Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Berichten van Zuidas:   

*Dakdeel voor tweede stationspassage tegen A10 geschoven  Een volgend deel van het dak voor de tweede reizigerstunnel van station Ams  terdam Zuid is op 24 januari 2023 tegen de A10 aan geschoven. De operatie werd gevolgd door tientallen belangstellenden. Wij legden het spektakel vast op foto en film. *Herbekijk de inschuifoperatie van 24 januari hier.

*Augustus 2023: 8 dagen afsluiting A4 en A10 Zuid       Van zaterdagavond 5 tot maandagochtend 14 augustus is er grote verkeershinder aan de zuidkant van Amsterdam. 8 dagen lang zijn de A4 en A10 Zuid dicht van knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid.

*De aanleg van het Hogelandplein, in de buurt Kop Zuidas, gaat op vrijdag 27 januari 2023 van start. Dat geeft uiteraard wat overlast, maar over ongeveer een halfjaar heeft de buurt een gezellig groen buurtplein. Met ruimte voor stromend water.

Bericht in NUL20: “ Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum is 1 januari 2024 en de VNG laat in een persbericht weten verheugd te zijn dat de signalen die door de gemeenten zijn afgegeven serieus zijn genomen en dat met de datum van 1 januari 2024 voldoende voorbereidings-tijd kan worden geborgd.”

Bericht van de overheid “26 miljoen beschikbaar voor Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen kunnen nu via de regeling een aanvraag doen. Dit kan t/m 29 december 2023. Meer informatie en aanvragen? Kijk hier Praktijkverhaal over nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker lees meer in "Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met een charmante …“"

Bij de wijziging 2022 van het Tracébesluit Zuidasdok en/of het ontwerpbestemmingsplan Zuid-Zuidasdok 2022 die in december ter inzage lagen, zijn diverse zienswijzen ingediend waarvan ook een namens de Fietsersbond. Onderwerpen zijn o.a.: grondwaterstand, gebruik van niet geactualiseerde informatie of het ontbreken van info (fietspaden) en gebrekkig participatietraject vooraf. 1. Zienswijze bij ontwerp bestemmingsplan ZA-ZADok 2022 namens de Fietsersbond, gemaakt door FN i.s.m. DdJ en LM. Lees meer in 20230117 Zienswijze FB Bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 def-1. 2. Een bewoner in de Irenebuurt diende ook een zienswijze in bij wijziging Tracébesluit Zuidasdok met als hoofdthema water en grondwaterstand. Lees meer in Zienswijze wijziging TB 2022. 3. Zienswijze bij wijziging Trajectbesluit & Bestemmingsplan Zuidasdok 2022 van een aantal bewoners Irenebuurt gaat het o.a. over "De overheid biedt belanghebbenden onvoldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en participatie." en ook "Wij zijn van mening dat er een nieuw onderzoek naar de milieu effecten moet komen, niet alleen naar die ten gevolge van de wijzigingen, maar ook naar die ten gevolge van gewijzigde inzichten en veranderde wettelijke en juridische voorschriften." En ook "Dat de stikstofdepositie “kleiner” is in de aanlegfase dan in de gebruiksfase, is een willekeurige en niet onderbouwde aanname en bovendien in tegenspraak met de eindconclusie van de Voortoets"  Lees meer in Zienswijze-wijziging-TB-en-BP-Zuidasdok-6-jan-Def.

Laatste nieuws van Rover: “ Rover lanceert meldpunt voor uitgekleed OV     Een uitstapje moeten missen omdat de laatste bus is geschrapt? Fors langer onderweg doordat er minder treinen rijden? Rover roept reizigers op de gevolgen van de uitgeklede OV-dienstregelingen te melden via het Meldpunt Minder OV. Ervaringen te melden via www.meldpuntminderov.nl.”" *- Rover-Amsterdam vraagt concrete OV-maatregelen 30 km per uur         Rover-Amsterdam wil snel concrete plannen om het openbaar vervoer op peil te houden wanneer de maximumsnelheid in de stad wordt verlaagd naar 30 km per uur. De gemeente heeft wel maatregelen toegezegd maar blijft er verder vaag over.""-Toekomst-beeld OV 2040 krijgt herijking       Bericht op OVMagazine: “Met het Toekomstbeeld OV 2040 is de afgelopen jaren een solide basis gelegd richting toekomst. De doelen staan nog altijd vast, maar door recente ontwikkelingen 'is behoefte aan een gesprek over de weg naar die doelen’. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen op 16 januari aan de Tweede Kamer.”"

