Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 33

Reageren op Parkeerduurbeperking kan t/m 18 september 2017
De regels voor parkeren in de Prinses Irenebuurt gaan veranderen. Op maandag 11 september is er een inloopavond in de Thomaskerk van 19:30 uur tot 21:30 uur, Prinses Irenestraat 36. Hier kunt u terecht met vragen over wat de nieuwe maatregelen voor u gaan betekenen. Reageren kan via het digitale formulier. Of stuur uw reactie naar de gemeente Amsterdam t.a.v. directie Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. Vermeld duidelijk op welk(e) beleidsvoornemen(s) u inspreekt: De Nota van Beantwoording is naar verwachting eind oktober 2017 gereed. lees meer

Inspreken nieuw geluidbeleid evenementen kan t/m 22 september 2017
Lees meer Inspraak nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen. Stuur uw reactie naar B&W van Amsterdam, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam, o.v.v. 'Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen'. Of reageren via het online formulier.

Besluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep
T/m 6 september kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De documenten zijn online te downloaden of in te zien bij Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 en o.a Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC).

Op het Gershwinplein: gesprekken met voorbijgangers
“‘Ik wil nérgens anders wonen’ tot ‘Het is hier gevaarlijk voor mijn peuter’. Zuidas experimenteerde eind juli met een pop up borrel(tje) op het Gershwinplein. Om te horen wat er leeft.”

8 september 13.00 uur mini symposium Rooftop Revolution in Circl
Als onderdeel van de openingsweek vindt op vrijdagmiddag 8 september een mini-symposium plaats over drie thema’s: Rooftop Revolution – vergroening van daken; Sharing Mobility – slim delen van vervoersmiddelen en No Food Waste – duurzaam omgaan met organisch afval. Vraagstukken die spelen in de stad en zeer zeker ook van toepassing zijn op de Zuidas. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 3 augustus 2017 editie Zuid met o.a. deelfietsen worden verwijderd en zon op dak lees meer

Geen inloopspreekuren Zuidas/Buitenveldert      Tot eind augustus zijn er geen inloopspreekuren. Wel kunt u altijd terecht bij de gebiedsmakelaars en de omgevingsmanagers van Zuidas via Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl.


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum     
Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google
Deze zomer werkzaamheden aan de A10 West (noordelijke richting)      Er is hinder. Van 14 augustus tot 4 september 2017 start de volgende fase van de werkzaamheden aan de A-10 West. De zuidelijke richting is weer bereikbaar en de noordelijke richting, knooppunt De Nieuwe Meer tot Basisweg S102 wordt afgesloten. Vanuit het zuiden (Utrecht/Den Haag) naar Bos en Lommer / Slotermeer dan word je via de A9, A5 naar aansluiting 3 (Amsterdam-Westpoort) geleid en via de Basisweg naar de A10 West. Vanuit het noorden is Bos en Lommer / Slotermeer (S104) gewoon bereikbaar via de A10 West. De wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en A10 Noord. 4 september 2017 is de A10 West vóór de ochtendspits weer open. lees meer op de website van Rijkswaterstaat
 

OV     Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dus alleen tussen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

14 augustus t/m zondag 3 september afsluiting Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg       Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek – NoMa House – aan te kunnen sluiten. Om de Gustav Mahlerlaan te kunnen bereiken, wordt het autoverkeer omgeleid via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De  Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.

t/m vrijdag 25 augustus 2017 werkt GVB in de Beethovenstraat de trambaan, tussen de halte Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan. lees meer

In augustus start voorbereidende werkzaamheden WTC hoek Beethovenstraat      Het WTC start in het voorjaar 2018 met de bouw van een nieuwe toren op de hoek van de Beethovenstraat. Deze extra toren is goed voor 32 duizend vierkante meter extra vloeroppervlak. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Zuidas deze zomer en in het najaar voorbereidende werkzaamheden uit. Verplaatsen fietsenplekken op de stoep op 18 augustus en damwanden inbrengen (trillingsoverlast) van 21 augustus tot 11 september 2017. lees meer 

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred. Begin 2018 is de verbouwing van Olympic Plaza klaar en van de Rietveld in het 3e kwartaal 2017.”

In augustus en september Fred. Roeskestraat aan kant Parnassusweg omleiding fietsers en voetgangers      “Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat. Dit werk heeft impact op de fietsroute en bereikbaarheid in de Fred. Roeskestraat. Het is voor fietsers niet mogelijk tussen 14 augustus en 4 september langs het werkterrein te fietsen omdat het werkterrein de hele breedte van de Fred. Roeskestraat in beslag neemt. De omleiding gaat via een route achter de Warnersblokken langs, via de Dirk Schäferstraat.  Voor de voetgangers wordt zoveel mogelijk het pad door de Fred Roeskestraat open gehouden. Tussen 17 en 26 augustus is dit helaas niet mogelijk. Gedurende tien dagen zullen ook de voetgangers achter de Warnersblokken met huisnummers 29-55 geleid worden. Hierdoor verplaatsen zich meer fietsers en wandelaars dan normaal tussen de Warnersblokken door.” lees meer

