Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 37

Wateroverlast p-garages Miles en Django voorbij

“Op woensdag 2 september is wateroverlast ontstaan in parkeergarages van de gebouwen Django en Miles. De oorzaak bleek een stroomstoring in een rioolgemaal. Inmiddels is het probleem verholpen en de stankoverlast zal langzaam verdwijnen”, zo meldde dienst Zuidas. lees verder of in Het Parool.

 

16 september bestuur Zuid in gesprek met o.a. bewoners

De bestuurscommissie Zuid gaat graag met bewoners en ondernemers in gesprek. Iedere maand is er een ‘beeldvormende commissie’ waarin een actueel onderwerp centraal staat. Dit keer is het thema: participatie en maatschappelijk initiatief. Aanvang 20.00 – 22.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur, kantine Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam. Aanmelden voor 14 september? Lees meer.

25 september debat over erfpacht, afschaffen of niet?

Pakhuis de Zwijger organiseert een debat over de plannen van het college om de erfpacht af te schaffen (formeel van voortdurend naar eeuwigdurend). Als het aan het college ligt, zal de grond, met een forse korting, worden verkocht aan de erfpachters. Pakhuis de Zwijger, Veemkade, aanvang 19.30 in de grote zaal,
toegang is gratis. Aanmelden deelname kan hier

Sportas

In maart 2015 verscheen in het tijdschrift Plan Amsterdam een artikel over de olympische allure van de Sportas. De auteurs Esther Reith en Stella Marcé merken op "dat in ieder geval de noordoever van de Nieuwe Meer vanaf 2016 onderdeel zal zijn van het Amsterdamse Bos, waardoor de Sportas zich over een nog groter gebied kan gaan uitstrekken. De verwachting is dat de aantrekkingskracht van het gebied nog verder zal toenemen naarmate het beter bereikbaar wordt en steeds meer een eigen identiteit uitstraalt." lees verder. (foto Schinkeleilanden)

Eerste treinen over nieuwe Schinkelbrug

Het Parool berichtte dat “vorige week ProRail een nieuwe, beweegbare spoorbrug over de Schinkel, ten zuiden van Amsterdam installeerde.”

Ride For the Roses 2015: 100 km route ging langs Zuidas

Afgelopen zondag was de 18e editie van de Ride for the Roses in Nederland. Het wielerevenement kent een cycletour van 100 kilometer en twee toertochten van 25 en 50 kilometer. De start en finish waren bij bloemenveiling FloraHolland in gastgemeente Aalsmeer. De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker, met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen. lees verder 

Werk AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Amstelveenlijn: veiligheidssysteem getest in de nachten van 18 – 22 september

Tussen 18 en 22 september test Metro en Tram ’s nachts een aantal keer op de Amstelveenlijn. Hier kunt u hinder van ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt gereden. Meer weten?

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat: tijdelijke rechtbank en bouw Telesto

Vanaf 8 september wordt de stalen constructie van het gebouw neergezet. De werkzaamheden duren 8 weken. lees verder. Het bouwverkeer rijdt via de Parnassusweg. Direct omwonenden van het bouwterrein van de tijdelijke rechtbank worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de bouwwerkzaamheden.

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat

In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan de hoofdwaterleiding.

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht

Meer weten over planning bouwactiviteiten 2015? lees verder

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap

Bekendmakingen

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014(3B, 2015, 182). Het betreft wijzigingen in het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuid 2014 zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid op 21 januari 2014 (Gemeenteblad 2014/21935). O.a. regeling bezoekersparkeren en parkeerduurbeperking. De bestaande en nieuwe bezoekersregelingen worden in 2017 stadsbreed geëvalueerd.

Aanvraag omgevingsvergunning

* Scheldestraat 5, 1078 GD: voor het verplanten van een boom in de openbare ruimte thv Scheldestraat 5 naar Scheldestraat 11, ingekomen d.d. 31 juli 2015. OLO-nummer 1916989. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of bezwaar maken.

 Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Strawinskylaan 3003, 1077 ZX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13754. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Watergunning

* voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ter hoogte van IJsbaanpad 1a, 1076 CV Amsterdam – AGV – W-15.02217

* voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een hotel ter hoogte van IJsbaanpad 12, Amsterdam – AGV – W-15.01167. Wordt verleend voor de duur daarvan maar niet langer dan 8 maanden.

Vanaf 4 september 2015 kunt u de vergunningen inzien via www.overheid.nl. Bezwaar? Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken naar Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Europaplein 13, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. verzonden d.d. 2015-13176.

* IJsbaanpad 45, 1076 CV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 25 augustus 2015. Dossiernummer 2015-13153.

* Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13274.

Voor het inzien van de genoemde vergunningen kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

8 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Met Robbert Besselaar, tenor en Hein Hoogendoorn, piano.

22 september lunchconcert door Keuris Saxophone Kwartet.

Met Evgeny Novikov, sopraan sax
Stefen de Wijs, alt sax, Michal Grycko, tenor sax en Juan Manuel Dominguez, bariton sax. http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

8 september: Praat mee over de mensenrechtenagenda in de stad, 19.00-20.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 

Samen met alle Amsterdammers werkt wethouder Simone Kukenheim dit jaar actief aan een stedelijke mensenrechtenagenda. Tussen april en november worden 21 stadsgesprekken georganiseerd. Daarnaast organiseert elk stadsdeel een zogenaamd 'stadsdeelgesprek', een openbare bijeenkomst voor alle inwoners van het stadsdeel. Zuid doet dat in de Nieuwe Nieuwe Poort. De Amsterdamse Mensenrechtenagenda is een project van de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Tertium.

13 september Artroute Het Lost, 16.00 uur audiotour met Gover Meit, start in tuin nabij WTC, Pr. Irenestraat 43, bij de man (Gover Meit) met de vlag

Uw gids is theatermaker, performer en stand-up artiest.

13 september 11-18 uur, Pure Markt Amstelpark en op 20 september in het Beatrixpark

14 – 27 september Bloemsierkunst evenement Hortus VU, Van der Boechorststraat 8

En: het Cliviafestival 2015 start zaterdag 19 september. Voor het programma kijk hier.

17 september Grote mensen ontmoetingsdiner, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

20 september 12.00 uur, Zone2Source, Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark

Kijk naar wat er verborgen onder je voeten leeft: in de grond en in het water. 2015 is het jaar van de bodem. 

t/m 30 september Zone2Source nabij het Glazen Huis en de vijver, Amstelpark

Herbarium Vivum van Driessens Verstappen is te zien langs de weg tussen het Glazen Huis en de vijver.

7 september – 11 oktober 2015 in de Orangerie werk van Egied Simons, Radix Morgana

Presentatie 27 September 2 -3 PM.De kunstenaar is uitgenodigd voor een werkperiode in de Orangerie kas.  Aan weerszijden van de Orangerie wordt de geabstraheerde plattegrond van Amsterdam uitgezet en de vlakken gevuld met een dunne laag geprepareerde aarde die worden ingezaaid met zaden uit de hele wereld. Het werk in de Orangerie is een eerste verkenning van een werkperiode in 2016 waarbij (de ondergrond van) het Amstelpark zelf als uitgangspunt dient. De vele tuinen, grondsoorten en bomen en planten bieden hiervoor ongekende mogelijkheden. Dit jaar wordt al een begin gemaakt met verzamelen van zaden.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.