Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Iets kapot op straat of een afvalcontainer vol? Dan kunt u het beste direct online een melding doen.

Dinsdag 16 februari live van 16.30-17.30 uur in Metropoolregio Actueel: Femke Halsema, Dick Benschop, Marja Ruigrok en Marjan Rintel over het MRA-metropakket     Onlangs werd bekend dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring (Isolatorweg-Amsterdam CS) serieus in beeld zijn voor financiering uit het Nationaal Groeifonds. Waarom is dit ‘metropakket’ zo belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is het zelfs in nationaal belang? In de uitzending krijgt u antwoorden. Aanmelden is noodzakelijk en kan hier. Lees hier en hier meer.

Berichten van Zuidas:
* Centrale pakket-afhaalpunten in Zuidas  
  Uit onderzoek blijkt dat een behoorlijk deel van het verkeer in Zuidas bestaat uit pakketbezorgers. Green Business Club Zuidas werkt aan centrale bezorg- en afhaalpunten voor pakketten. Onder meer via elektrische bakfietsen van MyPup. Lees meer
* Onderzoeksgebouw VU heeft diepwanden   Een enorm gat, met bouwers die allemaal druk in de weer zijn met wapening en beton. Dat is er momenteel te zien van het nieuwe Onderzoeksgebouw VU. En de enorme diepwanden, die het gebouw straks behoeden tegen trillingen, zitten in de grond. Lees meer
* Nog veel te bouwen in buurt Kop Zuidas     In de buurt Kop Zuidas zijn afgelopen zomer Zuidoever en SUD opgeleverd en is de bouw van Terrace Tower inmiddels grotendeels afgerond. Maar er komt nog veel meer aan in de meest noordoostelijke buurt van Zuidas. Een overzicht met o.a. inrichting van het buurtpark duurt nog even. Wel gaat dienst Zuidas tussen 25 januari en 6 februari de huidige groenstrook opfrissen en wat opener maken. Ook worden dan 14 bomen gekapt voor de aanleg van een afvoerleiding door Waternet. Deze bomen waren vanwege hun conditie helaas niet geschikt voor herplanting. Lees meer
* Werk aan verbreden perron ondanks avondklok    Ook met avondklok zijn we weer druk aan het werk tussen de trein- en metrosporen bij station Amsterdam Zuid. Tot en met 4 februari 2021 bereiden we ’s nachts de verbreding voor van het perron waaraan de treinsporen 3 en 4 liggen. Lees meer

Inspraak en Participatie
* Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase 1 en tweede partiële herzieningvrij ligt ter inzage. T/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen. Lees meer
* T/m 4 februari 2021 kunt u ook een zienswijze indienen bij 1. ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel & het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden ter inzage. Lees meer
* T/m 9 februari kunt u uw wensen en suggestie insturen bij het onderzoeksrapport -Evaluatie bestuurlijk stelsel- via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Lees meer
* Strengere regels voor zwaar verkeer- t/m 15 februari 2021 ter inzage. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. Lees meer

* Kader Hondenlosloopgebieden   T/m 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen wijzigingen. Lees meer
* Tervisielegging t/m 3 maart ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport. Een zienswijze indienen? Download hier de ontwerp-omgevingsvisie (PDF).  Stuur uw zienswijze naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Nieuws uit B&W week 4
Openbare Ruimte en Groen    Het college van B&W verlengt de looptijd van de subsidieregeling voor ‘blauwgroene daken’ tot 1 augustus 2021. Daarnaast zorgt het college ervoor dat organisaties die al overheidssteun hebben ontvangen de subsidie ook aan kunnen vragen. Het is de bedoeling om in totaal tweeduizend vierkante meter blauwgroene daken aan te leggen op daken van particulieren of organisaties.

Bericht van Prorail: “Groen licht voor vernieuwing Amsterdam Centraal   ProRail kan eind dit jaar van start met de vernieuwing van station Amsterdam Centraal. Woensdag werd het Tracébesluit gepubliceerd dat de verbouwing mogelijk maakt. Het tien jaar durende project moet ervoor zorgen dat vanaf 2030 vanuit alle windrichtingen minimaal elke tien minuten een trein van en naar de hoofdstad gaat.” Lees meer

Bericht van Vereniging Woonschepen Zuid: ”De strijd tegen de Algen Nieuwe bellenblaas      Het echte werk aan de vernieuwing van de menginstallatie in de Nieuwe Meer gaat beginnen.” Lees meer 

3 februari raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00 uur, De Raadzaal/digitaal  en raadscommissie Ruimtelijke Ordening om 13.30 uur    Met op de agenda van W&B  bij Zuidas en Marineterrein 14 Afhandeling toezegging  Commissie RO (1) inzake Maatschappelijke voorzieningen in Zuidas. En: Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen; Commissie RO (1) halfjaarlijkse rapportage 1e helft 2020 en 2 Halfjaarrapportage H1-2020_v1.1_definitief.pdf 385.24KB en ook;  Bijlage 3 Eindrapportage Mediation ZuidasDok definitief gelakt.pdf.

