Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 40-41

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!
De subsidie voor BPZ wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Uiterlijk 4 oktober worden de definitieve verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd bij hun gebiedswethouder zodat deze betrokken kunnen worden bij de begrotingsbehandeling in de raadscommissies van 11 t/m 13 oktober; 2 november brede raadscommissie Financie╠łn, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling Begroting 2017 in de Raad. Bekijk hier de agenda van 11 oktober vergadering Raadscommissie Wonen: 19:30 uur tot 22.30 uur, De Boekmanzaal, Stadhuis, en hier van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13 oktober, 13:30 uur tot 17.00 uur, De Rooszaal, 0239.

Opvolger van Klaas de Boer is David van Traa (39), Vanaf 1 januari 2017 is hij de nieuwe directeur dienst Zuidas.” Dat maakte de gemeente vorige week maandag bekend. lees meer

De Twin Towers in Zuidas krijgt binnentuin
Bericht van dienst Zuidas:”- waar tot voor kort AkzoNobel en Stibbe gevestigd waren – krijgen een nieuw uiterlijk en innerlijk. CRI en gemeente Amsterdam zetten daar onlangs hun handtekeningen voor. De gebouwen moeten in 2018 klaar zijn. lees meer
Stibbe 8 september door Van der Laan officieel geopend
“Stibbe verhuisde binnen Zuidas naar een nieuw duurzaam kantoor. Dienst Zuidas sprak met Joop Janssen en Marcel Abbringh.” lees meer

Meer sociale huurwoningen in Zuidas
Het Parool berichtte: “Het gemeentebestuur heeft toegezegd dat meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd in de stad. Dat staat echter niet in de 'Visie Zuidas' van de gemeente. Daarom komen de linkse fracties met een amendement om dit te corrigeren.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam
Van 28 september t/m 9 november kunt u inspreken op de conceptversie van het nieuwe Beleidskader Verkeersnetten dat de oude versie uit 2005 zal vervangen U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. bekijk hier de interactieve kaart
Gemeente Amsterdam: Renoveren groen Buitenveldert
“Op een aantal locaties zijn beplantingen uit hun kracht gegroeid en/of niet meer te beheren met reguliere beheermaatregelen. Een aantal plantvakken die nu op kwaliteitsniveau "verwaarloosd" liggen zullen worden gerenoveerd en daarmee op ambitieniveau "top" worden gebracht.” zie het pdf op de website

13 oktober, 19:30 – 21:30 uur Informatieavond Bomenverordening 2017
“De bomenverordening van Stadsdeel Amsterdam Zuid vervalt per 1 januari 2017 en zal worden vervangen door de bomenverordening van de centrale stad, die voor de hele gemeente Amsterdam gaat gelden. Wat houdt dat ink? Hans Kaljee, boomconsulent bij de gemeente Amsterdam geeft uitleg in Wijkcentrum de Pijp, Gerard Doustraat 133, Aanmelden: david@bomenridders.nl 

Nieuws uit B&W week 40
* Bij Deelnemingen: Het college van B en W stemt in met een eenmalige extra dividenduitkering ter hoogte van € 1,6 miljoen van RAI Holding BV.
* Bij Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening vast te stellen. Met het herstel wordt woningbouw op kavel G binnen het projectgebied Kop Zuidas alsnog mogelijk gemaakt.

11 oktober 20:00 uur Beeldvormende vergadering, Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Zijn de vijf Huizen van de Wijk in Zuid voldoende uitgerust om aan de behoefte aan zorg en welzijn op buurtniveau te voldoen? Deze vraag staat centraal tijdens de beeldvormende vergadering van de bestuurscommissie Zuid.
Inloopspreekuur Zuidas voor vragen of ideeën     Woont of werkt u op of rondom de Zuidas? Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen? Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur zitten een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas voor u klaar. Lees meer in de nieuwsbrief Zuid 

Lees hier de Nieuwbrief RAI voor de buren 
RAI lanceerde foodline en 6 oktober werd het nieuwe parkeergebouw (wokkels) met een ludieke actie geopend.

16 oktober Marathon
“De 41e TCS Amsterdam Marathon heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van o.a. de Stadionbuurt en Irenebuurt. De Gustav Mahlerlaan, de George Gershwinlaan en de Beethovenstraat zijn afgesloten tussen 8.30 en 12.00 uur. Oversteken bij de Prinses Irenestraat is wel mogelijk, tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. Indien u weg moet tijdens het evenement, dan is het advies om uw auto elders te parkeren. De afrit A10 richting het Olympisch Stadion (S108) is afgesloten voor verkeer. Ook is de A2 bij de Utrechtsebrug afgesloten. Via de overige afritten kunt u de stad gewoon in- en uitrijden. Meer informatie over het evenement kijk hier  Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de stad kijk hier.

21 oktober Amsterdam Dance Event in de RAI
Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur – 06.00 uur ’s ochtends het dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. Daarnaast zal op zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden gehouden van 17.00 – 22.00 uur. lees meer
Meld overlast via de horeca- lijn van de Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken via 14 020 en na 18.00 uur via 020 – 421 4567. Ook kunt u klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Strawinskylaan herinrichting (weekendafsluitingen)
De Gemeente Amsterdam werkt 4 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg. Wanneer?
* vrijdagavond 21 oktober, 20.00 uur tot maandagmorgen 24 oktober 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur tot maandagmorgen 31 oktober 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur tot maandagmorgen 7 november 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur tot maandagmorgen 14 november 2016, 06.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart.

