m eind oktober     Vanwege de aanleg van een nieuw afwateringsriool gaat het fietstunneltje onder de Europaboulevard richting station RAI tijdelijk dicht. Het werk vindt plaats tijdens de komende zomervakantie, om hinder voor zo veel mogelijk mensen te beperken. Er worden ter plaatse omleidingsroutes aangegeven. Het werk start op 30 juli 2018 en is voor het begin van het nieuwe schooljaar afgerond. Daarna wordt het riool verder aangelegd tot aan de Kleine Wetering. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober. Tijdens deze periode zal verkeer op de Gaasterlandstraat gedurende circa een week via een korte bypass worden omgeleid.

Bouw EMA   “Een nieuwe dag betekent een nieuwe hoogte van de kern van het nieuwe EMA gebouw op de Zuidas in Amsterdam. Het stijgt 2.70 meter per dag." Bericht op Twitter

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & Stadsdeel

Subsidieregeling MaaS Bewoners lees meer
Verkeersbesluit – instellen 30 km zone – Amstelveenseweg 601.
Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam. Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tot 31 augustus bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen. 
Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Marijkestraat 50, 1077 XD: voor het veranderen en vergroten van de begane grond.
Amsterdamse Bos t/o Boeierspad, 1081 KE:  het plaatsen van meubel 1 in Amsterdamse Bos
Amsterdamse Bos t/o Boeierspad, 1081 KE: voor het plaatsen van meubel 4 in Amsterdamse Bos, …
Zuidelijke Wandelweg 33, 1079 RK: voor het wijzigen van de noordgevel, het maken van een patio en het veranderen van de indeling van het gebouw Zuidelijke Wandelweg 33.
Verleende omgevingsvergunning
– t.h.v. de Mirandalaan / Peelstraat (openbare ruimte), 1079 RN: voor het plaatsen van een Joods Monument in de openbare ruimte aan De Mirandalaan, ter hoogte van de Peelstraat
Willem Pijperstraat 74, 1077 XM: voor het realiseren van een aanbouw
Henriëtte Bosmansstraat 45-H, 1077 XG: voor het bouwen van een dakkapel, verzonden …
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Zuidelijke Wandelweg 33, 1079 RK: voor het wijzigen van de noordgevel, het maken van een patio en het veranderen van de indeling van het gebouw, verzonden d.d. 15 augustus 2018.
– t.h.v. Riekerweg, voor het realiseren van een werkterrein met een instandhoudingstermijn van 6 jaar en het vellen van houtopstanden, verlenging verzonden op 11 juli 2018.
Aanvraag vergunning snoei
Prinses Marijkestraat 5, 1077 XA: voor het snoeien van twaalf bomen langs het Zuider Amstelkanaal ter – hoogte van de Prinses Marijkestraat.
Verleende kapvergunning
– Peter van Anrooystraat 8 (openbare ruimte), 1076 BH: voor het kappen van een zilverlinde (Tilia tomentosa) met boomnummer 574728 staande in de openbare ruimte. Er geldt een herplantplicht. 
Aanvraag exploitatievergunning
Claude Debussylaan 35, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras.
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2018-30544.
De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
Verleende horecavergunning
Jollenpad 10, 1081 KC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras
Aanvraag evenementenvergunning
Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van het evenement "Spooktaculer" op 28 oktober 2018 van 10:00 uur tot 12:30 uur.
De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het houden van het evenement " Women in Sales Awards" op 3 …
Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Frits @ Strandzuid" op 31 augustus
APV vergunning
Z/18/258831 TVM, Prinses Irenestraat 36-52, 13-8-2018 t/m 31-12-2018.
Z/18/258808 Object, Willem Pijperstraat 72, 10-8-2018 t/m 30-11-2018.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2018 01-10-2018  Beethovenstraat 200, Amsterdam   plaatsen van diverse verlichte reclames.
