Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 39

Berichten van Zuidas:
*Verder met de vernieuwing van station Amsterdam Zuid 
   Voor de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid liggen nu drie delen van het dak op hun plek, onder de sporen. De bouwplaatsen zien er opgeruimd uit, maar schijn bedriegt. Op veler verzoek een vooruitblik op de komende werkzaamheden. Lees meer
*Ruim baan voor nieuwe metroperrons      Station Amsterdam Zuid krijgt nieuwe metroperrons, tussen de bestaande passage en de nieuwe passage die we momenteel bouwen. Daar moeten we ruimte voor maken. Hoe gaat dit in zijn werk en wat merken reizigers en omwonenden er van? Lees meer
*Demontage van tijdelijke rechtbank     De demontage van de tijdelijke rechtbank aan de Fred. Roeskestraat is begonnen. Het gebouw was in 2015 een van de eerste circulaire gebouwen van Nederland. Nu is het een van de eerste voorbeelden van hergebruik in de praktijk. Lees meer

RAI vraagt 80 miljoen uit het Groeifonds voor het groeiplan Nederland-Rai Amsterdam   Met dat bedrag wil de RAI een innovatieve hub realiseren. Voor omwonenden is daarbij o.a. de Ruimtelijke visie 2030 uit de Missie en Strategie van 2018 belangrijk. Daarin staat “als doel om de verbinding met de stad te verbeteren en gelijktijdig het logistieke proces ingrijpend te verduurzamen. “Meer dan nu het geval is willen we ook voor Amsterdammers de leefbaarheid van ons gebied verbeteren. ……. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een aanpassing van het logistieke proces, waarmee de directe (woon)omgeving wordt ontzien bij de bevoorrading ten behoeve van evenementen in de RAI……..Ook willen we publieksfuncties toevoegen aan het gebied en op die manier ruimte beschikbaar stellen voor de stad. Gedacht wordt aan restaurants, sportcentra en plekken om cultuur te beleven.” Lees meer en bekijk hier de aanvraag die niet afwijkt van wat al eerder in de visie was gedeeld, zo bleek bij navraag. Volgens de website Rijksoverheid volgt de uitslag in het voorjaar van 2022.

Nieuwsbrief VVvAmstelpark met o.a.: Amstelpark in 2022 50 jaa en in Amsterdam zijn zeven nieuwe parkconciërges welkom geheten. Voorop staat dat de parkbezoekers een centraal aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Ook het Amstelpark heeft nu haar eigen parkconciërge, Ritsko de Vries. En vanaf heden kunt u bij de portiersloge een afvalring en prikker ophalen. Mocht u gaan wandelen en tegelijkertijd zwerfafval willen rapen, bent u nu in de gelegenheid om de voorzieningen hiervoor bij de loge (bij de slagboom/hoofdingang) op te halen. Lees meer over Amstelpark in 2022 50 jaar in de nieuwsbrief.
Bericht van VVvBeatrixpark: Blij met De Parkconciërge Ritsko de Vries.

SpoorProTV is iIedere woensdag vanaf 14.00 uur live te zien
Afgelopen week werd uitgelegd hoe ProRail de perrons van zijn stations veiliger maakt met behulp van slimme nieuwe technieken. IT-bedrijf Conclusion ForeyeT ontwikkelde een instaphulp die naast meer veiligheid ook zorgt voor een betere spreiding van de reizigers over het perron. Dat het volgend jaar zomer in gebruik wordt genomen leest u hier.

…indienen Buurtbudget! Dien voor…. 11 oktober 2021 een plan in voor een project in Buitenveldert-Zuidas. In stadsdeel Zuid krijgen de gebieden Oud-Zuid, De Pijp-Rivierenbuurt en Buitenveldert-Zuidas in 2021 elk een buurtbudget van € 155.000,-. Indienen via een email naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl kan tot uiterlijk 11 oktobner 2021. Opsturen kan ook. Lees meer of bekijk en like  tot 17 oktober de plannen die zijn ingediend.

