Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 39

Coronavirus- informatie voor patiënten en andere bezoekers van Amsterdam UMC
De uitbraak van het coronavirus heeft ook in Amsterdam UMC geleid tot extra maatregelen. Lees meer over deze maatregelen als u van plan bent AMC en/of VUmc te bezoeken.

Berichten van Zuidas:
*ABN AMRO Kunstprijs-winnaar Evelyn Wang in Circl 
   In Circl.Art, de projectruimte van de ABN AMRO kunstcollectie, is tot en met 11 november 2020 een bijzondere expositie te zien met de titel Photosynthesis. Het werk is van Evelyn Taocheng Wang en gaat over haar zoektocht naar de ideale vrouw. Lees meer
*11 platanen logeren een jaar bij Van der Valk     Eén voor een zijn de 12 meter hoge platanen voor Valley naar het veldje tussen EMA en Van der Valk verhuisd. Onze groenspecialist Jeroen Assen kijkt terug op een geslaagde operatie.
*Zuidas verrijkt met designschutting      Voetgangers van en naar station RAI, bezoekers van EMA en hotel Van der Valk en werknemers van de omliggende bedrijven hebben er een attractie bij: een kunstzinnige schutting langs de Tomasso Albinonistraat. De moeite van het omlopen waard.
*Zuidas krijgt houten toren van 86 meter hoog    Zuidas krijgt er opnieuw een eyecatcher bij. In opdracht van beursgenoteerde kantorenbelegger NSI ontwierp Dam & Partners Architecten een houten kantoorgebouw van 86 meter hoogte, een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld.
*Scooters van Mahlerplein naar Mahlerlaan    De vakken langs de Mahlerlaan krijgen een nieuwe indeling. De laatste openbare parkeerplekken verdwijnen, onder meer om plaats te maken voor motor- en scooterplekken. Dat is nodig omdat we het Mahlerplein Zuid, bron van ergernis, gaan aanpakken.

Bericht van de RAI: RAI Amsterdam nieuwe locatie Boeren voor Buren
Rabobank Amsterdam is in samenwerking met de Gemeente Amsterdam een initiatief gestart genaamd Boeren voor Buren. Boeren voor Buren biedt structureel gezonde en betaalbare aardappelen, groente & fruit van boeren uit de regio aan kwetsbare huishoudens in de stad; buren met een kleine portemonnee. RAI Amsterdam is vanaf nu éen van de vier locaties waar de pakketten samengesteld worden en verspreid worden in de stad.” Lees meer  Betaalbare groente en fruit (10kg én 16kg) voor Amsterdammers met een stadspas – groene stip (doorlopende actie!)

30 september 13.00 uur en 19.30 uur vergadering raad, Raadzaal
Met op de agenda bij punt 8  1069.20.Vaststellen Percentageregeling Kunst Openbare Ruimte; en punt 9  1060.20.Instemmen met de onderzoeksvragen voor het externe onderzoek naar het erfpachtbeleid 73.74KB Voordracht.
28 oktober 2020, 9:00 uur vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, Raadzaal
28 oktober 2020, 13,30 uurvergadering Ruimtelijke Ordening, raadzaal. De agenda’s volgen later.

Bericht NUL20 nr 104: “Omgevingswet: ZO ZIT HET        Om ruimtelijke procedures te versnellen en een integrale afweging van de leefkwaliteit te bevorderen, wordt een groot aantal afzonderlijke wetten en regels ondergebracht in een nieuwe Omgevingswet. Bekende procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan of een tracébesluit, zullen plaatsmaken voor een omgevingsplan of een projectbesluit. Nog dit jaar moet alle wetgeving, zoals de verhuizing van de regels over cumulatie van geluid van de luchtvaart, worden afgerond, maar de uitwerking van alle nieuwe procedures is een buitengewoon complexe operatie. Invoering van de wet is al drie keer uitgesteld. En: Gevolgen voor Amsterdam    Als de nieuwe rekenmethodiek vanuit het zogeheten 'Aanvullingsspoor geluid onder de Omgevingswet' per 1 januari 2022 ongewijzigd in werking treedt, geeft dat ook volgens het Amsterdamse college 'grote zorg'. In antwoord op raadsvragen meldt het college dat verwacht wordt dat hierdoor in de wijde omgeving van luchthaven Schiphol ruimtelijke ontwikkelingen in de knel komen: "Immers, hoeveel ruimte hebben gemeenten nog om te motiveren dat er sprake is van een aanvaardbaar gecumuleerd geluidniveau, als volgens de tabel in het Aanvullingsbesluit geluid er een kwalificatie van ‘zeer slecht’ geldt?".” Lees meer

