Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 38

21 september Thema-avond  Noordzone in de schijnwerpers, van 19.30 – 21.30 in de kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  Momenteel zijn er volop activiteiten in het noordelijke deel van Zuidas. Bart van Eijk geeft een beeld van de noordzone en de maatregelen om overlast voor bewoners te beperken. Gastsprekers vertellen meer over de positieve aspecten van goed overleg over de fietsparkeergarage de Vijfhoek en de vernieuwbouw van de huisvesting voor de Goede Doelen Loterijen. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Nieuw groen voor Zuidplein
Op 18 september kunt u tussen drie en vier uur ‘s middags gratis plantjes ophalen bij het Zuidplein. Reden: de oude beplanting op het Zuidplein wordt volledig vernieuwd. De werkzaamheden aan het plein duren tot eind september. lees meer

Wonen in De Fred
Bericht Zuidas: “Elise Swinkels en Bernhard Kerkhoff wonen inmiddels tien weken in het gloednieuwe wooncomplex De Fred. Met heel veel plezier. Vooral het uitzicht is genieten: in de verte verrijst de zeventig meter hoge Xavier, hun toekomstige woonstek. lees meer

Portret van Paul Littjes, beheerder fietsparkeergarage Zuidplein lees meer

Inspraak
1. Concept bestemmingsplan voor het deelgebied Kop Zuidas: tot 12 oktober kunt u schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan inzien kan bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) of vanaf 20 september online. Stuur uw reactie naar Jouke Eppenga. Adres: j.eppenga@amsterdam.nl, of aan Zuidas, t.a.v. J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. bekijk de folder die eerder verscheen Informatieblad Kop Zuidas: samen tot een fijne buurt. Op 20 september 17.00- 20.00, Old School, Gaasterlandstraat 3-5 informatiebijeenkomst over het concept bestemmingsplan voor het deelgebied Kop Zuidas.
2. Het beleidskader van de Puccinimethode is vrijgegeven voor inspraak. Reageer voor 20 oktober. Deze methode gaat over een mooie en coherente inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam. In het beleidskader zijn standaarden voor al het Amsterdamse groen toegevoegd. Ook staan er nu afspraken in over de vormgeving van openbare verlichting en het straatmeubilair. Reageer per e-mail: via puccinimethode@amsterdam.nl onder vermelding van 'inspraakreactie Puccinimethode' of per post: naar Gemeente Amsterdam, afdeling V&OR o.v.v. 'inspraakreactie Puccinimethode', Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.

3. Wijzigingen huisvestingsverordening inspraak tot 20 oktober. Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop de woonruimte in Amsterdam wordt verdeeld. lees meer  Stuur uw zienswijze naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of via de post naar: Inspraak huisvestingsverordening, Wonen, Antwoordnummer 10011, 1000 PA Amsterdam.

Nieuws uit B&W
“Verkeer en Vervoer Het college van B en W stemt in met het ondertekenen van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en werkgevers in en om de Zuidas om te werken aan 'Mobility as a service' (MaaS). Dit programma helpt met het aanbieden van een goed mobiliteitsplan, naast de uitbreiding van het OV en het wegennet.” lees meer

20 september vanaf 19.30 inloop WTC I-Tower, begane grond (ingang via Zuidplein) Beeldvormende vergadering Bestuurscommissie Zuid “Internationale stad” Wat maakt Amsterdam aantrekkelijk voor expats? Bekijk de agenda hier

19 september 19.30 en 20 september 13.30 vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening
Op de agenda o.a. 13 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde Nr. BD2017-008216  De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 27 september 2017).  2. Nota van beantwoording zienswijzen en 19 Collegebesluit vaststellen Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2015. bekijk de agenda hier 

22 september van 17:00-19:00! Fietsdemonstratie -tegen scooter op fietspad– start bij de Dokwerker Jonas Daniël Meijerplein    meld uw deelname op fietspadterug.nl/actie/

Groen en blauw: daken bezichtigen op 27 september
Bericht Zuidas: “Wie in 2020 neerkijkt op Zuidas ziet 25 duizend m2 aan groen-blauwe daken. De zogenoemde ‘polderdaken’ houden regenwater vast en voeren het gefaseerd af. Dit voorkomt wateroverlast. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Green Business Club Zuidas, Amsterdam Rooftop Revolutions en gemeentelijke Zuidas-organisatie. In Zuidas is inmiddels bijna 7500 m2 polderdak gerealiseerd of in aanbouw. Op 27 september organiseert GBC Zuidas een Roof Top Tour waarbij u de mooiste groene daken van Zuidas kunt bezoeken. De tour (per fiets) is gratis en iedereen is welkom. Meldt u aan via de Green Business Club.” 

