Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 37

Het informatiecentrum Zuidas is vanaf 1 juli 2020 beperkt open voor publiek. Adres: World Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW  Amsterdam. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak via contact@zuidas.nl.

Berichten van Zuidas:   
*Contouren Maurice Ravellaan worden zichtbaar     We gaan kabels en leidingen aanleggen voor de woonbuurt Ravel, waarvan de eerste gebouwen eind 2022 worden opgeleverd. Dit werk maakt zichtbaar waar de toekomstige Maurice Ravellaan komt te liggen. De voorbereidingen starten op 14 september. Lees meer
*In 2021 twee dakdelen voor nieuwe stationspassage       Het werk aan de extra reizigerstunnel voor Amsterdam Zuid, de Brittenpassage, gaat gestaag door. In april en augustus 2021 schuiven we het tweede en derde dakdeel op hun plaats. De voorbereidingen buiten starten al op 14 september 2020. …..en in het Paasweekend van 2021 (van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur) benutten we om de fundering voor de twee dakdelen gereed te krijgen. In dat weekend is er beperkt trein- en metroverkeer. Lees meer 
*Altijd al eens (gratis) een e-bike willen proberen?      We zijn op zoek naar 50 e-bike testrijders, die twee weken lang hun ervaringen willen delen. Deze ‘e-bike try-out’ is een initiatief van BYCS en Green Business Club Zuidas. Ook u kunt sinds 5 september meedoen. Meld u snel aan via ebiketryout.nl, want op is op. Lees meer

The George’ van architect Liesbeth van der Pol, wijkt af van de standaard woontoren, het is een feestelijk gebouw, volgens NRC. Lees meer

Tien genomineerden voor BNA Beste Gebouw 2020. De Rietveld samen met het Sandberginstituut is een van de genomineerden. Lees meer  Na een jureringsronde door Nederland bleven 10 genomineerde gebouwen over. De gebouwen maken kans op de vakjuryprijs en op de publieksprijs. Stemmen voor de publieksprijs kan hier. Op 22 oktober maakt de jury bekend welk gebouw de Noord/Zuidlijn opvolgt.

Week van Dementie- Van 14 tot en met 22 september staat stadsdeel Zuid in het teken van dementie. Het stadsdeel wil extra aandacht vragen voor deze ziekte. Lees meer

Nieuws uit het DB Vervoerregio: Kwaliteitsimpuls voor reizigers Amsteltram en lijn 369
De Vervoerregio en GVB hebben een Vervoerplan 2021 gemaakt met daarin verbeteringen en aanpassingen voor het openbaar vervoer. Reizigers zullen vooral een kwaliteitsimpuls ervaren bij (de start van de) Amsteltram en de nieuwe R-net lijn 369. Het plan kan waarschijnlijk nog gewijzigd worden als gevolg van de coronacrisis, maar het DB stelt het plan nu toch vast om de continuïteit te waarborgen. Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de verbeteringen gestart worden. Lees meer

16 september 2020, vergadering raadscommissie KDD, 13:30, Raadzaal met op de agenda o.a. 11 Percentageregeling kunst in de openbare ruimte (nieuwe ontwikkelgebieden).

23 september 2020, 13:30 De Raadzaal, vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, met o.a. Groen voor iedereen en brief aan de kamercommissie over starters en middeninkomens. (zie de agenda)
23 september raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13.30, Raadzaal. Met o.a. ontwikkelplan Ravel (zie de agenda)

Kunst en Cultuur  
Circl bestaat drie jaar   
   En in die drie jaar is er veel gebeurd. We zagen Circl groeien van circulair gebouw naar circulaire beweging. Het liefst nodigen we ons hele netwerk uit om dit te vieren. Dat gaat dit jaar niet maar we spraken wel een paar partners. Met hen blikken we terug en kijken we vooruit. Lees meer

18 september Botanische Tuin Zuidas tekenworkshops 14.00-16.30 uur, Van der Boechorststraat 8. Maximaal 5 deelnemers: er is voldoende ruimte in de tuin om 1,5 meter afstand te houden. Docent: Annelinde de Jong. Inschrijven kan via de site van Het Tekenlab. Klik hier om u aan te melden.Voor andere activiteiten kijk hier

t/m 20 september o.a. van 15.00 – 18.00 Exploded View 9 verkenningen alternatieve perspectieven op het Amstelpark in en buiten het Glazen Huis       Exploded View toont de resultaten van een jaar lang onderzoek van 9 kunstenaars en landschaps-ontwerpers naar het Amstelpark… Lees meer
tot 8 september Bioremediating Missile by Jos Volkers     ‘s Werelds grootste zaden bom in het Amstelpark Lees meer
 
26 september Burendaglunch georganiseerd door het Levensboomcollecrief bij het ontmoetingseiland in het G.v. Aemstelpark zie aankondiging hieronder

T/m zondag 27 september, Het Tekenkabinet XS02          De tweede (en mogelijk laatste) presentatie in het Amstelpark – 100 tekenaars tonen 100 tekeningen op (zeer) klein formaat (maximaal A5) in een geheel nieuwe opstelling in het fraaie paviljoen waarin het Tekenkabinet sinds 2017 huist. Reserveer hier via de webshop.

