Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 35

Welstandskader Zuidasdok t/m 10 oktober ter inzage

Dienst Zuidas berichtte: “Het Concept Welstandskader Zuidasdok is gereed! Hierin staat beschreven aan welke welstandscriteria de bouwwerken van Zuidasdok moeten voldoen. Het kader schept onder andere voorwaarden voor de vormgeving, kwaliteit en omvang van de bouwsels. Deze eisen worden gesteld zodat de Zuidasdoktunnels, de verbrede A10 Zuid en het nieuwe station Amsterdam Zuid straks in harmonie zijn met de directe omgeving. Het Concept Welstandskader Zuidasdok ligt de komende zes weken ter inzage voor inspraak.” download het document van deze pagina (rechtsboven). T/m 10 oktober 2016 kunt u uw inspraakreactie sturen aan B&W van Amsterdam, p/a Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. I. Visser, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per e-mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Welstandskader Zuidasdok’.

Aanpassing regels voor geluidschermen?

Cobouw berichtte:’Om te voorkomen dat de kosten voor het bestrijden van geluidshinder langs snelwegen en het spoor volledig uit de klauwen lopen, past staatssecretaris Dijksma de regels aan. Ze wil onder meer afrekenen met te korte en te hoge geluidschermen.”

Lees de nieuwsbrief van dienst Zuidas

Stroomhuis station Zuid

“Voor de bouw van Zuidasdok moet tussen de sporen bij station Zuid een gelijkrichterstation (GRS) worden verwijderd. Dit is een gebouw dat de metro voorziet van stroom. Ter vervanging wordt verderop bij de Parnassusweg een tijdelijk stroomhuis gebouwd.” lees meer op de website dienst Zuidas 

Opening van het OI2 Labgebouw VUmc op 29 september om 15.30 uur

Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom op de begane grond van het O|2 lab gebouw. Aanmelden kan hier

Beeldplan Amstelveenlijn

?Stap voor stap naar het definitieve plaatje. Het Beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in afstemming met vele belanghebbenden. Zo zijn er de nodige gesprekken geweest met betrokken partijen waaronder de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. Dan gaat het om ‘wat willen we wel, wat niet en wat kan wel en wat niet bijvoorbeeld ten aanzien van beheer?’ Ook hebben we met name de omwonenden van de drie ongelijkvloerse kruispunten betrokken bij het ontwerpproces van deze kruispunten. Met opzet hén, omdat in hun directe omgeving veel gaat veranderen – zowel tijdens de werkzaamheden als in de definitieve situatie. Dit alles tezamen heeft geleid tot het plan dat er nu ligt." lees verder in de nieuwsbrief.

vervoersvisie-1000x707-600x424Noord/Zuid lijn van invloed op route Amstelveenlijn

“Hoe de route van de Amstelveenlijn gaat worden is nog niet vastgesteld. “Een van de mogelijke veranderingen in het Amsterdamse openbaar vervoer wordt een deels andere route voor tramlijn 5: net als nu van Binnenhof naar Leidseplein, maar vanaf daar niet langer naar Centraal Station, maar via de Marnixstraat richting Westerpark. Dit omdat de Noord/Zuidlijn en tramlijn 5 in het centrum van Amsterdam deels een parallelle route rijden. Een reis van Station Zuid naar Centraal Station duurt met de Noord/Zuidlijn straks 12 minuten, in plaats van de 25 à 30 minuten die tramlijn 5 erover doet. Ook voor reizigers uit Amstelveen en Buitenveldert wordt reizen met de Noord/Zuidlijn veel sneller, zelfs met de overstap op Station Zuid.” lees verder 

Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! 9 september 17.00 uur: lezingen van Scott Raby (US) en anderen, concert van N.M.O. (DE) en Dj Arif (NL) thema: A critical eye cast on neoliberal indifference     Tot 15 oktober is er in Zuidas een bijzonder bouwwerk te zien en te ruiken. Het oogt als een ruïne waar rook en een brandlucht uit opstijgen. Op het Gustav Mahlerplein heeft kunstenaar James Beckett een fragment van het Amsterdam's Paleis voor Volksvlijt gereconstrueerd. Het is een gebouw dat vroeger aan het Frederiksplein stond en in 1929 door brand werd verwoest. De nieuwe ruïne is ook een podium. In het Paleis voor Volksvlijt vond indertijd een ambitieus cultureel programma plaats met tentoonstellingen en concerten. Beckett organiseert in navolging hiervan samen met TAAK een serie publieke gesprekken over architectuur en verval, met onder anderen Jes Fernie, Tony Chakar en Michiel van Iersel. Beckett programmeert er ook met Seamus Cater en Natalia Domínguez Rangel een reeks experimentele muziekconcerten van onder meer Microtub en N.M.O. lees meer

7 sept. vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur tot 17.00 uur van 19.30 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239 

