Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 35

Wordt Zuidas al een echte Amsterdamse Stadswijk? Artikel van de voorzitter BPZ t.b.v. de wijkkrant. Lees meer

Het informatiecentrum Zuidas vanaf 1 juli 2020 beperkt open voor publiek. Adres: World Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW  Amsterdam. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak via contact@zuidas.nl. Vooralsnog zijn tot 1 september 2020 bezoeken alleen mogelijk op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Berichten van Zuidas:   
*Denk mee over nieuw groen langs De Boelelaan   
      Het middelste deel van de De Boelelaan, gelegen tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg, richten we over een paar jaar opnieuw in. Onderdeel hiervan is een nieuwe groene oever langs de De Boelegracht. Denk en praat mee via de App. Lees meer
*Testen nieuwe Amsteltram begonnen        Sinds 17 augustus wordt de nieuwe Amsteltram met lijnnummer 25 uitgebreid getest. U zult hem regelmatig zien in Zuidas. In december 2020 kunt u zelf mee reizen, van en naar Buitenveldert en Amstelveen. Lees meer

2 september  vergadering bestuurscommissie Zuid, stadsdeelkantoor, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond) voor de agenda kijk hier. Momenteel wordt gebiedsplan 2021 voorbereid.
23 september 19.30, vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in huis van de Wijk Buitenveldert/Zuidas

2 september 2020, 09:00, Raadzaal vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen     Inspreken kan via vooraf ingestuurde email. Publiek is niet toegestaan bij de vergadering. Zie de agenda.
Bij 15 Evaluatie Bomenverordening: Een beheerplan volgens variant B laat zich hiermee slecht rijmen.De evaluatie laat zien dat er tegen het werken meteen beheerplan volgens variant B doorslaggevende inhoudelijke, als ook juridische bezwaren bestaan.Het college heeft dan ook geconcludeerd dat deze variant niet langer als basis voor een jaarvergunning kan dienen. ….Parken, plantsoenen en grote groengebieden en het opstellen van een beheerplan door stadsdelen. Het college zal daarom de stadsdelen nadrukkelijk op deze optie wijzen, en aansporen samen met relevante partijen werk te maken van het opstellen van beheerplannen in het kader van de Bomenverordening, om onnodige bureaucratie terug te dringen. Vooraleerst kan hierbij het accent gelegd worden op de parken. Lees meer in het pdf bij dit punt.

2 september 2020, 13:30 De Raadzaal, vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening  Agenda met o.a diverse punten over erfpacht en TKN 5  Ontwikkelplan Ravel juni 2020.pdf en  Omgevingsdocument Ontwikkelplan.pdf.
En bij TKN 26 raadsadres bewoners Wielingenbuurt over overlast RAI plus beantwoording 1. Beantwoording raadsadres inzake overlast Wielingenstraat.pdf 191.88KB,  2. Raadsadres bewoners inzake overlast Wielingenstraat.pdf. Bekijk de agenda hier.

19 september Schoonmaak Gijsbrecht van Aemstelpark       Wie helpt er mee? bv. van 12.00 tot 14.00 uur. Die dag is het World Clean Up Day. Geef dan ook aan in welk deel van het park. En als jullie zelf een schoffel, bezem en handschoenen hebben, neem ze svp mee. Aanmelden via vriendengvapark@live.nl.

26 september  Komt u ook?  gratis lunch aangeboden door het levensboomcollectief (i.s.m. met het Oranjefonds) aan maximaal 60 bewoners van Buitenveldert/Zuidas. De Levensboom staat op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark en heeft zich deze zomer steeds meer ontwikkeld tot een ontmoetingsplek voor bewoners, zowel jongeren als ouderen. Meld u vooraf aan via ontmoetingseiland@kpnmail.nl. Lees meer

De Omgevingsvisie 2050 is in de maak        Denkt u weleens aan de toekomst? Stelt u zichzelf eens voor in 2050. Hoe oud bent u dan? Woont u nog in Amsterdam? En met wie en hoe woont u daar dan? Werkt u nog? En zo niet, wat heeft u dan nodig in uw buurt? Wij, van de gemeente Amsterdam, zijn al bezig met deze vragen. Met allerlei partijen, zoals woningcorporaties, marktpartijen en zorgorganisaties. Wat zijn úw ideeën en wensen? Die willen we graag horen, liefst vandaag nog. Want we zijn nu bezig met de Omgevingsvisie voor Amsterdam in 2050. We willen zoveel mogelijk ideeën verzamelen. In december beslist het college van B en W over de Omgevingsvisie. U kunt uw ideeën en vragen over dit onderwerp hier kwijt op www.amsterdam2050.nl. Lees meer

