Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 36

Welstandskader Zuidasdok t/m 10 oktober ter inzage

download het document op deze pagina (rechtsboven). T/m 10 oktober 2016 kunt u uw inspraakreactie sturen aan B&W van Amsterdam, p/a Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. I. Visser, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per e-mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Welstandskader Zuidasdok’. meer info vindt u hier

Nota van Beantwoording en Visie Zuidas 2016

In totaal zijn 31 zienswijzen over het concept van de Visie Zuidas 2015 binnen de daartoe gestelde termijn ingediend. De zienswijzen worden behandeld in de Nota van Beantwoording Concept Visie Zuidas 2015 (PDF, 769 kB). Bekijk ook de Visie Zuidas 2015 (PDF, 9.5 MB) en de laatste versie Concept Visie Zuidas 2016 versie september 2016 (PDF, 20 MB). Voordat de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vaststelt, zal de Visie Zuidas 2016 behandeld worden in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28 september 2016 met uitnodiging van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. U kunt bij de vergadering van de raadscommissie aanwezig zijn en spreektijd aanvragen om uw standpunt over het bestemmingsplan kort toe te lichten. Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit vooraf bij het commissiesecretariaat kenbaar te maken. Op de website www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad kunt u terecht voor o.a. – de exacte tijd van de raadscommissievergadering; – de instructie voor het aanvragen van spreektijd, indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het geven van een toelichting; – de agenda en de notulen van de raadscommissievergadering (die ook is in te zien in het voorlichtingscentrum van het stadhuis); – de raadsvoordracht met bijlagen.

Nieuws uit B&W 7 september     “Het college van B en W stemt in met het opnemen van een aanvullend beslispunt in de raadsvoordracht ‘In te stemmen met Visie Zuidas 2016 en Nota van Beantwoording’. In de collegevergadering van 5 juli jl. heeft het college geconstateerd dat een beslispunt ontbrak over de status van de Visie Zuidas in relatie tot de Hoofdgroenstructuur en het Structuurvisiebeleid. Dit punt wordt hierbij alsnog opgenomen.” lees het volledige nieuwsbericht 

14 september  vergadering Voorbereidende commissie Zuid 20.00 uur, President Kennedylaan 923     Agendapunt 6. Voorlopige voorstellen bezuinigingen ivm taakstelling vastgoed zie de agenda met tal van stukken.

Uit de agenda voorbereidende vergadering stadsdeel Zuid van 7-9-2016     11 Advies Locatieprofielen evenementen stadsdeel Zuid En bij Tkn E. Markten

Bijeenkomst "Verbeter de buurt" op woensdag 14 september van 18.30 tot 21.00 uur in de Openbare bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammerlaan 5. Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u aan via het aanmeldformulier. Het stadsdeel is benieuwd naar uw suggesties die opgenomen kunnen worden in het gebiedsplan 2017.

Amsterdam krijgt nieuw sportpark in Zuidas     Dienst Zuidas berichtte: “Vanaf 2019 speelt AFC, de oudste voetbalclub van Amsterdam, op vijf moderne kunstgrasvelden in Zuidas.” lees meer

Lees de Hello Zuidas editie van sept/okt 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Van der Boechorststraat – De Boelelaan     Vanaf 16 september tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Een deel van de Van der Boechorststraat wordt aangepast en krijgt een nieuw profiel. Hiermee verbetert de afwikkeling van het autoverkeer naar de De Boelelaan. Tijdens de uitvoering van dit werk worden ook de drinkwaterleiding en het riool vernieuwd. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van de Van der Boechorststraat voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werkterrein geleid. KinderRijk KDV Boechorststraat, De Hortus Botanicus van de VU blijven bereikbaar vanaf de Van der Boechorststraat en de De Boelelaan. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaatsflyer%20van%20der%20boechorststraat%20september%202016