30 september in Circl, College Tour #19: De verleiding van ongezond voedsel     Met verschillende experts ontrafelen we de uitdagingen en kansen van een duurzame en circulaire wereld. In deze aflevering Natascha Kooiman van Smaackmakers. Zij vertelt ons welke stappen we moeten zetten om tot een duurzame en gezonde voedselomgeving te komen. Lees meer

15 t/m 18 oktober KunstRAI   De KunstRAI 2020 zal in het kader van Focus Japan officieel worden geopend door de Japanse Ambassadeur in Nederland, Z. E. De heer Horinouchi Hidehisa. Lees meer en rerveer uw bezoek hier. 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden t.b.v. bouw Brittenpassage ’s nachts geluidhinder.  Bericht van Zuidas: Vanaf 14 september wordt in twaalf nachten de bouwlocatie gereed gemaakt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.00 en 05.00 uur tijdens doordeweekse nachten. De damwanden worden trillingsvrij aangebracht om verzakking, spoorbeïnvloeding en geluidshinder te voorkomen. Er zijn geen beperkingen qua bereikbaarheid. De metro en de trein rijden volgens de reguliere dienstregeling en er vinden geen werkzaamheden plaats op of in de nabijheid van de A10. Lees ook meer in het wijkkrantartikel.

14 september t/m 1 oktober ophogen spoor van metrolijn 50/51 van Isolatorweg > Overamstel, werktijden 01:00 –05:00 zie GVB. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven.

Werkzaamheden Valley Beethovenstraat      Vanaf september aanleggen kabels en leidingen voor Valley. Het asfalt en de verhardingen worden opgebroken waardoor het tijdelijke fietspad afgesloten is. In december zal het weer worden opengesteld. Fietsers richting het centrum worden omgeleid via de westzijde van de Beethovenstraat. Het autoverkeer richting het centrum kan met uitzondering van een weekend in september langs het werk rijden. De afsluiting van de Beethovenstraat in één weekend in september is nodig om de bomen veilig te kunnen verhuizen. Het autoverkeer zal tijdens dat weekend worden omgeleid.

Bekendmakingen Rijk, Gemeente, Stadsdeel, Vervoerregio, Provincie, Waterschap, Odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG

Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.
De aanvraag/verleende evenementenvergunning Winterparadijs bij de RAI, vermeld in weekbericht 35 bleek een ICTsysteemfout van de ODNZKG te zijn. De kermis gaat niet door.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning                                                                                *Beethovenstraat 131-4 1077JB Amsterdam inpandig en constructief wijzigen, het vervangen en wijzigen van de buitenkozijnen en het plaatsen van een buiten-unit ten behoeve van een airco.

Uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur 2021 – periodieke subsidieregeling stadsdeel Zuid
Aanvraag verlenging exploitatievergunning
*Zuidplein 12, 1077 XV Aanvraag verlenging alcoholverstrekkend exploitatievergunning met terras en wijzing leidinggevende Drank- en Horecawetvergunning, Ongebouwd terras verlenging Noodlebar Zuid BV.
*Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Ongebouwd terras verlenging. Vermaat Leisure B.V.
Verleende omgevingsvergunning kap
*Europaplein 21, 1078GS Amsterdam, kappen van een boom in de achtertuin
Aanvraag omgevingsvergunning kap
*Beethovenstraat 12-H, 1077 JG Amsterdam: voor het kappen van een boom staande in de tuin, ingekomen 24 augustus 2020. Dossiernummer Z2020-Z008084, OLO-nummer 5412457.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend                                                        *Zuidasdok (Brittenpassage), Amsterdam, 09-09-2020 17-10-2020   voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – week 38, 39 en 40 van het jaar 2020, verdeeld over 12 nachten van 23:00 tot 06:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. van het project Zuidasdok (Brittenpassage). Aanvrager: Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat Programmaorganisatie Zuidasdok.

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-nummer 4398633 inhoudende het gewijzigd uitvoeren van de Noordtribune van het Sportpark Aanvrager: Gemeente Amsterdam
Verleende exploitatievergunning
*George Gershwinplein 6, 1082 MV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
Vuurwerkbesluit, melding ontvangen
*De Boelelaan 50, Amsterdam   betreft het ontbranden van vuurwerk voor theatergebruik vanaf de voetbalvelden van AFC Amsterdam. Het vuurwerk zal worden afgestoken op 12 september 2020 tussen 13.30 uur en 15.00 uur. Zaaknummer: 9816045. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd
*Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam, realiseren huisvesting Kindercampus Zuidas
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*De Boelegracht, Amsterdam, tijdelijk uitbreiden van het drijvend terras op de kadastrale locatie AK 4840, kavel 15 te Amsterdam. Aanvrager: Loetje Zuidas B.V.
*Jachthavenweg 16A 1076CZ Amsterdam, vervangen van een oude woonark door een nieuwe woonark, met bestemming daarvan tot drie zelfstandige woningen
Vergunning verleend
*Tommaso Albinonistraat 200, 1083 HM Amsterdam, ingebruikname Van der Valkhotel
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit
*Fred. Roeskestraat 94 A, 1076 ED Amsterdam, betreft het brandveilig gebruiken van het gebouw t.b.v. British School of Amsterdam. Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam
Waterschap
Verleende Watervergunning voor het Inkorten duiker Vivaldistraat Amsterdam, Ingenieursbureau Amsterdam, ter hoogte van Antonio Vivaldistraat 5 D 1, 1083 HP Amsterdam – AGV – WN2020-006524
 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, Publicaties, RAI, Ravel, Verkeer, Weekberichten.