Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Groene invulling van het gebied Beethoven moet uitgangspunt zijn. Lees meer in het wijkkrantartikel BPZ van januari

Let op! Er wordt gehandhaafd op NP bij in- en uitritten parkeergarages in Fred. Roeskestraat
Bericht Amsterdam Zuidas: “Recent zijn in Fred Roeskestraat in met name de in- en uitritten van parkeergarages NP-tegels (Niet Parkeren) geplaatst. Deze aanduiding betekent dat er op die plekken niet geparkeerd mag worden. Helaas is geconstateerd dat diverse gebruikers in de straat moeite hebben met het opvolgen van deze aanduidingen, met als gevolg dat de in-/uitritten van parkeergarages regelmatig geblokkeerd worden. Dat is onhandig voor gebruikers/bewoners van de panden in de straat. Omdat verzoeken van o.a. verkeersregelaars niet voldoende helpen, kan Amsterdam Zuidas niets anders doen dan hierop binnenkort, vanaf week 4, te gaan handhaven.”
 
Inspraak
7 februari behandeling raadsadres bestemmingsplan Beethoven 2e fase      Het raadsadres van verschillende organisaties wordt op de volgende data behandeld: 7 februari in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en 14 februari in de raadsvergadering.

Zuidasdok en Meetspijkers
Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werkgebied van Zuidasdok wordt exact in kaart gebracht. Op diverse plekken komt meetapparatuur om tijdens de bouw over het gebied te kunnen waken. De bouw zelf begint in 2019.  Lees meer.

Meer filmvertoningen in Zuidas! Meaningful Movie Night in Circl    
Vertoont Rialto@VUcampus twee keer per maand op de dinsdagen een toonaangevende film, in februari biedt Circl iedere tweede maandag van de maand een meaningful movie night met indrukwekkende films of documentaires. De start is op 19 februari 18.00 in de Basement van Circl aan het Mahlerplein met Burden of Peace. Een documentaire over Guatemala ’s eerste vrouwelijke procureur-generaal Claudia Paz y Paz die strijdt tegen straffeloosheid. Zij vervolgt voormalige politieke leiders voor genocide. Alleen als je wel reserveert en niet komt opdagen betaal je een No-show fee. Lees meer en reserveer hier.

Nieuws uit B&W week 3
Verkeer en Vervoer      “Het college van B en W stemt in met het starten van de aanbesteding voor het automatisch toegangs- en betaalsysteem in vijf nieuw op te leveren fietsenstallingen. In het afgelopen jaar zijn samen met de NS twee proeven uitgevoerd voor een nieuw toegangs- en betaalsysteem in stallingen. De pilots zijn positief geëvalueerd door klanten, NS en gemeente. De NS neemt de resultaten mee in een vernieuwd systeem voor alle fietsenstallingen bij stations die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst. De gemeente wil voor de stallingen die niet bij treinstations liggen een zelfde soort systeem hebben.”

Nieuwsbrief Amsterdam 18 januari Zuid met o.a. 14 nieuwe namen geregistreerd waarmee bewoners in Zuid mee willen doen aan de verkiezingen voor een plek in de stadsdeelcommissie. Lees meer.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar het nieuwe mailadres contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Atrium: Garage en torens opgeleverd, fietspad binnen enkele weken klaar     Uit de Laatste burenbrief van Bouwcombinatie Atrium: “De parkeergarage is al enige tijd opgeleverd en in gebruik. Beide torens zijn ook opgeleverd. We werken de komende maanden enkel nog aan wat restpunten in de gebouwen en aan de gevels op de begane grond van de bestaande toren. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. De torens zijn deels in gebruik genomen door de nieuwe huurders. Fietspad – Op dit moment is het fietspad, dat parallel aan de Parnassusweg loopt, nog afgesloten. De gemeente is hier aan het werk en heeft in december de bomen geplant. De komende weken zal de gemeente het aanleggen van de paden en stoepen afronden, waarna het fietspad weer open gaat. Naast deze werkzaamheden zal de Bouwcombinatie nog kleinschalig opknap werk uitvoeren aan en rond de Parnassusweg. Wij nemen binnenkort afscheid van deze bouwplaats in Zuidas. We danken alle buren voor hun begrip.”

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning en lees meer.

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018     Lees meer

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Dat geeft geluidsoverlast. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ Lees meer

Afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad       Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018  Lees meer https://zuidas.nl/project/vijfhoek/. In de periode dat het fietspad bij het WTC – het Strawinskypad – is afgesloten zal de aannemer van de fietsparkeergarage de afsluiting gebruiken om ook enkele werkzaamheden in het fietspad uit te voeren. Zo verwijdert hij in februari/maart 2018 de tijdelijk aangelegde brugconstructie over het fietspad en worden de roltrappen geplaatst.” Lees verder
2. vanaf 22 januari gaat de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam voor ca 2 jaar dicht      De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018.

