Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 37

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Bart van Eijk geeft een beeld van de noordzone en de maatregelen om overlast voor bewoners te beperken. Gastsprekers vertellen meer over de positieve aspecten van goed overleg over de fietsparkeergarage de Vijfhoek en de vernieuwbouw van de huisvesting voor De Goede Doelen Loterijen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Eerbetoon Jakoba Mulder in Beatrixpark
Het Parool berichtte: “Ko Mulder werkte van 1930 tot 1972 voor de gemeente werkte. Als hommage komt in het Beatrixpark een metershoge sculptuur van het Amsterdamse kunstenaarsduo Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek. Future Past Glory is de naam van het fantasievolle werk dat volgens plan in het voorjaar zal worden onthuld.’"

Nieuw groen voor Zuidplein
"Op 11 en 18 september kunt u tussen drie en vier uur ‘s middags gratis plantjes ophalen bij het Zuidplein. Reden: de oude beplanting op het Zuidplein wordt volledig vernieuwd. De werkzaamheden aan het plein duren tot eind september." lees meer

Inspraak of beroep
1. Parkeerduurbeperking: inspraak. De beleidsvoornemens liggen ter inzage t/m 18 september 2017. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier.
2. Zuidasdok: wijzigingen (geluids- en veiligheidsmaatregelen) ter inzage van 16 augustus t/m 26 september 2017 lees meer of lees het artikel over de laatste wijzigingen
3. T/m 22 september 2017 inspraak evenementenbeleid. Er zijn 76 locatieprofielen waarop u commentaar kunt leveren via de inspraakprocedure.
4. Concept bestemmingsplan voor het deelgebied Kop Zuidas: tot 12 oktober kunt u schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan inzien kan bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) of vanaf 20 september hier online. Stuur uw reactie naar Jouke Eppenga. Adres: j.eppenga@amsterdam.nl, of aan Zuidas, t.a.v. J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. bekijk de folder die eerder verscheen – Kop Zuidas: samen tot een fijne buurt.
20 september 17.00- 20.00, Old School, Gaasterlandstraat 3-5 informatiebijeenkomst over het concept bestemmingsplan voor het deelgebied Kop Zuidas.

Filiaal AH is open     “De langverwachte supermarkt in hartje Zuidas is er: AH opende op 6 september een filiaal aan de Gustav Mahlerlaan. Het wordt een gewone ‘Appie’, met speciale aandacht voor de vrijdagmiddagborrel en voor haastige mensen die gezond willen eten.” bron: Zuidas lees meer

Cricl is open      Bekijk de aftermove perslunch
Voor de agenda…, kijk hier   Op 12 september start de Dutch Design Week-expo waarin duurzaam design wordt uitgelicht. Er zijn foodworkshop met thema’s als fermenteren en wildplukken. Rondleidingen: 11 september 16.00 uur en 13 september 12.00 uur
of lees het artikel in Trouw en dat in Het Parool

Bouwoverlast: De Boelelaan oost: 1,5 jaar graven, bouwhekken en omleidingen
Bericht Zuidas:”‘Het is mijn taak om betrokkenen goed te informeren en overlast waar mogelijk te beperken’, zegt omgevingsmanager Maarten van Ettekoven. Ondernemer Nicole is vol lof over de communicatie, maar ze is ook ‘vreselijk geïrriteerd’.” lees meer

The Valley verkocht
“In samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt het iconische gebouw Valley gerealiseerd, naast de sportvelden van AFC. Projectontwikkelaar OVG Real Estate heeft het gebouw nu verkocht aan vastgoedonderneming RJB Group of Companies. De oplevering is in 2021.” bron Zuidas. lees meer of op de website van de bouwer boele

Snel van A naar B?
Bericht Zuidas: “We dagen u en 49 andere leaserijders uit de auto de hele maand oktober te laten staan. In ruil daarvoor krijgt u een reisbudget van € 1.000,-. Op Zuidas Mobility Experience leest u meer over deze uitdaging en over het achterliggende idee om ook voor Zuidas een app te ontwikkelen die de optimale combinatie van vervoermiddelen vindt om snel van A naar B te komen. Voor de echte lefhebbers: schrijf je hier direct in?"

