Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 38

mahlerplFietsgarage Mahlerplein

Bericht op Cobouw.nl:”BAM bouwt voor net geen 10 miljoen euro in hartje Zuidas het Mahlerplein aan een ondergrondse fietsgarage voor drieduizend rijwielen. De bouw start over een jaar, duurt circa een jaar.

Het werk omvat behalve de komst van de fietsgarage de bouw van een grote ondergrondse waterberging en een ingrijpende opwaardering van het Mahlerplein.” Zie ook Dichtbij.nl.

 

Plastic Challenge Mahlerplein

Op woensdag 24 september vindt op het Gustav Mahlerplein op Zuidas de slotmanifestatie van de Plastic Challenge plaats, een initiatief van de Green Business Club Zuidas. Studenten van de Rietveld Academie maken van plastic afval  kunstwerken die tijdens dit event worden onthuld. De Amsterdamse wethouder voor duurzaamheid, Abdeluheb Choho en adjunct directeur Dienst Zuidas Robert Dijckmeester zullen om 15.30 aanwezig zijn om een van de kunstwerken in ontvangst te nemen. Aansluitend start de veiling van de andere kunstwerken.

ORAM vreest geluidsoverlast bouw ZuidasDok

In het FD van 16 september tekent Eva Rooijers de woorden van Oram op:”De ondernemersvereniging wil dat de gemeente en Rijkswaterstaat in de aanbesteding, die dit najaar uitgaat, harde eisen stellen aan geluids- en andere overlast zoals trillingen. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat huurders zoveel overlast ervaren dat ze wegtrekken uit het ‘duurste stukje Nederland’,zo waarschuwt Oram.”. Ook Sprout.nl maakt hier melding van op haar website onder punt 7.

Chanel op Zuidas, berichtte Het Parool

“Frankrijks topparfums komen binnenkort uit Amsterdam. Chanel heeft voor bijna 45 miljoen euro een nog in aanbouw zijnde toren op de Amsterdamse Zuidas gekocht om daar zijn internationale hoofdkantoor te vestigen.”

Schouw bedrijventerreinen w.o. Zuidas

In opdracht van de gemeente Amsterdam voerde Cyber adviseurs de KBB metingen uit voor kantoor- en bedrijfslocaties in Amsterdam. Op de website van Oram vindt u de gegevens, ook van Zuidas. Het resultaat blijkt redelijk positief.

Wat zijn KBB metingen: Voor de gevestigde bedrijven is de kwaliteit van het beheer van de bedrijventerreinen van groot belang. De omgeving van het bedrijf vormt hun visitekaartje. Bedrijven willen hun klanten in een mooie omgeving ontvangen maar de ondernemer heeft daar zelf weinig invloed op. Om de kwaliteit van het beheer van de bedrijventerreinen in de gaten te houden worden periodiek kbb-metingen gehouden.

Bouw Blok 10 (Zuidas) aanstaande

Op de website van architectenweb valt te lezen dat in november wordt gestart met de bouw van Blok 10 op de Zuidas in Amsterdam. Het door Inbo ontworpen gebouw aan de Mahlerlaan wordt bijna negentig meter hoog. Er komen 175 woningen in met royale buitenruimtes die mede de vorm van het gebouw bepalen.

Onderzoek 925 over Russische wapendealer op de Zuidas leidt tot kamerdebat

Lees meer op de website van 925

30 oktober 2014 van 14.30-18.00, Symposium Fietsambitie Zuidas, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Momenteel wordt de Visie Zuidas herzien. De gemeenteraad verlangt daarin prominente aandacht voor de fietsambitie. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dat aanleiding een symposium te organiseren over de vraag hoe de fiets beter kan worden benut bij het ontwikkelen van een bruisende, internationale toplocatie.

De Zuidas presenteert zich graag als locatie van wereldklasse en als hét zakelijk visitekaartje van Amsterdam. Maar waar Amsterdam zich onderscheidt als de wereldfietsstad, zal de Zuidas nog een tandje moeten bijschakelen voordat de fiets als unique selling point kan dienen. Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas presenteren prominenten uit de wereld van verkeer, stedenbouw, bedrijfsleven en onderzoek hun visie, maar kunt ook u uw ideeën naar voren brengen. Een programma en een lijst van sprekers volgen. Via amsterdam@fietsersbond.nl kunt u zich nu alvast aanmelden.

