Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 34

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop bouwwerkzaamheden in het noordelijke deel van Zuidas. Gastsprekers vertellen meer over wat er allemaal gerealiseerd wordt met speciale aandacht voor de Vijhoek en de vernieuwbouw van de huisvesting voor De goede doelen loterijen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat binnenkort ook in de wijkkrant verschijnt.

7 september  17.00-21.00 Dialoog in Zuid, Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
Stadsdeel Zuid organiseert voor de derde keer ‘Dialoog in Zuid’. Het hoofdthema is ‘Samen werken aan een zorgzame buurt’. In gebied Buitenveldert/ Zuidas worden nieuwe initiatieven uit de buurt voor ondersteuning op zorg en welzijn besproken, zoals de contactpas ouderenvriendelijk Buitenveldert en het hellingbanen initiatief. U kunt hierover meedenken of een eigen initiatief bespreken met de aanwezigen. Daarnaast is er aandacht voor de thema’s als leeftijdbestendig wonen en ‘toevallige ontmoetingen’ als middel tegen eenzaamheid. Bekijk het programma
en aanmelden kan via het formulier.

Reageren op Parkeerduurbeperking kan t/m 18 september 2017
De regels voor parkeren in de Prinses Irenebuurt gaan veranderen. Op maandag 11 september inloopavond in de Thomaskerk van 19:30 uur tot 21:30 uur, Prinses Irenestraat 36. Hier kunt u terecht met vragen over wat de nieuwe maatregelen voor u gaan betekenen. Inspraak parkeerduurbeperking woonbuurten en invoering parkeerduurbeperking in Buitenveldert Noord en Prinses Irenebuurt. De beleidsvoornemens liggen ter inzage t/m 18 september 2017. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier.

Zuidasdok: wijzigingen (geluid en veiligheid) ter inzage van 16 augustus t/m 26 september 2017
“Voor drie bezwaarmakers heeft de Raad van State verzocht om aanvullend onderzoek en het eventueel treffen van extra maatregelen. Nader onderzoek heeft geleid tot het treffen van aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Het gewijzigde Tracébesluit ligt van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage.” bron: Zuidas    Beroep indienen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over de wijziging en het indienen van beroep vindt u in het rode kader op deze pagina. of lees het artikel

Besluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep t/m 6 september 2017
Tt/m 6 september kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De documenten zijn online te downloaden of in te zien bij Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC).

Zuidas in gesprek met Marleen Munniksma
Marleen is voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en lid van de agendacommissie BPZ. “Aan de zuidgrens van het Beatrixpark verdwijnt straks een groenstrook voor de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid. Welke bomen daar wanneer omgaan, dat is aannemer ZuidPlus nog aan het bestuderen. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft zich al eerder neergelegd bij de houtkap, maar zit nu zeker niet stil. Voorzitter Marleen Munniksma licht toe.” lees verder

Pop up parkje en tijdelijk initiatief
"Op loopafstand van de VU en van Mahlerplein ligt een tijdelijk, nog onbekend parkje. De zonnebloemen en zomerbloemen staan er in volle bloei. Zon of geen zon. Het park staat niet alleen open voor wandelaars: wie een tijdelijk initiatief wil uitvoeren in dit park wordt van harte uitgenodigd dit idee te bespreken met Zuidas Amsterdam. Stuur in dat geval een e-mail naar info@zuidas.nl." lees verder

8 september 13.00 uur mini symposium in Circl
Als onderdeel van de openingsweek vindt op vrijdagmiddag 8 september een mini-symposium plaats over drie thema’s: Rooftop Revolution – vergroening van daken; Sharing Mobility – slim delen van vervoersmiddelen en No Food Waste – duurzaam omgaan met organisch afval. Vraagstukken die spelen in de stad en zeer zeker ook van toepassing zijn op de Zuidas. lees meer en 8 september 17.00 uur Het dak eraf, huisfeestje Circl. Met DJ Isis en Jungle by Night.

Nieuwsbrief Amsterdam 17 augustus 2017 editie Zuid met o.a. subsidie aardgasloze woning    lees meer

Geen inloopspreekuren Zuidas/Buitenveldert
Tot eind augustus zijn er geen inloopspreekuren. Wel kunt u altijd terecht bij de gebiedsmakelaars en de omgevingsmanagers van Zuidas via Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl.