Nieuwsbrief Amsterdam 23 september met o.a. Bruggen over het IJ. Wat vindt u? en In de eerste helft van 2021 is de bouw van bijna 3.000 woningen gestart. Ruim een derde van deze nieuwe woningen is middeldure huur en Namenmonument onthuld maar ook Dijkophoging. Lees meer

Nieuws uit B&W 22 september
Duurzaamheid en Circulaire Economie Het college van B&W stelt 1,64 miljoen euro beschikbaar uit het Klimaatfonds in het kader van de Renovatiemotor- en Isolatiemotor om vanaf 2022 vier jaar lang particuliere woningeigenaren te stimuleren mee te doen aan collectieve inkoopacties voor isolatie en woningverduurzaming. In totaal investeert Amsterdam versneld 78 miljoen euro in een duurzaam herstelpakket met maatregelen die bijdragen aan werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. Het duurzaam-herstelpakket bevat zes zogenoemde ‘banenmotoren’.
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Het college van B&W ondertekent de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en het World Economic Forum (WEF). Hiermee neemt Amsterdam, naast andere internationale steden, deel als ‘demonstratie stad’ en deelt ze haar kennis en praktijkervaring met de WEF-gemeenschap rondom Urban Air Mobility. Er wordt onder meer kennis uitgewisseld over de beleidsontwikkeling en praktijkervaring rond de inzet van drones in het lagere luchtruim van Amsterdam. Lees hier ook ander nieuws.

Ter inzage en inspraak
* Kennisgeving Inspraak beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’  De stukken liggen ter inzage van 23 augustus t/m 3 oktober. Lees meer
* T/m 24 oktober ligt er een nieuwe referendumverordening ter inzage voor inspraak. Die maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren. Er zijn twee hoofdvormen mogelijk: het correctieve referendum en het volksinitiatief. Reageren kan op de volgende manieren: Geef uw reactie met het online inspraakformulier; of stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl; Vul het papieren inspraakformulier in dat klaar ligt bij het Stadsloket. Lees meer

29 september Vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 tot 12:30 uur, Raadzaal / digitaal  Bekijk de agenda hier

29 september Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening, 13.30, Raadzaal / digitaal Bekijk de agenda hier
Bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit – TKN 13 Evaluatie nota’s parkeernormen  Commissie RO Voordracht 80.77KB Voordracht ;  NOTA PARKEERNORMEN FIETS EN SCOOTER def 19 mrt 2018.pdf 2.59MB Bijlage ;  Nota Parkeernormen Auto 15.04MB Bijlage ;  Rapport 'Evaluatie nota's parkeernormen gemeente Amsterdam'. En bij Democratisering (Bestuurlijk stelsel) TKN 16 Beleidskader Participatie met veel bijlagen waaronder advies stadsdeel Zuid  en lees hier de nota van beantwoording.

30-09-2021 Vergadering Raadscommissie voor Financiën, Economische Zaken, Deelnemingen, Lucht- en Zeehaven, Duurzaamheid, 13:30 tot 17:00 uur, Raadzaal / Digitaal  
Bij Duurzaamheid en circulaire economie  Agendapunt 4 bij TKN 4, Cluster energiestrategie 1.0 Noordzeekanaalgebied Bespreking knelpunten stroomnetwerk (niet in Zuidas) Commissie FED Voordracht 58.26KB Voordracht; Bijlage 1 DEF_Raadsinformatiebrief_Elektriciteitsnetwerk 24 juni ondertekend door BM en GS.pdf 281.25KB Bijlage ; Bijlage 2 Begrenzing verzorgingsgebieden Westzaanstraat en Noord Papaverweg.pdf 343.76KB Bijlage; Bijlage 3 DEF 20210915 Brief congestie Min EZK.pdf 204.13KB Bijlage; DEF;0210915_Raadsinformatiebrief_Situatie_Elektriciteitsnetwerk.pdf ; Commissie FED Voordracht 55.36KB Voordracht; Raadsbrief gemeenteraad reflectiefase.pdf 372.79KB Bijlage
TKN 6  Commissie FED Voordracht 55.36KB Voordracht ; Raadsbrief gemeenteraad reflectiefase.pdf                                                                                                                                     TKN 7 Samenstelling en reglement Duurzaamheidsraad Commissie FED Voordracht 54.06KB Voordracht; 1.Raadsinformatiebrief_Duurzaamheidsraad_HR.pdf 124.94KB Bijlage; 2. Bijlage_1_HR_Dzhraad_incl_ledenlijst.pdf 167.13KB Bijlage

6 oktober, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommissie Zuid. De agenda volgt later.
27 oktober 2021, 19:30 uur vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas.

