Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 38

Het Parool kopte: “Het beste gebouw van 2021? Een Van der Valkhotel op de Zuidas   Een grote verrassing bij de verkiezingen van het ‘beste gebouw van het jaar’: de jury van de branchevereniging van architecten riep een Van der Valkhotel op de Zuidas, vlakbij Station RAI en het Amstelpark, uit tot winnaar.” Lees meer

Bericht in OEK het blad van de fietsersbond afdeling Amsterdam:”Tien jaar fietslobby voor de Zuidas en de conclusies zijn: het is moeilijke een goed fietsnetwerk gerealiseerd te krijgen en op peil te houden. Maar het contact met de ambtenaren is verbeterd.” Lees meer in art 7.2021 fietsersbond ZA

Berichten van Zuidas:
*Bouw multifunctioneel gebouw De Puls gestart    De bouw van De Puls is begonnen. Opnieuw een blikvanger van jewelste in Zuidas. Met woningen, kantoren, een bioscoop en horeca belichaamt het gebouw wat buurt Kenniskwartier wordt: een nieuw bruisend deel van Zuidas en Amsterdam. Lees meer
*Gemeenteraad stemt in met museum in oude rechtbank     Er is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van het museum voor hedendaagse kunst in het deels monumentale voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. Op 15 september 2021 stemde de gemeenteraad in met de aankoop van het gebouw. Lees meer

Uit berichtgeving in de media valt op te maken dat … Zuidas beweegt
Cinema op de Zuidas versus Amstelveen. Lees meer  Het Parool kopte:Het Gebouw de Rock aan de Parnassusweg krijgt veel lege ruimten”  ….lees meer . En ”De glans is er vanaf: Zuidas als probleemgebied” ….. lees meer. De Vereniging Irenebuurt (VIA) publiceerde een ingezonden brief (in Het Parool) van een buurtbewoner over de oude rechtbank. In een artikel rept NRC over leegloop en vernieuwing….Lees meer

Update buurtnieuwsbrief RAI: Bouw en aanwezigheid van een tijdelijk paviljoen op het voorterrein van de RAI, op de P6, ten behoeve “van de GGD. De P6 is het parkeerterrein aan de Europaboulevard voor het Holland Complex. De is op 17 september 2021. Vanaf eind september wordt het paviljoen voor een langere tijd in gebruik genomen door de GGD. In ieder geval t/m 31 december 2021. Een eventuele verlenging is niet uitgesloten en afhankelijk van de COVID situatie en vindt plaats in afstemming met de gemeente.” Lees meer

Bericht op Spoorpro.nl: “TU Delft: geen nieuw spoor nodig om met vliegtuig te concurreren   Door reizigers te ontzorgen bij het boeken van internationale treintickets, bagage en omboeken kan de trein een alternatief worden voor korte vluchten naar bestemmingen zoals Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf en Berlijn. Vooral bij gecombineerde trein-vliegreizen…” Lees meer

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 56 2021 met o.a. stand van zaken hoger beroep WOB-verzoek, vernieuwing NME-centrum De Waterkant en Jaagpadsloot aangepakt. Lees meer

Bewonersvereniging De Mirandabuurt is in oktober 25 jaar en in het pdf leest u meer over de Ontwikkelingen en Aandachtspunten zoals: “Nog steeds is een hernieuwde discussie over het bestemmingsplan Kop Zuidas actueel. Bureau Zuidas wil het huidige bestemmingsplan uit 2018 zodanig wijzigen dat drie grootschalige voorzieningen worden opgenomen. Iets wat juist, gezien alle grootschaligheid, in het huidige plan niet was overeengekomen; Deze discussie betreft ook het juist en acceptabel inhoud geven aan de essentie van inspraak en participatie; Het gerenoveerde speelpleintje aan het Baroniepad is inmiddels ‘geopend’. De allerkleinsten en onze senioren zijn de doelgroep. Er ligt oa een prachtige jeu de boulesbaan en een schaaktafel met zitplekken in het midden van het groen. Ook is er een looppad aangelegd met stadskabouters, iedere kabouter heeft een verhaal, dit wordt duidelijk met behulp van QR codes. De Wereldboomschool is hierbij betrokken.” Lees meer in de nb sept 21 bewver de Mirandabuurt.