Kunst en Cultuur  
Van Circl: Nieuwe podcastreeks: Later is alles beter    Wat kunnen we winnen als we ons nú inzetten voor het klimaat? Dat onderzoeken de Jonge Klimaatbeweging en Circl in de nieuwe podcastreeks ‘Later is alles beter’. Na het luisteren van deze podcast weet je dat er iets te kiezen valt. Veel zelfs, en nog eens veel fijns ook. Beluister de podcast.

ARCAM Tijdlijn Amsterdam 2000 – 2030 Add your own!    Arcam nodigt iedereen uit om Amsterdam 2000 – 2030 te komen bewonderen en….aan te vullen. Teken, knip en plak jouw toevoeging op de tijdlijn aan de hand van de speciale magneetvellen. Volgend jaar volgt dan een definitieve tijdlijn, een die representatief is voor alle Amsterdammers! Verschillende experts en geïnteresseerden worden gevraagd om hun visie te geven op de stad. Wil je zelf ook een verhaal aandragen? Neem dan contact op met onze projectleider Emma Heinhuis. De Tijdlijn Amsterdam 2000 – 2030 is te bezoeken tijdens onze reguliere openingstijden. Reserveren i.v.m. coronamaatregelen kan aan de deur. Openingstijden dinsdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur, Prins Hendrikkade 600. Lees meer

Thomaskerk voorlopig geen lunchconcerten mogelijk op de dinsdagmiddag. De formule past niet in de regelgeving rondom het coronavirus.

11 en 18 september Botanische Tuin Zuidas tekenworkshops 14.00-16.30 uur, Van der Boechorststraat 8       Aantal deelnemers: maximaal 5, er is voldoende ruimte in de tuin om 1,5 meter afstand te houden. Prijs: Losse les: € 26,– Twee of meer lessen: € 23,- per les De prijs is inclusief papier en gebruik materialen. 10% van dit bedrag gaat naar Stichting Botanische Tuin Zuidas voor onderhoud aan de tuin. Docent: Annelinde de Jong. Inschrijven kan via de site van Het Tekenlab. Klik hier om u aan te melden.Voor andere activiteiten kijk hier.

t/m 20 september o.a. van 15.00 – 18.00 Exploded View 9 verkenningen alternatieve perspectieven op het Amstelpark in en buiten het Glazen Huis       De tentoonstelling Exploded View toont de resultaten van een jaar lang onderzoek van 9 kunstenaars en landschaps-ontwerpers naar het Amstelpark. Lees meer
tot 8 september Bioremediating Missile door Jos Volkers     ‘s Werelds grootste zaden bom in het Amstelpark Lees meer

6 september 14.00 uur Kruiden (wandeling) in de Artsenijhof van het Beatrixpark   Vertrekpunt parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.  020-6644506. Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee. Aanmelden verplicht via email naar Henk Wolters, henk.snezana@kpnmail.nl. Bomenwandeling: 4 oktober, 1 november, en 6 december.
 
5 t/m zondag 27 september. Het Tekenkabinet XS02          De tweede (en mogelijk laatste) presentatie in het Amstelpark – 100 tekenaars tonen 100 tekeningen op (zeer) klein formaat (maximaal A5) in een geheel nieuwe opstelling in het fraaie paviljoen waarin het Tekenkabinet sinds 2017 huist. Reserveer hier via de webshop

9 sep, 16.00 – 17.00 uur Colleges & Masterclasses Workshops De Grote Reset Live #1   Over de ontwakende consument met Kaj Morel & Jaap Tielbeke. Lees meer
10 sep, 16.00 uur, Energy Transition Thursday #6: Warmte- koudeopslag Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl, Malherplein 1 Lees meer

Pure Markt zondag 13 september 11-18 uur Amstelpark en zondag 11 oktober 11-18 uur Amstelpark

12 en 13 september Open Monumentendag in Amsterdam. Onder de noemer ‘Goed geschoold‘ gaan de deuren van monumenten open. Lees meer

