Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 40

Thema-avond BPZ, Zuidas Groen, donderdag16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

 
Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners.Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

Almatuin blijft langer open

De Vrije Universiteit heeft bekend gemaakt dat het de intentie heeft om de groenfunctie/stadstuin op de locatie van de voormalige dr. L. Alma Schoolwerktuin, in stand te houden totdat de locatie nodig is voor de volgende stap in de vernieuwing van de campus. Dit betekent dat de Almatuin voorlopig open blijft. Medio 2017 start naar verwachting de bouw van nieuwe laboratoria voor beta-onderzoek en onderwijs.

Dienst Zuidas draagt tijdelijke initiatieven die de leefbaarheid in het gebied bevorderen een warm hart toe. Daarom is meegewerkt aan het tijdelijk open houden van de Almatuin. Begin 2015 wordt de grond overgedragen aan de VU.

En op 19 september werd een bijzonder boek gepresenteerd: De eeuwige schooltuin. Een boek over de dr. L. Alma Schoolwerktuin in Zuidas Vol foto's, gemaakt door schoolkinderen, inclusief een dvd waarop een documentaire staat die gemaakt is door AT5.De schooltuinen liggen nu aan de Kalfjeslaan.

15 oktober Pakhuis de Zwijger, Rooilijn Kenniskring #4: Zuidas tussen mondiaal en lokaal

Tijdens deze Rooilijn Kenniskring worden complexe ruimtelijke opgave en mobiliteitsknooppunt, beide aspecten van gebiedsontwikkeling en hun spanning, bediscussieerd: Welke kansen spelen er rondom tijdelijk gebruik en evenementen om de levendigheid in het gebied te vergroten? Hoe kan Zuidas aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en een gebied voor de Amsterdammer worden? Welke dilemma’s spelen hier op het duurste stukje grond van de stad?

Nieuws uit B&W 1 oktober

  • Het college heeft ingestemd met de voordracht aan de raad ‘Vaststellen Hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid'. Na vaststelling in de raad kan dit worden vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Het LIB is een besluit van het rijk waar wel en niet mag worden gebouw rondom luchthavens. Vanwege de gemoderniseerde, internationale afspraken over vliegverkeer is staatssecretaris Mansveld van plan om een nieuw LIB vast te stellen. Normaal gesproken moet elk bouwplan in de regio Amsterdam worden getoetst aan het LIB. Door vaststelling van het Hoogbouwkader van de Zuidas, hoeft dat niet meer voor elk bouwplan afzonderlijk op de Zuidas. Het hoogbouwkader Zuidas gaat over maatregelen tegen het verstoren van communicatie, navigatie en surveillance apparatuur. Een van de oplossingen tegen radarverstoringen op de Zuidas is het inzetten van de militaire radar van Soesterberg op het netwerk van Schiphol.
  • Het college neemt kennis van het Financieel Perspectief 2014 Zuidas Amsterdam. Eerder was dit onderdeel van de begrotingsstukken. Dit jaar is het begrotingsproces door de gemeentebrede veranderingen anders ingestoken dan vorig jaar. Daarom wordt het besluit dit jaar separaat aan de staf Zuidas en de Raadcommissie Ruimtelijke Ordening aangeboden.
  • Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige schoolwerktuinen).
  • Het college heeft voor het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen) op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vastgesteld.
  • Het college stemt in met de Nota van Uitgangspunten ‘Uitbreiding metrostation Rai. Voor een goede afwikkeling van de reizigersstromen wordt voorgesteld om de metrohal van station Rai uit te breiden. In de nota van uitgangspunten worden de uitgangspunten beschreven voor de uitbreiding van de metrohal zoals het aansluiten bij het ontwerp van het treinstation; het verplaatsen van de OV-chipkaart poortjes en het aanpassen van de gevel, plafond en vloer. De planning is om de opdracht voor de uitbreiding van de metrohal en fietsenstalling in 2015 op de markt te zetten. Start uitvoering is gepland na oplevering van de uitbreiding van het treinstation Rai (Q1 2016).

28 oktober 18.30 Duurzaam streekdiner in het Hilton hotel

Voor de vierde maal organiseert het Natuur&Milieuteam Zuid ook dit jaar in samenwerking met het Hilton hotel een streekdiner en wel op dinsdag 28 oktober. Voor dit diner gebruiken wij uitsluitend duurzaam geproduceerde producten uit de streek rondom Amsterdam. Doel van de avond is om consumenten meer bewust te maken van het feit dat veel van ons dagelijks voedsel van zeer ver komt en door de vele gemaakte transportkilometers verantwoordelijk is voor onnodig veel schadelijke CO2-uitstoot. Wij willen laten zien dat er goede alternatieven zijn, zoals het meer consumeren van lokaal geproduceerd voedsel en het zoveel mogelijk gebruiken van seizoensproducten. Max. 2 personen per inschrijving. Geef ook aan of u vegetariër bent.Informatie/aanmelden gasten en vrijwilligers: b.nooij@soozamsterdam.nl. Tel: 020-6628237

30 oktober 2014 van 14.30-18.00, Symposium Fietsambitie Zuidas, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Momenteel wordt de Visie Zuidas herzien. De gemeenteraad verlangt daarin prominente aandacht voor de fietsambitie. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dat aanleiding een symposium te organiseren over de vraag hoe de fiets beter kan worden benut bij het ontwikkelen van een bruisende, internationale toplocatie.

