Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 40 en 41

Het bewonersplatform Zuidas rouwt met de Stad om het verlies van onze unieke burgemeester Eberhard van der Laan.
Veel officiële bijeenkomsten van de gemeente zullen deze week geschrapt worden en zijn gemarkeerd met een vraagteken.

De impressie en presentaties van de themabijeenkomst Noordzone in de schijnwerpers vindt u hier.

? 11 oktober 19.30, Huis van de Wijk, Tweede van der Helststraat 66, Beeldvormende vergadering -Praat mee over participatie in Zuid-
De bestuurscommissie wil graag horen wat er zoal leeft bij bewoners, instanties en ondernemers. Het onderwerp is: Hoe versterken we samen de participatie in Zuid? lees meer

Uit het DB Zuid
1. Het dagelijks bestuur van Zuid heeft ingestemd met de Kadernota Gijsbrecht van Aemstelpark. Hierin is een visie op de ontwikkeling van het park beschreven en zijn kaders benoemd voor de realisatie. Ook is de kadernota de basis voor het opstellen van het beheersplan.
2. Internationale stad: Stadsdeel Zuid kent een grote instroom van buitenlandse werknemers die komen werken bij internationale bedrijven op bijvoorbeeld de Zuidas. Daarom stond de beeldvormende vergadering van de bestuurscommissie Zuid op 20 september in het teken van 'Internationale stad'.

VBP diende zienswijze in op Nieuw evenementenbeleid lees meer

Concept bestemmingsplan Kop Zuidas besproken met bewoners
Bericht van Zuidas: "Hoe ziet het concept-bestemmingsplan Kop Zuidas er uit en welke ideeën uit de buurt zijn daarin meegenomen? Zo’n 35 belangstellenden kwamen woensdagavond 20 september naar Old School om zich hierover te laten informeren en om te reageren. Tot 12 oktober kunt u schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan inzien kan bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) of vanaf 20 september hier online  Stuur uw reactie naar: j.eppenga@amsterdam.nl, of aan Zuidas, t.a.v. J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Inspraak
1. Inspraak voor het beleidskader van de Puccinimethode tot 20 oktober. Deze methode gaat over een mooie en coherente inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam. In het beleidskader zijn standaarden voor al het Amsterdamse groen toegevoegd. Ook staan er nu afspraken in over de vormgeving van openbare verlichting en het straatmeubilair. Reageer per e-mail: via puccinimethode@amsterdam.nl onder vermelding van 'inspraakreactie Puccinimethode' of per post: naar Gemeente Amsterdam, afdeling V&OR o.v.v. 'inspraakreactie Puccinimethode', Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.
2. Inspraak wijzigingen huisvestingsverordening tot 20 oktober. Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop de woonruimte in Amsterdam wordt verdeeld. lees meer Stuur uw zienswijze naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of via de post naar: Inspraak huisvestingsverordening, Wonen, Antwoordnummer 10011, 1000 PA Amsterdam.

Overstapregeling erfpacht
Als erfpachter met een woning kunt u vanaf 1 oktober 2017 uw aanvraag om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht laten voorbereiden. U kunt hiervoor een online formulier invullen. Vanaf 1 november 2017 kunt u uw overstap dan online aanvragen in het Overstapportaal. lees meer

? 10 oktober 19.30 vergadering commissie Ruimtelijke Ordening, stadhuis
Bij TKN 1 Kennisnemen van de stand van zaken beantwoording toezegging aan lid Vink inz 'Bereken impact aangenomen amendementen Visie Zuidas 2016. (BD2017-011811).

Wetenschappelijk bevestigd: hoe groener Zuidas, hoe gezonder
Bericht van Zuidas: “Interview over de relatie 'groen' en gezondheid met Jolanda Maas, verbonden aan de VU.” lees meer

Waarom Zuidas? Zes prominenten van bedrijven en instellingen in Zuidas vertellen vanuit zakelijk perspectief waarom zij warmlopen voor het gebied waarin zij werken. bekijk de video

Het Parool berichtte: “De Spaanse hotelgroep Melía strijkt neer in een kantoortoren bij station Amsterdam Zuid   De hotelgroep Meliá vestigt er vanaf 2020 het 328 kamers tellende viersterrenhotel Innside, een formule die tot nu alleen in Spanje en Duitsland bestond.” lees meer En: Zuidas test autoloze maand in ruil voor 1000 euro “Vijftig medewerkers van bedrijven op de Zuidas leveren in oktober voor een maand hun auto in. In ruil krijgen ze duizend euro om van A naar B te komen. De gemeente wil weten hoe ze dat gaan doen.” En: “Eberhard, bedankt voor de varkensvrijstaat op de Zuidas. Kom daar nog maar eens om: een burgemeester die het goed vindt dat er een stel varkens in zijn stad woont. En niet alleen goed, hij vond het nog léuk ook. Lezersbrief Dafne Westerhof.”

