Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

zuidasdokTHEMA-AVOND BPZ

donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje.

Martijn Overmulder, omgevingsmanager voor het project ZuidasDok, geeft uitleg over de ontwikkelingen rond ZuidasDok.

Sluiting loket

Loket stadsdeel Zuid locatie Tripolis sluit per 14 februari 2014. Vanaf dat moment  liggen stukken ter inzage alleen bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en het kantoor van stadsdeel Zuid President Kennedylaan 923.

29 januari, van 9.00- 7.00 en19.00- 22.30, vergadering van de Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij ruimtelijke Ordening agendapunten 41 en 42 de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemming met de uitbreiding project Zuidas en Parnassuspassage.

Zuidas ter sprake in commissie leefomgeving

BPZ was erbij vorige week dinsdagavond toen in de raadscommissievergadering Leefomgeving van het Stadsdeel Zuid ruim aandacht werd geschonken aan Zuidas. Allereerst blikte stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar terug op 4 jaar Zuidas door onder andere toelichting te geven op de drie rollen van het stadsdeel : 1. coalitiepartner van Centrale Stad, 2. beheerder van de nieuw in te  richten openbare ruimte en 3. verbinder tussen de diverse wijken van het stadsdeel en de Zuidas. Ook de parkeerproblematiek, groeifonds groen projecten en omgevingsmanagement kwamen kort ter sprake.

Egbert de Vries, die tevens namens het stadsdeel aan het bestuurlijk overleg Zuidas deelneemt, gaf kort toelichting over de procedurele kant van de samenwerking en de diverse start- en uitvoeringsbesluiten die in de afgelopen jaren zijn besproken en over de bestemmingsplannen die gemaakt zijn of nog in de maak zijn en over de stationsomgeving (RAI en Zuid) en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, studenten- en andere woningen. Vragen van de raadsleden werden vlot beantwoord.

vu 1Klaas de Boer blikte terug en gaf een optimitische vooruit blik. Waarna Pieter Klomp een uitgebreide toelichting gaf over Zuidasdok en de aanbestedingsprocedure (ambities, kwaliteitseisen, ruimte geven voor 'betere, efficiëntere' oplossingen), de planning, de mogelijkheden en de consequenties van het ondergronds brengen van de A10. Allerhande plaatjes en grafieken verduidelijkten zijn uitleg. In 2025 zullen we weten of alle plannen gerealiseerd zijn.
Het hele verslag leest u hier.

Nieuws uit B&W 22.1.2014

Het college heeft ingestemd met het behouden van het convict van het voormalige Sint Nicolaascomplex aan de Prinses Irenestraat. Daarnaast heeft het college besloten om het convict en de kapel aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De gebouwen hebben cultuurhistorische waarde en zijn geschikt voor een nieuwe bestemming.

Drie cocreatiebijeenkomsten met een mooi resultaat

“In het najaar van 2012 schreef Anne-Mariken Raukema dit artikel over de Cocreatie die plaats vond met buurtbewoners en Dienst Zuidas om samen een nieuw park te ontwerpen. Inmiddels is het zover, het ontwerp wordt uitgevoerd. We kijken terug op de avonden waarin hard gewerkt werd om dit ontwerp te maken.” Lees verder op de website dienst Zuidas.

Heiwerk op Scheldeplein

De Echo meldde vandaag:"Vanaf 27 januari begint de bouw van de nooduitgang voor de metro van de Noord/Zuidlijn die straks uitkomt op het Scheldeplein. Daar moeten tien betonnen palen worden geheid, vervolgens wordt een bouwkuip gemaakt door middel van 20 damwandplanken die we in de grond trillen. Het heien van de palen en het intrillen van de gaat gepaard met geluidsoverlast.”