Afsluiting Prinses Irenestraat vanaf 14 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel     “De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.” lees meer

Atrium afbouw    Uit de Nieuwsbrief van de bouwer Atrium: “De parkeergarage is grotendeels opgeleverd. De zuidtoren (die staat het dichtst bij de A10) is opgeleverd en de huurders zijn druk bezig met inrichten. Ook aan de noordtoren (die staat aan de Strawinskylaan) is volop gewerkt. We hebben de drie torenkranen – die op de bouwplaats stonden – verwijderd. Bouw torens: Binnenin de zuidtoren wordt – door de aannemers van de huurders – gewerkt om de ruimtes geschikt te maken voor de nieuwe kantoren. De komende maanden nemen de eerste huurders op de bovenste verdiepingen van de zuidtoren hun intrek. Aan de noordtoren wordt door ons nog gewerkt. Oplevering van deze noordtoren staat voor medio september gepland. Werkzaamheden rondom de torens: We werken de komende maanden nog door aan verschillende onderdelen rondom de gebouwen. Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. We hoeven niet meer te vlinderen. Fietspad: Op dit moment is het fietspad dat over de bouwplaats loopt (parallel aan de Parnassusweg) afgesloten. De gemeente gaat boven dit deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november zijn afgerond. Hierna wordt de openbare ruimte zoals de bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

Uit de infobrief Zuidas     "15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Als de kabels en leidingen zijn aangelegd beginnen we half augustus met de Gershwinlaan. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd. Intermezzo    Intermezzo met 177 woningen wordt nu opgeleverd. Op de begane grond komt de supermarkt Albert Heijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. U kunt hier vanaf woensdag 6 september uw boodschappen halen. Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer. Paviljoen ABN AMRO     Op het Gustav Mahlerplein is het paviljoen Circl van ABN AMRO bijna gereed. Momenteel wordt de ruimte rond het paviljoen aangelegd. De opening van Circl is begin september.  Xavier   Van maandag 14 tot maandag 28 augustus wordt het riool voor de woontoren Xavier langs de Gustav Mahlerlaan aangelegd. De Leo Smitstraat is in deze periode afgesloten. Het woongebouw Op Zuid en Symphony Residence blijven bereikbaar via de Leonard Bernsteinstraat en de George Gershwinlaan. Afsluiting Gustav Mahlerlaan en geluidshinder     Vanaf vrijdagavond 25 augustus 20.00 t/m 28 augustus 6.00 uur wordt de Gustav Mahlerlaan ter hoogte van de ABN AMRO en Xavier grotendeels opgebroken om een ondergrondse verbinding voor de kabels te maken vanuit de Integrale Leidingen Tunnel (ILT) naar Xavier. Mocht het werk dit weekend niet gereed komen dan wordt het weekend van 2 en 3 september gebruikt om het werk af te ronden. Er wordt 24 uur per dag doorgewerkt. Het werk levert geluidshinder op, omdat onder andere in het asfalt wordt gezaagd en gefreesd. We proberen de ergste geluidsoverlast buiten de nachtelijke uren te doen. Door dit werk is er slechts één rijstrook beschikbaar van de Gustav Mahlerlaan. Deze rijstrook is met hulp van verkeersregelaars vanuit beide kanten te gebruiken. Hierdoor hoeven we de Gustav Mahlerlaan niet helemaal af te sluiten. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Overige nieuwbouw     In het gebied tussen de Beethovenstraat, Parnassusweg, De Boelelaan en Gustav Mahlerlaan liggen nog twee lege kavels. Ze staan bekend als de nieuwbouw The George en The Gustav. Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas
 
Fietsparkeergarage de Vijfhoek: vanaf 25 juli storten betonvloer. lees meer

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost tot eind 2017      De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan.” bron: Zuidas Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. In juli/augustus: langs de Beethovenstraat gaat een hoogspanningskabel de grond in.”

Bouw The Valley start in augustus en naar verwachting 2021 klaar    lees meer  Vanaf woensdag 2 augustus start bouwer BVA met de inrichting van het bouwterrein en worden de bouwhekken geplaatst. De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 wordt de bouwkuip ontgraven. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info vindt u hier. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel gereed in dec 2017       De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infra structuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel    lees meer


Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

* Vaststellen van het beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten 2017
* Tijdelijk afsluiten G11 – RAI terrein tussen Europa Boulevard en Beatrixpark

* Z/16/099750 apv vergunning Amstelpark 2-20 1083 HZ
* Z/17/133183 apv vergunning Strawinskylaan 2001 1077 ZZ

Aanvraag evenementenvergunning  

* Beatrixpark 1, 1077 VZ: voor het houden van het evenement "Spooktacular" op 29 oktober 2017 van 10:00 uur -13:00 uur.