RAI Amsterdam Buurt E-newsletter met o.a. Alternatieve fietsroute tijdens IBC, Lunch voor Amsterdamse senioren en Hello-Bike live bij RAI

Nieuwsbrief Amsterdam 14 september 2017 editie Zuid met o.a. meer over het Piet Kranenbergpad  lees meer

GBC Zuidas berichtte: “Inzamelingsweek voor de Voedselbank Amsterdam Zuid 2017
"Ook dit jaar organiseert GBC Zuidas weer de Inzamelingsweek voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. Door de inzet van onze participanten heeft de Voedselbank hun voorraden de afgelopen vijf jaar flink kunnen aanvullen. We gaan weer voor een maximale opbrengst! De inzamelingsactie is van 9 t/m 13 oktober en wordt 9 oktober geopend door wethouder Duurzaamheid tijdens een lunch met bewoners van Zuid en GBC participanten in Circl op het Mahlerplein."

Najaarsconferentie Zuid 6 november 2017 08:45 – 13:30 uur
Voor de twaalfde keer de conferentie Sociaal Domein. Een bijeenkomst waar professionals en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten, informeren en inspireren! Er is een kort plenair gedeelte. Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag in workshops! Aan het einde van de ochtend is er een netwerklunch met ruim de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en bij te praten.
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Bijgewerkte maandkaarten werkzaameden Noord- en Zuidzone vindt u hier

18 t/m 30 september 2017 diverse werkzaamheden kruising De Boelelaan, beethovenstraat, Van Leijenberghlaan     "Het werk bestaat uit het maken van stoepbanden, straatwerk en asfalteren. Dit heeft vooral gevolgen voor fietsers en voetgangers en zij worden ter plekke omgeleid. In september en oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het eerste weekend is van vrijdag 29 september 2017 20.00 uur t/m maandagmorgen 2 oktober 2017 06.00 uur. Het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan is buiten gebruik. Zie kaartje van de situatie en de omleiding. De overige  weekendwerkzaamheden zijn van vrijdag 20 oktober 2017 20.00 uur tot en met zaterdag 21 oktober 2017 24.00 uur en van vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur t/m maandagmorgen 30 oktober 2017 06.00 uur.
15 oktober Marathon van Amsterdam en dan gaat de kruising Beethovenstraat / De Boelelaan / Van Leijenberghlaan eveneens een deel van de dag dicht. Wij hebben geprobeerd onze werkzaamheden gelijk te laten vallen met het sportevenement maar dat is helaas niet gelukt. Wij realiseren ons dat dit voor u extra overlast betekent." lees meer

Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen. lees meer

20 september start vernieuwen Piet Kranenbergpad (Spoortas)     De aannemer werkt van maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Naar verwachtng is het werk gereed in april 2018. lees meer

september werkzaamheden bouw WTC hoek Beethovenstraat- fietsers worden omgeleid      Omleiding fietsers aan de oostkant (Akzo en Stibbe kant) duurt van 18 t/m 29 september.  lees meer 

Uitbreiding WTC door CBRE Global Investors en Ballast Nedam      Bericht op cobouw: “: “Doordat ruimte aan de Zuidas schaars is, wordt de bouwplaats krap en zijn bouwplaatsmanagement en een slim logistiek proces essentieel. Naast de uitbreiding van het WTC met een complete toren, wordt ook een twee-laagse ondergrondse parkeergarage horizontaal uitgebreid.” lees meer

Bouw The Valley Beethovenstraat    De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar trillen is toch nodig tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt ook maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info www.bcvalley.nl daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Vagen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg omleiding fietsers en t/m 28 september inrichten twee werkterreinen voor de boring in de Fred. Roeskestraat  “Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat.”
Afsluiting Prinses Irenestraat vanaf 14 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel      “De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren.” lees meer

Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Inhuizen huurders. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.”  

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas
Woongebouw Eigen Haard oplevering half september   “De 58 woningen tussen Miles en Summertime aan de De Boelegracht worden vanaf half september opgeleverd. Eind september en begin oktober strijken ook hier de eerste bewoners neer.”
Overige nieuwbouw     “The George en The Gustav. Naar verwachting start deze nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2017.” bron: Zuidas

Bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel gereed in dec 2017     De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone
* Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) Bouwrijp maken in augustus 2017- de uitvoering start in december 2017
* Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) Bouwrijp maken was augustus 2017 – de uitvoering start 16 september 2017
* Nieuwbouw woongebouw RIV// (kavel H1/H2) Maaiveldinrichting (incl. kade en vluchtbrug) t/m 1 december 2017

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Omgevingsvergunning verleend
* Willem Pijperstraat 27, 1077 XK
: voor het plaatsen van een kelder met een koekoek aan de voorzijde onder het gebouw met de bestemming daarvan tot wonen, verzonden d.d. 8 september 2017. OLO-nummer 3023749.
* Prinses Marijkestraat 27, 1077 XB: voor het veranderen van het gebouw door middel van constructieve ingrepen, het plaatsen van een luifel en een hekwerk aan de voorzijde en het verbreden van de bestaande inrit met behoud van de bestemming tot één woning, verzonden d.d. 8 september 2017. OLO-nummer 3095723.