Bericht op deArchitect.nl: Robert Winkel van Mei architects and planners is sinds 1 januari de nieuwe algemene voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam. Daarmee volgt hij Eric Luiten op, die sinds 2017 voorzitter was en het einde van zijn termijn heeft bereikt.

1 februari vergadering Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting, 09:00 tot 12:30 uur, Willem Kraanzaal (commissiezaal) Bekijk de agenda hier.

1 februari Raadscommissie Ruimtelijke ordening 13:30 uur. Willem Kraanzaal (commissiezaal) Bekijk de agenda hier. Agendapunt Grond en ontwikkeling bij punt 6 en 7 over erfpacht en inflatie en onderzoek verdere verbetering informatievoorziening.

2 februari vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de raadscommissie Mobiliteit, 13:30 tot 17:00 uur, Willem Kraanzaal  Bekijk de agenda hier. Bij VVL agendapunt 5 Veel punten over OV en spoorgeluid;  Initiatiefvoorstel van het lid Veldhuyzen getiteld 'Noem je dat vervoer openbaar'.pdf en vernieuwd systeem Start Stop Parkeren Raadsinformatiebrief Vernieuwd systeem Start Stop Parkeren inclusief bezoeker betaalt.pdf . Bij VVL tkn 7  Commissie MOW Voordracht Voordracht;  Projectenbijlage Smart Mobility.pdf Bijlage  Raadsinformatiebrief – Voortgangsrapportage Smart Mobility 2022.pdf. Bij OR en Groen Agendapunt 11. bescherm bomen beter bij werk in de OR en bij 20. bomenboekhouding.

8 februari vergadering Raadscommissie Sociaal, Economische zaken en Democratisering 13:30 tot 17:00 uur, Locatie: Willem Kraanzaal Bekijk de agenda hier.

Bij Democratisering en Bestuurlijkstelsel over stadsdeelpanels Commissie SED Voordracht Voordracht;  Handboek uitvoeren stadsdeelpanels – Gemeente Amsterdam – december 2022.pdf Bijlage; Leidraad starten met stadsdeelpanels – Gemeente Amsterdam – december 2022.pdf Bijlage;  Raadsinformatiebrief stadsdeelpanels.pdf . Bij economische Zaken tkn 4 en 5 over energielabels kanoren en kantorenmonitor

8 februari 19:30 vergadering stadsdeelcommissie Zuid, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (bg) Agenda is nog niet beschikbaar.

 

KUNST & CULTUUR

* Iedere donderdag van 9.00- 16.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein

* Om de week op vrijdag 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier.

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam  Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda.

31 januari lunchconcert 12.30, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Pieter Bogaert, piano. Op het programma staat Franz Schubert (1797-1828) Drei Klavierstücke D.94. U bent welkom vanaf 12:00.  Een ticket is niet nodig. Lees meer

31 januari ga naar lunchbreak met theatermaker en filosoof Jaïr Stranders voor een inspirerend gesprek over geloof. En het Concertgebouw Kamerorkest komt zaterdag 25 februari weer naar De Thomas met een bijzondere try-out met muziek van Mozart, Chopin en Tchaikovsky.

1 februari Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam Specials, elke maandagavond Sneak Preview. 1 febr. 13:15 Les cinq diables – Expat Cinema 16:15 The Banshees of Inisherin; 17:45, Bones and Al Lees meer 

1 februari 12.00- 13.00 uur, Event, Space Rondleiding Circl: kijkje achter de schermen   Stuur voor meer informatie een e-mail naar reserveren@circl.nl.