Ontvangstdatum aanvraag: 16 augustus 2018. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V.
15-08-2018 26-09-2018  De Boelelaan 28, Amsterdam   vervangen van de gevelreclame van Marktlink door Monolith. Aanvrager: Monolith Investment Management B.V.
15-08-2018 26-09-2018  Gustav Mahlerlaan 997, Amsterdam   wijzigen van het gebruik van een deel van de woning tot kantoor. Aanvrager: Nedstede Real Estate Management B.V.
09-08-2018 20-09-2018  Beethovenstraat, kavels 2, 6 en 7, Amsterdam   kappen van 110 bomen aan de westkant van het Beatrixpark. Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Zuidas
08-08-2018 19-09-2018  Gustav Mahlerlaan 900, Amsterdam   plaatsen van een reclamezuil op het plein naast het gebouw gelegen aan de Gustav Mahlerlaan 900. Aanvrager: Nedstede Retail BV. 
07-08-2018 18-09-2018  Europaplein 24, Amsterdam   tijdelijk plaatsen van twee informatiezuilen in/bij het Beatrixpark Amsterdam. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
30-07-2018 10-09-2018  Europaplein 24, Amsterdam   uitbreiden van hal 5 van de RAI Amsterdam. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
30-07-2018 10-09-2018  Europaplein 24, Amsterdam   het kappen van 4 bomen. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
26-07-2018 06-09-2018  IJsbaanpad 1 A, Amsterdam   plaatsen van een sculptuur van André Volten.
Aanvrager: BPD Ontwikkeling BV. 
24-07-2018 04-09-2018  Gaasterlandstraat 5, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van de verleende omgevingsvergunning van een tijdelijke kinderdagverblijf, voor de periode van 1 jaar. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed.
Beslistermijn verlengd
14-08-2018 25-09-2018  Sectie: AK 4627, Amsterdam   het inrichten werkterrein tbv realisatie Zuidasdok. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
14-08-2018 25-09-2018  Sectie: AK 5024, Amsterdam   inrichten werkterrein tbv realisatie Zuidasdok.
Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
02-08-2018 13-09-2018  Tussen A.J. Ernststraat en De Boelelaan , Amsterdam    kappen van 10 bomen, op de kadastrale locatie AK 4674 te Amsterdam. Aanvrager: Vital VOF.
24-07-2018 04-09-2018  A10 Zuid t.h.v. Amstelveenseweg, Amsterdam   oprichten van een gebouw t.b.v. het Metro-personeel. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
Wabo verleend
16-08-2018 28-09-2018  De Boelelaan 1081, Amsterdam   verlengen van de tijdelijke instandhoudingstermijn voor de depot afvalstoffen, gassen en materialen op de locatie De Boelelaan 1081 te Amsterdam met een instandhoudingstermijn tot en met maximaal 20 augustus 2023.
Aanvrager: Stichting VU.
14-08-2018 26-09-2018  Boeierspad 12, Amsterdam   voor het omzetten van een tijdelijke vergunning in een definitieve vergunning met bestemming daarvan tot botenloods. 
03-08-2018 14-09-2018  De Boelelaan 50, Amsterdam   plaatsen van 32 vlaggenmasten van 10 meter hoog (vanaf maaiveld) op de noordelijke bijtribune op de locatie De Boelelaan 50 (AK 1909).
Aanvrager: Gemeente Amsterdam. 
31-07-2018 08-09-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam   wijzigen van de B-toren van het WTC, op de locatie Strawinskylaan 1, waarbij de wijzigingen bestaan uit het realiseren van twee hotelkamers.
Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.

Wabo, reguliere procedure, vergunning geweigerd
02-08-2018 13-09-2018  Gustav Mahlerlaan 1200 – 1244, Amsterdam   weigering vergunning voor het plaatsen van reclame-uiting op de stoep. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
22-08-2018 03-10-2018  Parnassusweg 1021, Amsterdam   starten van een restaurant.
Melder: Loetje Zuidas B.V.

   

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Gershwin, Kop Zuidas, Mahler, Noordzone, Publicaties, RAI, Strawinsky, Weekberichten, Zuidasgebieden.