Omleiding bij tunneltje station RAI vanwege bouw Nhow hotel    Van maandag 3 oktober t/m woensdag 5 oktober was er een omleiding bij de fietstunnel van station RAI. Dit was het gevolg van o.a. het drukken en trillen van de damwanden. Vanaf woensdag 5 oktober wordt de bovenlaag uit de bouwput ontgraven en de grond wordt afgevoerd door vrachtwagens. Vanaf het tweede kwartaal 2017 wordt het fietspad pas weer omgelegd. Dan gaan de damwanden eruit. 

14-21 oktober fietspad afgesloten i.v.m. werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, startte begin oktober met het inrichten van de bouwplaats. Medio november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder.
Fietspad: van 14-21 oktober afgesloten. Er wordt nog tot 23 oktober doorgewerkt aan de versmalling.
Auto: De rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode bereikbaar.
Voetpad: voetgangers worden naar de overzijde (hotel Citizen) geleid.
Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem contact op met Jan de Boer en Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats en bereikbaar via 06 0610201656. lees meer in 20161004-brief-start-werkzaamheden-goede-doelen-loterij pdf

12, 18 en 20 oktober tot 02.00 ‘s nachts vlinderen vloeren Gershwin Brothers hoek Buitenveldertselaan
Op 12, 18 en 20 oktober a.s. wordt parkeerlaag NUL gestort, waarna de vloer glad wordt gemaakt (gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is het nodig om na de stort vanaf s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts te vlinderen. Het vlinderen brengt een brommend/zoemend geluid met zich mee.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan en bestaan uit:
· werkzaamheden aan een groot aantal ondergrondse kabels- en leidingen;
· de aanleg van nieuwe duikers onder de Antonio Vivaldistraat door tbv ondergronds water doorvoeren);
· het bouwen van nieuwe kades voor de aanleg en verbreding van de De
· de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden aan de noordzijde van de De Boelelaan;
· de aanleg van de noordelijke rijbaan van de nieuwe De Boelelaan.
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens
de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108 (16 oktober dicht). De werkzaamheden ter hoogte van het VUmc zijn gereed. Plan uw reis via google
Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de
hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Kaart Vd Boechorstraat 09-2016_2Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer
• Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

Fred. Roeskestraat    1. Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat.
2. 19-23 oktober Telesto  Aanleggen huisaansluitingen Telesto. De bouw van drie kantoren vordert gestaag. De verwachte oplevering van de kantoren is eind november 2016.  24 okt.- 30 nov. Aanbrengen bestrating en worden graszoden gelegd. Het verkeer zal waar nodig door verkeersregelaar begeleid worden. Vragen? neem contact op met 0653768061.
3. Kabels en leidingen De Fred  Tijdens de zomervakantie 2016 is het eerste deel van de huisaansluitingen aangelegd in de steeg tussen het Geert Groote College en De Fred. Het tweede deel van de aanleg van kabels en leidingen staat gepland in de herfstvakantie.
3. Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand en inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs de Fred Roeskestraat te staan waardoor het voetpad langs Olympic Plaza niet meer gebruikt kan worden. Voetgangers worden bij het kruispunt met de Amstelveenseweg omgeleid via de noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. De nieuwbouw bestaat uit de verbouwing van het interieur, een nieuwe glazen tweelagige opbouw en een uitbreiding op de plek waar nu de eigen parkeerplaats is. bron: bewonerbrief

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Aanvraag exploitatievergunning

* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Prinses Irenestraat 30
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Burgerweeshuispad 54
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 16
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Beethovenstraat 84
voor een alcoholvrij bedrijf met terras.

Waterschap
Verleende watervergunning

* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van drie mantelbuizen door middel van een gestuurde boring en het (mee)leggen van telecomkabels in de mantelbuizen van de Jachthaven naar het Jaagpad in Amsterdam – AGV – W-16.02064
* Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een damwand en het aanleggen van kabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.01938

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 04-10-2016 15-11-2016  Zuidplein 10, Amsterdam legaliseren van een zolderruimte op het station Zuid. Aanvrager: Metro en Tram. Zaaknummer: 2078712
* 04-10-2016 15-11-2016  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam gedeeltelijk veranderen van de voor- en achtergevel. Aanvrager: Happy Italy Amsterdam, Zaaknummer: 2079516
* 04-10-2016 15-11-2016  Gustav Mahlerlaan 350, Amsterdam het behouden van de portaaluitbreiding op de 20ste verdieping. Aanvrager: ISS Nederland B.V.. Zaaknummer: 2068951
* 02-10-2016 13-11-2016  Fred. Roeskestraat, Amsterdam kappen van 30 bomen Parnas. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Zaaknummer: 2054432
Verleende vergunning
* 05-10-2016 17-10-2016  Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  kappen van 2 bomen. Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Zaaknummer: 1767650
* 05-10-2016 17-11-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam  kappen van 5 bomen. Aanvrager: NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 1728336
* 03-10-2016 15-11-2016  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam kappen van 13 bomen. Aanvrager: Redevelopment Property II B.V. Zaaknummer:1739316

11 oktober 19.15-21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe poort Cl. Debussylaan 2
Te gast is een theoloog of filosoof die met zijn of haar voeten midden in de maatschappij staat. Hij of zij verzorgt een interactieve avond waarbij aan de hand van beelden een specifiek thema wordt besproken.
12 oktober 19.30-21.30, Aan tafel met theoloog Werner Pieterse. Tijdens de bijbeltafel wordt de bijbel gelezen als wereldliteratuur en niet als geloofsboek. Wat kunnen deze eeuwenoude verhalen ons nog steeds vertellen in onze moderne tijd?
20 oktober Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner 18.30 tot 21.00.

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij spelen o.a. werk van Brahms, lees meer

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petri─Ź het Glazen Huis. lees meer

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

 

Lees verder over: Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Organisatie, RAI, Verkeer, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.