Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 39

Morgen!  Thema-avond donderdag 26 september 19.30-21.30, in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46

Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer?

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen. U bent welkom in sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Investeringsagenda Openbaar Vervoer, vergadering regioraad 15 oktober, 20.45 uur, raadszaal stadhuis

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken. Op 15 oktober vindt bespreking in de regioraad plaats om 20.45 uur in de raadszaal van het stadhuis Amstel 1. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te vinden op: http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx enhttp://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 en http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Meepraten over het Mahlerplein?

De gemeente Amsterdam werkt aan de plannen voor de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage en herinrichting van het Mahlerplein. Hierover heeft ze een filmpje gemaakt en nodigt u graag uit dit filmpje te bekijken en vragen te beantwoorden: Wat spreekt u aan in de plannen? Waarover bent u minder enthousiast? Zijn er voor u en/of uw bedrijfsvoering zaken waarmee we rekening moeten houden tijdens de bouw op het Mahlerplein?

26 september, vergadering raadscommissie VVL, 9:00-12.30 uur, Rooszaal 0239 stadhuis

Ruimtelijke Ordening agdpunt 14 betreft: kredietbesluit Fietsparkeergarage Mahlerplein Nr. BD2013-009627.

6 oktober foto- en filmmiddag over het Beatrixpark

Op zondagmiddag 6 oktober worden, in de bovenzaal van de Kapel, naast restaurant As aan de Prinses Irenestraat, om 15.00 uur foto’s en films vertoond over het Beatrixpark in Amsterdam e.e.a., georganiseerd door Vrienden van het Beatrixpark. Bob van der Lans was in zijn werkzame leven professioneel fotograaf, gespecialiseerd in flora. Zo heeft hij destijds in opdracht de Floriade van 1972 vastgelegd. Maar ook onlangs nog de Artsenijhof. Veel van deze beelden worden nu vertoond en Van der Lans geeft toelichting. Marlies Pennings maakte enkele korte films van het park in verschillende jaargetijden, op de dag van het 75-jarig jubileumfeest en natuurlijk ook op 27 april, de dag waarop de Koningslinde werd geplant. Toegang is gratis. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: dat kan via beatrixpark@hotmail.com of 06-36196984. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

“Europa leent Vrije Universiteit 230 miljoen”, zo meldt Trouw

`De Vrije Universiteit Amsterdam leent 230 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Van het geld gaat de VU de campus op de Zuidas vernieuwen. De universiteit is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die geld leent van Europa. VU-collegevoorzitter René Smit is blij met de deal, die de helft van de benodigde investering dekt. De financiering van onder meer een nieuw labgebouw en het 'NU.VU-gebouw' is nu helemaal rond. Hierdoor kan het huidige wis- en natuurkundegebouw sneller dan gepland worden vervangen`, aldus het artikel in Trouw van 19.9.2013

VUmc-GGZ inGeest geopend

ggzingeestOp de hoek De Boelelaan – Amstelveenseweg heeft GZ inGeest een nieuwe locatie geopend: De Nieuwe Valerius, Academisch psychiatrisch centrum VUmc-GGZ inGeest. De naam verwijst naar de Valeriuskliniek in Amsterdam-Zuid, al ruim honderd jaar een begrip in de Nederlandse psychiatrie. Op dinsdag 10 september vond officiële opening plaats en op zaterdag 14 september was er een open dag.

AT5 meldt: Monument op Zuidas

"Het oudste deel van de rechtbank aan de Zuidas is aangewezen als gemeentelijk monument. Na een verzoek van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, heeft de gemeente het besluit genomen."

AT Osborne procesmanager voor Project ZuidasDok

 “Advies- en ingenieursorganisaties Arcadis en Witteveen+Bos hebben de opdracht gegund gekregen om Project ZuidasDok te ondersteunen. Het betreft een raamovereenkomst voor de planuitwerking en de voorbereiding van de realisatie van het ZuidasDok voor een periode van zes jaar. Adviesbureau AT Osborne verzorgt namens de ingenieursbureaus het procesmanagement. De combinatie Arcadis / Witteveen+Bos versloeg tijdens het aanbestedingsproces concurrenten Grontmij / ARUP / Twynstra Gudde en Royal Haskoning DHV / Movares. De totale opdrachtsom bedraagt ruim €7 miljoen”, aldus het bericht d.d. 11.09.2013 op consultancy.nl.

Quote doet de Zuidas, aldus Quotenet

“Hoe staat er op dit moment eigenlijk voor met Nederlands meest ambitieuze zakencentrum? En kun je er anno 2013 nog een beetje fatsoenlijk carrière maken? Met die vragen brandend op de lippen toog Quote onlangs naar de Zuidas. Het resultaat van deze tocht door de Amsterdamse kantoorjungle leest u in ons oktobernummer: ‘Doordeweeks vecht je elkaar de tent uit, maar op vrijdagavond sta je hier vrolijk met je concurrenten te high-fiven.’ ” Lees hier het hele artikel.

30 september- 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen De Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.

