Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 35 & 36

Fietsonderzoek

14 september 2015 start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Een week lang worden al onze fietsbewegingen in kaart gebracht. Want hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk in Amsterdam kunnen verbeteren. Het enige wat u nodig heeft is uw fiets en de App de Fiets! app. 

Uitslag enquête Mobiliteitsonderzoek Zuidas

“De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas houdt jaarlijks een online enquêteonderzoek onder alle werkgevers en werknemers aan de Zuidas om woon-werkbewegingen in kaart te brengen. Hierdoor is het mogelijk om een duidelijk beeld van de huidige mobiliteitssituatie in de Zuidas te schetsen en deze in de toekomst te verbeteren”, dat meldde Hello Zuidas. lees verder in factsheet_mobilteitsonderzoek_zuidas (3)

Bestemmingsplan RAI wordt nader bekijken

Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Amsterdam RAI voor een deel vernietigd en de gemeenteraad opdracht gegeven om voor het vernietigde deel een nieuw plan op te stellen. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt of het houden van muziekevenementen en festivals in zowel de bestaande hallen als op het buitenterrein ruimtelijk aanvaardbaar is zonder het daartoe opnemen van regels in het plan. lees verder 

Bouw nieuw speelobject in het Beatrixpark gestart

Het speelobject is onderdeel van de nieuwe inrichting van het zuidelijk deel van het park. Het speelobject is naar verwachting eind november van dit jaar gereed. Het ontwerp is tot stand gekomen naar aanleiding van bijeenkomsten met de buurt in het kader van de cocreatie Beatrixpark. Uit diverse workshops zijn wensen en ideeën geïnventariseerd welke zijn meegenomen in de ontwerpopgave. Het speelobject is ontworpen door architectenbureau Carve uit Amsterdam.

In Ravel Residence opende de Neutral Ground Brass Band het Grachtenfestival 2015 in uidas

Sinds half augustus is de daktuin klaar. Het onderhoud wordt gecoördineerd door de Commissie City Farming van Ravel Residence.

2 september raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur tot 17.00 uur en zo nodig van 19.30 uur tot 22.30 uur. Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agendapunt 11 Vaststellen bestemmingsplan Zuid-Parnas Nr. BD2015-007668. Lees de agenda en bijlagen.

26 augustus raadscommissie I&D, toezeggingen omgevingsmanager Zuidasdok

Bij Ruimtelijke Ordening, Tkn 8, Toezeggingen Zuidasdok. (BD2015-008976). Bekijk de agenda en bijgevoegde stukken zoals de brief aan raadscommissie lessen NoordZuidlijn en de brief aan raadscommissie omgevingsmanager Zuidasdok, en het organogram Zuidasdok. 

Werk AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of stuur het klachtenformulier Omgevingsdienst in.

Werkzaamheden 1 september Parnassusweg

Op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september vanaf 20.00 tot 06.00 uur is de Parnassusweg eenzijdig afgesloten (stad uit). Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het autoverkeer van de Parnassusweg in de richting van Buitenveldert/ Amstelveen omgeleid.

Werkzaamheden Mahlerplein

“Op zaterdag 22 augustus werd een transportbrug met daarin een transportband voor de bouwwerkzaamheden op het Gustav Mahlerplein geplaatst. De band is rondom gesloten en komt op 4 meter boven de grond. Hij wordt onder andere gebruikt om bouwmaterialen en grond tussen het bouw- en werkterrein veilig te vervoeren. Hierdoor is er minder transport nodig over het plein zelf. Het materiaal werd vanaf 7.00 uur via het werkterrein van de BAM (Spoorslagsloot) naar het plein aangevoerd”, dat berichtte dienst Zuidas. 

transportbrugLuchtfietsen op transportbrug

Op initiatief van Hello Zuidas heeft de transportbrug een bijzonder uiterlijk gekregen. Bas Peeperkorn heeft over een lengte van 24 meter een schildering aangebracht van een wolkenlandschap waar fietsers tegenop fietsen. Het initiatief werd mede mogelijk gemaakt door projectorganisatie Zuidasdok, ABN AMRO en BAM.” Dat berichtte dienst Zuidas vorige week op haar website. lees verder 

Spreekuur in bouwkeet Spoorslagsloot Hetty Messchaert, omgevingsmanager BAM, Gustav Mahlerplein, telefoonnummer 088 – 400 80 88 (24/7), mail: h.messchaert@bamciviel.nl. houdt 2 keer per week spreekuur in de keet op de Spoorslagsloot (achter ABN AMRO) op maandag van 15.00 – 17.00 uur en op woensdag van 9.00 – 12.00 uur.

Amstelveenlijn: veiligheidssysteem getest in de nachten 18 en 22 september

Afgelopen weekend vonden de eerste testen plaats. Maar ook tussen 18 en 22 september test Metro en Tram ’s nachts nog een aantal keer op de Amstelveenlijn. Hier kunt u hinder van ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt gereden. Meer weten? bel de Gemeente Amsterdam, Metro en Tram, 020-4704070 of info.metro.tram@amsterdam.nl.

