Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Berichten Zuidas:
*Eerste architecten Kapel en Convict praten graag mee    
    Ze zijn de negentig gepasseerd, maar de scherpte is er nog bij Ted Peters en Ben Spängberg. Zij zijn de oorspronkelijke architecten van Kapel en Convict. Ze willen graag meepraten over de vernieuwing van ‘hun’ gebouwen in het Beatrixpark. Lees meer
*Zuidas in LEGO       Hij speelde er altijd al mee, maar na een bezoek aan een LEGO-tentoonstelling begon Michaël Pattiruhu aan echt grote LEGO-projecten. Daarbij laat hij zich vooral inspireren door de architectuur van Zuidas. ‘De Viñoly-toren is moeilijk.’ Lees meer

Ter inzage en Participatie
*Parnas      De principenota is vastgesteld en bij het maken van de investeringsnota praten het bestuur natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Data nog niet bekend.
*Tripolis omgevingsvergunning             Ter inzage liggen:- omgevingsvergunning d.d. 12 december 2019 voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen monument, inclusief het MER Verdi Zuidas-Amsterdam en – watervergunning d.d. 12 december 2019 voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater. Lees meer
*Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan van 9 januari tot 20 februari 2020. Lees meer  In het tweede kwartaal van 2020 neemt de raad een definitief besluit over de fietsroute. Lees meer Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Op 30 januari zijn er op 2 momenten een zelfde bijeenkomst waar aan het begin een korte presentatie wordt gegeven over de nota. U kunt er ook vragen stellen en uw inspraakreactie geven. Bijeenkomst 1 is van 16.00 tot 17.30 uur en bijeenkomst 2 van 19.00 tot 20.30 uur. Locatie: Grand café de Bosbaan, Bosbaan 4, Amstelveen.

28 januari om 19.00 in NH Hotel Amsterdam Zuid, Van Leijenberghlaan 221, bijeenkomst over Schone Energie (in Buitenveldert) Lees meer

29 januari in Hotel Jansen, Valschermkade 19. Informatieavond Schinkelkwartier       Bericht van VWZ: “Het gebied tussen de Schinkel en het voormalige Slotervaartziekenhuis is door de plannenmakers Schinkelkwartier gedoopt. Voor dit nu nog wat geïsoleerde werkgebied worden grootse plannen ontwikkeld waar Amsterdammers graag wonen, werken en verblijven. Het projectteam Schinkelkwartier werkt aan deze plannen en wil ze met buurtbewoners bespreken, omdat ze van invloed zijn op de Schinkel en de woonschepen.” Lees meer

29 januari vergadering stadsdeelcommissie in de buurt met op de agenda OBA Buitenveldert 19:30, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.  Ernststraat 112. Lees meer

5 februari vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00, De Commissiezaal    Bekijk de agenda hier.
Met o.a. 15 Raadsadres van een burger van 26 december en een aanvulling van 27 december 2019 inzake enkele correcties op de huisvestingsverordeningen 2016 en 2020. Lees meer Nr. 1. Raadsadres_correcties_op_huisvestingsverordeningen_2016_en_2020.  2. Raadsadres_aanvulling_op_correcties_Huisvestingsverordening_2020.

5 februari vergadering Raadscommissie RO, 13.30 De Commissiezaal   Bekijk de agenda hier. En bij Dienstverlening TKN 17 Kennisnemen van de reactie op motie 472.19 van 8 mei 2019 van raadslid A.L. Bakker inzake procedures en informatievoorziening kap- en evenementenvergunningen.  01_bijlage 1_antwoordbrief motie 472_19.pdf

6 februari vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00, Commissiezaal    Bekijk de agenda hier. Op de agenda o.a. bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 14 Bespreken van het afwegingskader fietsstraten, fietspaden & fietsstroken   Lees meer
En: TKN 9 Kennis nemen van het besluit tot vrijgeven van de nota van uitgangspunten van de fiets- en wandelroute Sportas. (BD2020-000199)
TKN 17 Brief inzake obstakels bij eventuele rol voor Waternet als publieke partner bij het leveren van aquathermie.  01 2020-01-15 brief obstakels Waternet energieleverancier.pdf. TKN 8 Besluit tot deelname aan landelijk Schone Lucht Akkoord.  1. Schone Lucht Akkoord DEF.pdf.
TKN 1 Lightrail 2020-2040 Programmaplan 1e fase en rapportage 2e kwartaal 2019. 1a. Lightrail 2020-2040.

12 februari Vergadering stadsdeelcommissie Zuid , 19:30 uur, President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond). De agenda volgt later.