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw?      Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Deze zomer werkzaamheden aan de A10 West, 4 september gereed         Er is hinder. Van 14 augustus tot 4 september 2017 start de volgende fase van de werkzaamheden aan de A-10 West. De zuidelijke richting is weer bereikbaar en de noordelijke richting, knooppunt De Nieuwe Meer tot Basisweg S102 wordt afgesloten. De wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en A10 Noord. 4 september 2017 is de A10 West vóór de ochtendspits weer open. lees meer op de website van Rijkswaterstaat

OV     Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen tussen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

14 augustus t/m zondag 3 september afsluiting Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg
Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek – NoMa House – aan te kunnen sluiten. Om de Gustav Mahlerlaan te kunnen bereiken, wordt het autoverkeer omgeleid via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.

t/m vrijdag 25 augustus 2017 werkt GVB in de Beethovenstraat de trambaan, tussen de halte Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan

In augustus start voorbereidende werkzaamheden uitbreidding WTC hoek Beethovenstraat       Het WTC start in het voorjaar 2018 met de bouw van een nieuwe toren op de hoek van de Beethovenstraat. Deze extra toren is goed voor 32 duizend vierkante meter extra vloeroppervlak. ruimte te maken voor de uitbreiding voeren wij deze zomer en het najaar voorbereidende werkzaamheden uit. Damwanden inbrengen (trillingsoverlast) van 21 augustus tot 11 september 2017. lees meer 

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred."

In augustus en september Fred. Roeskestraat aan kant Parnassusweg omleiding fietsers en voetgangers
“Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat. Dit werk heeft impact op de fietsroute en bereikbaarheid in de Fred. Roeskestraat. Fietsers worden omgeleid. Het is voor fietsers niet mogelijk tussen 14 augustus en 4 september langs het werkterrein te fietsen omdat het werkterrein de hele breedte van de Fred. Roeskestraat in beslag neemt. De omleiding gaat via een route achter de Warnersblokken langs, via de Dirk Schäferstraat. Voor de voetgangers wordt zoeel mogelijk het pad door de Fred Roeskestraat open gehouden. Tussen 17 en 26 augustus is dit helaas niet mogelijk. Gedurende tien dagen zullen ook de voetgangers achter de Warnersblokken met huisnummers 29-55 geleid worden.”

Afsluiting Prinses Irenestraat vanaf 14 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel
“De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.” lees meer

Atrium afbouw    Uit de Nieuwsbrief Atrium: “De parkeergarage is grotendeels opgeleverd. De zuidtoren (die staat het dichtst bij de A10) is opgeleverd en de huurders zijn druk bezig met inrichten. Ook aan de noordtoren aan de Strawinskylaan is volop gewerkt. Bouw torens: Binnenin de zuidtoren wordt – door de aannemers van de huurders – gewerkt om de ruimtes geschikt te maken voor de nieuwe kantoren. Oplevering van deze noordtoren staat voor medio september gepland. Werkzaamheden rondom de torens: Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. Het fietspad dat over de bouwplaats loopt (parallel aan de Parnassusweg) afgesloten. De gemeente gaat boven dit deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat dit in november klaar is. Hierna wordt de openbare ruimte ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

Uit de infobrief Zuidas: 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Als de kabels en leidingen zijn aangelegd beginnen we half augustus met de Gershwinlaan. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
Intermezzo    “Intermezzo met 177 woningen wordt nu opgeleverd. Op de begane grond komt de supermarkt Albert Heijn. U kunt hier vanaf woensdag 6 september uw boodschappen halen.”
Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   “De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.”
Paviljoen ABN AMRO     “Op het Gustav Mahlerplein is het paviljoen Circl van ABN AMRO bijna gereed. Momenteel wordt de ruimte rond het paviljoen aangelegd. De opening is begin september. Meer informatie over Circl” klik hier.
Xavier    “Van maandag 14 tot maandag 28 augustus wordt het riool voor de woontoren Xavier langs de Gustav Mahlerlaan aangelegd. De Leo Smitstraat is in deze periode afgesloten. Het woongebouw Op Zuid en Symphony Residence blijven bereikbaar via de Leonard Bernsteinstraat en de George Gershwinlaan.”
Afsluiting Gustav Mahlerlaan en geluidshinder     Vanaf vrijdagavond 25 augustus 20.00 t/m 28 augustus 6.00 uur wordt de Gustav Mahlerlaan ter hoogte van de ABN AMRO en Xavier grotendeels opgebroken om een ondergrondse verbinding voor de kabels te maken vanuit de Integrale Leidingen Tunnel (ILT) naar Xavier. Mocht het werk dit weekend niet gereed komen dan wordt het weekend van 2 en 3 september gebruikt om het werk af te ronden. Er wordt 24 uur per dag doorgewerkt. Het werk levert geluidshinder op, omdat onder andere in het asfalt wordt gezaagd en gefreesd. We proberen de ergste geluidsoverlast buiten de nachtelijke uren te doen. Door dit werk is er slechts één rijstrook beschikbaar van de Gustav Mahlerlaan. Deze rijstrook is met hulp van verkeersregelaars vanuit beide kanten te gebruiken. Hierdoor hoeven we de Gustav Mahlerlaan niet helemaal af te sluiten. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid.”
Overige nieuwbouw     “In het gebied tussen de Beethovenstraat, Parnassusweg, De Boelelaan en Gustav Mahlerlaan liggen nog twee lege kavels. Ze staan bekend als de nieuwbouw The George en The Gustav. Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas
 
