Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 36

Berichten Zuidas:
A10 Zuid dicht, geen treinverkeer stations Zuid én RAI        Vanaf donderdagavond 31 oktober 22:00 uur is de A10 Zuid aan de zuidzijde afgesloten tot maandagochtend 4 november 05:00 uur. Dus: Kom in die periode niet per trein of auto naar door Zuidas. Al het verkeer wordt omgeleid via de A5 en de A9. Kijk op van A naar Beter of de NS-reisplanner voor de trein. De meeste reisplanners zijn nu nog niet beschikbaar/bijgewerkt.
Zuidplus zal op vrijdag 1 november t/m zondag 3 november alsnog het eerste betonnen dek ten behoeve van de nieuwe reizigerstunnel bij station Amsterdam Zuid inschuiven. We roepen dan ook op om het Zuidasgebied en het wegennet rondom Amsterdam op deze dag, als het kan, te mijden!!!!!  Lees meer
Het eerste bericht over de verkeerssituatie en verwachte hinder treft u hier op de website van Zuidas.

* Winnende plannen Zuidas Groen   De meeste stemmen kreeg het idee ‘Groen rondom Amsterdam UMC. ‘Door meer planten, struiken en bomen te planten, wordt de omgeving groener en aantrekkelijker en de stad regenbestendiger en koeler’, zegt Van der Heide. ‘Hier hebben studenten, bewoners, werknemers en patiënten straks allemaal plezier van.’ En: twee en drie zijn de Groene wandelroute en insectenhotels. Na een evaluatie van deze aanpak zal ook tussen de tweede helft van 2020 en 2023 weer €100.000 beschikbaar zijn. Over de manier waarop die wordt ingezet, besluiten we later.’ Lees meer
*Parnas: Werken aan een aantrekkelijk gebied rond de nieuwe rechtbank          De bouw aan de nieuwe rechtbank is in volle gang, maar in hetzelfde gebied staat meer te gebeuren. In mei 2019 spraken we erover met omwonenden en andere belanghebbenden. Nu werken we aan uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Eind dit jaar vervolg gesprekken met bewoners en belanghebbenden. Lees meer

Planoloog Zef Hemel pleit in zijn werkinwording Toekomstvisie voor de binnenstad voor culturele iconen in Zuidas: “Het zou mooi zijn als toeristen, die gemiddeld drie dagen in Amsterdam verblijven, daarvan twee dagen naar de Zuidas gaan en nog maar één naar de binnenstad. Om hen te verleiden heeft het zakencentrum culturele iconen nodig. En dan niet zomaar een museum, maar internationale namen of instellingen, die als een magneet werken op toeristen, die dan niet weten hoe snel ze uit de coffeeshop moeten komen om de metro naar Station Zuid te pakken. ”Lees het bericht in Het Parool. Maar er is meer ‘Ontwikkel naast de Zuidas ook de Noordas’ zoals wordt voorgesteld in een reactie. En als je de Zuidas pimpt, zoals Hemel wil, komen er dan niet juist meer toeristen naar de stad? Lees het bericht in Het Parool.

Bericht in Het Parool: “‘Laat de Amsterdamse Kunstraad adviseren over OBA’       Paroollezer Henk Jan Gortzak vindt dat de OBA niet inhoudelijk heeft gereageerd op zijn commentaar op OBA Next.” Lees meer

Bericht in Het Parool over stadsdeelcommissies met o.a. de ervaringen van Angelo Verhoeven (25) in Zuid     Het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie in Zuid is de eerste politieke functie van Angelo Verhoeven. De 25-jarige student stelde zich vol overtuiging beschikbaar voor de kandidatenlijst van D66. “Het werk van de commissie past bij mij, vooral het leggen van verbinding tussen bewoners en bestuur.” Lees meer

De Zuidasbuurtborrel Bekijk het beeldverslag

Lees hier het nieuwe Hello Zuidas Magazine

Berichten van Green BusinessClub        Taxistandplaats Gustav Mahlerlaan uitstootvrij: Goed nieuws voor onze participanten TCA en Schiphol Taxi die bezig zijn om hun vloot steeds meer uitstootvrij te maken, en voor al onze participanten die in 2017 de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik tekenden: per 1 augustus 2019 een “schone taxistandplaats” op de Gustav Mahlerlaan. Lees meer  En: Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) is in samenwerking met Hulshoff een pilot gestart om producten aan bedrijven in Zuidas gratis via een hub gebundeld en emissievrij te bezorgen. Lees meer

Buurtnieuwsbrief RAI met o.a. Fietsroute naar en van het Beatrixpark afgesloten van donderdag 5 september t/m vrijdag 20 september  U wordt met borden omgeleid. De fietsroute is wel geopend van 23.00 tot 7.00 uur. En: hinder door IBC maar er is ook een rondleiding tijdens IBC op maandag 16 september om 17.00 uur. Stuur een mailtje naar corcom@rai.nl als u geïnteresseerd bent. Verder start bouw uitbreiding hal 5 die begin 2020 klaar is. Lees meer

Nieuws uit B&W week 36    Economische Zaken      Het college van B en W neemt kennis van de voortgangsrapportage ‘Relocatie Medewerkers EMA Fase 2 (november 2018 t/m juli 2019)’. De rapportage bevat onder andere feiten en cijfers over de persoonlijke begeleiding van EMA -medewerkers door relocatiebureau Expat Help en de te verwachten verhuizingen in de resterende periode van fase 2 (t/m 31 december 2019).

