Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 33 en 34 2020

Het informatiecentrum Zuidas is vanaf 1 juli 2020 beperkt open voor publiek. Adres: World Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW  Amsterdam. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak via contact@zuidas.nl. Vooralsnog zijn tot 1 september 2020 bezoeken alleen mogelijk op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Berichten van Zuidas:   
*Twee woningbouwprojecten in voorbereiding        We bereiden de tenders voor van twee woningbouwprojecten in Zuidas. De eerste is voor een bouwkavel bij het Beatrixpark. De andere voor de eerste bouwkavel van de nieuwe woonwijk Ravel. We onderzoeken eerst of de markt geïnteresseerd is. Lees meer
*Enquête voor opnieuw inrichten Wielingenstraat         De Wielingenstraat is toe aan groot onderhoud. We willen van de gelegenheid gebruikmaken om de straat meteen beter in te richten. Maar voordat we dat doen, willen we graag van u horen welke verbetermogelijkheden u ziet. Vul voor 6 september 2020 de enquête in.
*Alles weer netjes rondom station RAI    Van een leien dakje, zo verliepen de werkzaamheden rondom station RAI deze zomer. ‘Nu ook dit af is, ziet het gebied rondom RAI er weer overzichtelijk en netjes uit,’ aldus projectleider Hanno de Groot. Lees meer
*Transformatie oud kantoorpand aan Prinses Irenestraat       Een voormalig kantoor uit de jaren zeventig aan de Prinses Irenestraat wordt getransformeerd. Het betreft een van de eerste gebouwen van Zuidas. De Amsterdam International Community School (AICS) die er nu in zit, gaat verhuizen. Lees meer                                                                                                                    *Bomen De Boelelaan opnieuw voorbereid op verplanting    Vanaf 20 augustus 2020 behandelen we opnieuw de Hollandse linden die zich op het middendeel van de De Boelelaan bevinden. Doel is ze goed voor te bereiden, zodat ze bij de herinrichting van de straat nog jaren mee kunnen op hun nieuwe plek. Lees meer
*Zullen we de Rosy Wertheimstraat mooi maken?         Nu de woongebouwen Xavier, The George en The Gustav klaar zijn, gaan we de Rosy Wertheimstraat inrichten. Hoe? Dat is precies waarover we het met u willen hebben. Lees meer
*Brand in Valley snel onder controle      Het was schrikken, maandagavond 10 augustus 2020: vlammen uit de noordelijke toren van het in aanbouw zijnde complex Valley. Gelukkig bleek de schade de volgende ochtend erg mee te vallen. Lees meer

Ter inzage voor inspraak
*Ter inzage t/m 10 september Concept wijzigingen evenementenbeleid en APV met o.a. *Wijziging in de APV m.b.t. eendaagse evenementen waarvoor geen vergunning nodig is; *Wijziging in een aantal lokatieprofielen; *Vaststellen van een handhaving-strategie. Lees meer

Nieuwsbrief 44 Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder  Rondje Nieuwe Meer zondag 20 september van 11.00uur tot 15.00uur     Voor de geoefende wandelaar zullen deze 12 kilometers geen enkel probleem zijn. Elk mens is in principe een wandelaar en voor de meesten van ons zal deze afstand makkelijk afgelegd kunnen worden. We starten op het depot en lopen tegen de wijzers van de klok in om Het Nieuwe Meer.  Onderweg wordt stil gestaan bij wetenswaardigheden en waarnemingen. Vanwege de corona maatregelen moeten deelnemers zich aanmelden per e-mail: Nico Jansen bestuur@oeverlanden.nl.

Schoonmaak Gijsbrecht van Aemstelpark       Wie helpt er mee op 19 september, bv van 12.00 tot 14.00 uur. Die dag is het World Clean Up Day. Geef dan ook aan in welk deel van het park. En als je zelf een schoffel, bezem en handschoenen hebt, neem ze svp mee. Aanmelden via vriendengvapark@live.nl.

