Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 33 & 34

19 september van 16.00 – 18.00 uur Groene wandeling in Zuidas voor bewoners en belangstellenden

Dienst Zuidas gaat samen met bewoners en belangstellenden op zoek naar kleine en grote ideeën voor groene projecten in Zuidas. Bij slecht weer wordt de wandeling verplaatst naar een andere datum. Aanmelden graag uiterlijk 5 september via deze link

U kunt meedenken over groene projecten die u graag in Zuidas gerealiseerd zou zien. Vul daarvoor uw top 3 in op het aanmeldformulier. Deze projecten probeert dienst Zuidas dan zoveel mogelijk mee te nemen in de route. Dienst Zuidas bepaalt uiteindelijk welke ideeën worden uitgevoerd.

De wandeltocht is een vervolg op een groene fietstocht in mei 2011. Bewoners en geïnteresseerden hebben toen samen met medewerkers van de gemeente Amsterdam door Zuidas gefietst om te kijken naar mogelijkheden om meer te doen met groen. Een aantal van deze ideeën is de afgelopen jaren met succes uitgevoerd.

Schilder Dirk Hakze in actie Kijk hier.

Column: Dood gevonden op de Zuidas

Dichtbij.nl plaatste een artikel over Zuidas van Alex::”Er ligt een vogel op spoor 2. Nadat het gerommel van de laatste tram is weggestorven in de nacht, trekken de lijkenpikkers hem naar de vergetelheid tot er alleen een pluizig karkas over is. Een vlek op het beton. Maar er is hoop. Troost wordt namelijk geboden door de vooruitgang.”

Uit: Nieuws van B&W

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het plan om op de hoek van de Buitenveldertselaan/ Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan een gebouw te realiseren met maximaal 16.500 vierkante meter voor een kantoor, bijbehorende parkeervoorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, detailhandel of horeca in de
plint. Het gebouw past in het streven van de gemeente om ten noorden van de Gustav Mahlerlaan een gemengd gebied te maken met kantoren, woningen en hotels.

Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 27 aug. 9:00 – 12:30 uur, locatie: De Rooszaal (0239), stadhuis

Agendapunten: 11 bij Verkeer en Vervoer: Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 5,9 miljoen ten behoeve van de planuitwerkingsfase project Ombouw Amstelveenlijn Nr. BD2014-006197

Bij tkn 27 Beantwoording brief vrienden van het Elzenbos.

beethovenstraatBouw spoorviaduct Beethovenstraat

Maandag 18 t/m donderdag 28 augustus van 7.00 uur – 19.00 uur (werkdagen) heiwerkzaamheden oostkant. Maandag 1 september t/m medio februari 2015 van 7.00- 19.00 uur vervolg bouw oostelijk landhoofd en steunpunten.

Om deze werkzaamheden, die geluidshinder geven, veilig te kunnen uitvoeren wordt het autoverkeer in beide richtingen via de westzijde van de Beethovenstraat over één rijstrook per richting geleid. De oostelijke rijbaan is dan volledig afgesloten. Zo ook het oostelijk voet- en fietspad. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen over het westelijk voet- en fietspad. De Beethovenstraat oversteken kan ter hoogte van de met verkeerslichten beveiligde oversteek bij de G. Mahlerlaan of maak gebruik van de tunnel onder de Beethovenstraat bij de Strawinskylaan. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Publiekscontacten via 0800 – 776 7245 en kijk op  www.prorail.nl/ovsaal

5 t/m 8 september werkzaamheden aan het spoor

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 september van 02.10 uur t/m maandagochtend 8 september 05.10 uur worden er door ProRail op verschillende locaties aan het spoor tal van werkzaamheden uitgevoerd.  Zo wordt er een ophaalburg gemonteerd, een nieuw stuk spoor aangesloten en worden de vloerdelen voor een nieuw viaduct aangebracht. Er rijden geen treinen tussen: Schiphol en Amsterdam Sloterdijk * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid * Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Zie ook NS Reisplanner. 