Nieuws uit B&W
* Het college van B en W stemt in met de strategie voor verblijfszekerheid voor Britse Amsterdammers na de Brexit. De Universiteit van Amsterdam heeft op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan zodat Amsterdam strategische keuzes kan maken in het onderhandelingsproces om Britse Amsterdammers verblijfszekerheid te bieden na de Brexit. Op basis van dat onderzoek is de strategie bepaald en wordt onderzocht of een tijdelijk verblijf kan worden geregeld voor Britten die in Amsterdam willen studeren.
* Openbare Ruimte en Groen Het college van B en W geeft het Beleidskader Puccinimethode vrij voor inspraak. In dit kader zijn enkele nieuwe bestuurlijke keuzes opgenomen. Ook wordt een brief aan de bestuurscommissies gestuurd waarmee het ingaan van de consultatieperiode wordt aangekondigd. De Puccinimethode staat voor een kwalitatief goede inrichting van alle Amsterdamse openbare ruimte.

13 september 9.00 uur, vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid
Op de agenda o.a. 19 Het nemen van een uitvoeringsbesluit voor de verbetering van het Piet Kranenbergpad onder de viaducten van de A10 Nr. BD2017-009398. Kennis te nemen van de noodzaak van het uitvoeren van het werk voor de start van het project Zuidasdok en tijdens de buitendienststelling van de Elektrische Museumtrein Amsterdam (EMA). bekijk de documenten hier en hier of de agenda

13 september Voorbereidende commissie Zuid 20.00 uur, Pr Kennedylaan 923    op de agenda o.a vaststelling Definitief Ontwerp kunstwerk Jakoba Mulder, Beatrixpark en uit doc. subsidie 2017: Gelderlandplein bus extra uitbreiding € 30.000 extra lijn naar Novotel en Ziekenhuis en € 10.000 voor Participatietraject (vervolg op het plan van aanpak dat nu wordt opgesteld) voor Willem van Weldammelaan als fysieke en sociale verbinding tussen Zuidas en Buitenveldert.

Nieuwsbrief Amsterdam 7 september 2017 editie Zuid met o.a. route Gelderlandpleinlijn uitgebreid lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                    
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Vernieuwen Piet Kranenbergpad (Spoortas) westkant Zuidas september 2017 – april 2018
Het Piet Kranenbergpad wordt vernieuwd (zie ook docs bij raadscommssie I&D hierboven). Daar lopen nu de museumtram en een fietspad onder de A10 door. Het fietspad wordt verbreed van 9 naar 12 meter en er komt een voetpad naast. Geplande start uitvoering: september 2017 en gereed: april 2018. lees meer

september werkzaamheden bouw WTC hoek Beethovenstraat- geluidsoverlast en fietsers worden omgeleid       Damwanden inbrengen (trillingsoverlast) gebeurt tot 11 september 2017. De werktijden zijn van 7.00- 19.00 uur en incidenteel wordt op zaterdag gewerkt maar meestal zonder geluidsoverlast. Omleiding fietsers aan de oostkant (Akzo en Stibbe kant) duurt van 18 t/m 29 september. lees meer 

Bouw The Valley    De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar (zie update) want trillen is toch nodig) Tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen.  Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt ook maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info www.bcvalley.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA. 

werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg omleiding fietsers en t/m 28 september inrichten twee werkterreinen voor de boring in de Fred. Roeskestraat.  “Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat.”
Afsluiting Prinses Irenestraat vanaf 14 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel      “De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.”

Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Werkzaamheden rondom de torens: Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”  

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   “De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.”
Overige nieuwbouw   “The George en The Gustav. Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas
 
Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen.

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel gereed in dec 2017
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone
* Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) –Bouwmethode conform BLVC-kader Zuida; –Bouwrijp maken: augustus 2017; –In uitvoering: start december 2017
* Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) :–Bouwmethode conform BLVC-kader Zuidas; –Bouwrijp maken: augustus 2017; –In uitvoering: start 16 september 2017
* Nieuwbouw woongebouw RIV// (kavel H1/H2)  –Maaiveldinrichting (incl. kade en vluchtbrug): 15 april – 1 december 2017


Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

geen

Waterschap
* Verleende Watervergunning
voor het omleggen van een hemelwaterriool, een vuilwaterriool en een drinkwaterleiding ter hoogte van de Beethovenstraat , 1077 WZ Amsterdam – AGV – W-17.02006
* Verleende Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grond- en oppervlaktewater tijdens de bouw van woontorens met drielaags parkeerkelder van project "The Valley" ter hoogte van Beethovenstraat, Amsterdam – AGV – W-17.01733. Locatie: Amsterdam, Beethovenstraat

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Verleende omgevingsvergunning
* 05-09-2017 17-10-2017  Europaplein 24, Amsterdam voor het tijdelijk plaatsen van twee keukencontainers RAI, voor een periode van 1 jaar, tot 23 januari 2018. Aanvrager: Deliveroo Netherlands B.V.
* 05-09-2017 17-10-2017  Gustav Mahlerlaan 997, Amsterdam voor het plaatsen van 2 luchtbehandelingskasten (LBK) op het dak. Aanvrager: Nedstede Real Estate Management B.V.

