Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Informatiebijeenkomst woningen op kavel 6 en 7 Beethoven 2      Er waren opvallend veel deelnemers bij de online infobijeenkomst van Breevast die over de woongebouwen op kavel 6 en 7 in Beethoven ging. De architect en landschapsarchitect lieten zien wat er gebouwd en geplant gaat worden en gaven een toelichting. Op de kavels komen twee hoge maar slanke gebouwen zodat er geen al te massieve slagschaduw in het park zal vallen. De architectuur van de torens is een rechthoekige plattegrond met enigszins afgestoken hoeken. De installaties komen op het dak en worden weggewerkt achter de dakrand. In het gevelontwerp is rekening gehouden met geluidwerende eigenschappen dus is er reliëf. Op de b.g. is tussen de gebouwen een verbindende entreehal met aan weerszijden een glazen pui. In de hal komen ontmoetingsplekken.

Op het dak van de ondergrondse P-garage en het maaiveld komt veel groen en rondom de gebouwen reikt het groen tot aan de plint. Eromheen is de inrichting a la Beatrixpark met bomen, forse en kleine stuiken en natuurlijk gras. Voorzieningen in het gebouw zijn alleen voor bewoners. In de plint komt een high end restaurant met terras. En er komt o.a.een bioscoop voor een klein publiek. Het complex bevat ca 200 woningen waarvan 68 middel dure huur en verder vrije sector huur en koop. Het gebouw is gereed voor de start van de werkzaamheden aan Zuidasdok.

Breevast gaat het groen dat bij de kavels hoort, beheren en onderhouden. In het complex zal een conciërge aanwezig zijn. Het wooncomplex komt in de beleggingsportefeuille van Breevast en het is niet de bedoeling dat het weer snel van de hand gaat. In het najaar voor de start van de bouw is er weer een infobijeenkomst. Frans (buurtbewoner) en de Fietsersbond gaan binnenkort al in overleg met Breevast en Zuidas ivm de inrichting van de openbare ruimte om de routering van het bouwerkeer in goede banen te leiden zodat het fietsverkeer zich daartussen op veilige manier kan bewegen. Het verslag en de presentatie worden later gedeeld.

Berichten van Zuidas:

*Planning woningen op plek Sporthallen Zuid aangepast      De planning voor de bouw van 500 à 600 woningen op de huidige plek van de Sporthallen Zuid is aangepast. Dit komt door een veranderde planning van het nieuwe onderkomen voor de Sporthallen Zuid. Lees meer

* A.J. Ernststraat ondergaat metamorfose met komst AICS      De komst van de Amsterdam International CommmunitySchool naar de A.J. Ernststraat valt samen met de herinrichting van deze straat. Het stuk tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan gaat op de schop. Dit zorgt voor hinder. Lees meer

Berichten uit Het Parool: “VU zet in op ‘science-based ondernemen: nieuw paviljoen voor startups"  Om het ondernemen aantrekkelijk te maken voor studenten en academici komt de Vrije Universiteit nog voor de zomer met een fysieke locatie waar beginnende ondernemers met hun startup terechtkunnen voor ruimte én hulp.” Lees meer  En: “Knieval voor windturbineverzet: eerst breed onderzoek naar overlast    Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) doet een fikse tegemoetkoming aan de tegenstanders van de windturbines die het stadsbestuur graag ziet verrijzen rond de stad. Voor alle mogelijke windmolenlocaties samen komt er eerst extra onderzoek naar de effecten op de omgeving.” Lees meer

Nieuws uit B&W 19 januari 2022

Zuidas en Marineterrein   Het college van B en W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas en geeft dit plan vrij voor terinzagelegging. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de vestiging van een Museum of Contemporary Art (MCA) mogelijk in het pand op Parnassusweg 220, waar voorheen de rechtbank gevestigd was. Lees meer

Ter inzage en/of inspraak

* Concept beleidskader actualisatie Hoofdgroenstructuur – ligt t/m 13 februari ter inzage en wordt op 19 januari 2022 in de Commissie RO besproken en (als de commissie daarom vraagt) tevens besproken in de raad van 26 januari 2022. Lees meer De nieuwe Hoofdgroenstructuur wordt medio 2022 vastgesteld. Tot die tijd gelden de beleidsregels uit de Structuurvisie 2040.