Nieuwsbrief Amsterdam 23 januari 2020 editie Zuid met o.a. "Nieuw woonbeleid in 2020: meer kans voor starters en huishoudens met laag of middeninkomen" Lees meer 

Kunst en Cultuur
Bericht op ARCAM: DIY architectuurwandelingen: Zuidas   
  Do it yourself! Met deze (wandel)route ontdek je in minder dan een uur de interessante, moderne architectuur van de Zuidas. Nergens in Amsterdam zal je zoveel en zo dicht op elkaar hoogbouw en moderne architectuur vinden als op de Zuidas. De Zuidas is het zakelijk centrum van Amsterdam. Vanaf 1975 begonnen bedrijven zich te vestigen in dit gebied en staat dit gebied bekend om zijn moderne architectuur. Lees meer en bekijk de kaart.

29 januari, 18.15, CIRCL College Tour #13: Klimaatontwrichting tegengaan, Mahlerplein    Komend decennium zijn beslissend voor het voorkomen van massale klimaatontwrichting. Hoe kunnen we positieve actie ondernemen? Lees meer

31 januari, 19:30 uur, Thomasfilm Een Man Die Ove Heet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       We beginnen in 2020 bij ThomasFilm met ‘Een Man Die Ove Heet’ (2015) gedraaid, geregisseerd door Hannes Holm). Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Lees meer en reserveer kaartjes via reserveringen@thomasopen.nl.
 
31 januari, 10-12 uur Tekenworkshop Cactus Special in de Botanische Tuin Zuidas     De kas waar de cactussen staan is slechts matig verwarmd in verband met de winterslaap van de cactussen. Max 6 deelnemers en kosten zijn € 26 inclusief tekenboek en gebruik tekenmaterialen. Inschrijven kan via de site van Het Tekenlab.

tot 2 februari Congress of Glassolallia in het Glazenhuis Amstelpark    Georganiseerd door The Warp. De installatie is zichtbaar van buitenaf en zal het decor vormen voor een serie performances in januari en de afsluiting is op 2 februari 2020. Beste tijd om de licht en reflectie installatie te bekijken is vanaf 16:00 bij schemering.

3 februari 16.00, Declutter your life #2: Duurzaam en minimalistisch wonen in Circl, Mahlerplein  Kom alles te weten over duurzaam en minimalistisch wonen in een wereld van overvloed. Lees meer
3 februari, 18.30 Gratis Proefles: Salsa Workshop in Circl     Een inspirerende workshop waarbij je leert dansen op Zuid-Amerikaanse muziek én werkt aan je persoonlijke ontwikkeling! Lees meer

4 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Grotholt & Feltgen in de Thomaskerk, pr. Irenestraat 36          Lotte Grotholt op altviool en Tom Feltgen, cello. Zij spelen werken van Telemann, Zoltán Kodaly en Lutowlaski. Lees meer

18 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door VitaDuo, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatulya, saxofoon. Zij spelen werken van Bartok en Piazzolla.  Lees meer

20 februari, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #4: Waterstof Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl Lees meer

31 januari open dag Gerrit Rietveld academie, 10.00 – 18.00, Frederik Roeskestraat 96.
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan.

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Horecavergunning geweigerd
*Scheldestraat 1, 1078 GD: voor het uitbreiden terras.
Verleende omgevingsvergunning
*Diepenbrockstraat 1,
1077 VX: voor het plaatsen van een tijdelijk VodafoneZiggo lokaal verdeelstation voor data, tv en telecommunicatie op de kelder van het rioolgemaal van Waternet met een instandhoudingstermijn van tien jaar op het adres Diepenbrockstraat 1.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied
*Een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een draaiplateau voor expeditieverkeer t.b.v. het EMA gebouw op de locatie Domenico Scarlattilaan 6 te Amsterdam. Zie bij documenten.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd zie overzicht
23-01-2020 05-03-2020   Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam   betreft het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-nr. 3262079, fase 3 Valley op de locatie Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan (AK 4555) te Amsterdam. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend zie overzicht
22-01-2020 03-03-2020   George Gershwinlaan 101, Amsterdam    voor het vervangen van twee ramen door ventilatieroosters. Aanvrager: UBM Hotel Zuidas B.V.
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking zie overzicht
21-01-2020 04-03-2020  Gaasterlandstraat 212-214, Amsterdam   betreft het voornemen tot het brandveilig gebruiken van het gebouw t.b.v. 53 zorgappartementen, 1 personeelswoning, een ondergrondse parkeergarage en kelder op het adres Gaasterlandstraat 212-214 te Amsterdam. Aanvrager: Stichting Cordaan
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend zie overzicht
21-01-2020 05-03-2020  Frederik Roeskestraat 82, Amsterdam
Wbb, verkorte procedure, beschikking zie overzicht                                                                23-01-2020 04-03-2020  Spoordriehoek ten westen van de Riekerhaven, Amsterdam     Wij stemmen in met het evaluatieverslag. Aanvrager: Vattenfall N.V. Zaaknummer: 9144109

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, RAI, Verkeer, Weekberichten.