extra%20uitvalsweg%20vivaldi Kaart De Boelelaan Oost - Fase 3_5-7-2016De De Boelelaan Oost, Extra mogelijkheid verlaten deelgebied Vivaldi   Van maandag tot vrijdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan dat via de Spoorslag. Links afslaan op De Boelelaan Oost is niet meer mogelijk: bewoners e.a. in Vivaldi volgen een andere route. Om een optimale doorstroming te bevorderen, is links afslaan op de Boelelaan Oost per 5 september niet meer mogelijk. Verkeer kan omrijden via de Europaboulevard – Nijenrodeweg – Van Leijenberglaan en vice versa. Ook informeert de gemeente met digitale informatiepanelen over de actuele verkeersinformatie en eventuele vertragingen. Werkzaamheden fase 3 – september 2016 t/m mei 2017 vinden aan de Noordzijde plaats.

11 t/m 23 september onderhoudswerkzaamheden trambaan strawinksylaan/beethovenstraat/ parnassusweg mogelijk geluidsoverlast     Op de kruisingen worden onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan uitgevoerd die plaatsvinden in de nacht tussen 0.30 uur en 05.30 uur, in de nachten van zondag op maandag t/m donderdag op vrijdag.Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden Fred Roeskestraat     Bij Olympic Plaza mogelijk geluidsoverlast      Ter voorbereiding van de verbouw start van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw van de Rietveld Academie      Eind 2017 is naar verwachting de oplevering. Meer overlast dan verwacht      De werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat duren tot eind oktober 2016. lees meer
T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium   Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. Uitbreiding bouwkuip duurt tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: februari 2016-december 2016 en de bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer

Dienst Zuidas is gestart met het bouwrijp maken van kavel 14 in deelgebied Vivaldi     De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra, 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

STADSDEEL

Aanvraag horecavergunning     * Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf De Boelelaan 1105

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

08-09-2016  20-10-2016 Antonio Vivaldistraat, Amsterdam verplaatsen van een tijdelijke bouwkeet en het aanleggen van een inrit voor een periode van 10 jaar.

06-09-2016  18-10-2016 Parnassusweg 220, Amsterdam oprichten van een gebouw, met bestemming daarvan tot rechtbank.

06-09-2016 18-10-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam daktuin op 2de verdieping.

02-09-2016 14-10-2016  Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam kappen van 7 bomen.

Verleende omgevingsvergunning

06-09-2016 18-10-2016  Fred. Roeskestraat 88A-9 en 88B-10, Amsterdam

Vergunning van rechtswege verleend

06-09-2016 18-10-2016  De Boelelaan 32, Amsterdam reclame aan gevel

 

16 september 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! lezing ‘new town, old town’     Linda Vlassenrood van INTI (International New Town Institute) leidt een gesprek over de sociaal- maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving. Wat zijn de waarden van new towns zoals de Zuidas of Almere, en hoe reageren de gebruikers hierop? lees meer

Tentoonstellingen in het Amstelpark     Grounded Matter, Malou van der Molen, werkperiode t/m 25 sept. in de Orangerie.  En: Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petrič het Glazen Huis t/m 23 oktober.in het Glazen Huis. lees meer

20 september 12.30-13.00 uur, Lunchconcert Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     Ramos & Carrasco met Maria Ramos, saxofoon en Antonio Carrasco, piano.

Ride with me @ 24H Zuid      Op 24 september vindt 24H Zuid plaats. Ook Zuidas doet mee aan dit event, met de fietstocht "Ride with me". Om 13:00 zal de fietstocht starten vanaf het Crowne Plaza Hotel. Om 15:00 afsluiting met een drankje in de cocktailbar van het Crowne Plaza Hotel. Opgeven kan via ehk@zuidas.nl, vol = vol! 

30 september 16.30-18.30 Strijkwedstrijd Heren op het Zuidplein. inschrijven kan hier

 

Lees verder over: Algemeen, Verkeer, VU(mc), Weekberichten, Zuidasgebieden.