Fietsparkeergarage de Vijfhoek: vanaf 25 juli storten betonvloer. lees meer

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost tot eind 2017          De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. In juli/augustus: langs de Beethovenstraat gaat een hoogspanningskabel de grond in.” Meer weten, zie www.amsterdam.nl/boelelaan

Bouw The Valley start in augustus en naar verwachting in 2021 klaar     lees meer
De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 wordt de bouwkuip ontgraven. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info vindt u op www.bcvalley.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel       De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

Ravel: tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage


Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

* Vaststellen van het beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten 2017
* Tijdelijk Afsluiten G11fietspad over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein, van 12 september 2017 tot 21 september 2017.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
17-08-2017 28-09-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam  betreft het wijzigen van handelsreclame aan het kantoorpand (toren A) van het World Trade Center Amsterdam.
17-08-2017 28-09-2017  De Boelelaan 1077, Amsterdam kap 1 boom
17-08-2017 28-09-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam  het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen tbv het plaatsen van een nieuwe CT-scanner op de 1e etage. Ontvangstdatum aanvraag: 16 augustus 2017. Aanvrager: Stichting VUmc
10-08-2017 21-09-2017  Zuidas, kavel G1 kop, Amsterdam  betreft het realiseren van een appartementencomplex met commerciele plint en ondergrondse parkeergarage op de locatie Zuidas, kavel G1 kop (V 877) te Amsterdam. Ontvangstdatum aanvraag: 4 augustus 2017. Aanvrager: COD Kavel G Amsterdam BV.

Beslistermijn verlengd met 6 weken
11-08-2017 22-09-2017  Gustav Mahlerplein, Amsterdam   bouwen in afwijking van de vergunning

Verleende omgevingsvergunning
10-08-2017 22-09-2017  D. Scarlattilaan, Amsterdam kap 8 bomen

Kunst en Cultuur
27 augustus, 15.00 in de Botanische tuin met Open oog lezing: De Ontdekking van de Hortensia

3 september wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

tot 3 september Pinar Yoldas Carboniferous in het Glazen Huis, Amstelpark
Pinar Yoldas is uitgenodigd voor haar eerste solo tentoonstelling in Nederland met nieuw werk dat betrekking heeft op wat ze ‘speculatieve biologie’ noemt. lees meer

3 september 12.30- 14.30 Tom zingt…. nederlandstalig lied van Dichtbij in het park, Amstelpark bij Stadshout paviljoen – muzikale geheimen van Buitenveldert    "Hij vult een heel programma met zijn hommage aan het Nederlandstalige lied. Daar zullen nummers van Ramses Shaffy met wie Tom in Shaffy’s  laatste jaren bevriend was niet bij ontbreken."

Kijk hier voor activiteiten in De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2

5 t/m 8 september het On the Roof Film Festival (OTR) op het dak van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV   Neem de lift naar de 15e verdieping en daarna de trap naar de 16e verdieping (kerkzaal).
Vier avonden de nieuwste films uit de wereldcinema bekijken in de open lucht, met panoramisch uitzicht op Amsterdam. Films zijn Engels gesproken of ondertiteld. De rest van het programma is in het Nederlands. tickets bestellen kan hier

5 september 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert met Frederic Voorn, piano in de Thomaskerk, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

8 september 17.00 uur Het dak eraf, huisfeestje Circl    Met DJ Isis en Jungle by Night
9 september 15.00 uur Circl Karin Bloemen & jonge talenten       Karin Bloemen brengt met dit programma een middag vol energie en inspiratie, zodat je na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van mijn leven is nu! Karin trekt alles uit de kast; zingend vanuit de grond van haar hart, grappen makend en misschien pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er wel bij, want ook dat heeft ze inmiddels onder de knie. Om talent in de knop tot volle bloei te laten komen, geeft Karin Bloemen ook jonge artiesten een podium tijdens haar show. Met deze geweldige show voor jong en oud vieren we de opening van Circl. De show is daarom vrij toegankelijk voor iedereen, meld je aan via de reserveerknop

10 september Pure Markt, Amstelpark

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

 

 

Lees verder over: Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Kunst & Cultuur, Noordzone, Strawinsky, Thema-avonden, Weekberichten.