26 september  Komt u ook?  gratis lunch aangeboden door het levensboomcollectief (i.s.m. met het Oranjefonds) aan maximaal 60 bewoners van Buitenveldert/Zuidas. De Levensboom staat op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark en heeft zich deze zomer steeds meer ontwikkeld tot een ontmoetingsplek voor bewoners, zowel jongeren als ouderen. Daar is het Ontmoetingseiland ook voor bedoeld en het Levensboomcollectief spant zich al een paar jaar in om diverse bijeenkomsten op dit eiland te organiseren. Achter de naam Levensboomcollectief gaat een groepje van 6 enthousiaste vrijwilligers schuil, dat eerder het Winterfeest en vorig jaar de Burendaglunch heeft georganiseerd. Meld u vooraf aan via ontmoetingseiland@kpnmail.com. Lees meer

Bericht van Hello Zuidas Veiligheidsplatform     Hoe heeft Zuidas de afgelopen maanden beleefd? Wat ligt er nog voor ons in het verschiet? Tijdens het Hello Zuidas Veiligheidsplatform bespraken we de afgelopen maanden met Pierre van Rossum, Directeur Openbare Orde & Veiligheid, Sebastiaan Capel, Stadsdeelvoorzitter en Rik Hoogendoorn, Managing Consultant Safety & Security RAI Amsterdam. Lees hier een samenvatting van dat gesprek.

De raadscommissie Wonen en Bouwen en Ruimtelijke Ordening maar ook de bestuurscommissie starten weer op 2 september 2020 (de laatste om 9:30 uur Pr. Kennedylaan 923).

Bericht op Spoorpro: PvdA: 10 miljard naar Lelylijn, snelle trein naar Berlijn en metro naar Schiphol     Lees meer

Bericht op Gemeente.nu: Nieuwe Warmtewet beperkt lokale speelruimte energietransitie      Het voorstel voor de vernieuwde Warmtewet gaat uit van lokale monopolies en belemmert initiatieven van bewoners en gemeenten. Er is geen ruimte voor lokaal maatwerk. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 20 augustus, editie Zuid, met o.a. Harder optreden tegen het coronavirus en …..Kunst & Cultuur Zuid – Professionele kunstenaars en kunstinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor kunst- en cultuurprojecten in Zuid. De deadline is 30 september…. en Meedenken over kunst in Zuid? De Adviescommissie voor de Kunst adviseert gevraagd en ongevraagd over het kunstbeleid in het stadsdeel. De commissie zoekt twee nieuwe leden. Lees meer

Kunst en Cultuur  

Thomaskerk voorlopig geen lunchconcerten op de dinsdagmiddag mogelijk. De formule past niet in de regelgeving rondom het coronavirus.

23 augustus De Botanische Tuin Zuidas tekenworkshops 14.00-16.30 uur, Van der Boechorststraat 8  En 4 september Huiskamerfestival maar helaas uitverkocht. Voor andere activiteiten kijk hier.

Graduation Show 2020 Gerrit Rietveld Academie van 26 – 30 augustus 2020 boek hier vooraf een ticket     Het werk van bijna 60 fine art and design graduates wordt gepresenteerd.

t/m 20 september o.a. van 15.00 – 18.00 Exploded View 9 verkenningen alternatieve perspectieven op het Amstelpark in en buiten het Glazen Huis       De tentoonstelling toont de resultaten van een jaar lang onderzoek van 9 kunstenaars en landschapsontwerpers naar het Amstelpark. En……………..! zomerprogramma voor jongeren bij  workshops onder de naam Expeditie Amstelpark. Check het programma via zone2source.net/expeditie. What we don’t see with Barbara Neves Alves en Pedro Manuel 29 augustus, tijden: van 10:30 – 12:00 uur en van 13:30 – 15:00 uur, leeftijd: 6 – 10 jaar
Opening Bioremediating Missile & Odoshi Cloud Sequence, Amstelpark       Geen zomerstop bij Zone2Source. In tegendeel: we nodigen je uit voor de gezamenlijke opening van Odoshi Cloud Sequence, een nieuw geluidswerk van Ronald van der Meijs in de vijver van het Amstelpark en 's werelds grootste zadenbom van Jos Volkers. En ook de komende maand weer veel workshops, events en performances van onder andere Marjolein Boterenbrood, Sander Veenhof. Lees meer
30 augustus 2020, 14.00 – 16.30 uur Een wandeling: plantsoen sociologie met De Onkruidenier in het Amstelpark        Zone2Source, podium voor kunst, natuur en technologie organiseert in het kader van de tentoonstelling Exploded View, en van MidzomerMokum een excursie met de Onkruidenier. Vanaf 18 jaar. Lees meer

4 september 2020, 19.30 – 22.45 uur strijkt het Huiskamerfestival neer in Amsterdam Zuid. Dit keer niet in huiskamers, maar in de Botanische Tuin Zuidas van der Boechorststraat 8! drie voorstellingen van 30 minuten. Lees meer

6 september 14.00 uur Kruiden (wandeling) in de Artsenijhof van het Beatrixpark   Vertrekpunt parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. 020-6644506. Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee. Aanmelden verplicht via email naar Henk Wolters, henk.snezana@kpnmail.nl. Bomen: 4 oktober, 1 november, en 6 december, Artsenijhof:  6 september.
 