* Inspraakmogelijkheid m.b.t. groen in de gemeente Amsterdam: wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ ;en wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. U kunt een inspraakreactie indienen per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -Per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

26-01 Vergadering RAAD 13:00 en 19:30 en indien nodig don. 27.01, 13:00 en 19:30 26-01-2022- de agenda vindt u hier. Bij agendapunt Zuidas en Marineterrein agendapunt 11 Bestemmingsplan kop Zuidas 2018 eerste herziening A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 00 Voordracht Vaststellen van het bestem; • A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 1. Advies Stadsdeel Zuid Bijlage; • A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 2. NvB Zienswijzen bp Zuidas Kop Zuidas Bijlage; •  A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 3. NvW bp Zuidas Kop Zuidas 1e herzienin Bijlage; • A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 4a. Verbeelding – NL.IMRO.0363.K2001BPGS Bijlage •   A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 4b. Zuidas Kop Zuidas 2018, regels Bijlage; • A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 4c. Zuidas Kop Zuidas 2018, toelichting Bijlage; • A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 4d. Zuidas Kop Zuidas 2018, bijlagen bij toelichting Bijlage; •  A – 11 Zuidas en Marineterrein (19) 5. Ingediende zienswijzen gebundeld en g Bijlage. Bij Grondzaken punt 25 Nieuwe kans voor erfpachters:  A – 25 Grondzaken (31) 00 Voordracht Nieuwe kans voor woningerfpachters om e A – 25 Grondzaken (31) Raadsinformatiebrief Nieuwe kans voor woningerfpachters. Bij ingekomen stukken 5   Brief 14-12 Min. IenW Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen Document;

26 januari 2022 bijeenkomst stadsdeelcommsisie in de Wijk Buitenveldert/Zuidas, digitaal. De agenda vindt u hier. Met op de agenda o.a. Adviesaanvragen Zuidasdok en Wielingenstraat.

4 en 7 februari 2022, 10:00 uur openbare bijeenkomst stadsdeelcommissie

9 februari, vergadering stadsdeelcommissie, 19.30. De agenda vindt later hier.

9 feb. vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 uur,  Willem Kraanzaal (Commissiezaal) De agenda volgt later.

Kunst en Cultuur

Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.
*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer over de coronamaatregelen.

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube.

Gesloten       Griffioen, Boelelaan 1111, Locaties voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen sluiten om 17.00 uur. Bekijk de agenda hier. Lees meer over de toegang.

Gesloten        Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu gesloten vanwege coronamaatregelen. Thuiskijken kan hier. Bekijk de agenda hier

24 januari 15.00 – 16.00 in Circl – Groene stad challenge   Leer meer over de groenste dorpen en steden van Nederland. Volg dit programma via de livestream van 15 uur tot 16 uur dan worden in Circl van ABN AMRO in Amsterdam de finalisten bekendgemaakt van de Groene Stad Challenge. Aanmelden kan hier

28 januari De Thomas vertoont de film Druk. Een film over vrijheid, verantwoordelijkheid en vriendschap. Koop hier een kaartje!

28 januari Hello Zuidas in de Zuidas Today Talkshow   Meestal zijn er inspirerende interviews met de focus vanuit human interest en live uitgezonden vanuit CIRCL. Hello Zuidas viert in 2022 haar lustrum, op 28 januari zijn ze dan ook te gast bij Zuidas Today! Kijk via:  Meer informatie

10 februari Eerste ThomasBoek van 2022 – Voorlopig On hold vanwege de coronamaatregelen.

T/m 29 januari, in VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111       De tentoonstelling Starting From Zero   Op de hoek van het Nieuwe Universiteitsgebouw zetelt een nieuwe cultuurplek: de VU Art Science Gallery. De galerie richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap.

1 februari  12.30 lunchconcert – Mattias Spee (piano) in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Solo-optreden van Mattias Spee (1997) op de piano. Hij speelt enkele eigen composities. Lees meer Voor de coronamaatregelen kijk hier.

2 februari, 11.00 uur, Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorststraat 8    In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl.