VU bouwt duurzaam Nieuw Universiteitsgebouw: Onderwijs, onderzoek en cultuur onder één dak

‘s Avonds film kijken in de collegezaal van overdag: dat kan in het multifunctionele Nieuwe Universiteitsgebouw dat de Vrije Universiteit Amsterdam de komende drie jaar bouwt aan de De Boelelaan. Donderdag 18 september start de bouw officieel in aanwezigheid van wethouder Eric van der Burg, Jaap Winter en Louise Gunning, de voorzitters van de colleges van bestuur van de VU en de Universiteit van Amsterdam. Androids Alice en Nao van de beide universiteiten praten onder leiding van cabaretier/journalist Oscar Kocken over hun ambities en voeren samen met een student de openingshandeling uit.

Vastgoed.nl: Atriumgebouw krijgt twee torens

“G&S Vastgoed breidt het Atrium-gebouw op de Zuidas uit met zo’n 20.000 m2 verdeeld over twee nieuwe torens in opdracht van eigenaar Victory Advisors. Dat hebben G&S en Victory Advisors op 2 september verklaard in een interview met Hello Zuidas. In augustus is de renovatie van de entree, de lifthallen en de algemene ruimte begonnen. Deze eerste fase wordt al in oktober opgeleverd, stelt G&S in een toelichting. ‘De oplevering van het nieuwe deel van het Atrium is – afhankelijk van de verhuur – op zijn vroegst in 2017. We breiden het complex niet alleen uit van 34.000 m2 naar 54.000 m2 maar pakken ook het bestaande vastgoed flink aan. Zo werken we toe naar een Breeam very good label voor het gerenoveerde deel van het Atrium en een Breeam Excellent label voor het nieuwe deel van het Atrium’, aldus Martine Gründemann.”

  Rooftop Festival 25 september in the Old School

Op 25 september vindt in/op broedplaats Old School het Rooftop Festival plaats. Amsterdam Rooftop Solutions is nu een half jaar onderweg wil graag haar eerste inzichten en kennis delen. Het festival zal bestaan uit een uitgebreid, interactief programma. Je maakt kennis met de integrale rooftop aanpak, de innovatieve pilots en zij vertellen meer over de bijbehorende business cases. Ook is er ruimte voor de manier waarop het proces is vormgegeven.

17 oktober Inzamelingsactie Voedselbank rond Dag van de Armoede

De projectgroep Mensen van Green Business Club Zuidas organiseert in de week 20 tot en met 24 oktober een grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. De aftrap voor deze inzamelingsactie vindt plaats tijdens een lunch op het Mahlerplein op 17 oktober, de internationale Dag van de Armoede. Lees verder…

Geslaagde workshopmiddag voor klanten van Voedselbank Amsterdam Zuid –

Green Business Club Zuidas organiseerde op 27 augustus een workshopmiddag voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid, in samenwerking met de Voedselbank Amsterdam Zuid en De Nieuwe Poort. Green Business Club Zuidas wil op deze manier kennis en expertise van bedrijven op Zuidas inzetten om re-integratie in de maatschappij te bevorderen en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het zoeken van (vrijwilligers)werk. 

Trouwe huurders in WTC

Op vastgoedjournaal.nl  staat een interview van Hentenaar met Huijg.” WTC Amsterdam slaat zich verrassend sterk door de vastgoedcrisis heen. “De leegstand is al sinds 2008 niet meer boven de 4% geweest en is de laatste maanden zelfs verder gedaald naar 2,5%. Dat is echt extreem laag, zelfs voor Zuidasbegrippen”, zegt Huijg. Op dit moment telt het gebouw circa 330 grote en kleine huurders. “De huurders zijn ons trouw, ruim 70% van hen verlengt het huurcontract en de meesten zitten er al langjarig.” Lees hier verder

Vergadering van de gemeenteraad van 10 september

Agendapunten waren:

RO nr 24 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 tot instemmen met de herziening van de coördinatieregeling voor het grootstedelijk gebied Zuidas. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 574)

VV nr 30 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2014 tot beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 5,9 miljoen ten behoeve van de planuitwerkingsfase van het project Ombouw Amstelveenlijn. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 583)

24 september raadscommissie RO, 13:30 – 17.00 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Bij het besloten deel, Tkn 1, Beantwoording motie 1179 Hoofdgroenstructuur Zuidasdok. (BD2014-008232).

werkzh aveenIn september weekendafsluiting Amstelveenseweg

Op het volgende weekend staan werkzaamheden gepland waarvoor de Amstelveenseweg moet worden afgesloten:26-28 september.

 

 

 

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Kennisgeving van besluit

 • Cluster SAAL (059).Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-006969 en olo-nummer 1303567) voor het oprichten van een trapopgang en fietsparkeerplaatsen op de locatie Europaboulevard aan de oostzijde van station RAI, aansluitend op de onder olo-nummer 379005 en olo-nummer 901805 verleende vergunningen.

