Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 40

Thema-avond heel drukbezocht
Tijdens de Thema-avond Noord/Zuidlijn en bereikbaarheid Zuidas e.o werd duidelijk dat het OV erg leeft bij bewoners uit verschillende buurten in Zuid en Buitenveldert/Zuidas. En zeker in deze Week tegen de eenzaamheid bleek een goed OVnetwerk een noodzakelijk hulpmiddel bij het kunnen stimuleren van ontmoeting en participatie om die eenzaamheid te voorkomen. Dat tussen beleid en praktijk wetten en praktische bezwaren staan bleek maar al te zeer. Niettemin stelden bewoners allerlei oplossingen voor en wezen op onveilige haltes en oversteken. Lees de impressie.

Noordhollandse Arie Kepplerprijs 2018 voor gebouw Kindercampus Zuidas
Bericht op dearchitect.nl: "Het gebouw is ontworpen door Fact Architects en Hund Falk architecten." Lees meer

10 oktober vergadering stadsdeelcommissie Zuid, 19:30 President Kennedylaan 923, commissiezaal
Met op de agenda o. a. 5. Gebiedsagenda 2019 – 2022: Concept prioriteiten Buitenveldert en Zuidas met o.a. ouderen in Buitenveldert ondersteunen in hun zelfstandigheid en stimuleren en versterken van gemeenschapsgevoel in een veranderende wijk. Bekijk het concept Prioriteiten en doelstellingen gebiedsagenda Buitenveldert Zuidas 143.7
En: 6. concept advies bij Collegevoordracht concept Vergunningenbeleid 2e helft 2018-2019.

12 oktober 17.00 uur feestelijke onthulling kunstwerk Future Past Glory, Beatrixpark   Heet u ook Jakoba? Kom dan die dag naar het Beatrixpark voor de foto met alle naamgenoten. Wel vooraf aanmelden bij Colette Laseur, per e-mail: c.laseur@amsterdam.nl.  De onthulling start om 17:00 uur in het Beatrixpark, ongeveer 100 meter vanaf Restaurant As op de Prinses Irenestraat 19. Lees meer

Kapvergunning voor kavels ‘Beethoven’ verleend
Er is een kapvergunning verleend die de ontwikkeling van twee kavels aan de rand van het Beatrixpark mogelijk moet maken. Op de kavels tezamen komen circa 450 woningen. De kapvergunning ligt ter inzage tot 1 november 2018. Bekijk het hier.

Berichten Amsterdam Zuidas:
– Van bewonerswensen tot schetsen voor straatinrichting
Wat te doen met de openbare ruimte in drie zijstraten van de George Gershwinlaan? De bewoners praten hier sinds april over via een app. Op 22 september 2018 ontmoetten ze elkaar op straat, samen met de Zuidas-ontwerpers. Natuurlijk waren de meningen niet eensluidend, maar in grote lijnen leverden de gesprekken drie wensen op: ruimte voor groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en ruimte om te spelen. Bekijk de voorstellen hier.
Nieuwe vestiging Vondelgym in Atrium   Lees meer
Renovatie en uitbreiding WTC    bekijk hoe het wordt en lees meer onder Werkzaamheden
– Bouw Van der Valkhotel: 4 lagen parkeren 
      Op de begane grond van het hotel komt horeca met de entree van het hotel. Daarboven vier parkeerlagen. Die konden niet onder de grond, omdat daar enorme hoeveelheden kabels en leidingen liggen. Bovenop de parkeerlagen komen de vijfde en zesde verdieping, met onder meer restaurants. Vanaf de zevende verdieping komen de kamers. Het hele bouwwerk wordt uiteindelijk 55 meter hoog. Lees meer
Slimmer forenzen met flexibel reisbudget      ‘De ingrediënten voor een comfortabele levensstijl zijn tijd, inkomen en mobiliteit.’ Onder dit motto kwamen bedrijven bijeen die een systeem willen bedenken waarmee Zuidassers allerlei vormen van vervoer kunnen zoeken, boeken en afrekenen. Lees meer