Het Tekenkabinet XS alleen te bezoeken op afspraak    Kijk hier Lise Sore maakte een prachtige digitale 360º Tekenkabinet XS tour die te zien via deze link.

9 september In Circl, Tijd voor een economische corona-reset?   Met Hein Brekelmans en Céline Pessers van ABN AMRO filosofeerden we over een post-corona economie. Welke kansen ontstaan er als we het lef hebben om op de resetknop te drukken?
9 sep, 16.00 – 17.00 uur Colleges & Masterclasses Workshops De Grote Reset Live #1 ook in Circl     Over de ontwakende consument met Kaj Morel & Jaap Tielbeke. Lees meer
10 sep, 16.00 uur, Energy Transition Thursday #6: Warmte- koudeopslag Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl   Lees meer

Pure Markt zondag 13 september 11-18 uur Amstelpark en zondag 11 oktober 11-18 uur Amstelpark
Taste of Amsterdam wordt verplaatst naar 2021

12 en 13 september Open Monumentendag in Amsterdam. Onder de noemer ‘Goed geschoold‘ gaan de deuren van monumenten open.

Van 21 september t/m 25 september tiende editie van de Dutch Green Building Week – #MadeinHolland is het thema van de week, waarmee de Dutch Green Building Council (DGBC) Nederland internationaal op de kaart zal zetten. In verband met de coronacrisis wordt deze jubileumeditie voor een groot gedeelte online georganiseerd en gekoppeld aan de (online) activiteiten van de World Green Building Week. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
 
Fietspad voor de Nieuwe rechtbank Parnassusweg is na 7 september weer open. Een week later ook het voetpad. Deze werkzaamheden hebben te maken met de inrichting van de openbare ruimte vooruitlopend op de opening van de NACH, begin volgend jaar.

Enquête herinrichting Wielingenstraat:  17 augustus is Zuidas gestart met het (online) ophalen van verbeterpunten en suggesties voor de nieuwe inrichting van de Wielingenstraat. De projectpagina van de Wielingenstraat met de link naar de enquête vindt u hier.

Bericht van VU-Amsterdam woensdag 26 augustus, beperkte overlast bij inbrengen laatste damwand Onderzoeksgebouw VU            Bij deze werkzaamheden kozen wij voor de meest trillingsarme methodiek om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. De damwanden worden de grond ingedrukt, echter nu stuiten wij op een dusdanige weerstand in de grondslag dat het technisch niet mogelijk is om de damwanden drukkend op de vereiste diepte te krijgen. Het wordt dus toch trillen op woensdag 26 augustus a.s. tussen 10.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Overlast of vragen over deze specifieke werkzaamheden? Neem contact op met de hoofduitvoerder: Benno van Leijenhorst, mobiel 06-51596763.

Werkzaamheden tussen Valley en de A10 ligt de Spoorslag en die is van 10 tot 31 augustus afgesloten voor al het verkeer. Voor wandelaars vanaf station Zuid is het in deze periode handiger om via station RAI te reizen.
Vanaf september aanleggen kabels en leidingen voor Valley. Het asfalt en de verhardingen worden opgebroken waardoor het tijdelijke fietspad afgesloten is. In december zal het weer worden opengesteld. Fietsers richting het centrum worden omgeleid via de westzijde van de Beethovenstraat. En er worden 10 bomen langs het fietspad van dit deel van de Beethovenstraat weggehaald en tijdelijk in depot gezet op een vrij liggende kavel aan de Domenico Scarlattilaan, tussen EMA en het nieuwe Van der Valk hotel. De bomen worden weer terug geplant in het voorjaar van 2021 tijdens het inrichten van de openbare ruimte rondom Valley. Het autoverkeer op de Beethovenstraat richting het centrum kan met uitzondering van een weekend in september langs het werk rijden. De afsluiting van de Beethovenstraat in één weekend in september is nodig om de bomen veilig te kunnen verhuizen. Het autoverkeer zal tijdens dat weekend worden omgeleid. Het busverkeer kan tijdens de afsluiting over de westelijke rijbaan naar het noorden rijden.
 
