Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Combinatie Heijmans voorlopige keuze voor bouw Zuidasdok
“Een samenwerkingsverband van het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans, het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief gaat voor een krappe miljard euro de Zuidas op de schop nemen.” De keuze is bekend gemaakt maar de andere mededingers kunnen nog bezwaar maken tegen deze beslissing….. lees meer in het artikel van Het Parool en meer op de website dienst Zuidas over het vervolgproces.

Bouw nieuwe rechtbank
“In januari is de bouw gestart en naar verwachting is de nieuwe rechtbank in 2020 klaar. Bauke van der Goot begeleidt vanuit bouwcombinatie NACH het project als omgevingsmanager. En wat dat precies inhoudt .. leest u hier

Slim reizen Zuidas Nieuwsbrief project Beter Benutten Zuidas – #4 – januari 2017
Onderwerpen o.a. fietsdelen, de pilot Zuidaspas en in 2016 is voor de tweede keer een mobiliteitsonderzoek van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas uitgevoerd. Uit deze Mobiliteitsenquête komt naar voren dat de woon-werkreis in Zuidas met een gemiddelde van een 7.1 wordt beoordeeld. De wandelaars zijn het positiefst met een 9.3, daarna beoordelen de fietsers, elektrische fietsers en brommer- en scooterrijders hun woon-werkreis het prettigst met een cijfer rond de 8. Automobilisten en gebruikers van het lokale openbaar vervoer waarderen hun reis het minst, namelijk met een 6.5.

25 januari raadsvergadering, 13:00 uur en 19:30 uur en zo nodig donderdag 26 januari om 13:00 uur.  raadzaal stadhuis  
Op de agenda o.a. 33 Vaststellen van het welstandskader Zuidasdok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 27) bekijk de documenten.
34 Vaststellen van het bestemmingsplan "Tennispark Jaagpad". (Gemeenteblad afd.1, nr. 28)
35 Vaststellen van het uitvoeringsbesluit Strawinsky. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 29)  bekijk de documenten

Reactie van BPZ op het bestemmingsplan Beethoven tweede fase
Het is een mooi plan waarin ruimte is voor de mooiste woningen van Zuidas. Wel vraagt BPZ aandacht voor: 1. Fietsers ( en brommers/scooters) zij kiezen altijd voor de kortste weg. 2. Er is een wens om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen voetpaden en fietspaden bijvoorbeeld door een heg.

Lees meer over het participatietraject  en voor documenten kijk hier. Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u van 17 januari t/m 14 februari 2017 indienen per e-mail D.Tattersall@amsterdam.nl o.v.v. ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post : Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Veel suggesties voor bruisende campuscultuur
Advalvas berichtte:”Het is dan wel een betonnen jungle aan de rand van de stad, maar de VU heeft toch maar mooi vrijwel al het onderwijs op één campus. Eén locatie waar 25.000 studenten samenkomen om colleges te volgen… en daarna weer naar huis te gaan. En juist dat laatste zit de universitaire studentenraad (USR) dwars. Want waarom kennen wij hier op de Zuidas geen bruisende campuscultuur waar studenten op en rond de universiteit nog veel meer doen dan alleen studeren? Waar blijft het community-gevoel ?"

Nieuwbrief 19 januari editie Zuid lees meer

8 februari, 20 uur Beeldvormende vergadering – Druk en Drukte, Bestuurscommissie Zuid, locatie nog niet bekend

Nieuws uit B&W week 3
– Het college van B en W stemt in met het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening).


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

16 januari – 10 februari werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Bij het treinperron spoor 3 en 4 wordt de overkapping verlengd. Daarvoor wordt een fundering en een staalconstructie aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail aan de verlenging van de perronkappen. De peronkappen worden met ca. 90 meter verlengd. De open trapopgangen sluit Prorail deels af. Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden die t/m juni 2017 duren, vindt u in het pdf  Brief_stationAmsterdamZuid_ jan.2017  Vragen en klachten? www.prorail.nl/contact of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

In de nachten van 24 op 25 laat Prorail een slijptrein rijden op het traject Duivendrecht – Riekerpolder. Bron: Echo

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf Bewonersbrief Spinoza proj Fred Roeske Parnas _21-12-2016_16-41-45-3

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage Ravel
Vanaf maandag 16 januari aanbrengen van funderingspalen. Dit duurt tot halverwege maart. Om geluidsoverlast en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de funderingspalen geschroefd. Hierna worden er t/m half april tijdelijke damwanden aangebracht om het mogelijk te maken de bouwput uit te graven (duur 4 weken). In verband met de korte lengte van de damwandplanken worden deze de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder veroorzaken. De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg fietsers worden omgeleid lees meer

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan      Lees verder op de website van het GVB.