2 februari Thomasfilm: Cherry Blossoms   Het Troostcafé (Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36) organiseert, i.s.m. De Thomas, twee filmvoorstellingen over het thema verlies en rouw: op 2 februari en 2 maart 2023. Na de film is er gelegenheid om van gedachten te wisselen.

5 februari 14.30 Dichtbij in de Kas van de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8 (achter de VU) met Saxofoon Kwartet Dokwerk. Iedere eerste zondag van de maand organiseert Dichtbij in de Kas gratis concerten in de Botanische Tuin Zuidas. Lees meer

19 februari – 9 april, Soil works – When rocks weather, tentoonstelling met werk van Elena Khurtova in het Glazen Huis, Amstelpark  Opening: zondag 15:00-17:00. In een groeiende installatie waarbij ze haar eigen lichaam gebruikt, onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederzijdse relatie aan te gaan met de grond onder onze voeten.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam  Lees meer

Vanaf januari 2023, expositie Double Dutch op de tweede en derde verdieping in de Nieuwe Rechtbank, Parnassusweg 280. In deze wisseltentoonstelling is werk te zien van fotografe Ansje Visser. In haar werk is zij op zoek naar rust, ruimte, vrijheid, verstilling en sfeer.

T/m 15 april 2023 VU Artscience gallery De Boelelaan 1111 open dinsdag t/m zaterdag van 12.00 – 18.00 met de tentoonstelling SOME BODY. Het is de derde tentoonstelling in VU ART SCIENCE gallery. De grenzen en functies van het lichaam in onze gedigitaliseerde wereld worden onderzocht. Lees meer

19 mei t/m 24 september Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Lees meer

T/m 2 juni 2023 tentoonstelling Deciphering the Artist’s Mind in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas   Er worden recente aanwinsten van jong en aankomend talent getoond in samenhang met enkele oudere werken uit de ABN AMRO Kunstcollectie. De titel van de nieuwe collectiepresentatie – naar een werk van Berend Strik – staat symbool voor de fascinatie die kunstwerken kunnen oproepen. Met kunstwerken van: Kenneth Aidoo, René Daniëls, Charlotte Dumas, Meschac Gaba, Daan van Golden. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

Afgelopen weekend werden de werkzaamheden bij station Amsterdam Zuid wegens tekort aan personeel afgelast.

Werkzaamheden halte Strawinskylaan (Station Zuid) Wanneer: 23 januari t/m 19 februari / 7 maart Omleiding: Bus 62 en 65 (t/m 19 februari) stoppen tijdelijk bij de bushalte van Connexxion. Deze halte ligt 100 meter ten westen van de huidige halte. Lees meer  Tram 25 (t/m 7 maart) rijdt in deze periode met één tramstel. Tram 25 gaat in de spits (7.30 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) van maandag t/m vrijdag vaker rijden. Tram 5 (t/m 7 maart) rijdt in de ochtendspits (7.30 – 9.00 uur) maandag t/m vrijdag minder frequent. Lees meer

Gedurende 8 dagen in de zomervakantie, van zaterdagavond 5 tot maandagochtend 14 augustus 2023 zijn de A4 en A10 Zuid dicht van knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid. in deze periode zullen er wederom grote stappen gezet worden voor de realisatie van de nieuwe stationspassage, de zg. Brittenpassage. Ter hoogte van station Amsterdam Zuid verwijderen we tijdelijk de snelweg en een deel van het treinspoor om twee dakdelen op zijn plaats te schuiven. In de zomer van 2022 hebben we hiervoor de funderingen (landhoofden) aangebracht. Voor meer informatie kijk hier.

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat. De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Van 26 september 2022 t/m april 2023 rijdt autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein via een omleiding. Richting Diepenbrockstraat rijden auto's door de Wielingenstraat over een tijdelijke rijbaan.