Het besluit ligt van donderdag 18 september 2014 tot en met woensdag 29 oktober 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam.  Tijdens bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • Cluster SAAL (057). Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-005982 en OLO-nummer 1276137) voor het oprichten van twee taludtrappen (T15 en T16) op de locatie A10-Zuid, aan de oostzijde van Kunstwerk 10 (Schinkelbrug) ten behoeve van het project OV-. SAAL
 • Cluster SAAL (055). Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-005830 en OLO-nummer 1276207) voor het oprichten van een geluidsscherm (KW13A) op de A10-Zuid, gelegen ten zuiden van het spoortracé tussen kunstwerk 13 (spoorviaduct over de Amstelveenseweg) en kunstwerk 14 (spoorviaduct over de Parnassusweg) ten behoeve van het project OV-SAAL.

De besluiten liggen van donderdag 28 augustus 2014 tot en met woensdag 8 oktober 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Tijdens bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

 • Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 augustus 2014. Dossiernummer 16-930546.

De vergunning ligt vanaf 1 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202,1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 MK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 25 augustus 2014 tot en met 14 november 2014, verzonden d.d. 20 augustus 2014. Dossiernummer 43-924041.

De vergunning ligt vanaf 25 augustus 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij ons informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bezwaar indienen kan bij onderstaand adres.

 • Gaasterlandstraat 3, 1079 RH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 april 2016, verzonden d.d. 22 augustus 2014. Dossiernummer 43-928775.
 • Prinses Irenestraat 17, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 10 september 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 27 augustus 2014. Dossiernummer 43-943772.

De laatste twee vergunningen liggen vanaf 1 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB bestuurscommissie, stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning regulier

 • Fred. Roeskestraat 96 – 1286765, kappen 8 bomen en geweigerd kappen 2 bomen
  (26-08-2014);
 • Van der Boechorststraat 6A/ De Boelelaan 1117 – 1351445, bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning OLO 836597 t.w. wijzigen kelderverdiepingen (27-08-2014).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikkingen bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 • Amstelveenseweg – 1383627, kappen 8 bomen (05-09-2014);
 • De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan – 1293953, kappen 132 bomen en verplanten 13 bomen
  (05-09-2014);
 • Zuidas – 1395725, kappen 2 bomen tussen gebouw The Edge en Rijksweg A10 (05-09-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikkingen bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

 • Terrein George Gershwinlaan – 1433229, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 740857, t.w.: wijzigen bergingen, entree voor de auto's, vluchtweg/noodtrap en constructie (29-08-2014);
 • Europaboulevard 1 – 1426847, planologisch mogelijk maken realisatie terras op trottoir
  (14-08-2014);
 • Gustav Mahlerlaan 114 -1431905, plaatsen reclame-uiting aan gevel (26-08-2014);

De twee laatste aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 • Parnassusweg 220A – 1275257, afwijken bestemmingsplan ten behoeve van oprichten 2 gebouwen, met bestemming daarvan tot rechtbank met parkeervoorzieningen en het tijdelijk hebben daarvan voor een periode van 5 jaar.

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 4 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij
stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam. Een ieder kan gedurende zes weken schriftelijk zijn/haar zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam.

Verlengen beslistermijn met zes weken

21 sept – 30 nov Labportal 10, Salina door AnneMarie van Splunter in het Glazenhuis, Amstelpark

Voor het Glazen Huis, maakt AnneMarie van Splunter een zoutsculptuur. Lees hier verder.

23 september lunchconcert, 12.30-13.00 uur Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Elgershuizen & Mourier; Marene Elgershuizen is sopraan en Florent Mourier speelt piano.

Vanaf oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark

 

Strijd om Zuidascup op 26 september 14.00-17.30

Bedrijfsteams strijden vrijdagmiddag 26 september voor de twaalfde keer om de felbegeerde Zuidas Cup.Dit toernooi vindt afwisselend plaats op de velden van AFC en SC Buitenveldert. Dit jaar is SC Buitenveldert de club die het toernooi samen met Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam organiseert.

4 en 5 oktober open weekend H A R V E S T M O O N in VU Hortus

Op beide dagen is er van 9.00 – 17.00 uur een kleine markt met allerlei lokale producten, zoals jams chutneys, sierraden en natuurlijk bollen van Dicks en planten en zaden vanuit onze eigen Vu Hortus.
Vanaf 13.00 – 17.00 uur vinden tevens activiteiten plaats. Voor de volwassenen zijn er rondleidingen door de kassen en de tuin en er is een workshop bloemschikken. Voor de kinderen is er speciale aandacht. De activiteiten voor de kinderen sluiten aan bij de kinderboekenweek, welke van 1 tm 12 oktober in het gehele land plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Lees verder over: Weekberichten.