11 september 9.00, Raadscommissie Wonen en Bouwen, Commissiezaal    Met op de agenda o.a. nr 13. Het Grote Groen Onderzoek. Bekijk hier de agenda.
11 september 13:30  Raadscommissie RO, Commissiezaal        Met op de agenda Projectbesluit Ontwikkelgebied Verdi o.a.  10. TE PUBLICEREN Concept Nota van Beantwoording Investeringsnota.pdf; 11. TE PUBLICEREN Nota van Beantwoording NRD Verdi.pdf; 12. Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Verdi.pdf; 13. Advies_Zuid_Projectnota Verdi en Investeringsnota Verdi Deelplan 1. Bekijk meer documenten op de agenda.
12 september, 9:00, Commissiezaal vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid     Met op de agenda o.a. bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit  16 Kennisnemen van de Principenota Fiets- en Wandelroute Sportas Nr. BD2019-005736  2.0 Principenota fiets- en wandelroute Sportas maart 2019.pdf. TKN 16 Kennis nemen van renovatie fietsenstalling Zuidplein. (BD2019-005973). TKN 23 Kennis nemen van Vervolgaanpak project IA OV— 2 & 4: optimaliseren van buslijn 15. Bekijk hier de agenda.

11 september 19:30 Vergadering Stadsdeelcommissievergadering, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond)    Met op de agenda o.a. 7 Adviesaanvraag voorgenomen uitbreiding milieuzones. Bekijk hier de agenda.
25 september, 19:30 uur, Stadsdeelcommissiebijeenkomst in Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuidas, A.J. Ernststraat 112

Taskforce bereikbaarheid Zuidas nodigt u uit om de nieuwe Mobiliteitsenquête Zuidas 2019 in te vullen via deze link.

Kunst en Cultuur
september Circl programmering gaat weer van start met o.a. Sustainable art and design, Mahlerplein   
   Lees meer

10 september lunchconcert, 12:30-13:00 uur. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.        Mattias Spee, piano. Hij speelt werk van Beethoven en Dutilleux op de piano.

12 september, 12.15, Kapel VUmc, De Boelelaan, lunchconcert met Yukiko Hasegawa (piano), zij speelt werken van Beethoven, Ter Veldhuis en Schumann.

12 september, 20.00 uur ThomasBoek: Middaguur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36           Deze maand bespreking van de bekroonde nieuwe roman van Dörte Hanssen, Middaguur. Een boeiend verhaal over het boerenland in het Noorden van Duitsland en hoe een mens dat land wel voor de stad kan verruilen maar die afkomst toch altijd bij zich draagt. Zoals altijd, is het vooraf gelezen hebben van het boek niet noodzakelijk, maar altijd aan te bevelen. Hartelijk welkom! Lees meer

14 en 15 september (10-17 uur Open Monumentendag Amsterdam (OMDA)  Bekijk ook de Botanische Tuin Zuidas.

15 september Plantenmarkt en expo Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8         Met tekeningen en schilderijen van Nanny Speetjes-Kooij.

T/m 15 september ArtZuidroute  Nieuw voor ARTZUID is de pleinenroute, die de kunst en architectuur op pleinen in Berlages Plan Zuid in de kijker zetten. Lees meer in de nieuwsbrief.

6 oktober van 12:00 tot 13:30 uur  Paradijs Wandeling in de Botanische Tuin Zuidas        Een groene detox voor de geest! Ervaar het ontspannende effect van de natuur in de stad tijdens de eerste Paradijs Wandelingen in de Botanische Tuin Zuidas. Aanmelden via: paradijswandelingen@gmail.com. Per wandeling is plaats voor maximaal 8 personen.

6 oktober Beatrixpark IVN rondleiding, start bij de parkingang Boerenweteringpad Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg      Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. De volgende zijn: 3 november, 1 december.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Start bouw uitbreiding hal 5 RAI    Lees meer

Afsluiting fietsroute RAI- Beatrixpark van 5 september t/m vrijdag 20 september     De fietsroute is wel geopend van 23.00 tot 7.00 uur. U wordt met borden omgeleid.

Werkzaamheden EMA         Werken buiten reguliere werktijden tot 1 december 2019. Er wordt 24/7 gewerkt. Lees meer

Herinrichting openbare ruimte 2Amsterdam     Langs de Eduard van Beinumstraat worden tussen 21 oktober en 8 november damwanden aangebracht. Dit werk duurt ca. 10 dagen. Op beide locaties worden de damwanden de grond in getrild. Dit brengt geluids- en trillingsoverlast met zich mee tussen 10.00 en 14.00 uur. En: eind september palen de grond in draaien. Lees meer

Werkzaamheden AFC en sportpark “Goed genoeg”      De fundering voor het nieuwe clubgebouw is in de maak.