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat: tijdelijke rechtbank en bouw Telesto

24 augustus – 4 september maken funderingen via prefab elementen, 4 september opbouwen bouwkraan en vanaf 8 september bouw stalen constructie van het gebouw. De werkzaamheden duren 8 weken. lees verder Het bouwverkeer rijdt via de Parnassusweg. Direct omwonenden van het bouwterrein van de tijdelijke rechtbank worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de bouwwerkzaamheden. 

Tussen het gebouw van Olympic Plaza en de begraafplaats wordt Telesto gebouwd. Start bouw begint in oktober en vanaf september zijn de eerste voorbereidingen op het terrein zichtbaar. En: vanaf vrijdag 4 september 19.00 uur tot maandagochtend 7 september 06.00 uur zijn de garage van Forum/Loyens & Loeff en het parkeerterrein van de Rietveld Academie niet bereikbaar. Vanaf vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandagochtend 21 september 06.00 uur is de Fred. Roeskestraat soms even afgesloten (maximaal 15 minuten). lees verder 

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat

In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan de hoofdwaterleiding.

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht 

logoOV SAAL: 5 en 6 september treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal : Schiphol Amsterdam Zuid: Geluidshinder

lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf of lees hier de bewonersbrief 

5 en 6 september werkzaamheden spoor bij Riekerpolder

De fly-over over de A4 ligt er prachtig bij, maar daarmee is het werk nog niet klaar. In het weekend van 5 en 6 september worden op en langs het spoor de fundatie en bovenleidingen aangebracht en oud spoor wordt verwijderd. lees verder

Een marathonoperatie van 9 dagen en nachten, OV SAAL Zuidtak West

Bekijk hier de videobeelden voor een intrigerend kijkje in de keuken. De klok tikt onverbiddelijk door, de deadlines zijn hard en de weersomstandigheden houden geen rekening met de werkers. Een mega klus, en dankzij de inzet van zeer veel mensen, goed voltooid! 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: uitbreiden terras. Dossiernummer 2015-13516.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeelZuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Verleende vergunning horecabedrijf

* Beethovenstraat 36, 1077 JH: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 17 augustus 2015. Dossiernummer 16-1071147. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Bezwaren stuurt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

3 september We krijgen kippen organiseert Energieontbijt 8.30-11.00, Gaasterlandstraat 5

Niet alleen de Provincie komt aan het woord, ook initiatiefnemers en experts op het gebied van coöperatieve wind, zonne-energie, 0-op-de-meter renovaties en procesbegeleiding geven kort een pitch. Alle 4 zullen op hun beurt aangeven op welke manier de Provincie in hun ogen kan bijdragen om op deze gebieden de energietransitie te versnellen in de Metropoolregio Amsterdam.  Aanmelden kan via facebook of door een mail te sturen aan frank@wijkrijgenkippen.nl. Vind hier meer debatten. 

3 september Southazz, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

6 september -Het Verhaal op zondag van 16.30 tot 17.30 uur. Dan viert De Nieuwe Poort haar eenjarig bestaan.

31 augustus – 4 september 17.00 – 23.00 On the roof filmfestival (Engelstalig) op het dak VU

Het programma vindt u hier.

6 september Lazy Afternoon Concert in het Gijsbrecht van Aemstelpark, ontmoetingseiland

Een jong en talentvol blazerstrio geeft een concert onder de Levensboom in het park. Zij spelen werken van Beethoven en Mozart. Aanvang:15.00 tot 16.30 uur. Toegang gratis. Georganiseerd door het WOCB.

8 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Met Robbert Besselaar, tenor en Hein Hoogendoorn, piano.

8 september: Praat mee over mensenrechten in de stad, 19.00-20.00 in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2-8

"Samen met alle Amsterdammers werkt wethouder Simone Kukenheim dit jaar actief aan een stedelijke mensenrechtenagenda. Tussen april en november worden 21 stadsgesprekken georganiseerd op scholen, (sport)vereningingen, bedrijfskantines, bibliotheken, buurthuizen en andere plekken waar Amsterdammers samenkomen. Daarnaast organiseert elk stadsdeel een zogenaamd 'stadsdeelgesprek', een openbare bijeenkomst voor alle inwoners van het stadsdeel." Dat meldde Hello Zuidas.

9 september Moeders van de Zuidas op pad

Fonds Gezond Geboren, opgericht in februari 2015, heeft tot doel meer wetenschappelijk onderzoek te financieren dat er uiteindelijk voor zorgt dat zoveel mogelijk baby's in Nederland gezond ter wereld komen. Om daar promotie voor te maken, gaan op 9-9 Moeders van de Zuidas op pad naar bedrijven en relaties, nadat daarvoor 's-ochtends in De Nieuwe Poort de aftrap voor is gegeven door de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. Meer info op www.gezondgeboren.nl.

schildering schutting bij Atrium 

De Amerikaanse kunstenaar Logan Hicks gaat de schutting (ca 35 meter!) die tussen het Atrium en Stibbe staat "live" beschilderen in 4 dagen. Hopelijk krijgt de bouwplaats en de omgeving hiermee een invulling die past bij de kunstinitiatieven die momenteel op en rondom de Zuidas plaats vinden. bron: facebook bericht.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Buurtbewoner Pauline Wessllink publiceerde Paradijs Zorgvlied77 graven krijgen aandacht.

 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.