3 februari 2021, 19:30 uur Vergadering Stadsdeelcommissie Zuid online       Bekijk de agenda
17 februari 19.20 uur, Vergadering Stadsdeelcommissie in de Wijk Buitenveldert/Zuidas
 

Kunst en Cultuur  
Online buurtwandelingen in Zuid    Stichting Buurtgids heeft nu online buurttours. U kunt kiezen uit de drie gebieden in stadsdeel Zuid. Deze tours kunt u thuis op de computer bekijken. Of u kunt een buurtwandeling maken. Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Via uw telefoon kunt u onderweg gebruik maken van een digitale routekaart, informatie en filmpjes. Lees meer Kijk hier en vul de postcode 1083 HZ in. 

T/m 14 februari  The Warp presenteert: Unloomed #1        Zone2Source en The Warp Unloomed #1 presenteren een performance installatie met duizend snaren, laserlicht en geluid, zichtbaar en hoorbaar rond het Glazen Huis. Parkbezoekers kunnen Unloomed #1 dagelijks van buitenaf ervaren, de beste tijd is rond de schemering. Lees meer

Tijdens lockdown toch in beweging blijven met online moderne dansles-  Dance Connects Community geeft elke maandag, woensdag en zaterdag online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn te volgen via Zoom. Moderne Dans 60+ Online, maandag 18.00 – 19.00 uur; woensdag 17.00 – 18.00 uur; zaterdag 10.00 – 11.00 uur. Reserveren van de lessen doe je op www.danceconnects.nl.

De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open. Het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer

22 februari 2021 ARTZUID -Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de voorjaarsvakantie      Kinderen gaan 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Tijdens kringgesprekken, spelletjes en wandelingen doen de kinderen veel inspiratie en ideeën op om zelf kunst te maken. Ze leren werken met diverse materialen en technieken, met verschillende vormen, contouren, kleuren en oppervlakten. Lees meer informatie, aanmelden en kosten.
15 mei t/m 19 september ARTZUID       De Amsterdam Sculptuur Biënnale presenteert een tentoonstelling met meer dan zestig kunstwerken op de 2,5 km lange route. Bekijk de route en de actuele informatie. Het Informatiepaviljoen op Minervalaan 1 is gedurende de tentoonstelling dagelijks open tussen 10.00 – 18.00 uur.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Ivm testritten starten alle metrolijnen om 9.30 op 30 en 31 januari      Aangepaste routes tram 5 en 24 in de ochtenden van 30 januari 2021 06:00 – 31 januari 2021 10:00. Maar ook aangepaste route tram 5 – Amstelveen Stadshart – Jordaan richting: beide Tot 7 juni 2021 01:00   Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS  Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Tijdens deze werkzaamheden rijdt tram 24 niet door de Vijzelstraat.
Brittenpassage en Zuidasdok    Werken aan verbreden perron ondanks avondklok   Ook met avondklok zijn we weer druk aan het werk tussen de trein- en metrosporen bij station Amsterdam Zuid. T/m 4 februari 2021 voorbereiden in de nacht van de verbreding voor het perron waaraan de treinsporen 3 en 4 liggen. Lees meer Volg het werk via de webcam.

Parnassusweg (weekendafsluiting)   Van 12 februari 20.00 t/m 15 februari 05.00 werkzaamheden nabij de nieuwe rechtbank (NACH). De rijweg stad-uit is dit weekend afgesloten. Auto's en bussen rijden een aangepaste route. Kijk hier voor de aangepaste busroutes.

In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer om de fundering voor twee dakdelen voor Zuidasdok aan te brengen. Lees meer. En: van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage.

Bekendmakingen  Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 
APV

Z/21/1857070 Object, Beethovenstraat 129, 27-01-2021 t/m 09-02-2021

Z/21/1858917 apv vergunning Europaboulevard 1 1079PC
Z/21/1856638 Object, Europaboulevard 23, 26-01-2021 t/m 02-02-2021
Verkeersbesluiten Gemeente Amsterdam
*  het instellen van een parkeerverbod zone  – oostzijde Spoorslag Beethovenstraat
*  het nemen van verschillende verkeersbesluiten na nieuwe inrichting Eduard van Beinumstraat en een gedeelte van de Strawinskylaan
*  Parnassusweg 200 aanleg elektrische oplaadplaats
Beslistermijn verlengd
* De Boelelaan 1117, Amsterdam, renoveren verpleegafdelingen 9B en 9C
* George Gershwinlaan 687, Amsterdam, plaatsen reclame-uiting
* Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam  betreft het tijdelijk wijzigen van de bestemming ten behoeve van een tijdelijke huisvesting van Kindercampus Zuidas.  Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
* Strawinskylaan, Amsterdam, aanbrengen casings 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning * Prinses Marijkestraat 8 1077XC Amsterdam wijzigen van de gevels,realiseren van een tweelaagse aanbouw aan de zijgevel en een aanbouw aan de achterzijde begane grond ten dienste van de woning
Verleende horecavergunning
* Europaboulevard 10, 1083AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend
Verleende Watervergunning voor het lozen van grondwater afkomstig van de realisatie van een WKO systeem, ter hoogte van Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam – AGV – WN2020-008096

Lees verder over: Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Ravel, Thema-avonden, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.