Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 36

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Bart van Eijk geeft een beeld van de noordzone en de maatregelen om overlast voor bewoners te beperken. Gastsprekers vertellen meer over de positieve aspecten van goed overleg over de fietsparkeergarage de Vijfhoek en de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede Doelen Loterijen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. lees het artikel over de Noordzone dat ook in de wijkkrant verschijnt.

Inspraak of beroep
1. Parkeerduurbeperking: inspraak en infobijeenkomst 11 september
Inloopavond in de Thomaskerk van 19:30 uur tot 21:30 uur, Prinses Irenestraat 36. lees meer. De beleidsvoornemens liggen ter inzage t/m 18 september 2017. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier.
2. Zuidasdok: wijzigingen (geluids- en veiligheidsmaatregelen) ter inzage van 16 augustus t/m 26 september 2017  lees meer of lees het artikel over de laatste wijzigingen
3. Besluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep t/m 6 september 2017    Het beroep stuurt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
4. T/m 22 september 2017 inspraak evenementenbeleid     Er zijn 76 locatieprofielen waarop u commentaar kunt leveren via de inspraakprocedure.

Werkgebied Zuidasdok vrij van obstakels      "Al in 2012 begon projectorganisatie Zuidasdok met het obstakelvrij maken van het werkgebied van Zuidasdok. De hele operatie kostte zo’n 130 miljoen euro, maar door slim samenwerken met andere projecten is er veel geld bespaard en overlast beperkt." lees meer

vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid 13-09-2017, 9.00 uur
Op de agenda o.a. 19 Het nemen van een uitvoeringsbesluit voor de verbetering van het Piet Kranenbergpad onder de viaducten van de A10 Nr. BD2017-009398. Kennis te nemen van de noodzaak van het uitvoeren van het werk voor de start van het project Zuidasdok en tijdens de buitendienststelling van de Elektrische Museumtrein Amsterdam (EMA); bekijk de docs Piet Kranenbergpad en de impressie Piet Kranenbergpad viaduct of bekijk meer in de agenda

13 september Voorbereidende commissie Zuid 20.00 uur, Pr Kennedylaan 923    op de agenda o.a vaststelling Definitief Ontwerp kunstwerk Jakoba Mulder, Beatrixpark en uit doc. subsidie 2017: Gelderlandplein bus extra uitbreiding € 30.000 extra lijn naar Novotel en Ziekenhuis en € 10.000 voor Participatietraject (vervolg op het plan van aanpak dat nu wordt opgesteld) voor Willem van Weldammelaan als fysieke en sociale verbinding tussen Zuidas en Buitenveldert.

Nieuwsbrief Amsterdam 31 augustus 2017 editie Zuid met o.a. handhaver vertelt  lees meer

7 september  17.00-21.00 Dialoog in Zuid, Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112
Stadsdeel Zuid organiseert voor de derde keer ‘Dialoog in Zuid’. Het hoofdthema is ‘Samen werken aan een zorgzame buurt’. Bekijk het programma
en aanmelden kan via het formulier.

9 september Welkom in Buitenveldert!  Bericht van de gebiedsmakelaar Buitenveldert: “Woont u twee jaar of korter in Buitenveldert? Wilt u activiteiten in de buurt ontdekken? Andere bewoners leren kennen onder het genot van een hapje een drankje? Ons vertellen wat er goed gaat en beter kan in uw wijk? Kom dan naar de bijeenkomst Welkom in Buitenveldert op zaterdag 9 september, tussen 13.00 en 17.00 uur in de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8. Heeft u kinderen? Neem ze mee! Graag wel van te voren even aanmelden via gebiedsteam.buitenveldert@amsterdam.nl”

Meld mooie groene gevels aan bij Natuur en Milieu Team Zuid
“Weet jij er in een Amsterdam Zuid, meld hem aan vóór vrijdag 15 september. Dan maakt onze fotograaf er een foto van. En daar stellen we een heuse tentoonstelling van samen. Op de opening van die fototentoonstelling worden de onderscheidingen uitgereikt. Onderaan op deze pagina staat een formulier waar je een groene gevel kunt voordragen!”


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google

14 augustus t/m zondag 10 september afsluiting Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg      Bericht Zuidas: “Het werk loopt uit. Dit komt door tegenslag bij rioleringswerkzaamheden. Om de Gustav Mahlerlaan te kunnen bereiken, wordt het autoverkeer omgeleid via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De  Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.”

augustus/september werkzaamheden bouw WTC hoek Beethovenstraat- geluidsoverlast en fietsers worden omgeleid       Damwanden inbrengen (trillingsoverlast) gebeurt van 28 augustus tot 11 september 2017. De werktijden zijn van 7.00- 19.00 uur en incidenteel wordt op zaterdag gewerkt maar meestal zonder geluidsoverlast. Fietspad aan westkant, kant van WTC is afgesloten van 25 augustus t/m 8 september. Omleiding fietsers aan de oostkant (Akzo en Stibbe kant) duurt van 18 t/m 29 september. lees meer 

werkzaamheden Fred. Roeskestraat in augustus en september aan de kant Parnassusweg omleiding fietsers       “Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat.”