Waterschap
* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater in verband met het bouwen van een parkeerkelder ter hoogte van Gustav Mahlerlaan in Amsterdam – AGV – W-17.01706

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

13-09-2017 25-10-2017  Op de hoek van de Buitenveldertselaan en De Boelelaan, Amsterdam   plaatsen entresolvloer
05-09-2017 17-10-2017 Parnassusweg 737, Amsterdam   plaatsen twee reclame-uitingen aan het gebouw
Beslistermijn verlengd
11-09-2017 23-10-2017 Zuidas, Amsterdam  realiseren van een kantoorgebouw, inclusief ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling op de locatie Zuidas, kavel C2

Verleende omgevingsvergunning
15-09-2017 26-10-2017  Gustav Mahlerlaan 352, Amsterdam   samenvoegen van 2 lobby's tot één lobby in het gebouw en wijzigen van de gevels ten behoeve van deze samenvoeging. Aanvrager: Union Investments Real Estate GmbH
15-09-2017 27-10-2017  De Boelelaan 30, Amsterdam   plaatsen MUPI
14-09-2017 26-10-2017  Gustav Mahlerlaan 352, Amsterdam   intern wijzigen van de begane grond ter plaatse van de commandoruimte en Miva toilet in het gebouw. Aanvrager: Union Investments Real Estate GmbH
14-09-2017 27-10-2017  Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam   vervangen van 2 gevelreclames. Aanvrager: Houthoff Buruma Coöperatief U.A.
12-09-2017 24-10-2017  Zuidas, Amsterdam   oprichten van een nieuwbouw clubgebouw AFC op de locatie Zuidas, AK 1909 te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
11-09-2017 24-10-2017  Gustav Mahlerlaan 2970  Amsterdam   plaatsen van reclame-uitingen tegen de buitenzijde van de oostgevel van het gebouw. Aanvrager: AKD N.V.

Kunst en Cultuur

Kunst in Circl       Het Parool berichtte: “De werken in de kelder zullen langzaam rouleren. Op de begane grond is een grote open ruimte waar in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een divers programma zal worden neergezet met mode, design en meer. En op de bovenste etage bevindt zich een projectruimte waar zes keer per jaar iets nieuws te zien is.”

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand       Het tekenkabinet is open met haar nieuwe vestiging voor grootse tekenkunst op klein formaat in het Amstelpark. Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 8 oktober tentoonstelling Het idioom van de abstractie, Art Chapel Amsterdam, Prinses Irenestraat 19

vanaf 17 september tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst. lees meer

19 september,12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.    Het Dostojevski kwartet met Charlotte Basalo Vazques, viool, Julia Kleinsmann, viool, Lisa Eggen, altviool en Emma Kroon, cello.

Zondag 24 september 11.00 uur, Eten uit de natuur, ingang Rode Brug, Amstelpark    De originele cursus “Eten uit de Natuur” als vanouds gegeven door Carla de Bruin en Katja Sienknecht van IVN Amsterdam.

24 september City Row Race @ de Nieuwe Meer 10.30 – 17.00 uur     Bericht Hello Zuidas: “De Pilot Gig is de snelste roeisloep die ooit is gemaakt om de zee op te gaan. De eerste gig dateert van 1837. Sindsdien ligt het ontwerp vast en worden elk jaar nog nieuwe boten afgeleverd. Er is een volgboot op het Nieuwe Meer aanwezig. Hiervoor kun je opstappen bij Watersportvereniging de Schinkel.”

27 september 15.00-17.00 uur, Dakhoppen @ Green Business Club Zuidas     Bericht hello Zuidas: “In het kader van Dutch Green Building Week organiseert GBC Zuidas een tour langs de mooiste blauw groene daken in Zuidas waar je uitleg krijgt over het systeem en het ontwerp. We sluiten af met een borrel op het laatste dak. Geef je op bij diederik@greenbusinessclub.nl

28 sep 18:30 – 20:45, Overbrug de generatiekloof in de week van de eenzaamheid De nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2 lees meer Kijk hier voor meer activiteiten.

29 september ZuidasCup @ Amsterdamsche Football Club (AFC)    Zin om mee te doen aan het voetbaltoernooi van het jaar? Geef je op via jelmer.peterson@amsterdam.nl.

30 september en 1 oktober is het Open Weekend Botanische tuin Zuidas bekijk hier de agenda

1 oktober wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof.

1 oktober 12.00- 14.30 Dichtbij in het Park sluit het zomerseizoen met de El Habib jazz band in het Stadshout Paviljoen, Amstelpark
 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kop Zuidas, Noordzone, RAI, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.