21 oktober TCS Amsterdam Marathon: Beethovenstraat afgesloten vanaf de De Boelelaan     Om 9.30 uur starten de eerste lopers in het Olympisch Stadion, waar ze ook weer finishen. Belangrijke doorgaande wegen zoals onder andere de Mauritskade, de Stadhouderskade , de Hobbemakade, Amstelveenseweg en Stadionweg / Stadionplein  zijn hierdoor afgesloten. Bekijk het parcours en een kaart met de afgesloten straten. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 4 oktober 2018 editie Zuid met o.a.  de week van veiligheid. Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief Vervoerregio september 2018              Amsterdam heeft nu drukste metronetwerk
Inmiddels zijn de eerste cijfers van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de Noord/Zuidlijn binnen. Na een vrij drukke allereerste week waarin de Noord/Zuidlijn dagelijks zo'n 72.000 reizigers mocht ontvangen, daalde het aantal in de zomervakantie naar gemiddeld zo’n 65.000 reizigers per dag. Maar nu de vakantie is afgelopen en het werkende leven weer is begonnen, neemt het aantal reizigers fors toe, naar zo'n 86.770 reizigers per dag. Samen met het aantal reizigers dat gebruik maakt van de overige metrolijnen, beschikt Amsterdam nu over het drukste metronetwerk van Nederland! Lees meer ook over de deelfiets

Kunst en Cultuur
11 oktober lunchconcert in de kapel van VUmc, begane grond kliniek, van 12.15 u. tot 12.45 u.     Interlude Trio is een kersvers ensemble, opgericht in 2018. Susana Lopes speelt fluit, José Nunes viool en Ana Ester Santos harp. Het is altijd weer betoverend om het geluid van de harp in de kapelzaal te horen,

13 oktober Welkom in Buitenveldert 13.00 – 16.00 uur, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8    Aanmelden bij i.glasbergen@amsterdam.nl. Meer informatie en programma: klik hier.

tot 14 oktober tentoonstelling Birdscore in het Glazenhuis, Amstelpark   BirdScore – een samenwerking tussen kunstenaar Jeroen van Westen (NL) en musicus/kunstenaar Michael. Lees meer

15 okt, 18.00 – 21.00 uur Donut Meet-Up in Circl, Mahlerplein    Met een bijzondere mix van mensen (bankiers, ambtenaren, ontwerpers, filosofen, onderwijzers) brainstormen we over de roadmap die ons leidt naar de Donut-economie, HET economische model van de 21e eeuw.

16 oktober 20.00 uur IJ zaal, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179     Het onderwerp is Gebiedsontwikkeling 34 Bereikbaar Amsterdam. Hoe betalen we samen de bereikbaarheid in nieuw te bouwen gebieden in de Metropoolregio Amsterdam? Dit gaat over Alternatieve financiering, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit. Lees meer en meld je aan.

20 – 28 oktober tentoonstelling From trash to treasure, in Circl, Mahlerplein      Eindhoven staat weer in het teken van Design tijdens de Dutch Design Week 2018. We laten je deze hele week zien what design can do door o.a. een expo met vernieuwende kunst en design gemaakt van restmaterialen en een programma met inspirerende, andersdenkende ontwerpers.

23 oktober 12:30-13:00 uur lunchconcert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Itzel Mendez Martinez, hobo en Hannah Weisbach ook hobo.
6 november 2018, lunchconcert 12:30-13:00 uur, Juten & Bouw met Eveline Juten, zang en luit Arwen Bouw, barok viool.

Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8
* 10 oktober serie lezingen door Arend Wakker over Australië als deel van het mythische Gondwana (geologisch verleden). 19.30- 20.30. Lees meer
* 31 oktober lezing door Norbert Peeters over het leven van Joseph Dalton Hooker, Victoriaans botanicus van 19:30-20:30. En: Neem een kijkje in de Japanse tuin. De Botanische tuin Zuidas beschikt als één van de weinige Botanische tuinen in Nederland over een Japanse tuin. De vrijwilligers hebben onder bezielende leiding van Emiko en Miyoko de tuin onlangs opnieuw aangelegd en ingedeeld. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

22-26 oktober President Kennedylaan asfalteren fiestpad t.h.v. stadsdeelkantoor.    Het is niet mogelijk om vanaf de Gelrestraat de President Kennedylaan in te rijden. De Gelrestraat wordt doodlopend. Autoverkeer kan aan het eind keren en de wijk uitrijden via de Maaslandstraat. Fietsers worden omgeleid via de Gelrestraat en de Graafschapstraat. Fietsers vanuit de Europaboulevard krijgen een omleiding aan de noordzijde van de President Kennedylaan. Kijk voor de locatie op de kaart. Lees meer

Uitbreiding WTC     Allereerst komen er hekken die het bouwterrein afscheiden van de weg. En sloopbedrijf Beelen begint van binnen met slopen. En een damwand gaat in de week van 15 oktober de grond in. Dit werk zal ongeveer 3 dagen duren. De fietstunneltjes onder de Strawinskylaan en de Beethovenstraat zijn dicht van medio oktober tot naar verwachting eind december 2018. Lees meer en bekijk hier de presentatie van 18 september.

