Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 38

8 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, MFC Binnenhof, AJ Ernststraat 112

Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen; glas, aluminium, baksteen of beton en dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de Boeletuin, het postzegelparkje bij de VU, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente.

Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert,nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en op Zuidas? BPZ ontvangt ze graag.

Vragen over breuk waterleiding nabij VU?

Dienst Zuidas liet het volgende weten: "We hebben begrip voor de zorgen en vragen na zo’n incident. Als er nog meer vragen zijn, beantwoorden wij deze graag. Uw vragen kunt u richten aan omgevingscoördinatie@zuidas.nl." lees verder 

9 oktober Dag van de Duurzaamheid

Green Business Club bericht over wandeling groene route. “Door heel Nederland vinden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Green Business Club Zuidas geeft hier dit jaar invulling aan samen met de VU en Green Office VU. ’s Middags kunnen Zuidassers, studenten en andere geïnteresseerden meedoen aan de Groene Route, een fietsroute waarmee je langs de duurzame highlights van Zuidas wordt geleid.” lees het programma

14 september start grootste fietsonderzoek. lees verder 

10 september startte bouw fietsparkeergarage Mahlerplein: een interview met projectdirecteur Hans Versteegen

Dienst Zuidas berichtte:”De bouw van een fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein en een paviljoen van ABN AMRO is officieel begonnen. Voor de start interviewde spreekstalmeester Martijn van Will de hoofdpersonen van het bouwproject.” lees verder

img5Amstelveenlijn

Op de website van de Amstelveenlijn is te lezen hoe het OV tijdens bouw, 2018-2020, in hoofdlijnen er uitziet. De vernieuwing van de Amstelveenlijn heeft gevolgen voor het OV tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid. Wat betekent dit voor u? En waarom op deze manier? Tussen de start van de bouw (2018) en dat moment (eerste kwartaal van 2019) is het openbaar vervoer als volgt: * Lijn 51 blijft rijden tussen Centraal Station en een halte ter hoogte van de A9. Het is op dit moment nog niet bekend tot welke halte (Amstelveen Centrum of Ouderkerkerlaan). Tussen halte Oranjebaan of Ouderkerkerlaan en Westwijk worden bussen ingezet in plaats van trams. Lijn 5 blijft rijden zoals gebruikelijk (Centraal Station – Binnenhof). lees verder 

logo regioraadVervoerplan concessie Amsterdam 2016/17

Het vervoerplan concessie Amsterdam 2016/17 van GVB is in overeenstemming met het Concessiebesluit van de concessie Amsterdam. Op grond hiervan heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam dit op 25 juni 2015 vastgesteld. lees verder en bekijk het vervoerplan 

Het voorwerk voor bouw Zuidasdok

Dienst Zuidas berichtte: “Om de hoofdaannemer straks een vlotte start te kunnen garanderen, verricht projectorganisatie Zuidasdok nu al het nodige voorwerk. Een reeks ingrepen leidt tot een zo goed als gebruiksklaar bouwterrein en een toekomstbestendige omgeving. Projectmanagers vertellen over die voorbereiding.” lees verder

In de race voor bouw Zuidasdok

Spoorpro berichtte: “Er zijn twee bouwconsortiums in de race voor het project Zuidasdok in Amsterdam Zuid. Het gaat om een combinatie van BAM, VolkerWessels en TBI en een combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief. In september begint de dialoogfase” lees verder

Voor “Amsterdam dobbert” geen vergunning

Dienst Zuid berichtte:“Stadsdeel Zuid heeft definitief besloten de vergunning voor het evenement ‘Amsterdam dobbert’, dat voor afgelopen zondag stond gepland, te weigeren. Het evenement, waarbij deelnemers al bier drinkend in rubberboten over de Boerenwetering naar het bassin tussen de RAI en het Beatrixpark zouden dobberen, kan volgens het stadsdeel niet op deze plek plaatsvinden.”

16 september vergadering commissie I & D 9:00 – 12.30 uur en vanaf 19.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

-Agendapunt Verkeer en Vervoer pnt 11, de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Nr. BD2015-012263. Die agenda is gewijzigd ivm de veranderingen in het bestuurlijk stelsel. Er komen 54 maatregelen. -Agendapunt 24 Tijdelijke Buitengebruikstellen Metrospoor 2015 en verder Nr. BD2015-012271, zie de planning bijlage 2.

