Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 40

IMG_02168 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, AJ Ernststraat 112   

Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin en Zuiderkruid in kop Zuidas, de Boeletuin en het Beatrixpark. Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag. lees ook het artikel dat in de wijkkrant verscheen.

IMG_0206Foto’s van Zuiderkruid

Zuiderkruid stuurde ons deze mooie foto’s van hun buurtmoestuin. Ze zijn een vereniging van inmiddels zeventig buurtbewoners die op of rond de Zuidas wonen. Dit is het vierde jaar dat ze moestuinieren en zijn al twee keer verhuisd naar een andere locatie. Met hulp van de Dienst Zuidas, het Natuur&Milieu-team Zuid en Stadsdeel Zuid hebben ze een plekje aan de Gaasterlandstraat. Bewoners uit de Rivierenbuurt hebben zich ook aangesloten. 

GBC berichtte: BREEAM Excellent voor ABN AMRO

“ABN AMRO ontving op 21 september het BREEAM-NL In-Use ‘Excellent’ certificaat voor het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam, tijdens het Dutch Green Building Gala. Het gebouw van ABN AMRO is het eerste bestaande pand in Nederland met deze certificering.” lees verder

Krapte in aanbod kantoorruimte op Zuidas

“Het beschikbare aanbod voor grote kantoorgebruikers op de Zuidas in Amsterdam is beperkt door grote vraag naar hoogwaardige kantoorruimte op deze locatie. Sander van Winterswijk, Head of Office Agency van JLL: 'De keuze op de Zuidas voor de grotere kantoorgebruiker is zeer beperkt. Door de verhuizingen van Akzo, NautaDutilh en Stibbe naar hun nieuwbouw, komt er naar verwachting wel weer kantoorruimte vrij. Dit creëert kansen voor kleine en grote kantoorgebruikers om zich hier te vestigen.' Klaas de Boer, Zuidas, gemeente Amsterdam: 'De vraag naar kwalitatief goede kantoren in Zuidas blijft groot. Wij zijn blij met deze aanhoudende vraag, maar het geeft ook aan dat toename van de voorraad noodzakelijk is.'” lees verde

Onderzoek naar impact routewijziging bus 62 

Conclusies in het rapport zijn; “er kan gesteld worden dat het wegvallen van bushaltes van de bus 62 route in Buitenveldert ten gevolge heeft gehad dat met name ouderen hier grote hinder aan ondervinden. Eenzaamheid, afname van zelfstandigheid en verminderde participatie in de samenleving maken dat in de huidige situatie er een negatieve invloed wordt ondervonden op het leven van een aanzienlijke groep in Buitenveldert.” lees het rapport

Langs de Foodtrucks! Lees de interviews in Hello Zuidas.

Bezoek de VU 3 oktober tijdens Het Weekend van de Wetenschap “Zaterdagmiddag 3 oktober van 12:00 tot 18:00 uur doet de VU mee aan het Weekend van de Wetenschap, een landelijk evenement om wetenschap en technologie onder de aandacht te brengen. Kom deze dag op ontdekkingstocht bij de VU. Bezoek plekken op de VU-campus die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Ontmoet wetenschappers in hun eigen lab. Doe mee aan proefjes en experimenten. Kom met het hele gezin, want de activiteiten zijn geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar!” lees verder

Meet de luchtkwaliteit! De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl. lees verder

Pop-up store OV fiets op station Zuid“De OV-fiets pop-up store, die sinds begin september geopend is op station Amsterdam Zuid, loopt heel goed. Maar hoe lang blijft hij? Alleen in september en oktober.” lees verder

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW 

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden aan leidingen in de Fred Roeskestraat voor de winter klaar     28 september tot 7 november 2015 vervangt Liander gasleidingen hiervoor zijn in de Fred. Roeskestraat vanaf de Parnassusweg ter hoogte van Spirit en de Rechtbank tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de 1e fase wordt het leidinggedeelte tegenover het uitvaartcentrum vervangen. Vanaf half oktober wordt in de 2e fase het leidingdeel op het fietspad vervangen. Tijdens de werkzaamheden blijft de Fred. Roeskestraat bereikbaar. lees verder