Bericht op Property.nl: “Suitsupply realiseert op de kop van Zuidas een nieuw hoofdkantoor” kijk hier
Bericht uit Het Parool: “Breakfast Club opent vestiging op Mahlerplen.” lees meer

Nieuws van de Vervoerregio Amsterdam
1. Experiment burgerparticipatie begroting: De Vervoerregio doet mee aan een experiment met de burgerparticipatie begroting. Zo’n 750 deelnemers kregen vragen over hun voorkeur voor lokaal infrastructuurbeleid. Met een participatiebegroting krijgen overheden meer inzicht in de voorkeuren van burgers en ontstaat beter inzicht in de maatschappelijke kosten en baten. lees meer https://www.vervoerregio.nl/artikel/20170912-experiment-burgerparticipatie-begroting
2. In 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden en in 2019 stopt de bediening van de Amstelveenlijn met lijn 51 vanwege de werkzaamheden voor ZuidasDok en de ombouw van de Amstelveenlijn. Het dagelijks bestuur heeft de variantenvergelijking door GVB besproken en vindt geen aanleiding om af te wijken van het Programma van Eisen van de Concessie Amsterdam. Na consultatie van GVB zal begin oktober een concept lijnvoeringvoorstel ingediend worden. De regioraad wordt geconsulteerd tijdens de voorsessie van 26 september. Er is tijdens de plenaire sessie van 17 oktober ook gelegenheid om het concept lijnvoeringvoorstel van GVB te bespreken. Op 16 november neemt het dagelijks bestuur een besluit over de metrolijnvoering als vooruitgeschoven onderdeel van het Vervoerplan 2019.

Nieuwsbrief Amsterdam 5 oktober 2017 editie Zuid met o.a. Veiligheid in Zuid en Praat mee over Participatie   lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Uitgesteld: Woensdagnacht 4 oktober werkzaamheden op kruispunt Beethovenstraat / De Boelelaan / Van Leijenberghlaan. Nieuwe datum niet bekend. lees meer

Vanaf 10 oktober is de Tommaso Albinonistraat volledig afgesloten. Dit ivm met het ontstaan van een verkeersonveilige situatie. lees meer

15 oktober 42ste editie van de Amsterdam Marathon. Het evenement start om 9.30 uur in het Olympisch Stadion en eindigt daar rond 17.00 uur. Daardoor is een groot aantal grote doorgaande wegen, zoals de Amstelveenseweg, de Stadionweg, de Stadhouderskade en de Mauritskade afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Hier vindt u meer info over het evenement. De aangepaste routes van het OV vindt u op de site van GVB. lees meer over bereikbaarheid

16 oktober tot eind oktober 2017 aanleggen twee bushaltes langs de Europaboulevard waar nu tijdelijke bushaltes staan. Bericht stadsdeel Zuid: “Om het doorgaand verkeer niet te veel te hinderen, werken we aan de rijbaan van de Europaboulevard in de avond en nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober. Daarna wordt er alleen overdag gewerkt. Op de Europaboulevard worden auto’s langs het werk geleid. Vanaf 16 oktober ’s avonds tot 17 oktober 's ochtends is er één rijbaan minder beschikbaar. Bus: tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke noodhaltes in de berm langs de Europaboulevard.”

15 oktober Marathon van Amsterdam dan gaat de kruising Beethovenstraat / De Boelelaan / Van Leijenberghlaan een deel van de dag dicht.
20 en 21 oktober diverse werkzaamheden kruising De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan     Het maken van stoepbanden, straatwerk en asfalteren. De werkzaamheden hebben vooral gevolgen voor fietsers en voetgangers en zij worden ter plekke omgeleid.
In oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het kruispunt is dan buiten gebruik. De overige weekendwerkzaamheden zijn vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur t/m 30 oktober 2017 06.00 uur.
Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017     Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     De aannemer werkt van maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Naar verwachtng is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bouw The Valley    De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar trillen is toch nodig tot medio oktober (ca. 8 weken), maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur. Vagen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg omleiding fietsers     Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Inhuizen huurders. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”   

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas

Bouwrijp maken van kavel 14 voor hotelbouw klaar in dec 2017     De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, zoals kabels voor telecom en elektra.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw parkeergarage in Ravel  lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Omgevingsvergunning geweigerd

* Prinses Margrietstraat 18, 1077 LA: voor het plaatsen van erfafscheidingen op de perceelgrens aan de voorzijde en zijkant van het gebouw, verzonden d.d. 29 september 2017. OLO-nummer 3053005.

Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 14, 1077 XH: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met bestemming daarvan tot één woning op het gebouw Henriette Bosmansstraat 14, ingekomen d.d. 15 september 2017. OLO-nummer 3199677

Aanvraag exploitatievergunning
* Claude Debussylaan 273, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-25278. De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid.

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Valhalla Festival" van 22 op 23 december 2017 van 22:30 uur tot en met 07:00 uur. Dossiernummer 2017-25274.