Laatste stemronde o.a. voor buurtbudget vergroeningsproject t/m 16 oktober stemmen kan hier
Het voorstel van Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas om in samenwerking met Gemeente Amsterdam Zuidas een braakliggend terrein in het gebied voor minimaal twee jaar te vergroenen is door naar de laatste ronde! Op dit terrein (tussen het gebouw van EMA en het Van der Valk Hotel) zullen schoolkinderen van AICS, Zuidasmedewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten door Zuidas te vergroenen. Van 28 september t/m 16 oktober kunnen alle bewoners van Amsterdam Zuidas en Buitenveldert stemmen

GBC Inzamelingsactie Voedselbank tot 30 december -Zuidas voor de Voedselbank, juist nu!-
Dit jaar wordt helaas geen houdbaar voedsel ingezameld omdat de kantoren nagenoeg leeg zijn. In plaats daarvan wordt geld ingezameld. De Voedselbank Amsterdam heeft het juist nu hard nodig! Lees meer

Vervoerregio presenteert in samenwerking met Pakhuis De Zwijger- De Toegankelijke Stad: mobiliteit voor iedereen-    Iedereen wil kunnen reizen, iedereen wil kunnen winkelen, naar musea of naar de bioscoop. Maar hoe doe je dat als je niet (goed) kan horen of zien? Of niet kan zelfstandig kan lopen of afhankelijk bent van een rolstoel? Kunnen we niet het reguliere vervoer toegankelijker maken voor iedereen? Daarover gaat de livecast die op maandag 28 september wordt uitgezonden. Met onder andere Stieneke van der Graaf, Kamerlid Christenunie en Thea de Vries, Secretaris-Directeur van de Vervoerregio. Lees meer  En: Werkgeversafspraken over spreiding werktijden: ‘Hyperspits behoort steeds meer tot het verleden’ Een grote stap als het gaat om het spreiden van werktijden is gezet. Ruim twintig grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam ondertekenen vandaag werkgeversafspraken over zowel het spreiden van werktijden als vervoermiddelen tijdens en na ‘corona’. Voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma is blij: ‘Hyperspits gaat hierdoor meer en meer tot het verleden behoren.’ Lees meer

Kunst en Cultuur  
30 september in Circl, College Tour #19: De verleiding van ongezond voedsel  
   Met verschillende experts ontrafelen we de uitdagingen en kansen van een duurzame en circulaire wereld. In deze aflevering Natascha Kooiman van Smaackmakers. Zij vertelt ons welke stappen we moeten zetten om tot een duurzame en gezonde voedselomgeving te komen. Lees meer

4 oktober, 10.00-11.30 Paradijs wandeling Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8    Voor andere activiteiten kijk hier.

4 oktober 15.00 – 18.00 uur opening groepstentoonstelling Mind Your Step over de kunst van het wandelen in het Glazenhuis Amstelpark. T/m 29 november 2020. De expo bestaat uit installaties in het Glazen huis, en wandelingen, audiotours en Walks&Talks in het Amstelpark en erbuiten. Lees meer

11 oktober 11.00 uur-18.00 uur Puremarkt, Amstelpark

15 t/m 18 oktober KunstRAI   De KunstRAI 2020 zal in het kader van Focus Japan officieel worden geopend door de Japanse Ambassadeur in Nederland, Z. E. De heer Horinouchi Hidehisa. Lees meer Let op: boek voorafgaande aan uw bezoek een tijdvak online!  Reserveer hier 

6-11 november Expositie Photosynthesis van Evelyn Taocheng Wang in Circl.Art, de projectruimte van de ABN AMRO kunstcollectie, Het werk gaat over haar zoektocht naar de ideale vrouw. Lees het artikel.

