Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 39

8 oktober Thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, MFC Binnenhof, AJ Ernststraat 112

Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente. Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie en delen hun ervaringen met groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag. lees het wijkkrantartikel 

9 oktober Dag van de Duurzaamheid

Green Business Club bericht over wandeling groene route. “Door heel Nederland vinden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Green Business Club Zuidas geeft hier dit jaar invulling aan samen met de VU en Green Office VU. ’s Middags kunnen Zuidassers, studenten en andere geïnteresseerden meedoen aan de Groene Route, een fietsroute waarmee je langs de duurzame highlights van Zuidas wordt geleid.” Aanmelden kan viaOpgeven kan via Eline Kik, programmamanager Green Business Club Zuidas: Eline@greenbusinessclub.nl. lees het programma 

 "Zuidas geeft mij energie" lees het interview met kunstenares Marrige de Maar, bewoner Zuidas.

Weekbericht 38

* Het artikel uit Advalvas over VU Hortus is dezelfde week verwijderd want oud nieuws. * Vlak na verzending van de weekberichten kwam dienst Zuidas met een reactie op vragen van bewoners over de wateroverlast door de breuk in de waterleiding nabij VU. De brief is gelijk op onze website geplaatst. lees de reactie.

Vervoerplan concessie Amsterdam 2016/17

“Het vervoerplan concessie Amsterdam 2016/17 van GVB is in overeenstemming met het Concessiebesluit van de concessie Amsterdam. Op grond hiervan heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam dit op 25 juni 2015 vastgesteld.” lees verder 

Bijeenkomst Pr. Irenebuurt van augustus

Als vervolg op een eerdere bijeenkomst in juni, ging gemeente Amsterdam op 25 augustus in dialoog met bewoners van de Prinses Irenebuurt over bouwprojecten, leefbaarheid, handhaving en communicatie in Zuidas. lees verder

Nieuws uit B&W week 38

De gemeente Amsterdam stemt onder voorwaarde in met -het aanwijzen als beheerder van de lokale spoorinfrastructuur.- De bevoegdheden worden gedelegeerd voor een periode tot 1 december 2019 met de intentie tot verlenging. De wet Lokaal Spoor treedt 1 december 2015 in werking. Behandeling in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 14 oktober 2015.

23 september vergadering commissie RO 13.30 – 17.00 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Bekijk hier de agenda en bijlagen  In het besloten deel bij tkn 2 Jaarverslag 2014 Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) waarin Zuidas wordt genoemd “Vanwege de internationale concurrentiepositie van Amsterdam blijft de groene uitstraling van de grootste stedelijke projecten een punt van aanhoudende zorg en aandacht, in het bijzonder van Zuidas.)”1. jaarverslag (Bijlage | 7.6Mb) en bekijk hier de interactieve kaartBij punt Waterbeheer, tkn 10 de brief wethouder Van der Burg inzake doorwerking programma Amsterdam Rainproof in ruimtelijke projecten. (BD2015-012567) Daarin staat vermeld dat er “pilots zijn in o.a. Zuidasgebied: Pilot waterneutrale bouwenvelop in Zuidas; Watervertragende groenstroken in Kop Zuidas en Waterberging Mahlerplein. En verder zal er in opdracht van Rainproof door een ingenieursbureau gewerkt worden aan de ontwikkeling van Rainproof factsheets voor alle 97 buurtcombinaties.

Werk AAN DE WEG – SPOOR & STATIONS – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Zomerwerkzaamheden afgerond. lees verder

Herstel schade aan waterleiding duurt nog even

Gemeente Amsterdam en de leidingbeheerders hebben nog een week nodig voordat de schade helemaal is hersteld die in de Van der Boechorststraat is ontstaan als gevolg van de vorige week gesprongen waterleiding. Er is nog veel werk nodig. Het herstel verloopt wel voorspoedig.