Verleende omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 28-H, 1077 JH: voor het aanbrengen van een reclame-uiting evenwijdig en loodrecht op de gevel en het aanbrengen van reclame op een vergunningsvrij zonnescherm ter hoogte van de begane grond van het gebouw.

Aanvraag exploitatievergunning
* Strawinskylaan 3003, 1077 XW:
voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras.

Aanvraag omgevingsvergunning
* Locatellikade 1, 1076 AZ
: kennisgeving-voor het kappen van drie bomen, ingekomen d.d. 19 juli 2017.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een mountainbikeroute ter hoogte van Riekerweg 36, 1066 BT Amsterdam – AGV – W-17.01640

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 07-08-2017 18-09-2017  Gustav Mahlerlaan 316 A, Amsterdam het plaatsen van reclame-uitingen aan het gebouw. Ontvangstdatum aanvraag: 31 juli 2017. Aanvrager: Coolblue.
* 02-08-2017 13-09-2017 De Boelelaan 1117, Amsterdam het aanpassen van het ontvangstgebied van goederen van het VUmc. Ontvangstdatum aanvraag: 28 juli 2017. Aanvrager: Stichting VUmc
* 01-08-2017 12-09-2017  Jaagpad 48, Amsterdam het plaatsen van prefab garages op de westkant van het terrein. Ontvangstdatum aanvraag: 17 juli 2017 Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Beslistermijn verlengd met 5 of 6 weken
* 07-08-2017 18-09-2017  Strawinskylaan 3127, Amsterdam betreft het plaatsen van een verlichte dooslettertekst met logo. Aanvrager: Vistra C.S. B.V.
* 07-08-2017 18-09-2017  De Boelelaan 30, Amsterdam (6 weken) betreft het verplaatsen van een MUPI. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V. Zaaknummer: 4401483
07-08-2017 18-09-2017  George Gershwinplein 6, Amsterdam  (6 weken)betreft het verbouwen van een restaurant. Aanvrager: Miss Molly B.V. Zaaknummer: 4072803.
* 31-07-2017 11-09-2017  Van der Boechorststraat 7, Amsterdam (6 weken) het aanbrengen van 2 sparingen in de gevel van het VU Medische Faculteit gebouw vleugel D1. Aanvrager: Stichting VU.
* 31-07-2017 11-09-2017  Zuidas, Amsterdam (5 weken) betreft het oprichten van een nieuw clubgebouw AFC, op de locatie Zuidas, kadastraal AK 1909 te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Zaaknummer: 4387582.

Verleende omgevingsvergunning
* 07-08-2017 19-09-2017  Europaplein 24, Amsterdam voor het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit, voor een periode van 1 jaar. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V. Zaaknummer: 4104351.
* 04-08-2017 15-09-2017  Europaplein 22, Amsterdam  voor het plaatsen van een parasol op het terras bij horecagelegenheid Strand Zuid.
* 03-08-2017 15-09-2017  Strawinskylaan 4129, Amsterdam voor het plaatsen van een gevelreclame op de buitenzijde, aan de noordgevel van de 9e verdieping van het gebouw. Aanvrager: Hogan Lovells International LLP. Zaaknummer: 4773643

Kunst, Concerten en Festivals   

17 aug, 12.30 Grachtenfestival Lunchconcert daktuin Circl    Geniet tijdens je lunch van Debussy & Beethoven op de Circl daktuin. lees meer

11 t/m 20 augustus Grachtenfestival 2017 Amsterdam met 8 locaties in Zuidas
Ook Zuidas biedt weer een podium aan musici op maar liefst 8 bijzondere locaties zoals in het inspirerende Beatrixpark, de prachtige Botanische Tuin Zuidas en in het hoofdkantoor van Akzo Nobel (Art Foundation). lees meer in het pdf Grachtenfestival A5 Flyer 2017 DEF

tot 3 september Pinar Yoldas Carboniferous in het Glazen Huis, Amstelpark      Pinar Yoldas is uitgenodigd voor haar eerste solo tentoonstelling in Nederland met nieuw werk dat betrekking heeft op wat ze ‘speculatieve biologie’ noemt. lees meer

3 september 12.30- 14.30 Tom zingt…. nederlandstalig lied van Dichtbij in het park, Amstelpark bij Stadshout paviljoen – muzikale geheimen van Buitenveldert       "Hij vult een heel programma met zijn hommage aan het Nederlandstalige lied. Daar zullen nummers van Ramses Shaffy met wie Tom in Shaffy’s  laatste jaren bevriend was niet bij ontbreken. LIESBETH LIST: "zonder als kopie over te komen, komt Tom’s stem qua intentie dicht bij die van Ramses."

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek     Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Kijk hier voor activiteiten in De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2

5 september 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert met Frederic Voorn, piano     Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

 

 

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Ravel, Strawinsky.