25 aug. – 6 sept. ‘s nachts werkzaamheden aan de A10

Van maandag 18 tot en met zaterdag 23 augustus vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Van maandag 25 tot en met zaterdag 30 augustus wordt er gewerkt tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september wordt er gewerkt tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat en Amstelveenseweg

De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Voor vragen mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveenseweg wordt gewerkt. Lees meer in het pdf fred_roeskestraat_werkzaamh 2014

Werkzaamheden Beatrixpark

In de komende weken vinden het Beatrixpark werkzaamheden plaats. Zoals de aansluiting van de kantoren van AkzoNobel en Stibbe op stadsverwarming en warmte en koude opslag (WKO). Het fietspad en de oostelijke brug gaan eind september weer open.

23 en 24 augustus laatste weekend werkzaamheden aan de Boelelaan

Aan de noordzijde van de De Boelelaan langs de tramlus van de lijnen 16 en 24 tegenover de VU wordt een fietspad aangelegd. Tijdens het werk blijven de trams gewoon rijden. Doordeweeks is tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat één rijstrook beschikbaar richting het westen (Amstelveenseweg) en één rijstrook richting het oosten (Europaboulevard).

In september 2x weekendafsluiting Amstelveenseweg

Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland waarvoor de Amstelveenseweg moet worden afgesloten: 5 – 8 september en 19 – 21 september.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Parnas in Zuidas. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Begraafplaats Buitenveldert aan de westzijde, de Fred. Roeskestraat aan de noordzijde, de Parnassusweg aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde.

Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voorziet in de vervangende nieuwbouw van het rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. De overige gronden binnen het plangebied krijgen een conserverende bestemming.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Gustav Mahlerlaan 48, 1082 MA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 20 augustus 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 6 augustus 2014. Dossiernummer 43-936007.

De vergunning ligt vanaf 18 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo

  • Europaboulevard – 1222495, aanleggen en gebruiken 150KV-kabel t.b.v. de inlussing voor hoogspanningsstation Zorgvlied, in afwijking van bestemmingsplan Buitenveldert.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 14 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Amstel 1, Amsterdam. Zienswijze indienen? Binnen zes weke en sturen aan het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam onder vermelding van het betreffend adres en aanvraag.

Aanvraag evenementenvergunning

  • Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement “Slotmanifestatie” op 24 september 2014 van 09:00 uur tot 18:30 uur. Dossiernummer 32-930526.

De aanvraag ligt vanaf 18 augustus 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

  • Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het houden van een evenement “Meatless Monday” op 22 september 2014 van 11:00 uur tot en met 14:00 uur. Dossiernummer 32-934248.

De aanvraag ligt vanaf 11 augustus 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en  stuur het aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

van 1 t/m 5 september On the Roof film op het dak van de VU

Vijf dagen lang geniet je op de 16e verdieping van de nieuwste films uit de wereldcinema*, bijzondere voorgesprekken met wetenschappers en gastsprekers en een spectaculair uitzicht over de stad. Het On the Roof Film Festival is de aftrap van het VU-jaarthema ‘Vertrouwen geven’. Hoe kun je integer handelen en geef je daarmee vertrouwen aan de ander? Deze vraag komt binnen de vijf getoonde films op verschillende wijze aan bod. Klik voor het Programma.

7 sept – 30 nov Labportal 10, Salina door AnneMarie van Splunter in het Glazenhuis, Amstelpark

Voor het Glazen Huis, maakt AnneMarie van Splunter een zoutsculptuur. Ook andere kunstwerken zijn er te zien. Meer informatie hier.

9 september 2014, lunchconcert 12:30-13:00 uur Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Het Ysaye Trio, bestaand uit Rad Ovcharova, viool, Emlyn Stam, altviool en Willem Stam, cello, spelen werken van Bach en Schubert.

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 

14 september 17.00 uur Pure markt, Amstelpark

 

 


 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.