Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 35

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Gastsprekers vertellen meer over de positieve aspecten van goed overleg bij de fietsparkeergarage de Vijfhoek en de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede doelen loterij. Bart van Eijk van dienst Zuidas geeft een beeld van de laatste ontwikkelingen. Want momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat ook in de wijkkrant verschijnt.

Parkeerduurbeperking: infobijeenkomst 11 september en inspraak
De regels voor parkeren in de Prinses Irenebuurt gaan veranderen. Op maandag 11 september inloopavond in de Thomaskerk van 19:30 uur tot 21:30 uur, Prinses Irenestraat 36. Hier kunt u terecht met vragen over wat de nieuwe maatregelen voor u gaan betekenen.
Inspraak parkeerduurbeperking woonbuurten en invoering parkeerduurbeperking in Buitenveldert Noord en Prinses Irenebuurt. De beleidsvoornemens liggen ter inzage t/m 18 september 2017. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier.

Zuidasdok: wijzigingen (geluids- en veiligheidsmaatregelen) ter inzage van 16 augustus t/m 26 september 2017
Bekijk de documenten of lees het artikel over de laatste wijzigingen

Besluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep t/m 6 september 2017
Tt/m 6 september kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Openingsactiviteiten in Circl 8 en 9 september
Als onderdeel van de openingsweek vindt op vrijdagmiddag 8 september 13.00 uur een mini-symposium plaats over drie thema’s: Rooftop Revolution – vergroening van daken; Sharing Mobility – slim delen van vervoersmiddelen en No Food Waste – duurzaam omgaan met organisch afval. Ook op 8 september maar dan om 17.00 uur Het dak eraf, huisfeestje Circl met DJ Isis en Jungle by Night.  9 september 15.00 uur in Circl Karin Bloemen & jonge talenten. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 24 augustus 2017 editie Zuid met o.a. Open monumentendag  lees meer

Kantorenmonitor: toenemende diversiteit in Zuidas
“Zuidas doet het onverminderd goed binnen het hoogwaardige stedelijke kantorenvastgoed. Interessant is de toenemende diversiteit van de bedrijven op de Zuidas die langzaam maar zeker zichtbaar wordt.” download op deze pagina het rapport.

Start up in residence? ook voor Zuidas
bericht dienst Zuidas: “In het Startup in Residence Programma nodigt de gemeente Amsterdam startups uit om, vooraf gedefinieerde, maatschappelijke problemen op te lossen. In een programma van vijf maanden werken de startups samen met de gemeente, krijgen ze een intensief trainingsprogramma en worden ze begeleid door professionele mentoren. Na vijf maanden heeft de gemeente de kans om de oplossing in te kopen en de startup op deze wijze een snelle start te bezorgen. Een voorwaarde om mee te kunnen doen is bijvoorbeeld dat je Zuidassers bij je project betrekt en dat ten minste een persoon van jouw startup-team goed Engels en Nederlands beheerst. Aanmelden kan tot 8 oktober 23.59 uur.

7 september  17.00-21.00 Dialoog in Zuid, Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
Stadsdeel Zuid organiseert voor de derde keer ‘Dialoog in Zuid’. Het hoofdthema is ‘Samen werken aan een zorgzame buurt’. Bekijk het programma
en aanmelden kan via het formulier.

Geen inloopspreekuren Zuidas/Buitenveldert
Tot eind augustus zijn er geen inloopspreekuren. Wel kunt u altijd terecht bij de gebiedsmakelaars en de omgevingsmanagers van Zuidas via Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl.

Meld mooie groene gevels aan bij Natuur en Milieu Team Zuid
“Weet jij er in een Amsterdam Zuid, meldt hem aan vóór vrijdag 15 september. Dan maakt onze fotograaf er een foto van. En daar stellen we een heuse tentoonstelling van samen. Op de opening van die fototentoonstelling worden de onderscheidingen uitgereikt. Onderaan op deze pagina staat een formulier waar je een groene gevel kunt voordragen!”

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden? Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Deze zomer werkzaamheden aan de A10 West 4 september gereed
Er is hinder. Van 14 augustus tot 4 september 2017 start de volgende fase van de werkzaamheden aan de A-10 West. De zuidelijke richting is weer bereikbaar en de noordelijke richting, knooppunt De Nieuwe Meer tot Basisweg S102 wordt afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en A10 Noord. 4 september 2017 is de A10 West vóór de ochtendspits weer open. lees meer op de website van Rijkswaterstaat
 
OV     Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. bron: GVB

14 augustus t/m zondag 3 september afsluiting Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg      Bericht Zuidas: "Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek – NoMa House – aan te kunnen sluiten. De Gustav Mahlerlaan is bereikbaar via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein."

