Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 39

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!

De subsidie voor BPZ wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Uiterlijk 4 oktober worden de definitieve verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd bij hun gebiedswethouder zodat deze betrokken kunnen worden bij de begrotingsbehandeling in de raadscommissies van 11 t/m 13 oktober; 2 november brede raadscommissie Financiën, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling Begroting 2017 in de Raad.

Minder hinder voorop bij verbouwing Zuidasdok

Nieuwsbericht van de Rijksoverheid; ”Het project Zuidasdok A10 gaat slechts om een paar kilometer, maar het aantal belanghebbenden op het kleine traject is groot. Hoewel de opdracht pas in 2017 wordt gegund, is Rijkswaterstaat daarom nu al bezig de hinder zo veel mogelijk te beperken. De grootste uitdaging: het drukke bedrijfsleven moet ongehinderd doorgaan.”

Per 1 oktober 2016 in Amsterdam 1 bomenverordening van kracht

Dat betekent, voor alle bedrijven en inwoners dezelfde regels over kap, behoud, bescherming, handhaving en compensatie van bomen. lees meer

10 oktober 15.30 tot 18.00 Het Danspaleis, Gustav Mahlerplein     Er mag gedanst worden, ook in moeilijke tijden! Aftrap voor het inzamelen voor de voedselbank. Op maandag 10 oktober opent cabaretier/acteur Marcel Harteveld het Danspaleis, een vrolijke dansmiddag met klanten van de Voedselbank Zuid, ouderen uit Zuid en werknemers van Zuidas bedrijven. De inzamelingsactie duurt van 10 t/m 14 oktober.

49 appartementen in Xavier nu in de verkoop

“De oplevering van woongebouw Xavier staat gepland voor eind 2018. De realisatie is in handen van Waal. Medio 2018 wordt begonnen met de verhuur. Maar de verkoop van de appartementen is recent gestart. Kenk Architecten tekenden voor het ontwerp van het gebouw dat een 75 meter hoge woontoren heeft met 21 verdiepingen en twee lagere woongebouwen van zes verdiepingen. De 49 koopappartementen worden gerealiseerd op de tiende tot en met 21e verdieping van de woontoren.” lees meer 

WTC gaat uitbreiden met nieuwe toren    lees meer in het artikel in Het Parool.

Gefaseerde opheffing P15 per 1 november

Parkeerterrein P15 van de RAI ligt aan de kruising Beethovenstraat/Boelelaan en is – buiten de momenten waarop de RAI het gebruikt – in gebruik als openbare parkeervoorziening. De komende jaren worden de parkeerplaatsen van P15 gefaseerd opgeheven om ruimte te maken voor de verdere groei van ZuidasDoor de start van de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Valley – een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – en de beperkte capaciteit op De Boelelaan Oost en de Strawinskylaan vanwege werkzaamheden, kan dit terrein niet meer gebruikt worden als parkeervoorziening.

Benthem Crouwel Achitects tekenden ontwerp voor renovatie gebouw Postcode Loterij

Aan de Prinses Irenestraat krijgt het voormalige Winterthur gebouw een opvallend transparante en groene gevel. 6800 aluminium bladeren dienen als zonnepanelen en ze vangen regenwater op dat gebruikt wordt voor het doorspoelen van de toiletten. Bekijk de afbeeldingen bij het artikel in Het Parool en lees meer. Naast de Postcodeloterij krijgt ook tvprogramma Koffietijd in het gebouw een plek. En komt er een restaurant en auditorium. Naar verwachting is de verbouwing in 2018 klaar,

Haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat worden samengevoegd

Op 26 september berichtte projectorganisatie Amstelveenlijn dat:” Recentelijk de Stadsregio Amsterdam heeft besloten om de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat samen te voegen tot één halte op een nieuwe locatie (zie kaartje) Deze aanpassing geldt zowel voor de vernieuwde Amstelveenlijn als voor lijn 5. De halte A.J. Ernststraat blijft minimaal tot zomer 2020 in gebruik. lees meer en lees de bewonersbrief http://amstelveenlijn.nl/app/uploads/2016/09/Bewonersbrief-samenvoegen-haltes-De-Boelelaan-VU-en-A.J.-Ernststraat-220916.pdf

Beelden nieuwe 15G trams GVB – “Eerder deze maand werd bekend dat GVB de Spaanse fabrikant CAF geselecteerd heeft om de nieuwe 15G trams te gaan bouwen. De rechtsbeschermingstermijn is verstreken en dat betekent dat er nu een impressie te geven is van het nieuwe 15G materieel.” Naar verwachting gaan de eerste nieuwe 15G trams al vanaf 2e helft 2019 rijden.”