Kunst en Cultuur

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zondag van de maand          Het tekenkabinet is open vanaf 1 september met haar nieuwe vestiging voor grootse tekenkunst op klein formaat in het Amstelpark te Amsterdam. Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 8 oktober tentoonstelling Het idioom van de abstractie, Art Chapel Amsterdam, Prinses Irenestraat 19

10 september 2017 – 17 september Fringe Festival 2017 Old school Amsterdam Gaasterlandstraat 3-5, Amsterdam         Er zijn drie verschillende voorstellingen van jonge theatermakers te zien: Open Up door Theatergroep Thomas en Ragnarock on Tour door Hetze en Who Cares door TG BlauwDruk

Kijk hier voor activiteiten in De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2        12 september 20:00 – 22:00, Boekpresentatie met Dr. Piet Verhoeven

14 september 12.15 uur kapel VUmc, het maandelijkse lunchconcert       De getalenteerde pianist Hristo Petrov speelt van F. Schubert het fraaie Impromptus op. 90 no. 4.

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017 gratis toegankelijk voor het publiek. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Reserveringen voor groepstours via communicatie@artzuid.nl. lees meer

vanaf 17 september tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark       Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst. Opening 17 sept. 14.30  – 17:00 uur, 15.00 uur Artist Talk Robbert van der Horst, 16.00 uur Artist Talk Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde

19 september,12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Het Dostojevski kwartet met Charlotte Basalo Vazques, viool, Julia Kleinsmann, viool, Lisa Eggen, altviool en Emma Kroon, cello.

Zondag 24 september 11.00 uur, Eten uit de natuur, ingang Rode Brug, Amstelpark    De originele cursus “Eten uit de Natuur” als vanouds gegeven door Carla de Bruin en Katja Sienknecht van IVN Amsterdam.

24 september City Row Race @ de Nieuwe Meer 10.30 – 17.00 uur       Bericht Hello Zuidas: “'Roeien in pilot gigs is snel, vol traditie en avontuurlijk'. Gig-roeiers trotseren de wateren in traditionele roeiboten die hun oorsprong vinden in Cornwall, de zuidkust van Engeland. De Pilot Gig is de snelste roeisloep die ooit is gemaakt om de zee op te gaan. De eerste gig dateert van 1837. Sindsdien ligt het ontwerp vast en worden elk jaar nog nieuwe boten afgeleverd. Er is een volgboot op het Nieuwe Meer aanwezig. Hiervoor kun je opstappen bij Watersportvereniging de Schinkel.”

27 september 15.00-17.00 uur, Dakhoppen @ Green Business Club Zuidas 
Bericht hello Zuidas: “In het kader van Dutch Green Building Week organiseert GBC Zuidas een tour langs de mooiste blauw groene daken in Zuidas. Op de fiets gaan langs drie waterbergende daktuinen, waar je uitleg krijgt over het systeem en het ontwerp. We sluiten af met een borrel op het laatste dak. Geef je op bij diederik@greenbusinessclub.nl."

29 september ZuidasCup @ Amsterdamsche Football Club (AFC)       Bericht Hello Zuidas: “Dit jaar wordt er voor de 16e keer gestreden om de felbegeerde ZuidasCup op vrijdagmiddag 29 september 2017! Twee jaar achter elkaar hebben de voetballers van CBRE de cup gewonnen. ZuidasCup is het voetbaltoernooi voor bedrijven, organisaties en sportverenigingen in Zuidas Amsterdam. Per team kunnen maximaal 10 mensen meedoen (inclusief coach). Zin om mee te doen aan het voetbaltoernooi van het jaar? Geef je dan snel op via jelmer.peterson@amsterdam.nl."

30 september en 1 oktober is het Open Weekend Botanische tuin Zuidas bekijk hier de agenda

1 oktober wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Thema-avonden, Weekberichten.