Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 35

Staatscourant: Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet, tweede tranche
21-10-2010 Gebiedsontwikkeling met nationale uitstraling
Hieronder de letterlijke tekst (niet het standpunt van BPZ)
Amstelveenlijn

Door de toename van inwoners en arbeidsplaatsen in de regio Amsterdam neemt de vraag naar goed en betrouwbaar openbaar vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam toe. De huidige Amstelveenlijn heeft onvoldoende capaciteit en kwaliteit. Daarnaast nadert deze lijn het einde van haar levensduur. Ombouw van de Amstelveenlijn tot metro is een passend antwoord op de toekomstige vraag naar hoogwaardig openbaar vervoer. Het leidt tot sneller, comfortabeler, veiliger en betrouwbaarder vervoer tussen Amsterdam en Amstelveen. Een snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Amsterdam VU-gebied

De (her)ontwikkeling van het VU-gebied voorziet in een grootschalige, hoogwaardige en duurzame (door)ontwikkeling. Dat betekent dat er gebouwen zullen warden gesloopt, er nieuwe gebouwen zullen worden gerealiseerd en er functies wijzigen en warden toegevoegd. Al deze ontwikkelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel, waarbij met name de bouwsector bij uitvoering van de ontwikkelingen een belangrijke impuls kan krijgen. Een snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Amsterdam Zuidas

Het project Zuidas voorziet in een grootschalige, hoogwaardige en duurzame ontwikkeling, waarbij het gaat om kantoren, woningen en diverse voorzieningen. Al deze ontwikkelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel, waarbij met name de bouwsector bij uitvoering van de ontwikkelingen een belangrijke impuls kan krijgen. Een snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Ter vergelijk: Klik hier en hier voor lokale bewonersvisies op dit onderwerp.

VU start juridisch instituut aan Zuidas
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft een juridisch instituut opgericht: het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Het ZIFO vormt een onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het instituut wil een platform zijn voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financieel recht en het ondernemingsrecht. De focus ligt daarbij op het bestuderen en becommentariëren van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor banken, verzekeraars, andere financiële instellingen, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en (grotere) ondernemingen. Dit terrein is sterk in beweging; alleen al in de afgelopen week werden weer reguleringsinitiatieven op Europees niveau afgekondigd, zoals regulering van hedgefondsen en de door de Europese Commissie aangekondigde nieuwe regels voor crisisbeheersing bij banken. Het instituut houdt de komende maanden haar eerste bijeenkomsten en faciliteert publicaties over dergelijke onderwerpen.

Werkzaamheden Beethovenstraat
Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur
In de week van 1 november 2010 wordt de Beethovenstraat, ter hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, vier nachten afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting vindt plaats tijdens de onderstaande vier avonden/nachten tussen 20.00 en 06.00 uur van 1 tot 5 november.

Ontwerpbeschikking premature zienswijze kapvergunning
De Boelelaan (project Kenniskwartier/tramlus).
Naar aanleiding van zienswijzen van het Bewonersplatform Zuidas, het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de Bomenstichting heeft de dienst Milieu en Bouwtoezicht een ontwerpbeschikking opgesteld waarin nu sprake is van de kap van 169 bomen (i.p.v. 212) en herplant van 4 bomen (i.p.v. 2).
Bekijk in dit kader eens de Vlaamse campagne ‘Zes miljoen Vlamingen gaan voor 1 miljoen bomen’.

Start selectie exploitant voor tijdelijke horecavoorziening in BL46
Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam zoeken een geschikte exploitant voor een bijzondere horecavoorziening in BL46. BL46 is het voormalige Universitair Sportcentrum aan de De Boelelaan. De exploitatieperiode is maximaal vier jaar (2011 – 2015).
Gezocht wordt naar een exploitant die een bijzonder horecaconcept wil ontwikkelen in combinatie met een functie op het gebied van kunst en cultuur. De hoofdfunctie van BL46 is momenteel sport. Geïnteresseerden wordt gevraagd een uitdagend doch realiseerbaar plan in te dienen.

Rapporten Zuidas
Er zijn drie rapporten ter kennisname naar de Gemeenteraadscommissie BWK gestuurd.
1) Jaarverslag duurzaamheid 2009
2) Reikwijdte en detailniveau MER Zuidas flanken
3) 2e Kwartaalrapportage 2010 Dienst Zuidas
Onderaan de agenda bij ter kennisname, eerste drie punten.

InHolland loosde Dales na ruzie over verhuizing naar Zuidas
Niet de diploma-affaire, maar het niet doorgaan van de verhuizing van InHolland naar de Zuidas is de directe aanleiding voor het vertrek van Geert Dales als bestuursvoorzitter. De hogeschool ontkent, maar betrokkenen bevestigen dat Dales niet wilde meewerken aan uit- of zelfs afstel van de Zuidasplannen. Zo kwam hij in conflict met zijn medebestuurders en de raad van toezicht.

Mijlpaal op de Zuidas gezamenlijk gevierd.
Miles Building bereikt het hoogste punt van de bouw, een nieuwe mijlpaal voor de Zuidas tot een volwaardige woonomgeving. Op zaterdag 6 november aanstaande wordt dit feestelijk gevierd, samen met de ondernemers en ontwikkelaars die op de Zuidas actief zijn. Voor het eerst slaan de ondernemers en de ontwikkelaars de handen ineen om de mogelijkheden en kansen van de Zuidas als volwaardige woonomgeving onder de aandacht te brengen. Belangrijkste boodschap: de Zuidas is alive! Bekijk hier het programma.

Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM

Jort Kelder in literatuur op de Zuidas

04-11-2010 19:00 – 21:15
Jort Kelder, televisiepresentator en oud-hoofdredacteur Quote, heeft een fascinatie voor ‘Kaas’ van Willem Elsschot. Het boek waarin Frans Laarmans een agentschap in Edammer kazen begint. In Literatuur aan de Zuidas licht hij zijn fascinatie voor het boek en de schrijver toe. Elsbeth Etty vraagt hem waarom iedereen het boek nu zou moeten lezen. Thema van de avond: wat is een goede ondernemer?

Volgende bijeenkomst Bewonersplatform

Op 11 november vindt de volgende thema avond plaats met als titel: Leven(digheid) op de Zuidas. Herman van Wissen (WOCB) en Jeroen Visser (ORAM) zullen een presentatie én voordracht verzorgen. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.Tijd: 19.30 – 21.30.

Lees verder over: Weekberichten.