Verruimde werktijden voor heiwerk Motel One

Het heien van de palen voor Motel One blijkt langzamer te gaan dan gedacht. Om de werkzaamheden toch tijdig af te kunnen ronden zijn de werktijden van het heien aangepast van 7.00 – 16.00 naar 7.00 – 19.00 uur, alsdus een bericht van dienst Zuidas.

Provincie dient zienswijze in op Luchthavenindelingsbesluit (LIB) van het ministerie van I&M

In het LIB document wordt onder meer bepaald dat in een straal van 18,5 kilometer rondom de luchthaven een hoogbouw beperking gaat spelen. Gedeputeerde Staten van Noord Holland zijn kritisch omdat de ruimtelijke effecten van het besluit niet voldoende in kaart zijn gebracht noch bestuurlijk besproken. Het college vat zijn bezwaren samen in een zienswijze (16.1.2014) aldus een bericht in diverse media.

Het besluit inclusief de kaarten leest u op de website van de rijksoverheid.

De reactie van dienst Zuidas op het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit is als volgt:”Vroegtijdig hebben het ministerie I&M en Dienst Zuidas knelpunten vanwege het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit ten aanzien van de hoogbouw gesignaleerd. In goed overleg met het ministerie I&M wordt gewerkt aan een oplossing voor het geconstateerde radarknelpunt. Hiermee wordt de ontwikkeling van Zuidas tot een gemengde wijk voor wonen, werken en  recreëren zeker gesteld.

Akkers op Zuidas?

GrownDownTowm is niet doorgedrongen tot de finale van de Mayor Challenge. Wel lieten zij weten dat er in de toekomst meer groen te verwachten is op daken in Zuidas.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.  Ploegen werken in het weekend continu door.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Het loket van stadsdeel Zuid locatie Tripolis sluit per 14 februari 2014. Vanaf die datum kunt u stukken die ter inzage worden gelegd alleen nog inzien bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en bij het kantoor stadsdeel Zuid President Kennedylaan 923.

Op 15 januari 2014 is door de gemeente bekend gemaakt dat het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord van 16 januari 2014  ter inzage ligt op het adres Tripolis. Dit moet zijn bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis en bij het kantoor stadsdeel Zuid.              

Besluit werken in de openbare ruimte: verleende vergunning

  • De Boelelaan 319, 1082 RE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 15 januari 2014 tot en met 14 maart 2014, verzonden 14 januari 2014. Dossiernummer 43-832880.

De vergunning ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis……..Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag hinder in de openbare ruimte

  • Beethovenstraat 300, 1077 WZ: voor het verrichten van werkzaamheden (met behulp van de laadkraan wordt de leidingbrug gemonteerd door de leidingen met elkaar te koppelen). Dossiernummer 61-833337.

De aanvraag ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • Beethovenstraat 300, 1077 WZ: voor het verrichten van werkzaamheden (met behulp van de laadkraan wordt de leidingbrug gemonteerd door de leidingen met elkaar te koppelen). Dossiernummer 61-833337.

De vergunning ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage maar vanaf 14 februari niet meer op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Deze kunt u tussen 10 januari 2014 t/m 24 januari 2014 op afspraak inzien. Hiertoe kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en zenden aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

23 en 30 januari lunchconcert 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 

21 januari, 12.30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Florent Mourier, piano, speelt werk van Schubert en Liszt.

t/m 30 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing performance door Allard van Hoorn.

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel I, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke denksessies onder leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste cultuur in de sector.

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt.

25 mei Zuidas Run 2014

De komende editie van de Zuidas Run vindt plaats op zondag 25 mei 2014. Reserveer deze dag dus vast in je agenda en schrijf je met collega’s, partners of vrienden in voor een van de twee afstanden; 4 EM (6,4 km) of 10 EM (16,1 km). Vanaf 1 februari is het weer mogelijk om jezelf of je team in te schrijven voor de Zuidas Run editie 2014! Kinderen kunnen zoals altijd op de dag zelf inschrijven voor de Skon Kids Run.

Lees verder over: Weekberichten.