Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 37

Recent verschenen artikelen over MCA in de media      Bericht in de Volkskrant:*Zuidas en Internationaal museum voor hedendaagse kunst’. Dat is het plan van de Hartwig Art Foundation. Van wie is die stichting?” Lees meer
En lees in Het Parool of het wel doorgaat en hoe mooi het allemaal is in: “Museum MCA op de Zuidas is een cadeau dat steeds lelijker oogt   Als politici cadeautjes gaan uitdelen, dan moet je oppassen. Ik heb het natuurlijk over het plan van de wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Victor Everhardt (Zuidas) om van het oude rechtbankgebouw een nieuw museum te maken, het Museum of Contemporary Art (MCA). Een ‘cadeau voor de stad’, noemen zij het.”
Ook BPZ voorzitter Cisca Griffioen rept in haar artikel voor de wijkkrant Buitenveldert van oktober over de vraag waarom koopt Defares het pand niet zelf? Gezien de actualiteit publiceren we nu al haar artikel. Lees Musea op Zuidas hier.

Bericht op Architectenweb:'We willen met Valley de menselijke maat terugbrengen op de Zuidas'  Naar verwachting wordt eind dit jaar het multifunctionele gebouw Valley aan de Amsterdamse Zuidas opgeleverd. Architectenweb was woensdag aanwezig bij een persvoorbezichtiging van het markante complex, dat is ontworpen door MVRDV. “We hebben het middengebied zo uitgeprakt dat er unieke appartementen met een eigen oriëntatie op de omgeving ontstaan.” Lees meer

Bericht op Property.nl: “David van Traa: 'De Zuidas als monocultuur is een misvatting'" Lees meer

Berichten Zuidas:
*28 september: wandelend praten over vergroenen Verdi     Bewoners van Verdi, de meest westelijke buurt van Zuidas, hebben het woord ‘vergroenen’ al vaak gehoord. Wat we ermee bedoelen staat in het Groenplan Verdi. Op 28 september 2021 vertellen we er al wandelend alles over. Wandelt en praat u mee? Meldt u hier aan voor de wandeling. Lees meer of bekijk het Groenplan Verdi en de samenvattende flyer. 
*Bouwweg voor wooncomplexen en conservatorium   Achter de gebouwen van AkzoNobel, Stibbe en het St. Nicolaaslyceum komen twee wooncomplexen. Om de bouw mogelijk te maken leggen we vanaf maandag 13 september 2021 een bouwweg aan. Die gebruiken we ook voor werk aan Kapel & Convict. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. Vrijdenkers van amsterdam en een vrouwenrechtswinkel  Lees meer

Tekenkabinet neemt afscheid van het Amstelpark              Nadat het Tekenkabinet het Belgische Paviljoen in het Amstelpark vier jaar 'tijdelijk' heeft beheerd, wordt het helaas per 1 oktober verhuurd. Dit betekent dat TEKENKABINET IX alleen nog de hele maand september te bezoeken is en er geen verlenging zal komen. Of er dit jaar nog een tweede presentatie volgt is de vraag. Op zondag 26 september is er tussen 13.00  – 17.00 uur een lange finissage voor deelnemers en belangstellenden, verdeeld in tijdslots. Graag aanmelden via de website. Alle tekeningen blijven tot en met 31 december online te zien en te koop via de webshop.

Nieuws uit B&W 8 september
Zuidas en Marineterrein bij Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed     Het college van B&W stelt het Plan Kunst en Cultuur Zuidas 2021-2025 vast. Met dit plan wordt invulling gegeven aan de ambitie om de aanwezigheid en zichtbaarheid van kunst en cultuur in Zuidas te versterken. Met twintig concrete maatregelen zorgt het uitvoeringsplan voor een uitbreiding van het aantal culturele voorzieningen, evenementen, kunstwerken en creatieve werkplekken.
Openbare Ruimte en Groen     Ruimtelijke Ordening- Het college van B&W handelt motie 213.21 van raadslid Bloemberg-Issa (PvdD) over bescherming bij bomenkap af. Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad, bij het bespreken van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, verzocht scenario’s voor te leggen voor de bescherming en controle bij bomenkap. In de beantwoording wordt aangegeven dat de bescherming van bomen op vier manieren is geregeld.
Het college van B&W neemt kennis van de evaluatienota’s parkeernormen. Uit de evaluatie blijkt dat de nota's goed werken als toetsdocument voor bouwplannen en dat het hoofddoel dat bij nieuwbouw geen auto’s, fietsen of scooters van bewoners of werknemers meer op straat komen te staan, wordt behaald. De nota parkeernormen auto werkt echter minder goed bij gebiedsontwikkeling. Door de bandbreedte in de normen is planvorming en sturing aan de voorkant van de gebiedsontwikkeling niet goed mogelijk. In de evaluatie wordt daarom een aantal verbeterpunten aangereikt. Aanpassingen in beide nota's worden meegenomen voor de nieuwe Mobiliteitsvisie Amsterdam die in 2022 gemaakt wordt. Lees meer

Ter inzage en inspraak
* Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’  De stukken liggen ter inzage van 23 augustus t/m 3 oktober  Lees meer