Bij TKNlijst RO 1- welstand-kader Zuidasdok vrijgeven voor inspraak. Bij 2 Bestuurlijke reactie op moties en beantwoording vragen naar aanleiding van bijbestellingen, Bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok. (BD2016-011113) 6-011113) zie de documenten 1a. Beantwoording motie onderhoudsbeurt onderdoorgangen (Bijlage | 1.3Mb), 1b. 302.16.Motie X Van Lammeren versnelde onderhoudsbeurt (Bijlage | 34.1Kb), 2a. Beantwoording motie bamboe geluidschermen (Bijlage | 1.7Mb), 2b. 301.16.Motie Y Van Lammeren bamboeschermen (Bijlage | 41.8Kb), 3a. Beantwoording motie Brittenpassage (Bijlage | 2.0Mb), 3b. 383.16.Motie – V van Ernsting,Vink,Boldewijn – AD2016-587633 (Bijlage | 37.4Kb), 4. Beantwoording vragen geluidhinder irt dijcklichaam (Bijlage | 1.1Mb). 5. Beantwoording vragen halfjaarsrapportage zuidasdok (Bijlage | 1.7Mb). Bij 7 mogelijk behoud rij populieren Zuidas Ravel. Bij 8 Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening. (BD2016-008124). bekijk de agenda

14 september bijeenkomst "Verbeter de buurt" van 18.30 tot 21.00 uur in de Openbare bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammerlaan 5. Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u aan via het aanmeldformulier. Het stadsdeel is benieuwd naar uw suggesties die opgenomen kunnen worden in het gebiedsplan 2017.

“Van der Ree, gemeenteraadslid van de VVD in Amsterdam, pleit in een opiniestuk voor meer duurzame en hoogwaardige kantoorruimte in Amsterdam”, aldus Het Parool. lees meer 

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Bekijk het fotoverslag werkzaamheden de De Boelelaan West. De kruising met de Boechorststraat gaat maandag 29 oktober 2016 weer open. 

11 t/m 23 september onderhoudswerkzaamheden trambaan strawinksylaan/beethovenstraat/parnassusweg mogelijk geluidsoverlast     Op de kruising Strawinskylaan met de Beethovenstraat en de kruising Strawinskylaan met de Parnassusweg worden onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 0.30 uur en 05.30 uur, in de nachten van zondag t/m vrijdag. Klik hier voor meer informatie

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden Fred Roeskestraat      Bij Olympic Plaza mogelijk geluidsoverlast. Ter voorbereiding van de verbouw start van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Bron: bewonersbrief. Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw van de Rietveld Academie. In het nieuwe ontwerp is de uitbreiding van het huidige parkeerterrein meegenomen. Dit wordt een twee laags gebouw met een kelder. Eind 2017 is het werk klaar. Meer overlast dan verwacht      De werkzaamheden aan de verlengde Frederik Roeskestraat hebben begin augustus meer overlast veroorzaakt dan vooraf door dienst Zuidas was ingeschat. Verschillende bewoners hebben hun zorgen en klachten bij hen geuit. De werkzaamheden duren tot eind oktober. lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren vlinderen. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. Uitbreiding bouwkuip duurt tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: februari 2016-december 2016 en de bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer

Dienst Zuidas is gestart met het bouwrijp maken van kavel 14 in deelgebied Vivaldi      De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra, In december van 2016 kan er gebouwd worden.

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 22 voor Ade op 21 oktober 2016 van 22:00 uur tot en met 05:00 uur en op 22 oktober 2016 van 17:00 uur tot en met 22:00 uur. Dossiernummer 2016-19049.

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein voor het houden van een evenement "Aftrap inzamelingsactie GBC Zuidas-Voedselbank Amsterdam Zuid op 10 oktober 2016 van 15:30 uur tot 18:30 uur. Dossiernummer 2016-19012

Verleende evenementenvergunning De Boelelaan 1105 evenement "VU introductiedagen" op 24 augustus 2016 van 10:00 uur – 16:30 uur en op 30 augustus 2016 van 16:30 – 20:00 uur, verzonden d.d. 12 augustus 2016. Dossiernummer 2016-18590

Verleende staanplaatsvergunning IJsbaanpad ter hoogte van nummer 126 voor het innemen van een staanplaats  buiten de markt voor de periode tot 1 september 2017, voor de verkoop van consumptie ijs, hotdogs in de winterperiode en aanverwante artikelen vanuit een mobiele verkoopwagen met een lengte van 3,05 meter en een breedte van 2,25 meter, verzonden d.d. 11 augustus 2016. Dossiernummer 2016-18764.

Verleende kapvergunning

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Jaagpad 48 voor het kappen van vierennegentig houtopstanden staande op het adres Jaagpad 48/Tennispark Joy, verzonden d.d. 10 augustus 2016 .Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2443941.

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Amstelpark 2 B voor het inrichten en exploiteren van een terras bij Midgetgolf Amstelpark. Dossiernummer 2016-18969.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

01-09-2016 13-10-2016  Antonio Vivaldistraat (A 1909), Amsterdam realiseren ondergrondse Parkeergarage in Ravel. 

