Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 33 & 34

CRH in The Rock

the rock “CRH Europe, wereldwijd leider in bouwmaterialen, sloot een nieuwe langjarige huurovereenkomst met Deka Immobilien voor 1.600 m2 kantoorruimte in het gebouw The Rock aan de Amsterdamse Zuidas. De kantoorruimte ligt op een deel van de zesde en de gehele zevende verdieping van het gebouw. Deze vestiging wordt het nieuwe regionale hoofdkantoor van CRH Europe. Met de verhuur aan CRH Europe is The Rock weer bijna volledig verhuurd.” aldus het bericht op de website vastgoedmarkt.nl.

ING kantoor in beeld

 

Reageer op Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad

logo regioraadHet gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is m het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een consultatieronde plaats. Reacties kunnen tot 15 september worden doorgeven via het digitale reactieformulier.

of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 15 oktober vindt de bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te vinden op:

http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx , http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 , http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Vergadering van de Commissie BWK, 28 augustus, 9:00-12.30 uur /13.30 uur tot 17.30 uur / 19.30 uur tot 22.30 uur, Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agendapunt 40- Behouden van het convict van het voormalige St. Nicolaascomplex en het aanwijzen van het convict en de kapel als gemeentelijk monument Nr. BD2013-007242  

Ter kennisnamelijst: Ruimtelijke ordening:

 • Tkn 11 Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Mahler. (BD2013-003625
 • Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas Lyceum. (BD2013-008268)
 • Tkn 17  Vrijgeven voor de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. (BD2013-005754)
 • Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas Lyceum. (BD2013-008268)
 • Tkn 27  Voortgang vier selecties voor middeldure huur; toezegging aan de commissie BWK. (BD2013-007832). Betreft o.a. Gershwin kavel 11 en 12.

De Boelelaan vorige week al open

Op 21 juni begonnen de zomerwerken om o.a. de bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren. Op diverse locaties is intensief aan de weg gewerkt: Op de De Boelelaan (tussen de Amstelveenseweg en de Buitenveldertselaan), aan beide op- en afritten A10/s108 met kruisingen Amstelveenseweg en op de Europaboulevard. Vanaf maandag 12 augustus zijn deze wegwerkzaamheden grotendeels klaar. Plaatselijk zullen er nog wel afrondende werkzaamheden plaatsvinden, maar hiervoor zijn geen afsluitingen meer nodig.

Werkzaamheden Prorail

Zaterdag 31 augustus en 7 september van 07.00- 19.00 uur intrillen damwand ter hoogte van de Amstel.

Afsluiting A10 Oost van 23-26 augustus en van 30 augustus- 2 september

Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dit betekent dat de A10-Oost de komende tijd op de volgende tijdstippen is afgesloten:

 • Van vrijdag 23 augustus 23.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur
  A10-Oost afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111, s112 en s113.
 • Van vrijdag 30 augustus 23.00 uur tot maandag 2 september 05.00 uur
  A10-Oost afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111 Amstel en s112 Duivendrecht richting Almere / Amersfoort.

Door deze afsluitingen kunt u voor uw reis van of naar Schiphol te maken krijgen met extra reistijd als u met de auto komt. Meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden of bel 0800-8002 (gratis, tussen 06.00 – 22.30 u).

Bouw aan Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent ook dat de pluk- & moestuin, de tennisbaan en het groen worden verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe ontwikkelingen. De reguliere werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken. Zie voor uitgebreidere informatie o.a. over parkeren en omleiding verkeer kijk hier.

Gewijzigde dienstregeling metro

Vanaf 26 mei t/m 25 augustus is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in de metrotunnels.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving: Verkeersbesluit secundaire rijweg Gustav Mahlerlaan ter hoogte van ACTA Amsterdam-Zuid, om aan de secundaire rijweg Gustav Mahlerlaan ter hoogte van ACTA zeven parkeerplaatsen aan te leggen, met op het onderbord alleen busjes voor gehandicaptenvervoer min. 2 m hoogte en max. 3h.. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor de volledige tekst kijk hier.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • De Boelelaan 1108, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 16 augustus 2013 tot en met 4 oktober 2013, verzonden d.d. 7 augustus 2013. Dossiernummer 43-730979.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 augustus 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw

 • Gustav Mahlerlaan, kavel 14/16 – 864851, oprichten gebouw, met bestemming daarvan tot woningen, kantoren en parkeergarage (17-06-2013); Nieuwe beslisdatum: 23-9-2013

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Grachtenfestival in Zuidas met lunchconcerten

Donderdag 22 augustus, 13.00 -14.00 uur, ITO-toren, Gustav Mahlerplein. Het ensemble Davai Perkusion brengt eigentijds repertoire waarbij theatrale elementen in het optreden zijn geïntegreerd. Zij brengen werken van Chernienko, Wenjing, Reumert, Ford, Menke, Yoshihisa, Bach. Voor het totale programma, lees hier verder.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Alex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.
 

On the roof filmfestival VU, de Boelelaan 1105, 19:00-22:20 uur

3 september Into the wild,

4 september Une hirondelle a fait le printemps,

5 september De Regenmakers,

6 september Love & Fungi.

VU Connected, Cineville en o.a. Hello Zuidas organiseren de tweede editie van het On The Roofff Film Festival. Het enige filmfestival op grote hoogte! On the Roofff 2013 duurt vier avonden en heeft als centraal thema duurzaamheid en natuur.

VUconnected Filosofie op de Zuidas, 6 september 2013, 18:00 – 19:30 uur, op het dak van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105

Voorafgaand aan de filmavond een gesprek in het kader van duurzaamheid met Prof. Louise Fresco, Ad Verbrugge (VU-filosoof) Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Vorig jaar is Fresco benoemd tot lid van de Académie d'agriculture de France. Zij is het tweede Nederlandse lid van deze Franse Académie.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en de MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie. Kijk voor de workshops op de website. Meedoen aan de workshops? Inschrijven kan via info@zone2source.net  
 

Lees verder over: Weekberichten.