Buurtbudget! Dien voor 30 september 2021 een plan in voor een project in Buitenveldert-Zuidas. In stadsdeel Zuid krijgen de gebieden Oud-Zuid, De Pijp-Rivierenbuurt en Buitenveldert-Zuidas in 2021 elk een buurtbudget van € 155.000,-. Indienen via een email naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl kan tot uiterlijk 30 september 2021. Opsturen kan ook. Infobijeenkomst: Buitenveldert, Zuidas: Donderdag 23 september, 13.00 tot 15.00 uur: Amaliaplein. Lees meer

Ter inzage en inspraak
* Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’  De stukken liggen ter inzage van 23 augustus t/m 3 oktober. Lees meer
* T/m 24 oktober ligt er een nieuwe referendumverordening ter inzage voor inspraak. Die maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren. Er zijn twee hoofdvormen mogelijk: het correctieve referendum en het volksinitiatief. Reageren kan op de volgende manieren: Geef uw reactie met het online inspraakformulier; Stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl of vul het papieren inspraakformulier in dat klaar ligt bij het Stadsloket. Lees meer

29 september Vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 tot 12:30 uur, Raadzaal / digitaal  Bekijk de agenda hier

29 september Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening, Raadzaal / digitaal
Op de agenda bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit – TKN 13 Evaluatie nota’s parkeernormen  Commissie RO Voordracht 80.77KB Voordracht ;  NOTA PARKEERNORMEN FIETS EN SCOOTER def 19 mrt 2018.pdf 2.59MB Bijlage ;  Nota Parkeernormen Auto 15.04MB Bijlage; Rapport 'Evaluatie notas parkeernormen gemeente Amsterdam'.
En bij Democratisering (Bestuurlijk stelsel) TKN 16 Beleidskader Participatie met veel bijlagen waaronder advies stadsdeel Zuid en lees hier de nota van beantwoording.

6 oktober, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommissie Zuid. De agenda volgt later.

Kunst en Cultuur
Donderdags wekelijks markt op het Gershwinplein  Lees meer 

21 september, Lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Het Santiago Trio speelt: viool, cello en piano. Aanmelden is niet nodig. De vervolgdata zijn: 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november en 14 december 2021. Lees meer  

24 september, 19.30, film live in De Thomaskerk, Corpus Christi (2019) In dit drama van de Poolse regisseur Jan Komasa doet de kleine crimineel Daniel zich voor als dorpspriester Tomasz – hoewel het de vraag is of hij daarmee niet aan zijn eigenlijke roeping voldoet. Ticket bestellen kan hier.

Vanaf 25 september t/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark  De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen zoals zoals een sambalproeverij op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen. Lees meer 

3 oktober Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 7 november, 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

10 oktober 11 – 18 uur Pure markt in het Amstelpark Lees meer

10 oktober Orgelconcert 'Origins', 16-17 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Live: contemporaine muziek in reactie op ‘Origins’. Vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, presenteert een orgelconcert in De Thomas in Amsterdam-Zuid rond de sculptuur 'Origins' die is geplaatst in de Thomaskerk. Via de website en ter plekke kunnen kaarten worden gekocht, 12,50 p.p..
10 oktober Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 12 december  en op 16 januari 2022) Lees meer

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID  Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Nieuwe planning aanleg bouwweg tussen 4 en 22 oktober in Beethoven nabij o.a. convict, kavels 6/7 en kantoor Stibbe:

  • Wk 40 (4 – 8 okt) opschonen terrein en verwijderen onderbegroeiing:  Voetpad langs het talud A10 is afgesloten;
  • Wk 41 (11 – 15 okt) ontgraven cunet, aanbrengen wegfundering: Voetpad talud A10 afgesloten; Fietspad Beethovenplein afgesloten;
  • Wk 42 (18 – 22 okt) aanbrengen asfaltverharding (ma 18-10), bebording en belijning: Voetpad talud A10 afgesloten; Fietspad Beethovenplein afgesloten, naar verwachting woensdag 20 okt open.

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

Verleende Watervergunning voor het realiseren van een landhoofd voor een door derden te realiseren kunstbrug, t.h.v. De Boelelaan 201, 1082 RA Amsterdam – AGV – WN2021-004358
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
*Parnassusweg 1021

Verleende vergunning
*Gelrestraat en Rozenoordpad,
Amsterdam, geluidsontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – vrijdag 10 september 2021 van 19:00 uur tot zaterdag 11 september 2021 07:00 uur. en vrijdag 24 september 2021 van 19:00 uur tot zaterdag 25 september 2021 07:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het storten en monoliet afwerken van een betonvloer op de locatie Gelrestraat 28 t/m 54 even, 58 en 62 t/m 314 even en Rozenoordpad 7 t/m 25 oneven te Amsterdam.
*Strawinskylaan, pad achter Prinses Irenestraat 43, Amsterdam – vellen 4 bomen
Aanvraag omgevingsvergunning bouw/kap
*Strawinskylaan 1, Amsterdam, intern aanpassen van de WTC – Tower
*Prinses Irenestraat 59 (AB 1937), Amsterdam, kappen van 11 bomen en het verplanten van 3 bomen.

 

 

 

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, Publicaties, RAI, Verdi, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.