Bouw The Valley Beethovenstraat – t/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip   Bericht Amsterdam Zuidas: “In week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees meer over de bouwplanning https://zuidas.nl/project/valley/ En: Langs het bouwterrein aan de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en het viaduct van de A10, verleggen fietspad naar de rijbaan. Dat blijft in gebruik tot voorjaar 2021. Dit gebeurt voor de veiligheid van fietsers.
Afsluiting straat (richting stad) en geluidshinder 19 januari van 19:00 tot 23.00 uur. De werkzaamheden voor de aanleg van het tijdelijke fietspad vinden plaats van maandag 15 januari t/m maandag 22 januari. Van maandag t/m donderdag wordt er gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur. In het weekend gaat het werk ook ‘s nachts door: van vrijdagochtend 07.00 uur t/m maandagochtend 06.00 uur. De Beethovenstraat, tussen de De Boelelaan en het viaduct van de A10, is dan voor autoverkeer richting de stad afgesloten. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens dit werk nog wel gebruik blijven maken van de normale fiets- en voetpaden.“ Lees meer

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen     Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com."
Gershwin Brothers     In de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers worden veel verhuisbewegingen verwacht tot maart 2018.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat.
Ivm de veiligheid verplaatsing fietspad naar rijbaan t.h.v. Xavier vanaf 8 januari 2018 aanleg van het tijdelijke fietspad dat tot eind 2018 in gebruik zal blijven.
Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan t/m juni 2018 lees hier meer. 

WTC Beethovenstraat     Bericht Amsterdam Zuidas: ”Uitbreiding WTC start in het voorjaar 2018. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.”

P-garage Ravel bijna klaar: herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018   Lees verder over de herinrichting van de straat.
 
Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast.

Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen t/m maart 2018    Lees meer

Afsluiting Spoorslagsloot: duurt tot start bouw Zuidasdok     Bericht Amsterdam Zuidas: “De weg blijft toegankelijk voor bouwverkeer en voetgangers, totdat het project Zuidasdok gaat beginnen.”

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers: gebruik het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. Lees meer.

De maandkaarten met een overzicht van locaties waar de komende tijd gewerkt wordt, zijn bijgewerkt. Bekijk ze hier

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

* Instemmen met het verzoek van de Vervoerregio Amsterdam inzake de wijziging van de concessievoorwaarden. (2017, nr. 364/1476) O.a. kennis te nemen van de brief van GVB aan de Vervoerregio van 23 augustus 2017 waarin zij mededeelt dat zij de reizigerstevredenheid in 2018 niet kan garanderen.
* Benoemingsbesluit plaatsvervangend secretarissen bestuurscommissie stadsdeel Zuid     Eerste loco: Sara Goudsmit, Tweede loco: Justine Ros, Derde loco: Arie Roos, Vierde loco: Alex Kalthoff.

Aanvraag exploitatievergunning
* Claude Debussylaan 54, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras

Verleende omgevingsvergunning
* Amstelpark 6, 1083 HZ: voor het in de openbare ruimte kappen van één boom

* Jachthavenweg 109 C, 1081 KM: voor het wijzigen van de reclame-uitingen aan het gebouw

Ingetrokken omgevingsvergunning
* Tjotterspad 16, 1081 KD: voor het besluit tot intrekken van een omgevingsvergunning voor na het verwijderen van de bestaande woonboot, het plaatsen van een nieuwe woonboot met kantoor ruimte en lesruimte op de vrijkomende ligplaats

Aanvraag omgevingsvergunning kap
* Van der Boechorststraat 110, 1081 BX: voor het kappen van één boom in de voortuin

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

17-01-2018 28-02-2018  Tommaso Albinonistraat 120, Amsterdam  voor het plaatsen van
wegschuifbare en transparante balkonbeglazing. Aanvraag ligt nog niet terinzage.

Omgevingsvergunning geweigerd
22-12-2017 02-02-2018  Christian Neefestraat 2, Amsterdam voor het plaatsen van handelsreclame. Aanvrager: Stibbe N.V.

Kunst en Cultuur

23 en 30 januari Zuidasrunners hardlooptraining in Circl van 16.30-17.45      De training begint op de rooftop in Circ. Iedereen die nu al 30 minuten aaneengesloten kan lopen (tempo niet belangrijk). Tarief: Wat je ervoor over hebt. Let op: Circl mag wekelijks 5 gratis plekken weggeven, meld je aan door te reserveren!

23 januari 2018, 12:30-13:00 uur, lunchconcert met Eadaoin Copeland piano en Fiona Robertson, viool in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 

Filmvertoningen
Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan
23 januari om 17:45, Bar Bahar, kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 en 23 januari, 20:30, You Were Never Really Here, kaartverkoop aan de zaal vanaf 20:00. Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU).  6 Februari, 17:45 The Florida Project, kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15. Bekijk hier meer.
19 februari 18.00 in de Basement van Circl aan het Mahlerplein, Burden of Peace. Een documentaire over Guatemala ’s eerste vrouwelijke procureur-generaal Claudia Paz y Paz die strijdt tegen straffeloosheid. Zij vervolgt voormalige politieke leiders voor genocide. Alleen als je wel reserveert en niet komt opdagen betaal je een No-show fee. Lees meer en reserveer hier

27 januari, 11.00, Ontmoetingseiland, ga mee op bomensafari in het G. van Aemstelpark (bij slecht weer is de reservedatum zaterdag 3 februari) meld u aan bij G.W.Arentsen@amsterdam.nl

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2   Ook dit jaar wordt in de Nieuwe Poort weer op een bijzondere manier Valentijnsdag gevierd. Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar op stap. Deze Valentijnsdag staat dus volledig in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda.

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes, in het Glazen Huis, Amstelpark
 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Publicaties, Ravel, Vivaldi, Weekberichten.