Start bouwwerkzaamheden Fred Roeskestraat kan overlast geven

start bouw fr roeskeIn de week van 23 september beginnen de voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van een bouwkeet. Vanaf maandag 30 september wordt er circa twee weken geheid. Daarna wordt een bouwput ontgraven voor de aanleg van de parkeergarage. De werktijden volgens de vergunning zijn doordeweeks van 07.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, ontvangt u van de aannemer vooraf een informatiebrief met hierin de gewijzigde tijden en een korte toelichting van de werkzaamheden. Vragen en opmerkingen; dan kunt u terecht bij de uitvoerder Frank van Leeuwen, telefoon 06 15 229 649 of mailen naar FvLeeuwen@bebouw.nl.

Laatste Nieuwsflits OVSAAL

 

Bouw aan Gustav Mahlerlaan

omleiding gust mahlIn oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Vanaf 2023 op corridor Schiphol-Lelystad spoorboekloos reizen

Vanaf 2023 rijden er elke tien minuten Intercity’s en elke tien minuten een Sprinter op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL). Dat zijn staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) en de regionale overheden, in overleg met de spoorsector, overeengekomen. De partijen zijn zeer verheugd dat er nu een besluit is genomen. Wiebes, duo-bestuurder OV SAAL namens de regionale bestuurders: “Door het realiseren van hoogfrequent spoorvervoer tussen Almere en Amsterdam wordt de economische concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam verbeterd. Met de nieuwe afspraken kunnen tussen Amsterdam en Flevoland straks geen 8 treinen per uur, maar 16 treinen per uur rijden. Reizigers kunnen dan dus echt spoorboekloos gaan rijden. 

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. U kunt ingaan op de volgende vragen: Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten? Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces?

U kunt vanaf 24 september online reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Kijk ook hier.

 • Het college van B&W Amsterdam  heeft bij vergadering van 10 september 2013 de concept centraal stedelijke Bomenverordening 2014 en het ontwerpbesluit tot vaststelling van ‘bebouwde komgrenzen Boswet' vrijgegeven voor inspraak.

Tot zes weken na bovengenoemde datum kan schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, per adres de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, de heer H. Kaljee, Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1003BPGST-VG02.

Een belanghebbende kan vanaf 27 september 2013 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het beroep richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

 • De Boelelaan -987591, realiseren tijdelijke huisvesting integraal kindercentrum voor een periode van 2 jaar (11-09-2013).

De aanvraag ligt niet ter inzage.

 • Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen staande op diverse plaatsen in het park, ingekomen d.d. 22 augustus 2013. OLO-nummer 971175.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

 • Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het kappen van éénenvijftig bomen staande op diverse plaatsen in het park, ingekomen d.d. 22 augustus 2013. OLO-nummer 971151.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

 • De Boelelaan fase 1 & 2, 1082 RS: voor het veranderen van het woon- en kantoorgebouw van de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 met behoud van de bestaande bestemmingen kantoor en woningen, ingekomen d.d. 23 augustus 2013. OLO-nummer 966281.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Europaboulevard, 1078 PC: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" op 21 december 2013 en 22 december 2013 van 21.30 uur tot en met 07.00 uur, ontvangen d.d. 30 augustus 2013. Dossiernummer 32-752421.

De aanvraag lag vanaf 9 september 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de infocentra van het stadsdeel.

Verleende vergunning bouw

 • Beatrixpark – 933955, herinrichten Beatrixpark, t.w.: realiseren brug, kappen 313 bomen en verplanten 8 bomen (10-09-2013);
 • Boelegracht t.h.v. Leo Smitstraat – 879597, plaatsen van een kadeconstructie (6-09-2013;
 • De Boelelaan 1105 – 944465, oprichten van een nieuwe trap aan D.-Vleugel van het hoofdgebouw en kappen van 5 bomen op Campusterrein (12-09-2013);
 • Gustav Mahlerlaan 316A – 964127, wijzigen bestemming van horecabestemming tot detailhandel (17-09-2013);
 • Gustav Mahlerlaan, kavel 14/16 – 864851, oprichten 2 gebouwen t.b.v. 127 woningen, kantoren en parkeergarage ca (18-09-2013);
 • De Boelelaan 1117 – 903781, aanleggen kadeconstructie met muurtje en betonnen geluidscherm met daartegen begroeiing (02-07-2013).

Een bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn Bouw (kennisgeving)

 • Van der Boechorststraat 5 – 939383, verplaatsen gasstation inclusief 23 bar en 8 bar aardgasleidingen (25-07-2013). Nieuwe beslisdatum: 31-10-2013

Er kan geen bezwaar worden ingediend want het betreft een kennisgeving.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Beethovenstraat 6, 1077 JG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 23 september 2013 tot en met 15 november 2013, verzonden 12 september 2013. Dossiernummer 43-752978.

De vergunning ligt vanaf 23 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

10 oktober, Filosofie op de Zuidas met Marcel Metze, VUconnected, 16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2 – 8

Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

tamarit kunstenDe gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn tot 1 november 2013 te zien in de Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten vanwege hun design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit verwerkt in zijn objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en boeken.

8 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid

Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad ‘Aanvang' – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas. ‘Aanvang’ is het eerste autonome kunstwerk van Mosk, die veel furore maakte als vormgever voor Michel van der Aa’s Sunken Garden en de voorstellingen van Boukje Schweigman en Paul Koek. Het werk is te zien van 8 tot en met 18 oktober 2013.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.