6 februari, 10:30 – 11:30 -cantate tijdens de kerkdienst- Bach in samenwerking met ensemble Giardino Musicale- in de ~Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, kiest voor zeer specifieke werken en speelt in samenwerking met het ensemble Giardino Musicale en met de musici Jussi Lehtipuu, Bert van de Wetering en Oscar Verhaar. Ze spelen de cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82) van Johann Sebastian Bach. Lees meer

17 februari 16.00 – 18.00, Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Aanmelden kan hier. Voor de agenda kijk hier.

24 februari, 11.00 – 1300 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO  Aanmelden kan hier.

22 april Amstelpark 50 jaar     Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief. En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting opvolger van het tekenkabinet en. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat       De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen.

De planning is als volgt, deze kan door omstandigheden afwijken:

Fase 1: van 3 jan. t/m 28 jan.; Fase 2: van 31 jan. t/m 25 maart 2022; Fase 3: van 28 maart 2022 t/m 15 april 2022; Fase 4: van 18 april 2022 t/m 22 juli; Fase 5: van 22 aug. t/m 14 oktober 2022.

 

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ . Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Omgevingsvergunning | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Genomen Maatwerkbesluit voor het verwijderen van de oude beschoeiing en plaatsen van nieuwe beschoeiing, ter hoogte van *Zuidelijke Wandelweg 7, 1079 RJ Amsterdam – AGV – WN2022-000043 Bekijk bericht   

Uitvoeringsbesluit autodeelvergunningen Amsterdam, verordeningen en reglementen Bekijk bericht   

Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Amsterdam 2022  Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

*De Boelelaan 1117, Amsterdam – verbouwen afdeling MDL Polikliniek Bekijk bericht                *Beethovenstraat 184 1077JX Amsterdam  bouwkundig splitsen van het kantoor op de begane grond in twee kantoren Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning

*Europaplein 2, Amsterdam plaatsen van een pakketautomaat-robot. Koninklijke PostNL B.V. Zaaknummer: 10873823Bekijk bericht   

APV vergunning verleend

*Stremmen, Peter Schatstraat 65-97, t/m 21-01-2022, Bekijk bericht                                                                                                                             *Object, Gustav Mahlerlaan 351, 21-01-2022 t/m 04-02-2022,       Bekijk bericht   

*Object/Stremmen, Europaplein 81, 19-1-2022 t/m 20-5-2022, Bekijk bericht   

*Objecten, Jachthavenweg 111, 25-01-2021, Jachthavenweg 111 Bekijk bericht   

*Object, Beethovenstraat 200, — t/m 12-05-2022,   Bekijk bericht   

*TVM, Beethovenstraat 127-129, 17-01-2022 t/m 11-02-2020, Bekijk bericht   

Aanvraag Bed & Breakfast onttrekkingsvergunning Buiten behandeling 

*Gaasterlandstraat 258 Bekijk bericht   

Aanvraag vergunning

*nabij Beethovenstraat 781, Amsterdam plaatsen van naamsaanduiding op de gevel van het gebouw. Aanvrager: Greenberg Traurig, LLP Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

*Beethovenstraat 515 Bekijk bericht   

Melding brandveilig gebruik

IJsbaanpad 8-10a, Amsterdam – gebruiken pand Bekijk bericht   

Verleende omgevingsvergunning

*Jaagpad 2 Bekijk bericht   

*Jachthavenweg 30B Bekijk bericht   

Anterieure overeenkomst IJsbaanpad Bekijk bericht    in de zin van artikel 6.24, lid 2 Wro heeft gesloten voor een toekomstige herontwikkeling aan het IJsbaanpad te Amsterdam. Deze overeenkomst is gesloten om de herontwikkeling van dit perceel, van kantoren naar gemengde bestemmingen mogelijk te maken. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie AB, nummer 2070, en plaatselijk bekend als IJsbaanpad 2-10 te Amsterdam. De gemeente wenst publiekrechtelijk mee te werken aan de planontwikkeling op bovengenoemd perceel, omdat deze onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Zuidas. In het kader van de hiervoor omschreven (her)ontwikkeling zal de eigenaar van bovenvermeld perceel een exploitatiebijdrage aan de gemeente betalen voor het deel van het perceel dat zij zelf zal doen herontwikkelen; hier zullen woningen, kantoren en voorzieningen worden gerealiseerd. Hiernaast zal een deel van het perceel aan de gemeente worden verkocht ten behoeve van woningbouw en een alles-in-1 school.

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, OV, Parnas, Verdi, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.