16 oktober Marathon 

De 41e TCS Amsterdam Marathon heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van o.a. de Stadionbuurt en Irenebuurt. De Gustav Mahlerlaan, de George Gershwinlaan en de Beethovenstraat zijn afgesloten tussen 8.30 en 12.00 uur. Oversteken bij de Prinses Irenestraat is wel mogelijk, tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. Indien u weg moet tijdens het evenement, dan adviseren wij u om uw auto elders te parkeren. De afrit A10 richting het Olympisch Stadion (S108) is afgesloten voor verkeer. Ook is de A2 bij de Utrechtsebrug afgesloten. Via de overige afritten kunt u de stad gewoon in- en uitrijden. Meer informatie over het evenement kijk op www.tcsamsterdammarathon.nl. Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de stad kijk hier

21 oktober Amsterdam Dance Event in de RAI

Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends het dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. Daarnaast zal op zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden gehouden van 17.00 uur – 22.00 uur. lees meer     Meld overlast via de horeca- lijn van de Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken via 14 020 en na 18.00 uur via 020 – 421 4567. Ook kunt u klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart https://www.amsterdam.nl/zuidas/

Van der Boechorststraat – De Boelelaan     Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m november 2017  Extra mogelijkheid voor autoverkeer om deelgebied Vivaldi te verlaten        Tijdelijk van maandag tot vrijdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan dat via de Spoorslag. lees meer Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Bekijk ook de fiets- en voetgangerskaart bij fase 3.

Fred. Roeskestraat     Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat. 

T/m maart 2017 werkzaamheden Atrium 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

Gemeente

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf George Gershwinlaan 30

Verleende watervergunning

Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een damwand en het aanleggen van kabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.01938

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 29-09-2016 10-11-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam voor het oprichten van een tijdelijke warmtecentrale op het VU-terrein voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: Nuon Power Generation B.V.

* 29-09-2016 10-11-2016  Vijfhoek, Amsterdam betreft het oprichten van een ondergrondse parkeergarage.

Beslistermijn verlengd

* 26-09-2016 08-11-2016  Antonio Vivaldistraat, Amsterdam  betreft het realiseren van een ondergrondse parkeergarage (Ravel). Aanvrager: CASTOR (Parking) B.V. Zaaknummer: 1818371 

Verleende omgevingsvergunning

* 29-09-2016 11-11-2016  Prinses Irenestraat 33, Amsterdam voor het uitbreiden en renoveren van het gebouw en het aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V. 

Verleende vergunning uitgebreide procedure

* 29-09-2016 12-11-2016  Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam betreft een vergunning voor het in gebruik nemen van een gebouw als school. Aanvrager: The British School of Amsterdam.

Beschikking verleend

* Pr. Irenestraat 33, aanvrager Nationale Postcode Loterij NV betreft aanleggen en in gebruiknemen van een open bodemenergiesysteem.(bron De Echo d.d. 21 sept. 2016.

 

7 oktober 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! Afsluiting van het  programma met ‘ZuidAs futures’ een paneldiscussie en performance     Het Ruïneprogramma wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Arjen Oosterman (Volume magazine) over de toekomst van de Zuidas. Met daarna een performance van DNK Ensemble en kunstenaar Riley Harmon. Ze bouwen voort op een eerdere performance van DNK Ensemble met vuur, en introduceren het element zodoende opnieuw in het Paleis. 17.00 uur: Paneldiscussie met o.a. James Beckett (ZA/NL), performance Riley Harmon (US) en DNK Ensemble (NL)

9 oktober Pure Markt, Amstelpark van 11.00 -18.00 uur

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij spelen o.a. werk van Brahms, lees meer

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petrič het Glazen Huis. lees meer

AkzoNobel exporuimte, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, op werkdagen open van 09:00–18:00    Sinds januari 2016 stelt AkzoNobel haar kunstcollectie open voor publiek in het nieuwe hoofdkantoor op Zuidas. De moderne kunstcollectie vormt een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, klanten en werknemers. Een plek waar je naast een schilderij van Michael Raedecker luncht of waar je gewoon even naartoe wandelt om geïnspireerd te raken.

 

Lees verder over: Organisatie, OV, Ravel, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.