-Openbare Ruimte en Groen punt 34. De Agenda Groen. 5. Gebundelde adviezen stakeholders (Bijlage | 4.9Mb) met een bijdrage van het N&MT Zuid.

-Bij tkn Bestuurlijke reactie moties lijnennetvisie. (BD2015-012219) o.a. uitkomst second opinion wordt 13 oktober geagendeerd in de Regioraad. bekijk hier de agenda met bijlagen   

Werk AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Amstelveenlijn: veiligheidssysteem getest in de nachten van 18 – 22 september

Tussen 18 en 22 september test Metro en Tram ’s nachts een aantal keer op de Amstelveenlijn. Hier kunt u hinder van ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt gereden. Meer weten? info.metro.tram@amsterdam.nl.

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat: tijdelijke rechtbank en bouw Telesto

Vanaf 8 september wordt de stalen constructie van het gebouw neergezet. De werkzaamheden duren 8 weken. Het bouwverkeer rijdt via de Parnassusweg. Direct omwonenden van het bouwterrein van de tijdelijke rechtbank worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de bouwwerkzaamheden.

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat

In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan de hoofdwaterleiding.

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap

Aanvraag evenementenvergunning

* IJsbaanpad 45, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Wintertijdchallenge Olympisch Stadion" op 25 oktober 2015 van 00:00 uur tot en met 03:00 uur. Dossiernummer 2015-13893. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

* Olympisch Stadion 1, 1076 DE: voor het houden van het evenement " Good Morning City Run en Amsterdam City Walk" op 17 oktober 2015 en de "40ste" TCS Amsterdam Marathon" op 18 oktober 2015 op diverse locaties in de stadsdelen Zuid, Centrum en Oost. Dossiernummer 32-1085850. Bezwaar indienen? Binnen zes weken stuurt u uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam. T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Europaboulevard 23, 1083 AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-1058634.

* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13880.

* Europaboulevard 1, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13935.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020.Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 4 september 2015. Dossiernummer 2015-13516.

Voor het inzien van de genoemde vergunningen kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Bezwaar indienen? Binnen zes weken stuurt u uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam. T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

ArtZuid nog tot 22 september te zien

Zondag 20 september is de laatste dag dat de monumentale beelden op de Apollolaan, Minervalaan en de Zuidas te zien zijn. Tot dusver hebben al meer bezoekers uit binnen- en buitenland de 2.5 km lange beeldenroute bezocht, dan twee jaar geleden.

20 september 11-18 uur, Pure Markt in het Beatrixpark

14 – 27 september Bloemsierkunst evenement Hortus VU, Van der Boechorststraat 8

En: het Cliviafestival 2015 start zaterdag 19 september. Voor het programma kijk hier.

17 september Grote mensen ontmoetingsdiner, De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

20 september 12.00 uur, Zone2Source, Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark 

Kijk naar wat er verborgen onder je voeten leeft: in de grond en in het water. 2015 is het jaar van de bodem. Ontdek het leven in de bodem van het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het is het internationaal jaar van de bodem. Het bodemleven bevat 40% van onze biodiversiteit: denk aan een boom waarbij een even groot deel onder de grond bestaat. Riek, schep, schepnet en loep gaan mee. Daarbij vertelt Marjolijn Boterenbrood over de betekenis voor de grond, de zuurstof, de CO2 en de betekenis daarvan voor parken in de stad.

22 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Lunchconcert door Keuris Saxophone Kwartet. Met Evgeny Novikov, sopraan sax
Stefen de Wijs, alt sax, Michal Grycko, tenor sax en Juan Manuel Dominguez, bariton sax.

27-30 september Growing Matter, Zone2Source in het Glazenhuis, Amstelpark

Opening op 27 september van 15.00-17.00 uur. Deelnemende kunstenaars: Sjoerd Buisman, Nikki van Es, Marjolijn Boterenbrood, Egied Simons, Reinier Lagendijk. bekijk het herfstprogramma hier.

t/m 30 september Herbarium Vivum, Zone2Source nabij het Glazen Huis en de vijver, Amstelpark

Herbarium Vivum van Driessens Verstappen langs weg tussen Glazen Huis en vijver.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Lees verder over: Algemeen, Organisatie, VU(mc), Weekberichten.