Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Grote belangstelling voor 1 op het DOK 

Voor een volle zaal presenteerde omgevingsmanager Martijn Overmulder de laatste ontwikkelingen, wijzigingen en aandachtspunten die in het voorbereidend overleg (achter gesloten deuren) met mogelijke bouwers (twee consortia) ter tafel kwamen. Vervolgens bleek bij de inventarisatie van vragen uit de zaal, dat er zorgen waren over de terugkeer van voldoende volwassen en majestueus groen, de bestrijding van luchtverontreiniging, het OV, een N-Z fietstunnel bij station Zuid, de verkeerscongestie bij de De Boelelaan en het afsluiten met NS poortjes van de Brittenpassage. Daarmee werd onderstreept wat er onder bewoners leeft als het om een leefbaar woon/werkgebied gaat: Het Dok moet de overall leefbaarheid verbeteren.

Over de compenstaie voor de kap van 10.000 bomen leest u meer in Groene uitstraling van knooppunt Amstel – knooppunt De Nieuwe Meer en het memo van projectorganisatie Zuidasdok met daarin een uitleg over waar en welk groen weer terugkomt op het dok. In april 2016 wordt de nota van beantwoording bij Zuidasdok OTB en MER verwacht.

Gebiedsmakelaar Rashna Kadier vertelde bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Gebiedsmakelaars en -managers in Zuid zijn in het nieuwe bestuurlijke stelsel vooral ook shakel zijn tussen bewoners, centrale stad en de bestuurscommissie. De makelaars brengen initiatieven verder naar o.a. naar het subsidiebureau van de centrale stad. Voor de inloopspreekuren van de bestuurscommissie kijk hier. De planning van buurtgesprekken van de bstuurscommissie vindt u hier.  

Na afloop werd er volop gediscussieerd en we genoten van het culinaire hapje verzorgd door Marleen Munniksma (VVvhet Beatrixpark). Een ding is zeker, volgend jaar komt projectorganisatie Zuidasdok weer langs om informatie te delen want de start van de bouw van het Dok is gepland aan het eind van 2017.

Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015 indienen zienswijze kan tot 26 februari en 1 februari infobijeenkomst over de nieuwe visie

Inspraakreacties tbv de Visie Zuidas 2015 kunnen tot 26 februari 2016 worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’. In 2016 stelt de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere belanghebbenden hebben in het voortraject al hun punten ingebracht en dat kan nu ook via een officiele zienswijze. Informatiebijeenkomst: maandag 1 februari 2016,Tijd: 19.00-21.00 uur, kantoor Loyens en Loeff. Fred. Roeskestraat 100,1076 ED Amsterdam. Voor 30 januari 2016 aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Het stellen van overige vragen kan via info@zuidas.nl, vermeld dan in het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.

3 februari, raadscommissie RO, 13:30-17.00 uur en zo nodig van 19.30-22.30, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Bij TKN lijst 2- Onderzoek lage fietsbrug over de Amstel gestopt. (BD2015-019204) Er komt een verkennend onderzoek naar eventuele optimalisaties van het referentieontwerp Zuidasdok. De focus ligt op het zoeken naar meer comfort voor de fietser door meer afstand te creëren tussen het fietspad en de A10. Lees verder

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas

Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid     Kent u donkere plekken? Geef het door aan de bestuurscommissie. Lees verder 

Na kap meer bomen terug aan De Boelelaan-Oost      Lees verder

Duurzaam en poëtisch landschap Zuiderpark Urban Wrinkle

Archiprix berichtte daarover: “In 2010 ontving Jan Maas de Stedenbouw Nu-award voor zijn ontwerp Zuiderpark– Urban Wrinkle”. Het bureau BOOM staat voor duurzame en poëtische landschappen die de leefbaarheid van steden verbetert. 

Nieuws uit B&W

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de terinzagelegging en het ontwerpbestemmingsplan van Zuidas-Ravel.  

'Akzo Nobel Essential Art Space' geopend     Dat brichtte NRC vorige week (alleen te lezen voor abonnees).

AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

Werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage      Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. 

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat     lees verder

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende vergunningen exploitatie horecabedrijf

* Europaplein 8, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend verstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 21 januari 2016. Dossiernummer 2015-15551. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid, Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift  

* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 januari 2016. Dossiernummer 2015-15271. Voor het inzien van het besluit en de stukken zie boven.

* De Boelelaan 50, 1082 LR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 14 januari 2016.

Waterschap

Verleende Watervergunningen

* voor het aanleggen van een kabel- en leidingtracé ter hoogte van Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-15.03455. Locatie: Amsterdam, Fred. Roeskestraa. Publicatiedatum: 2016-01-27

* voor het aanleggen van een vuilwater- en regenwaterriool ter hoogte van de Fred. Roeskestraat, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-15.03262

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het tijdelijk uitbreiden van de aula van de British School voor een periode van 4 jaar. ntvangstdatum aanvraag: 22-01-2016

* betreft het kappen van 16 bomen.  aanvraag: 18-01-2016 . Aanvrager: Boomadvies Nederland B.V.. Zaaknummer: 383307 

* verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het Kingsland festival op 27 april 2016

* verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het Kingsland festival op 27 april 2016. Ontvangstdatum aanvraag: 19-01-2016 Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. Zaaknummer: 376624. Lees de uitvoerige omschrijving hier in het pdf dat bericht over regels en geluidsoverlast: ”De periode waarbinnen het dance-event daadwerkelijk plaatsvindt wordt reeds gereguleerd via eveneens de evenementenvergunning, waarbij als als uitgangspunt geldt dat dit zal zijn tussen 12:00 en 20:00 u.”

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het plaatsen van een hekwerk t.b.v. de toegang van de Hortus botanische tuin. Verzenddatum beschikking: 15-01-2016 Aanvrager: Stichting VU-VUmc Zaaknummer: 335581

 

4 februari Jazz at the Southazz 17.00-20.00, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2       en die dag ook een publieksbijeenkomst: Pitch welke onderwerpen jij van belang vindt voor het Nederlands EU-voorzitterschap? x

16 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert De Nootzaak blaaskwintetThomaskerk, Pr. Irenestraat 36     De Nootzaak Blaaskwintet bestaat uit: Kelly Kicken, fluit, Niels Pol, hobo, Thijs Zomer, klarinet,Henk Veldt, hoorn en Suzanne van Berkum, fagot.

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage en Entropical Debat (voertaal Engels)  Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. 

19 maart opentorendag     Op 1 maart is hun website te raadplegen. Bekijk op Youtube alvast de beelden uit 2015 gemaakt door drones. 

9 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen.

Lees verder over: Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Organisatie, Weekberichten.