Eind januari start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. De opstelvakken bij de kruisingen blijven wel beschikbaar. Ook in de weekenden 31 maart tot 3 april, 21 april tot 24 april en 5 mei tot 8 mei vinden diverse  werkzaamheden plaats op de kruising De Boelelaan en de Europaboulevard. Eind mei verplaatst het werkterrein naar de zuidzijde van de straat. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden aan dit deel van de De Boelelaan eind 2017 gereed.
Reisadvies: Bij drukte kan het autoverkeer van en naar de A10 rijden via de S108 en gebruik maken van de Amstelveenseweg, Beethovenstraat, Van Nijenrodeweg en Europaboulevard, of kiezen voor een andere vorm van vervoer zoals OV of fiets. bron: nieuwsbrief Beter benutten Zuidas  Plan uw reis via google.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Richtlijn Bouwlawaai 2016 vastgesteld

“Het college heeft besloten een Richtlijn bestuurlijk vast te stellen op basis van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de werking in de praktijk. Met een ontheffing mogen alleen technisch of, ingeval van een gemotiveerde maatschappelijke noodzaak, werkzaamheden ’s avonds, ’s nachts of op zondagen in voornamelijk een stedelijke omgeving worden uitgevoerd, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.” lees meer
Aanvraag omgevingsvergunning
* Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het kappen van vijf bomen op het adres Zuidelijke Wandelweg 30, ingekomen d.d. 20 december 2016. OLO-nummer 2715047.

Verleende omgevingsvergunning
* Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het kappen van zes bomen in de openbare ruimte, zoals gespecificeerd op de aanvraag gevoegde en daarvan deel uitmakende kaplijst met overzichtstekening op het adres, verzonden d.d. 18 januari 2017. OLO-nummer 2703511.
Verleende evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het dance-evenement/festival "DILLIH 2017" in de Amsterdam Rai in de avond en nacht van 4 maart 2017 op 5 maart 2017 van 22:00 uur tot 07:00 uur, verzonden d.d. 20 januari 2017. Dossiernummer 2016-20436

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 16-01-2017 27-02-2017  Fred Roeskesraat 109, Amsterdam  plaatsen van verlicht bedrijfslogo aan het gebouw en op het grasveld
Beslistermijn verlengd met zes weken
* 19-01-2017 02-03-2017  Strawinskylaan (AB 2091), Amsterdam  realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V. .
Vergunning verleend
* 16-01-2017 28-02-2017 Zuidelijke Wandelweg 41/43,
Amsterdam aanleggen van twee kadeconstructies en een vluchtbrug.


31 januari 2017, 12:30 uur, lunchconcert van Gouarné & Copeland in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Perrine Gouarné, sopraan en Eadaoin Copeland, piano.

31 januari,12:40 – 13:00, de Meesterpreek in de Lunchbreak met Michael Jongeneel, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Art Chapel Amsterdam, Pr. Irenestraat 19, 1077 WT, boven restaurant AS        De openingstentoonstelling Zoals jij en ik (20 januari t/m 16 februari 2017) toont het werk van Esiri Erheriene-Essi, Folkert de Jong, Natasja Kensmil, Meiro Koizumi, Eva Räder, Charlotte Schleiffert en Julia Winter, aldus het bericht van Art Chapel.  Maarten Bertheux heeft de artistieke leiding. Openingstijden woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur (gratis toegang) lees meer

t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark      Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol  van…  lees meer

t/m april foto-expositie ‘Buitenveldert, van Toen naar Nu’ in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      De expositie bestaat uit oude en nieuwe foto’s van Buitenveldert. De foto’s laten zien dat Buitenveldert niet alleen het werk is van planners en architecten, maar ook van de mensen die de wijk bouwden.

Lees verder over: Noordzone, Ravel, VU(mc), Weekberichten.