Stadionkade: omleiding       Van 6 juli tot eind september werkzaamheden aan de Stadionkade tussen Watteaustraat en Parnassusweg. Verkeer wordt omgeleid via de Stadionweg.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Noodverordeningen: Aanwijzingsbesluit verboden gebieden zonder mondkapje 5 augustus 2020

Aanvraag omgevingsvergunning
*Parnassusweg 38-2 1076 AS, Amsterdam   het veranderen van de tweede verdieping van het gebouw Parnassusweg 38-2 met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten OLO 5303887
*De Boelelaan 1117, Amsterdam, verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn van het CCA gebouw. Aanvrager: Stichting VUmc
*Jachthavenweg 140 1081KJ Amsterdam, realiseren van een botenhuis (met beweegbare vloer) t.b.v. de watersportvereniniging
*Willem Pijperstraat 70 1077XM Amsterdam  realiseren van een uitbouw met dakterras en het constructief en intern wijzigen van de woning.
*Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam, renoveren en uitbreiden kantoorgebouw     renoveren en uitbreiden van het kantoorgebouw. Aanvrager: Edge Technologies Development 2 B.V.
*Station Rai/ Metrospoor Ringweg A 10, Amsterdam, kappen 50 bomen t.b.v. het plaatsen van hekwerk en het plaatsen van zonnepanelen. Aanvrager: Metro en Tram (gemeente Amsterdam)
*Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Malerlaan, Amsterdam, wijzigen indeling     betreft wijzigen van de indeling van de fietsenstalling Valley.
Omgevingsvergunning verleend

*Prinses Margrietstraat 20 1077LA Amsterdam  veranderen en vergroten van het gebouw Prinses Margrietstraat 20 door het uitbreiden van de woning aan de zuidgevel op de eerste verdieping.
*Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, plaatsen damwand tussen voetbalveld AFC en de Valley.
Vergunning geweigerd
*Parnassusweg 376, Amsterdam, plaatsen twee verlichte gevelreclames. Aanvrager: Premier Suites Plus (Zuidas) B.V
Aanvraag exploitatievergunning
*Europaboulevard 5
– 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras  
-Innside By Melia Amsterdam – Eduard van Beinumstraat 40 – 1077CZ Ongebouwd terras
Verleende exploitatievergunning
*George Gershwinplein 6. Looptijd: 21-04-2020 – 21-04-2025 
*Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend
Verleende vergunning kap
*Beethovenstraat, Amsterdam, verplanten 10 bomen op de locatie Beethovenstraat t.h.v. nieuwbouwproject Valley.
Vergunning buitenbehandeling gelaten
*Prinses Marijkestraat 29,1077XB Amsterdam wijzigen van de garage naar wonen en gevelwijziging van de woning.               

APV vergunning           

Z/20/1799310 apv Willem Kesstraat 15 1077KR  Object, 19-8-2020 t/m 26-3-2021.
Z/20/1793953 apv Beethovenstraat 110 1077JP TVM + object –  17 aug 2020 t/m 07 sep 2020.
Beethovenstraat 23-27 1077HM, plaatsen objecten looptijd: 06-08-2020 – 28-09-2020.

Z/20/1782247 evenementenvergunning De Boelelaan 759 1082 RS Amsterdam  Zuidas Today Rubberen Bootjes Regatta sport, spel, eten, drinken, socializen 14:00-23:00

Z/20/650941 evenementenvergunning Beethovenplein 10 1077WM Amsterdam Z/20/650941 Stibbe Alumni 2020 Barbecue, Herdenking of viering 17:30-22:00. Looptijd: 24-03-2020 – 10-09-2020

Waterschap
Verleende Watervergunning
voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen, ter hoogte van de Ravellaan.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zie het overzicht  

06-08-2020 17-09-2020 Antonio Vivaldistraat, Amsterdam, kappen 52 bomen

31-07-2020 13-09-2020   Parnassusweg 376, Amsterdam, Vergunning brandveilig gebruik hotel Premier Suites Plus” in het gebouw “Hourglass” te Amsterdam. Aanvrager: Premier Suites Plus (Zuidas) B.V.
30-07-2020 10-09-2020  De Boelelaan, Amsterdam,  wijzigen van de constructie en bouwkundige voorzieningen op de noordtribune tbv het aanbrengen van het scorebord van clubgebouw AFC. Aanvrager: ProjectManagement Bureau.
30-07-2020 10-09-2020  Maurice Ravellaan 4, wijzigen signing luifel clubgebouw    wijzigen van de signing op de luifel van het clubgebouw. Aanvrager: ProjectManagement Bureau.
30-07-2020 10-09-2020  Antonio Vivaldistraat 15, realiseren tijdelijke huisvesting    Kindercampus Zuidas. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Publicaties, RAI, Ravel, Verkeer, Voorzieningen, VU(mc), Weekberichten.