Verleende exploitatievergunning
* Christian Neefestraat 2, 1077 WW: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 22 september 2017. Dossiernummer 2017-22798.

Verleende evenementenvergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ
: voor het mogen houden van het evenement "Martin Garrix ADE" op de volgende dagen en tijden: 20 oktober 2017 van 22:00 uur tot 21 oktober 2017 06:00 uur (18+); 21 oktober 2017 van 17:00 uur tot 22:00 uur (alle leeftijden), verzonden d.d. 22 september 2017. Dossiernummer 2017-24100. 

Verleende kapvergunning
* Ter hoogte van Van der Boechorststraat 38, 1081 BT: voor het kappen zeven bomen staande in de openbare ruimte, verzonden d.d. 21 september 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3169633.

Verleende omgevingsvergunning
* Beatrixpark tegenover Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het plaatsen van een kunstwerk in het Beatrixpark ten noordoosten van het gebouw Prinses Irenestraat 19, verzonden d.d. 15 september 2017. OLO-nummer 3026689.

Aanpassingscoëfficiënten erfpachtcanon en schaduwgrondwaarde, factoren afkoopinstructie en toeslagpercentages voor het kalenderjaar 2018  

Waterschap
Aanvraag watervergunning voor het wijzigen van watervergunning W-17.00196 in verband met het verplaatsen van het retourveld voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van de Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam – AGV – W-17.02200.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

05-10-2017 16-11-2017 Aan de Europaboulevard ter hoogte van De Boelelaan 2, Amsterdam    verplanten 8 bomen
04-10-2017 15-11-2017  Station RAI, Amsterdam   uitbreiden van metrostation RAI en het realiseren van een fietsenstalling op de kadastrale locaties AK 4668, 3528 en 3526 te Amsterdam. Aanvrager: Metro en Tram. Zaaknummer: 5866762 
03-10-2017 14-11-2017  Christian Neefestraat 2, Amsterdam   plaatsen van 2 reclame-zuilen en 2 aanduidingsborden. Aanvrager: Stibbe N.V. Zaaknummer: 5794803
02-10-2017 13-11-2017  Strawinskylaan, Amsterdam   kappen van 1 boom, aan de noordzijde van de Strawinskylaan (AB 2841).

Beslistermijn verlengd met 6 weken
26-09-2017 07-11-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam   aanpassen goederenontvangstgebied VUmc

Verleende omgevingsvergunning
06-10-2017 16-11-2017  Prinses Irenestraat 33, Amsterdam  voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met het kenmerk OLO-2317735. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V. Zaaknummer: 5361205.

Vergunning geweigerd
25-09-2017 07-11-2017  Strawinskylaan 581, Amsterdam voor het plaatsen van gevelreclame op de 7e verdieping van het WTC gebouw. Aanvrager: Roland Berger B.V. Zaaknummer: 4616885.  

Aktiviteitenbesluit: melding ontvangen
29-09-2017 11-11-2017  Europaboulevard (kavel C2, kop Zuidas), Amsterdam verhuizen van het hoofdkantoor gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 210 naar een nieuwe locatie. Melder: Suit Supply B.V.

Kunst en Cultuur

Circl Mahlerplein, bekijk de rhinoweekaktiviteiten van 7-14 oktober met o.a. Meet & Greet Margot Raggett, A preview van haar boek Remembering Rhinos and unseen pictures. Bekijk hier de agenda

10 oktober 2x Film in Rialto@VU in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU) lees meer

12 oktober 12.00 maandelijks lunchconcert in de kapel VUmc       Operazangeres Inge Brouwer zal met haar pianist voor een verrassend programma zorgen. Zij zingt onder andere bij de Nederlandse Reisopera en Stichting Nationaal Opera en Concert Koor.

? 14 oktober 14.00 uur restaurant de Hop, Amstelpark, uitreiking van het eerste exemplaar van het fotoboek Amstelpark: een fotoboek over de parken van Buitenveldert, dit ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van het Amstelpark. Overhandiging is op zaterdagmiddag aan Stadsdeel Zuid bestuurder Paul Slettehaar door Jerry Staub van het WOCbuitenveldert. Dit fotoboek is een eigen uitgave zonder winst oogmerk van Foto Team Buitenveldert bestaande uit fotograaf Anton Groeneschey en zijn (ex)fotocursisten.

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, Glazenhuis, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand     Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk mee

vanaf september tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

17 oktober,12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Het Delta trio met Irene Enzlin, cello en Vera Kooper, piano en Gerard Spronk, viool.

19 oktober 18:30 – 21:00 Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in De Nieuwe Poort,Cl. Debussylaan 2     Bekijk hier andere activiteiten

20 en 28 oktober 15.00-20.00 uur THEWARP AUDIO VISUAL SPATIAL,100YEARS MULTI MEDIA PERFORMANCES IN 360 CURVED SPACE in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat  19

5 november en 3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Thema-avonden, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.