30 september in Circl, College Tour #19: De verleiding van ongezond voedsel     Met verschillende experts ontrafelen we de uitdagingen en kansen van een duurzame en circulaire wereld. In deze aflevering Natascha Kooiman van Smaackmakers. Zij vertelt ons welke stappen we moeten zetten om tot een duurzame en gezonde voedselomgeving te komen. Lees meer

15 t/m 18 oktober KunstRAI   De KunstRAI 2020 zal in het kader van Focus Japan officieel worden geopend door de Japanse Ambassadeur in Nederland, Z. E. De heer Horinouchi Hidehisa.  Let op: boek voorafgaande aan uw bezoek een tijdvak online!  Reserveer hier 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
 
Fietspad voor Nieuwe rechtbank Parnassusweg is na 7 september weer open.
Een week later ook het voetpad. Deze werkzaamheden hebben te maken met de inrichting van de openbare ruimte vooruitlopend op de opening van de NACH, begin volgend jaar.

Enquête herinrichting Wielingenstraat:  tot 6 september haalt Zuidas verbeterpunten en suggesties op voor de nieuwe inrichting van de Wielingenstraat. De link naar de enquête vindt u hier.

Werkzaamheden Valley Beethovenstraat      Vanaf september aanleggen kabels en leidingen voor Valley. Het asfalt en de verhardingen worden opgebroken waardoor het tijdelijke fietspad afgesloten is. In december zal het weer worden opengesteld. Fietsers richting het centrum worden omgeleid via de westzijde van de Beethovenstraat. En er worden 10 bomen langs het fietspad van dit deel van de Beethovenstraat weggehaald en tijdelijk in depot gezet. De bomen worden weer terug geplant in het voorjaar van 2021. Het autoverkeer op de Beethovenstraat richting het centrum kan met uitzondering van een weekend in september langs het werk rijden. De afsluiting van de Beethovenstraat in één weekend in september is nodig om de bomen veilig te kunnen verhuizen. Het autoverkeer zal tijdens dat weekend worden omgeleid.

Nieuw riool in Beethovenstraat     Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Op de Beethovenstraat is een nieuw riool aangelegd tussen de Prinses Irenestraat en de Cornelis Dopperkade. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren was dit gehele gebied (trottoir en fietspad) ingericht als werkterrein. Lees meer

Stadionkade: omleiding       Van 6 juli tot eind september werkzaamheden aan de Stadionkade tussen Watteaustraat en Parnassusweg. Verkeer wordt omgeleid via de Stadionweg.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Europaplein 71-73 H
, het veranderen van de begane grond van het gebouw van een horeca IVB- naar een horeca IVA inrichting met alcohol gebruik.
Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 24 – Winterparadijs

Evenementenvergunning verleend
*Europaplein 24, 1078GZ: voor het houden van een evenement "Het Amsterdamse Winterparadijs" Z/20/1803381 Het Amsterdamse Winterparadijs Schaatsen, genieten van entertainment, zich laten vermaken in het theater, dansen, gebruikmaken van verschillende (winterse) activiteiten & culinair smullen in het foodparadijs. 12:00-22:00.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam, vervangen lichtreclame  vervangen van lichtreclame. Aanvrager: Dentons Europe LLP.
Omgevingsvergunning verleend
*Beethovenstraat 5B-3 1077HK Amsterdam het veranderen van het gebouw door het intern veranderen van de woning en het oprichten van een dakterrasOLO5005563
*Fred. Roeskestraat 73, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. t.b.v. een kinderdagverblijf met een instandhoudingstermijn tot en met 30 september 2022. Aanvrager: Nannies Nursery Zaaknummer: 9379165.
*24-08-2020 29-09-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam, aanbrengen watermistinstallatie op de verpleegafdeling 1B van het VUmc. Aanvrager: Stichting VUmc
*19-08-2020 25-09-2020  Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, plaatsen damwand tussen voetbalveld AFC en de Valley. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 9685260
Omgevingsvergunning geweigerd
*Henriëtte Bosmansstraat 22 1077XH  het veranderen en vergroten van de dakopbouw op het gebouw aan de Henriëtte Bosmansstraat 22 met behoud van bestemming daarvan tot woning.
*Aanvraag boomkap Willem Pijperstraat 19 Amsterdam
 

Lees verder over: Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Publicaties, Ravel, Weekberichten.