vanaf 3 november weer lunchconcerten in De Thomaskerk!!!!!   In verband met uw veiligheid en die van de optredende artiesten is een protocol opgesteld (zie dethomas ) – we vragen u hiermee rekening te houden. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Het Merain duo speelt met Mirjam Rietberg, harp, Kaya Woloshyn, viool.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden t.b.v. bouw Brittenpassage
Vanaf 14 september wordt in twaalf nachten de bouwlocatie gereed gemaakt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.00 en 05.00 uur tijdens doordeweekse nachten. De damwanden worden trillingsvrij aangebracht om verzakking, spoorbeïnvloeding en geluidshinder te voorkomen. Er zijn geen beperkingen qua bereikbaarheid.
2021 in het Paasweekend van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur beperkt trein- en metroverkeer vanwege gereed krijgen fundering voor de twee dakdelen. Vrijgraven van de funderingspalen en plaatsen van landhoofden: 12 meter lange funderingsblokken waarop het nieuwe dakdeel moet komen te rusten. Op dinsdagochtend 6 april rijden alle metro’s en treinen weer volgens dienstregeling.
Tussen 20 augustus (01.00 uur) en 23 augustus (05.00 uur) 2021 dakdelen op hun plek te schuiven. Lees meer

T/m 1 oktober ophogen spoor van metrolijn 50/51 van Isolatorweg > Overamstel, werktijden 01:00 –05:00 zie GVB.  De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven.                                                                                                                   

Werkzaamheden Fred Roeskestraat     De komende tijd wordt gewerkt aan het maken en inrichten van het bouwterrein. oor o.a. het aanleggemn van een uitvoegstrook vanaf de Amstelveenseweg naar het bouwterrein, zodat het bouwverkeer straks geen gebruik hoeft te maken van de Fred. Roeskestraat. Om ruimte te creëren voor de uitvoegstrook, verschuiven we het fiets- en voetpad. Als in november de bouw begint, zijn er verkeersregelaars aanwezig om het bouwverkeer veilig naar het terrein te leiden. Er is geen aan- en afvoer in de spitstijden in de ochtend en avond. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg

Gemeente en/of ODNZKG zie actuelelijst hier en hier staat het op de kaart
Z/20/1811265 apv vergunning Europaplein 23 1078GT,  TVM+RVV, 28-09-2020 tot en met 29-09-2020
Z/20/1810204 apv vergunning Willem Pijperstraat 1 1077XK, TVM 17 vakken, 28-9-2020
-Nadere regels wijkquota voor de B&B-vergunning Lees meer                                       Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 20 september 2020) Lees meer
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikkin *Burgerweeshuispad 54, Amsterdam, brandveilig gebruiken tijdelijke noodopvang. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het brandveilig- en planologisch strijdig gebruiken van een tijdelijke noodopvang (nachtopvang (van 16:30 tot 9:30uur) voor 120 personen in drie sportzalen in de sporthallen Zuid met een tijdelijke instandhoudingstermijn tot en met 22 januari 2021. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 9520171
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*Fred. Roeskestraat 92 C 13, Amsterdam, plaatsen pergola
*Fred. Roeskestraat 88 B 9, Amsterdam, plaatsen pergola
*Europaplein 17-2 en 19-2, het realiseren van twee nieuwe zelfstandige woningen, een daklaag en een dakuitbouw, op de 4e en 5e etage.
*Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam, bouwen in afwijking
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend
Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, 1077 BD Amsterdam. Valley- ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van:
– Week 40 maandag 28 september 2020 t/m zaterdag 3 oktober 2020 van 19:00 t/m 22:30 uur;
– Week 41 maandag 5 oktober 2020 t/m zaterdag 10 oktober 2020 van 19:00 t/m 22:30 uur;
– Week 42 maandag 12 oktober 2020 t/m zaterdag 17 oktober 2020 van 19:00 t/m 22:30 uur.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
*Europaplein 75-2
1078GX Amsterdam   het veranderen van de indeling en het bouwkundig spitsen van één zelfstandige woning naar twee zelfstandige woningen op de tweede verdieping.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*Gustav Mahlerlaan 50, 1082ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend
 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Noordzone, Publicaties, RAI, Ravel, Weekberichten.