Gat in wegdek gedicht      “Na twee weken hard werken is het gat in de Van der Boechorststraat dicht. Het gat ontstond na een waterleidingbreuk op 8 september. Vorige week woensdag ging de weg weer open.” lees verder

Werkzaamheden in de Gaasterlandstraat      De komende periode worden in de Gaasterlandstraat diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt  een nieuw transformatorhuis gebouwd en er wordt een nieuw stukje Gaasterlandstraat aangelegd. lees verder

t/m december werkzaamheden Gustav Mahlerlaan     De Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen en herprofilering van de weg.  De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. lees verder 

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat     In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan de hoofdwaterleiding. lees verder

tot eind 2015 aanleg kabels en leidingen Beatrixpark en Pr. Irenestraat    In het Beatrixpark vinden werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats. Dit betekent dat tot november 2015 fietsers en wandelaars een andere route door het park moeten nemen. Deze omleidingen worden duidelijk aangegeven met borden. In de Pr. Irenestraat zijn er werkzaamheden in het oostelijke deel. lees verder

29 sept – 2 okt Aanplant nieuw groen in het Beatrixpark     Dit najaar wordt gestart met de aanplant van het nieuwe groen in het Beatrixpark en rond de kantoren van AkzoNobel en Stibbe. Van de totaal 205 nieuwe bomen in het gebied worden de komende maanden meer dan 150 bomen aangeplant. En conform het co-creatieplan worden de laatste 10 bomen gekapt. lees verder

Werkzaamheden Mahlerplein     Vanaf 14 september vinden op het Gustav Mahlerplein speciale betonstorten plaats voor grote diameter boorpalen die in deze fase  gemaakt worden. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden van BAM ’s avonds later eindigen dan gebruikelijk. lees verder

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap

Bekendmakingen: * Verkeersbesluit Zuidas Amsterdam Zuid: in verschillende straten in Zuidas verkeersborden plaatsen en o.a. instellen van 30km zone en formaliseren van de nu bestaande bebording. lees hier het overzicht  Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 29 sept – 4 okt tentoonstelling The Design Circle in de kunstkapel Pr. Irenestraat 19     Design studio Bernotat&Co and Connecting the Dots organiseren deze tentoonstelling. Dagelijks open van 13.00 uur- 21.00 uur. Op 30 september lezingen. Donderdag 1 oktober tot 16.30 uur, daarna op uitnodiging. Toegang gratis. lees verder 

27-30 september Growing Matter, Zone2Source in het Glazenhuis, Amstelpark     Deelnemende kunstenaars: Sjoerd Buisman, Nikki van Es, Marjolijn Boterenbrood, Egied Simons, Reinier Lagendijk. bekijk het herfstprogramma 

t/m 30 september Herbarium Vivum, Zone2Source nabij het Glazen Huis en de vijver, Amstelpark    Herbarium Vivum van Driessens Verstappen langs de weg tussen Glazen Huis en vijver.

1 oktober 17.00-20.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2   Op donderdag 1 oktober zal Upshot de jazz klanken verzorgen! Upshot bestaat uit 4 bandleden en is opgericht in 2006. Gevoed door een funky en jazzy repertoire, stoppen ze al hun enthousiasme en energie in de muzikale klanken die ze spelen. bekijk de agenda

1 oktober Zuidas Skischoenrun, Gershwinplein 16.30 uur     Opbrengsten van deze dag gaan naar de Ride4kids foundation. lees verder

6 oktober lunchconcert 12.30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat    Khachaturian Ensemble met Lilit Poghosyan Grigoryants, viool; Wan-ru Cheng, viool; Armen Nazarian, altviool; Boris Nedialkov, cello en Alejandro Peiteodo Brea, klarinet.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.