Afsluiting Prinses Irenestraat tot 28 september aanleg elektriciteitskabel      “De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.” lees meer

Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Werkzaamheden rondom de torens: Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”   

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   “De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.” bron: Zuidas
Overige nieuwbouw     “The George en The Gustav Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas

Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen.

Bouw The Valley september-half oktober: de werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar (zie update) trillen is toch nodig) Tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen.  Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info www.bcvalley.nl daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel gereed in dec 2017      De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Aanvraag exploitatievergunning

* Gaasterlandstraat 5, 1079 RH: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-24833. Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gaasterlandstraat 5
* Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
Verleende exploitatievergunning
* Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP:
voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf
 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 30-08-2017 11-10-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam wijzigingen van de begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping Atrium gebouw. Aanvrager: G & S Vastgoed BV
* 25-08-2017 06-10-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam het kappen van 6 bomen nabij de Van der Boechorststraat 7. Aanvrager: Stichting VUmc
* 25-08-2017 06-10-2017  Europaplein 22, Amsterdam aanpassen van Strandzuid. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Verleende omgevingsvergunning
* 29-08-2017 10-10-2017  Gustav Mahlerplein, Amsterdam   bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO 1574931 voor het gewijzigd uitvoeren van het brandcompartimentering van de fietsparkeerkelder. Aanvrager: BAM Infra B.V.
* 29-08-2017 10-10-2017  Van der Boechorststraat 7, Amsterdam  aanbrengen van 2 sparingen in de gevel van het VU Medische Faculteit gebouw vleugel D1. Aanvrager: Stichting VU
* 28-08-2017 10-10-2017  Strawinskylaan 3001, Amsterdam  plaatsen van een verlichte dooslettertekst met logo op de kadastrale locatie sectie AB nr. 2680 te Amsterdam. Aanvrager: Vistra C.S. B.V

Kunst en Cultuur
1 september – 8 oktober tentoonstelling Het idioom van de abstractie, Art Chapel Amsterdam, Prinses Irenestraat 19

30 september en 1 oktober is het Open Weekend Botanische tuin Zuidas bekijk hier de agenda

1 oktober wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

Kijk hier voor activiteiten in De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2

5 t/m 8 september het On the Roof Film Festival (OTR) op het dak van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV      Vier avonden de nieuwste films uit de wereldcinema bekijken in de open lucht, met panoramisch uitzicht op Amsterdam. Films zijn Engels gesproken of ondertiteld. De rest van het programma is in het Nederlands. Tickets bestellen kan hier

5 september, 12:30-13:00 uur lunchconcert met Frederic Voorn, piano
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    en op 19 september,12:30-13:00 uur lunchconcert door Dostojevski kwartet met Charlotte Basalo Vazques, viool Julia Kleinsmann, viool, Lisa Eggen, altviool en Emma Kroon, cello.

8 september 17.00 uur Het dak eraf, huisfeestje Circl    Met DJ Isis en Jungle by Night
9 september 15.00 uur in Circl Karin Bloemen & jonge talenten    “Om talent in de knop tot volle bloei te laten komen, geeft Karin Bloemen ook jonge artiesten een podium tijdens haar show. Met deze geweldige show voor jong en oud vieren we de opening van Circl. De show is daarom vrij toegankelijk voor iedereen.” Meld je hier aan.

9 en 10 september Open Monumentendag  Tijdens de 31ste Open Monumentendag Amsterdam staat de relatie tussen stad en land centraal nr 12 in het programmaboekje Ons Buiten volkstuincomplex Riekerweg

10 september Pure Markt, Amstelpark

10 september 2017 – 17 september Fringe Festival 2017 Old school Amsterdam Gaasterlandstraat 3-5           Er zijn drie verschillende voorstellingen van jonge theatermakers te zien: Open Up door Theatergroep Thomas en Ragnarock on Tour door Hetze en Who Cares door TG BlauwDruk

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

Zondag 24 september 11.00 uur, Eten uit de natuur, ingang Rode Brug, Amstelpark    Cursus “Eten uit de Natuur” als vanouds gegeven door Carla de Bruin en Katja Sienknecht van IVN Amsterdam.

 

Lees verder over: Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Weekberichten.