In de Gaasterlandstraat 2 weken werkzaamheden

In de komende periode worden in de Gaasterlandstraat diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt een nieuw transformatorhuis gebouwd en een nieuw stukje Gaasterlandstraat aangelegd. lees verder

Weekendwerk Amstelveenseweg/kruispunt Fred. Roeskestraat vervroegd

Vanaf donderdag 17 september tot maandagochtend 21 september wordt gewerkt aan de kruising Amstelveenseweg/Fred Roeskestraat. Op de Amstelveenseweg (komende vanaf de A10) komt een rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en wordt een tweerichtingen fietspad aangelegd. Hiervoor zijn ook aanpassingen van het kruispunt nodig. Als gevolg van een gewijzigde planning van de werkzaamheden aan het Stadionplein werd de verkeerssituatie op de Amstelveenseweg 17 september om 19.00 uur ingesteld. Vanaf de A10 is in de richting ‘stad in’ slechts één rijstrook beschikbaar op de Amstelveenseweg.

Gustav Mahlerlaan werkzaamheden t/m december

Vanaf maandag 1 juni tot en met december 2015 is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen en herprofilering van de weg.  De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan.

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat in het najaar

Vanaf 8 september wordt de stalen constructie van het gebouw neergezet. De werkzaamheden duren 8 weken. lees verder

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat

In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan de hoofdwaterleiding.

tot eind 2015: Aanleg van kabels en leidingen Prinses Irenestraat en Beatrixpark

tot juli 2016: Aanleg fietsparkeergarage Mahlerplein

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap Bekendmakingen

Verkeersbesluit instellen parkeerplaatsen alleen voor autobussen op de Van Leijenberghlaan Amsterdam-Zuid.

Waternet:  * Verleende Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater en het lozen van het vrijkomende water ter hoogte van Gustav Mahlerplein en Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam – AGV – W-15.01673

Vanaf 18 september 2015 kunt u de stukken inzien via www.overheid.nl. Bezwaar maken? Het bezwaarschrift dient binnen zes weken te worden ingediend bij Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

Olympisch Stadion 1, 1076 DE: voor het houden van het evenement " Good Morning City Run en Amsterdam City Walk" op 17 oktober 2015 en de "40ste" TCS Amsterdam Marathon" op 18 oktober 2015 op diverse locaties in de stadsdelen Zuid, Centrum en Oost. Dossiernummer 32-1085850.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 11 september 2015. Dossiernummer 16-1038106.

Voor het inzien van besluiten en stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Bezwaar indienen? Binnen zes weken stuurt u uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam. T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

tot 27 september Bloemsierkunst evenement Hortus VU, Van der Boechorststraat 8

En: het Cliviafestival 2015 start zaterdag 19 september. Bekijk het programma hier.

Lunchconcert 24 sept 12.30-13.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2

29 sept – 4 okt tentoonstelling The Design Circle in de kunstkapel Pr. Irenestraat 19   Designstudio Bernotat&Co and Connecting the Dots organiseren deze tentoonstelling. Dagelijks van 13.00 uur- 21.00 uur Op 30 september lezingen. Donderdag 1 oktober tot 16.30 uur, daarna op uitnodiging. Toegang gratis. lees verder 

27-30 september Growing Matter, Zone2Source in het Glazenhuis, Amstelpark    Opening op 27 september van 15.00-17.00 uur. Deelnemende kunstenaars: Sjoerd Buisman, Nikki van Es, Marjolijn Boterenbrood, Egied Simons, Reinier Lagendijk. bekijk het herfstprogramma.

t/m 30 september Herbarium Vivum, Zone2Source nabij het Glazen Huis en de vijver, Amstelpark   Herbarium Vivum van Driessens Verstappen langs weg tussen Glazen Huis en vijver.

1 oktober Zuidas Skischoenrun, Gershwinplein 16.30 uur   Opbrengsten van deze dag gaan naar de Ride4kids foundation. lees verder 

6 oktober lunchconcert 12.30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat   Khachaturian Ensemble met Lilit Poghosyan Grigoryants, viool; Wan-ru Cheng, viool; Armen Nazarian, altviool; Boris Nedialkov, cello en Alejandro Peiteodo Brea, klarinet.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.