26-08-2016 07-10-2016  Fred. Roeskestraat 84 (nrd A10), Amsterdam kappen van 9 bomen. 

25-08-2016 06-10-2016  Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  kappen van 2 bomen.

22-08-2016 03-10-2016  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam kappen van 13 bomen.

22-08-2016 03-10-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam kappen van 5 bomen.

08-08 2016  19-09-216 De Boelelaan 32, Amsterdam plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel van het gebouw.

Verlening beslistermijn

15-08-2016 20-09-2016  Strawinskylaan 3051, Amsterdam betreft het maken van sparingen en het wijzigen van de brandcomparitmenten. Aanvrager: G&S Vastgoed B.V. 

02-08-2016 13-09-2016  Prinses Irenestraat 33, Amsterdam het uitbreiden van het gebouw Prinses Irenestraat 31-33 en het aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V. 

Verleende omgevingsvergunning

25-08-2016 07-10-2016  Omgeving Vivaldistraat , Amsterdam kappen van 236 bomen en het verplanten van 15 bomen t.b.v. het realiseren van Ravel fase 2 en 3. Aanvrager: Gemeente Amsterdam

22-08-2016 04-10-2016  Zuidelijke Wandelweg 43, Amsterdam kappen van 6 bomen.

17-08-2016 28-09-2016  Strawinskylaan 3051 (toren 1 en 2), Amsterdam voor het plaatsen van een trap en het maken van een trapsparing in het Atriumgebouw tussen de 7e naar de 8e etage. Aanvrager: Vista Corporate Services BV

15-08-2016 27-09-2016  Beethovenplein 10, Amsterdam aanbrengen van een lichtreclame-uiting aan de gevel. Aanvrager: Stibbe B.V.

15-08-2016 27-09-2016  Gustav Mahelerlaan, Amsterdam verplaatsen reclame-uiting van huisnummer 16 naar 24.

11-08-2016 23-09-2016  Panassusweg (kadastraal sectie AK 3520), Amsterdam kappen van 2 bomen.

05-08-2016 14-09-2016  Gustav Mahlerlaan 997 + 999, George Gershwinlaan 524 + 526 (AK 4407), Amsterdam voor het veranderen van het gebouw door het splitsen van de commerciële ruimte op de begane grond en het penthouse op de 21e verdieping. Aanvrager: G & S Vastgoed B.V.

WABO uitgebreide procedure Ontwerpbeschikking

10-08-2016 22-09-2016  Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam voornemen tot het in gebruik nemen van het gebouw van "The British School of Amsterdam". Aanvrager: The British School of Amsterdam

 

6 september 12:30-13:00, lunchconcert Thomaskerk, Pr Irenestraat 36      Duo Alicante, Alice Gort-Switynk, sopraan en blokfluiten, Nelleke ter Burg, gitaar, octaafgitaar en theorbe. Zij spelen werken van: Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Henry Purcell, Franz Schubert, Joaquin Rodrigo en Fernando Sor.

6 september t/m vrijdag 9 september het On The Roof Film Festival op het dak van de Vrije Universiteit 16de verdieping hoofdgebouw aan de De Boelelaan 1105, met spectaculair uitzicht over de stad! Het volledige programma is dit jaar volledig Engelstalig of Engels ondertiteld. 17.00 Roof open: drinks and food, 17.30 Dinner by Il Caffè, 20.15 Minchenu Maduro interviews the guest of the evening. 21.00 Film, 22.30 End.

10 en 11 september Open Monumentendag     Het Burgerweeshuis is open op beide dagen van 10.00-17.00 uur, IJsbaanpad 1. Eeuwenlang zat het Burgerweeshuis in een voormalig klooster tussen de Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal, nu is dat het Amsterdam Museum. Het weeshuis kreeg een nieuw onderkomen aan het IJsbaanpad en is momenteel een bouwplaats. U krijgt een rondleiding in groepjes. lees verder…

11 september 11:00-18:00 uur Pure markt, Amstelpark

Tentoonstellingen in het Amstelpark     Grounded Matter, Malou van der Molen, werkperiode t/m 25 sept. in de Orangerie. Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petrič t/m 23 oktober.in het Glazen Huis. lees meer

20 september 12.30-13.00 uur, Lunchconcert Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36      Ramos & Carrasco met Maria Ramos, saxofoon en Antonio Carrasco, piano.

In oktober start de duurzame 'vernieuwbouwing' van het pand van de Goede Doelen Loterijen. Op donderdag 8 september vanaf 17.45 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er een bijeenkomst voor de Pr. Irenebuurt buurt in het leegstaande pand waarbij ook de architect en het bouwbedrijf aanwezig zijn om uitleg te geven.

 

Lees verder over: Dok, Organisatie, OV, VU(mc), Weekberichten.