augustus/ september werkzaamheden bouw WTC hoek Beethovenstraat- geluidsoverlast en fietsers worden omgeleid        Voor de bouw van een nieuwe toren op de hoek van de Beethovenstraat worden damwanden ingebracht dat geeft trillingsoverlast van 28 augustus tot 11 september 2017. De werktijden zijn van 7.00- 19.00 uur en incidenteel wordt op zaterdag gewerkt maar meestal zonder geluidsoverlast. Fietspad aan de westkant, kant van WTC is afgesloten van 25 augustus t/m 8 september. Omleiding fietsers aan de oostkant (Akzo en Stibbe kant) duurt van 18 t/m 29 september. lees meer 

werkzaamheden Fred. Roeskestraat: in augustus en september aan kant Parnassusweg omleiding fietsers     “Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat. Het is voor fietsers niet mogelijk tussen 14 augustus en 4 september langs het werkterrein te fietsen. De omleiding gaat via een route achter de Warnersblokken langs, via de Dirk Schäferstraat. Voor voetgangers wordt zoveel mogelijk het pad door de Fred Roeskestraat open gehouden.”

Afsluiting Prinses Irenestraat vanaf 14 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel       “De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om vanaf de Henriette Bosmanstraat linksaf de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.” lees meer

Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Werkzaamheden rondom de torens: Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”   

Uit de infobrief Zuidas: 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Als de kabels en leidingen zijn aangelegd beginnen we half augustus met de Gershwinlaan. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
Intermezzo    “177 woningen worden opgeleverd. Op de begane grond komt de supermarkt Albert Heijn. U kunt hier vanaf woensdag 6 september uw boodschappen halen.”
Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   “De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.”
Overige nieuwbouw     “The George en The Gustav. Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas
 
Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. lees meer

Bouw The Valley start in augustus       De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar (zie update) trillen is toch nodig tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur.  Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info www.bcvalley.nl daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel       De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra. lees meer

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Aanvraag exploitatievergunning

* Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf

Verleende exploitatievergunning
* Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 25-08-2017 06-10-2017  Prinses Irenestraat 31-33, Amsterdam  bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO 2317735 t.w. het wijzigen van binnenwanden en trappen. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V.

Beslistermijn verlengd met 6 weken
* 24-08-2017 05-10-2017  Gustav Mahlerlaan 997, Amsterdam  het plaatsen van 2 luchtbehandelingskasten (LBK) op het dak. Aanvrager: Nedstede Real Estate Management B.V. 
Verleende omgevingsvergunning
* 23-08-2017 04-10-2017  De Boelelaan 1111, Amsterdam  bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 1077305 en OLO 1298579 voor het oprichten van een universiteitsgebouw, met onderwijsfunctie, winkelfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie en ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: Stichting VU.

Kunst en Cultuur
1 september 19- 21 uur Het idioom van de abstractie, Art Chapel Amsterdam, Prinses Irenestraat 19 lees meer

Botanische tuin Zuidas bekijk de agenda

3 september wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters (IVN) een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

tot 3 september Pinar Yoldas Carboniferous in het Glazen Huis, Amstelpark
lees meer

3 september 12.30- 14.30 Tom zingt…. nederlandstalig lied van Dichtbij in het park, Amstelpark bij Stadshout paviljoen – muzikale geheimen van Buitenveldert

Bekijk hier activiteiten in De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2

5 t/m 8 september het On the Roof Film Festival (OTR) op het dak van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV      Vier avonden de nieuwste films uit de wereldcinema bekijken in de open lucht, met panoramisch uitzicht op Amsterdam. Films zijn Engels gesproken of ondertiteld. De rest van het programma is in het Nederlands. Tickets bestellen kan hier voor How to Let Go of the World, regie: Josh Fox, die op 5 september 20.45 wordt vertoond.

5 september 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert met Frederic Voorn, piano Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

8 september 17.00 uur Het dak eraf, huisfeestje Circl    Met DJ Isis en Jungle by Night.
9 september 15.00 uur in Circl Karin Bloemen & jonge talenten       "Karin Bloemen brengt met dit programma een middag vol energie en inspiratie, zodat je na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van mijn leven is nu! Met deze geweldige show voor jong en oud vieren we de opening van Circl. De show is daarom vrij toegankelijk voor iedereen. Meld je hier aan."

9 en 10 september Open Monumentendag  Tijdens de 31ste Open Monumentendag Amsterdam staat de relatie tussen stad en land centraal. nr 12 in het programmaboekje (Ned. en Eng.) is Ons Buiten volkstuincomplex Riekerweg.

10 september Pure Markt, Amstelpark

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Zondag 24 september 11.00 uur, Eten uit de natuur, ingang Rode Brug, Amstelpark     De originele cursus “Eten uit de Natuur” als vanouds gegeven door Carla de Bruin en Katja Sienknecht van IVN Amsterdam. lees meer

 

Lees verder over: Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Ravel, Strawinsky, Weekberichten.