Werkzaamheden in De Domenico Scarlattilaan en de Tommaso Albinonistraat ivm nieuwe inrichting. Die duurt t/m maart 2020. Het deel van de D. Scarlattilaan vanaf de A. Vivaldistraat tot aan EMA is vanaf begin november 2019 gereed. De werkzaamheden rondom het Van der Valkhotel starten vanaf december. Uitvoering werkzaamheden aan het voetpad van de B. Strozzilaan tot aan de Europaboulevard vanaf 2 september t/m 27 september. Autoverkeer ondervindt geen hinder. Lees meer

T/m januari 2020 werkzaamheden Strawinskypad      Fietsers en voetgangers worden door middel van borden omgeleid.

Renovatie Station RAI t/m eind dec. 2019     De fietsenstalling had 500 parkeerplaatsen, dit wordt uitgebreid naar 1.850 plaatsen. Naar verwachting gaat in oktober 2019 de fietsenstalling weer open. In de omgeving van het station zijn extra fietsparkeerplekken gemaakt. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
*Amsterdam, Zuid verkeersbesluit voor het weren van vrachtverkeer binnen de woonwijken van Buitenveldert

*Besluit aanpassingscoëfficiënten erfpachtcanon en schaduwgrondwaarde, factoren afkoopinstructie en toeslagpercentages voor het kalenderjaar 2020, gemeente Amsterdam
*Vaststellen canonpercentages voor het vierde kwartaal van 2019, gemeente Amsterdam

Buiten behandeling gelaten omgevingsvergunning reguliere procedure
*Beethovenstraat 196-II, 1077 JZ: voor het veranderen van de indeling op de tweede verdieping van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot wonen, verzonden d.d. 4 september 2019.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
*Europaplein 93
, 1078 GZ: voor het brandveilig gebruik van de bijeenkomstfunctie (Buitenschoolse opvang) gelegen op de begane grond van het gebouw voor maximaal negenentwintig personen, waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar.

Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 22  "Het Amsterdamse winterparadijs", op 21 dec. 2019 van 12:00 uur tot 02:00 uur, 22 t/m 4 januari 2020.

*Europaplein 20 1078 GZ: Festival "Valhalla Festival", op 21 december 2019 van 22:30 uur tot 07:00 uur, met op het drukste moment 23000 bezoekers.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Riekerweg 15, 1066BT, voor het vellen van 20 houtopstanden, verlenging verzonden op 2 september 2019, OLO 4534005

Verleende terrasvergunning Europaplein 59 voor het wijzigen van een bestaand terras 

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaboulevard 2 B

ODNZKG
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
zie overzicht
05-09-2019 17-10-2019  Europaplein 24, Amsterdam   tijdelijk plaatsen van 2 containers, voor een periode van 6 maanden. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
04-09-2019 16-10-2019  Wielingenstraat 5, Amsterdam   kappen van 1 boom. Aanvrager: Stichting Waternet
04-09-2019 16-10-2019  Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam   realiseren van een draaiplateau voor expeditie verkeer t.b.v. het EMA gebouw. Aanvrager: Dura Vermeer Bouw Midden west
30-08-2019 11-10-2019  De Boelelaan / Gustav Mahlerlaan, Amsterdam   in gebruik nemen van het LABgebouw op de kadastrale locatie AK 4608 te Amsterdam, voor een periode van 10 jaar. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
30-08-2019 11-10-2019  Van der Boechorststraat 7, Amsterdam   vervangen van een dakkap t.b.v. ventilatie. Aanvrager: Stichting VU
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd zie overzicht
06-09-2019 18-10-2019  Beatrixpark, Amsterdam   het dempen en graven op de locatie Beatrixpark (AB 2874) te Amsterdam. Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 9086689
04-09-2019 16-10-2019 Eduard van Beinumstraat, Amsterdam   plaatsen van damwanden op de locatie Eduard van Beinumstraat (AB 2877). Aanvrager: Gemeente Amsterdam
02-09-2019 14-10-2019  Barbara Strozzilaan 251, Amsterdam   plaatsen van chillers op het dak tussen gebouwen A en B. Aanvrager: Koninklijke KPN N.V. Interne verbouwing magazijn.
Aanvrager: Koninklijke KPN N.V.
02-09-2019 14-10-2019  Barbara Strozzilaan 251, Amsterdam   Interne verbouwing magazijn. Aanvrager: Koninklijke KPN N.V.
30-08-2019 11-10-2019  Betuwestraat 29, Amsterdam    plaatsen van een overkapping op het dakterras. Aanvrager: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend zie overzicht
05-09-2019 19-10-2019  Europaboulevard 2 B, Amsterdam   vergunning voor het brandveilig gebruiken van het NHOW Rai Hotel Amsterdam. Aanvrager: Nhow Amsterdam B.V.

 

Lees verder over: Beatrixpark, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.