Vergadering RAAD 15-09-2021, 13.00 uur en 19.30 uur en indien nodig donderdag 16 september om 13.00 uur en 19.30 uur met op de agenda Zuidas en Marineterrein- instemmen met investering voor aankoop van het vm rechtbankgebouw en instemmen met NVU kavel tijdelijke rechtbank Lees meer en Jaarrapportage Zuidas 2020  A – 31 Zuidas en Marineterrein (19) 00 Voordracht Publieksversie eindejaarsr 60.39KB VoordrachtA – 31 Zuidas en Marineterrein (19) Bijlage 1 Jaarrapportage Zuidas 2020 6.58MB BijlageA – 31 Zuidas en Marineterrein (19) Commissie RO Voordracht
29 september vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 uur in de raadzaal. De agenda volgt later.
15 september het stadsdeel in de wijk Buitenveldert/Zuidas, 19.30. Op de agenda bij punt 3 seniorenwoningen en buurtrechten.

6 oktober, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommissie Zuid. De agenda volgt later.

Buurtbudget! Dien voor 30 september 2021 een plan in voor een project in Buitenveldert-Zuidas. In stadsdeel Zuid krijgen de gebieden Oud-Zuid, De Pijp-Rivierenbuurt en Buitenveldert-Zuidas in 2021 elk een buurtbudget van € 155.000,-. Indienen via mail naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl. Infobijeenkomsten: Buitenveldert, Zuidas:  Maandag 13 september, 13.00 tot 15.30 uur: Mahlerplein. Donderdag 16 september, 09.30 tot 12.00 uur: Boshalte, Bosbaanweg 1. Donderdag 23 september, 13.00 tot 15.00 uur: Amaliaplein. Lees meer

Kunst en Cultuur
Donderdags wekelijks markt op het Gershwinplein  Lees meer 

16 september 2021, 20.00 uur – Thomas Boek online De Saamhorigheidsgroep – Merijn de Boer   In de moderne zedenroman 'De saamhorigheidsgroep' onderzoekt de jonge schrijver Merijn de Boer de wortels van de idealistische eind zeventiger jaren van de vorige eeuw. Wie kent uit die dagen eigenlijk niet de roemruchte verkiezingsposter van de PSP? Lees meer

21 september, Thomaskerk, gratis lunchconcerten van 12.30 – 13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur) Pr. Irenestraat 36      Het Santiago Trio speelt op viool, cello en piano. Aanmelden is niet nodig. Lees meer
En binnenkort presenteert De Thomas een nieuwe serie concerten: cantates met het orgel dus later meer. 

Vanaf 25 september t/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark         De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen. Lees meer    Kebun Sejarah bestaat ook uit culinaire evenementen zoals een sambalproeverij op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen.

3 oktober Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 7 november, 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nu wel weer gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

10 oktober Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, over o.a. Kebun Sejarah, van Kevin van Braak Lees meer

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID  lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Tussen 13 september en 8 oktober in Beethoven nabij o.a. convict en kavels 6/7:
aanleg bouwweg  Het fiets- en voetpad over het Beethovenplein (vanuit de tuin bij AkzoNobel) is tussen 20 september en 1 oktober afgesloten. In de week van 13 september en 4 oktober is dit pad wel geopend. Het voetpad langs het talud van de A10 (tussen de C. Neefestraat en de RAI) is tussen 13 september en 8 oktober afgesloten. Lees meer in de Bewonersbrief aanleg bouwweg Beethoven

16 en 17 september van 00:30 – 06:00 uur slijpen van de rails Europaboulevard bericht van GVB

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Gemeente Amsterdam Kennisgeving inspraakprocedure concept referendumverordening ligt ter inzage van maandag 13 september t/m zondag 24 oktober, bij het Stadsloket en op de website www.amsterdam.nl/referendum. Reageren kan op één van de volgende manieren: Geef uw reactie in het online inspraakformulier. Het formulier vindt u hier. Of stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl. Ook kunt u het papieren inspraakformulier invullen dat klaar ligt bij het Stadsloket.

Aanvraag ligplaatsvergunning woonboot. Tjotterspad 4  

Omgevingsvergunning geweigerd  *Prinses Irenestraat 36 1077WX Amsterdam, plaatsen van twee vlaggenmasten op de hoek Prinses Marigrietstraat                           

Verleende omgevingsvergunning   *Prinses Marijkestraat 8 1077XC Amsterdam realiseren van opbouw op de garage en een aanbouw aan de achterzijde begane grond ten dienste van de woning  

Verlenging beslistermijn  *De Boelelaan 1117, Amsterdam – oprichten gebouw Atrium       

Aanvraag kapvergunning/bouwvergunning *Burgerweeshuispad 54, Amsterdam 

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf *Europaplein 22 
APV
*Amstelveenseweg 500 stremming, (beide kanten van de straat), 18-9-2021 tussen 06:30 – 16:30 uur
*Jollenpad 10A, vakantievergunning :– t/m 01-04-2022VM 5 P vakken
*Wielingenstraat 26A, Object, Wielingenstraat 24-30, 07-09-2021 t/m 12-11-2021
*Amstelpark 1, TVM- OBJ/ 12PV Europaboulevard- Amstelpark 1, 06-09-2021 T/M 01-10-2021  

 

 

Lees verder over: Agenda, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Parnas, Verkeer, Weekberichten.