De Zuidas presenteert zich graag als locatie van wereldklasse en als hét zakelijk visitekaartje van Amsterdam. Maar waar Amsterdam zich onderscheidt als de wereldfietsstad, zal de Zuidas nog een tandje moeten bijschakelen voordat de fiets als unique selling point kan dienen. Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas presenteren prominenten uit de wereld van verkeer, stedenbouw, bedrijfsleven en onderzoek hun visie, maar kunt ook u uw ideeën naar voren brengen. Een programma en een lijst van sprekers volgen. Via amsterdam@fietsersbond.nl kunt u zich nu alvast aanmelden.

Nieuw multifunctioneel Parkeergebouw voor Amsterdam RAI

“Met een multifunctioneel parkeergebouw voor 900 auto’s, zet Amsterdam RAI een volgende stap in het optimaal gebruik van het RAI-complex aan de Amsterdamse Zuidas. Door de uitbreiding met een zeven etages tellend RAI Parkeergebouw (26 meter hoog), brengt Amsterdam RAI haar parkeercapaciteit terug op het – voor grote internationale, meerdaagse evenementen – gewenste niveau van 4.000 parkeerplaatsen. Bijzonder is de eerste verdieping die door de dubbele hoogte bij grote evenementen ook ingezet kan worden als expositieruimte. Het RAI Parkeergebouw dat naar de huidige duurzame maatstaven wordt gebouwd is naar verwachting in april 2016 klaar. 

Het nieuwe, duurzame RAI Parkeergebouw is ontworpen door Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten. Het schetsontwerp gaat uit van een strakke, rechthoekige vorm. De stijgpunten (wokkels) aan de buitenkant zijn architectonisch de meest in het oog springende elementen. Bijzonder is de multifunctionele eerste etage die een dubbele hoogte (7,20m) heeft en daardoor ook is in te zetten als bufferruimte voor vrachtverkeer en expositieruimte bij grote evenementen.”, aldus het persbericht van de RAI.

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 9 oktober 2014, 13:30-17.00 uur, De Rooszaal, 239, stadhuis

Bij RO tkn nr 1 Zuidas rapportage, eerste half jaar 2014. (BD2014-009061) zie het pdf.

Tot 17 oktober een rijbaan minder beschikbaar in Beethovenstraat

Vanaf 25 september 2014 tot 17 oktober 2014 worden er damwandplanken uitgetrokken op de hoek Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Dit veroorzaakt enige geluidshinder en trillingen. Ook is vanaf donderdag 2 oktober tot donderdag 9 oktober één rijbaan minder beschikbaar voor autoverkeer (ter hoogte van het werkgebied). Voor meer info kijk hier.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 aleen op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking

Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en overgaan tot terugbetaling van geïnde vergunninggelden experiment fiscaal belanghebbendenparkeren in stadsdeel Zuid.

Verlengen beslistermijn met zes weken

  • Terrein Gustav Mahlerlaan (Gershwin kavel 11 en 12) – 1385431, oprichten huurappartementen, commerciële voorzieningen en realiseren 150 parkeerplaatsen (15-07-2014).

Dit is een kennisgeving.

  • Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het inpandig uitbreiden van een bestaand Albert Heijn filiaal op de begane grond met ca. 424 m2, verzonden d.d. 22 september 2014. OLO-nummer 1407977.

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvragen omgevingsvergunning

De aanvraag ligt nog niet tet inzage.

Verleende omgevingsvergunningen

  • De Boelelaan t.o. 1051 – 1414219, kappen 2 bomen (18-09-2014);
  • Fred. Roeskestraat – 1396017, kappen 19 bomen en verplanten 2 bomen (16-09-2014);
  • Parnassusweg – 1374077, kappen 5 bomen (17-09-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking. En sturen aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Aanvraag Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

De aanvraag ligt vanaf 29 september 2014 gedurende twee weken  ter inzage bij het informatiecentrum op de  President Kennedylaan 923. Uw zienswijze kunt u sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

4 en 5 oktober open weekend H A R V E S T M O O N in VU Hortus

Op beide dagen is er van 9.00 – 17.00 uur een kleine markt met allerlei lokale producten, zoals jams chutneys, sieraden en natuurlijk bollen van Dicks en planten en zaden vanuit onze eigen Vu Hortus. Vanaf 13.00 – 17.00 uur vinden tevens activiteiten plaats. Voor de volwassenen zijn er rondleidingen door de kassen en de tuin en er is een workshop bloemschikken. Voor de kinderen is er speciale aandacht. De activiteiten voor de kinderen sluiten aan bij de kinderboekenweek, welke van 1 tm 12 oktober in het gehele land plaatsvindt.

 Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 presenteert het Van Eesterenmuseum de expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19.

7 oktober 12:30-13:00 uur, lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36      Daahoud Salim Alvarez, piano.

 tot 30 nov. Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind, Carl Schröder, Amstelpark

In de achterruimte wordt een video getoond met een opeenvolging van 8 scènes van een bos die elk in een single long shot gefilmd zijn. De woudreuzen delven het onderspit van de mens, die met veel lawaai boom na boom omzaagt waarna de stilte terugkeert als de bomen tegen de vlakte slaan en een veranderd landschap tevoorschijn komt. Al is het voorspelbaar wat er gaat gebeuren, de suspense blijft intens voelbaar.Lees verder

Zondag 12 oktober 2014, Artists talks, Amstelpark

15:00: AnneMarie van Splunter, 16:00: PJ Roggeband.

Vanaf oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.