Kunst en Cultuur
Donderdags markt op het Gershwinplein  Lees meer 

Botanische Tuin Zuidas, iedere eerste woensdag van de maand rondleiding in de tuin, De rondleiding start om 11:00 en eindigt ca. 12:00/12:15, kosten zijn € 7,50 per persoon. Aanmelden kan per email naar info@botanischetuinzuidas.nl tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de rondleiding. Deelnemers krijgen dan de maandag bericht of de rondleiding door gaat of niet. Lees meer

3 oktober Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locatie. Bomen: 7 november, 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

5 oktober, lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Het Dokwerk Saxophone Quartet, bestaande uit: Lisa Schreiber  – Soprano Saxophone; Jen-Hong Wu   – Alto Saxophone; Ileana Termini  – Tenor Saxophone; Pedro Silva  – Baritone Saxophone speelt werk van: Jean Rivier (1896-1987) Grave et Presto, Alfred Desenclos (1912-1971) Quatuor pour saxophones en Guillermo Lago (1960) The Wordsworth Poems. Lees meer
 
T/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark      De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen. Lees meer
Kebun Sejarah bestaat ook uit culinaire evenementen zoals een sambalproeverij op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen.

10 oktober 11-18 uur Pure markt in het Amstelpark Lees meer

10 oktober Orgelconcert 'Origins', 16-17 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Live: contemporaine muziek in reactie op ‘Origins’. De vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, presenteert een orgelconcert rond de sculptuur 'Origins'. Via de website en ter plekke kunnen kaarten worden gekocht.

10 oktober Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 12 december – 16 januari 2022) Lees meer

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID Lees meer
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Tussen 4 en 22 oktober in Beethoven nabij o.a. convict, kavels 6/7 en kantoor Stibbe: start aanleg bouwweg.  Het fiets- en voetpad over het Beethovenplein (vanuit de tuin bij AkzoNobel) is afgesloten. Het voetpad langs het talud van de A10 (tussen de C. Neefestraat en de RAI) is tussen 4 oktober en 22 oktober afgesloten. Lees meer

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

Minder metroverkeer in de weekenden van november en december 2021  Tijdens het plaatsen van de nieuwe wissels is er minder metroverkeer mogelijk. Dit gebeurt in de weekenden van 13 t/m 15 november, 27 t/m 29 november, 4 t/m 6 december en 18 t/m 20 december. Voor iedere metrolijn is er tijdens de werkzaamheden namelijk maar één spoor beschikbaar, in plaats van de gebruikelijke twee. GVB zert extra bussen en trams in. Mogelijk dat ’s nachts op de A10 een rijbaan wordt afgezet om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen. Plan uw reis hier.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam
staan op deze kaart

Kennisgeving Besluit tot aanwijzen van waren waarvan het verboden is die op een markt te verhandelen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Europaplein 123-3 1079AX Amsterdam veranderen van bergruimten naar verblijfsruimte t.b.v. de woning op de derde verdieping en het realiseren van een interne trap
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
*George Gershwinlaan 30,
Aanvraag omgevingsvergunning
*Europaplein 24, Amsterdam plaatsen van een tijdelijke test- en vaccinatielocatie. Aanvrager: Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland Zaaknummer: 10585953
*De Boelelaan 1117, Amsterdam wijzigen van de inrichting van de afdeling apotheek. Aanvrager: Stichting VUmc Zaaknummer: 10583906
*Amstelpark 1 1083HZ Amsterdam, bouwen van een ijskiosk naast het Rosarium
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend                                                                                     *Beethovenstraat,Valley, Amsterdam plaatsen trap, inclusief trapsparing tussen 3e en 4e, toren Zuid. Aanvrager: LLP Greenberg Traurig. Zaaknummer: 10501183.
*Gustav Mahlerlaan, Amsterdam – oprichten woontoren Stepstone
*Eemsstraat 59-H 1079TE Amsterdam, kappen van een boom staande op het achtererf
Aanvraag Ligplaatsvergunning
*IJsbaanpad 131

Aanvraag evenementenvergunning
*Gustav Mahlerplein 2, event Kijkje bij de Buren.30-10-2021 van: 10:00- 8:00 Bezoekers drukste moment: 100
*Europaplein 8, Het Amsterdamse Winterparadijs 17-12-2021 t/m:03-01-2022, 11:30-22:00, Bezoekers drukste moment: 8000.
APV
*Object George Gershwinlaan 687, t/m 27-09-2021,
*Object, Fred. Roeskestraat 115, 17-09-2021 t/m 01-10-2021,

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, RAI, Weekberichten.