     

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Besluit van de raad van de gemeente Amsterdam tot het inwilligen van het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over het ontwerp raadsbesluit Vaststellen van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur Bekijk bericht   

-Verkeersbesluit – Instellen van laad- en losplaatsen en bromfietsparkeerplaatsen aan de Gustav Mahlerlaan –  Bekijk bericht   

Melding Activiteitenbesluit – Europaplein 24, Amsterdam – RAI Amsterdam B.V. – realiseren opslag van gasflessen Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning

*Europaplein 24 in AMSTERDAM, houden van event Paraplubeschikking met convenant 2023 tot 1 febr 2024 conform beschikking 17/132434 en 19/355801. Bekijk bericht   

*Fred. Roeskestraat 94A in AMSTERDAM, 08-06-2023 t/m: 11-06-2023, Tijd van: 10:30-12:30, Bezoekers drukste moment: 249. Activiteiten: Genieten als publiek van een op hoog niveau uitgevoerd theatervoorstelling, met circusachtig karakter worden sprookjes gespeeld. Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

*De Boelelaan 1105 in Amsterdam Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning o.a. vellen van een houtopstand (kap)

*Europaplein 13 1078GS Amsterdam, maken bouwkundige doorbraak en vergroten begane grond, met behoud van bestemming tot restaurant, Bekijk bericht   

*Willem Kesstraat 31 1077KR Amsterdam, realiseren van een uitbouw, het aanpassen van het balkon en het realiseren van interne wijzigingen met behoud van de woonfunctie Bekijk bericht   

*Prinses Marijkestraat 15 1077XA Amsterdam, kappen van boom, staande op de oprit Bekijk bericht   

*Nabij Zuidplein 13, Amsterdam – Zuidasdok – tijdelijk oprichten ticket en service desk Bekijk bericht   

Verleende omgevingsvergunning

*Europaboulevard 2 B, Amsterdam – wijzigen brandcompartimentering op 24e verdieping gebouw Bekijk bericht   

*De Boelelaan 1117, Amsterdam – Amsterdam UMC, locatie VUmc -aanbrengen watermistinstallatie op verpleegafdeling Bekijk bericht   

Verleende epxloitatievergunning horecabedrijf

*Europaboulevard 2B in Amsterdam Bekijk bericht  

*Fred. Roeskestraat 97A in AMSTERDAM Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

*Boeierspad 15 1081KE Amsterdam, veranderen en vergroten bestaande woonark, m.b.v. tot woonark en het realiseren van een gebouwd terras .. Bekijk bericht   

Besluit intrekken omgevingsvergunning, Amstelveenseweg 912-2 1081JN Amsterdam vergroten woning door het maken van een nieuwe bouwlaag op het gebouw Amstelveenseweg 912 en het maken dakterras bovendak te  Bekijk bericht   

Verleende Watervergunning    Bouwputbemaling tijdens de bouw kelder, t.h.v. Beethovenplein 10 1077WM Amsterdam – AGV – WN2022-004936, North Development B.V., Beethovenplein 10 in Amsterdam Bekijk bericht   

APV

TVM-object/ Beethovenstraat 156 t/m 158/ 30-01-2023 t/m 03-02-2023, Beethovenstraat156-1    TVM, stremming, Fred Roeskestraat 95-97, 30-01-2023, Bekijk bericht   

Object – Jachthavenweg 2 – 06/03/2023 t/m 10/03/2023, Jachthavenweg 20A Bekijk bericht   

TVM-object/ Fr. Roeskestr. 90 t/m 92/ 25-01 t/m 15-02-2023, Frd. Roeskestr 90A-1Bekijk bericht  

OBJ, Europaboulevard2, 30-1-2023 t/m 30-6-2023, Bekijk bericht     

Europaboulevard 10 fietsenrek(ken) verwijderen, 10/ 21-02-2023 t/m 28-02-2023, Bekijk bericht   

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Verkeer.