Werkzaamheden Valley geluid- en lichtoverlast.    Uit de nieuwsbrief Boele en Van Eesteren: “In de komende weken worden de keldervloeren in de 3 bouwkuipen gevlinderd. Als eerste wordt de -3 vloer in de noordelijke bouwkuip gerealiseerd. Vanwege de grootte hoeveelheid beton (3.300 m3), nodig om een goede waterdichte vloer te krijgen, duurt het storten ca. 24 uur, dit kan doorlopen tot in de volgende nacht.  Deze verharding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor is het erg lastig te bepalen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Helaas is de overlast van geluid en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. In de komende periode vinden ook de storts en afwerking van de -3 vloer van bouwkuip West en de -3 vloer van bouwkuip Zuid plaats. Hier een overzicht van de huidige planning (data onder voorbehoud). Geplande datum betonstort en vlinderen vloer: -3 vloer bouwkuip zuid: week van 5 november, -3 vloer bouwkuip west: week van 26 november. Lees meer

IJsbaanpadtot 13 november gestremd vanwege vervanging riool    Het riool op het IJsbaanpad tussen de Amstelveenseweg en IJsbaanpad moet vervangen worden omdat het rioleringsstelsel wordt gewijzigd.

Werkzaamheden 2Amsterdam vernieuwbouw september tot half november    Veel geluidsoverlast tussen 12.00 – 14.00 uur op maandag t/m donderdag. De aannemer hoopt half november klaar te zijn met het aanbrengen van de damwanden.

Werkzaamheden GVB Europaboulevard/RAI     GVB werkt van maandag 1 oktober 2018 t/m vrijdag 11 januari 2019 aan de tramrails bij station RAI. Er zijn 3 werkgebieden: 1 Drentepark (tramlus, eindpunt Tram 4 -1 oktober t/m 11 januari 2019; 2 Kruispunt Europaboulevard/P-RA I -15 oktober t/m 10 november; 3  Europaboulevard, tussen afrit A10 en P-RAI 22 oktober t/m 25 november. Het werk kan geluidsoverlast veroorzaken. Lees meer 

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018,
vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam.
Z/18/282262 Stremming, Claude Debussylaan 128-130, 29-09-2018 tot en met 13-010-2018
Aanvraag omgevingsvergunning

Minervalaan 99, 1077 NV: voor het veranderen van het gebouw door het aanbrengen van een dakrand, het aanleggen van een alarminstallatie, het plaatsen van een dakterras op de aanbouw aan de achterzijde en een erfscheiding aan de voorzijde van het perceel, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, 
Europaplein 20,1078 GZ: voor het houden van een evenement "Valhalla Festival" op 22 december
Aanvraag exploitatievergunning
Gustav Mahlerplein 20,
1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

04-10-2018 15-11-2018  Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam  het kandelaberen van 6 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Zuid.
03-10-2018 14-11-2018  De Boelelaan 30, Amsterdam  verlengen van de verleende tijdelijke omgevingsvergunning voor een opslagunit, voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: Stage Entertainment B.V.
03-10-2018 14-11-2018  Zuidplein 12, Amsterdam  kappen van 8 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Zuid
01-10-2018 12-11-2018  Europaplein 24, Amsterdam  bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning OLO – 3538691 t.w: het bedekken van de LBK op het dak van de parkfoyer van hal 8 met RVS beplating. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
28-09-2018 09-11-2018  Strawinskylaan, Amsterdam  kappen van 1 boom, onderaan het talud van het fietspad naar de Strawinskylaan (AB 2841). Aanvrager: Gemeente Amsterdam.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
02-10-2018 14-11-2018  Europaplein 24, Amsterdam  kappen van 4 bomen. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
02-10-2018 13-11-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  tijdelijk realiseren van een doorgang / droogloop op het bestaand dakterras, met een maximale instandhoudingstermijn tot en met 1 oktober 2022. Aanvrager: CBRE DOF Development B.V.

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Gershwin, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Weekberichten.