Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 41

schouw 2013Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt Lex van Deldenbrug

BPZ houdt een schouw op Zuidas. Vanaf het startpunt zal een route worden gevolgd voor een visuele inspectie van de openbare ruimte. BPZ inventariseert waar gebreken of gevaarlijke situaties zijn die aandacht en verbetering verdienen.

Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw opmerkingen door.

 

Polderdak Zuidas

Op donderdag 24 oktober 2013 om 15 uur wordt de eerste pilot ”Polderdak Zuidas” geopend op het dak van Broedplaats Old School te Amsterdam. Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Meld u aan via zuidas@greenbusinessclub.nl. Voor meer informatie zie de website van Green Business Club Zuidas.

uit “Nieuws van B&W, besluiten” week 41

Ruimtelijke ordening:

 • Het college heeft kennis genomen van de rapportage over de Zuidas voor het eerste halfjaar van 2013. In deze periode heeft de gemeente een aantal bestemmingsplannen voor de Zuidas vastgesteld. Bovendien is het oude kantongerecht aan de Parnassusweg een gemeentelijk monument geworden.
 • Er zijn op de Zuidas plannen voor vijf woningbouwprojecten waarvan de start van de bouw gepland is voor eind 2013/begin 2014.
 • De Stadsregio Amsterdam heeft in maart een voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn gekozen. Met de voorkeursvariant komt er een tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. Lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en het Centraal Station. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en het Amstelstation.

16 oktober vergadering commissie BWK, 13:30-17.00 en vanaf 19.30-22.30, Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij besloten deel: Ruimtelijke ordening, tknlijst 8 Omgevingsmanagement ZuidasDok en 9 Halfjaar rapportage Zuidas 1e helft 2013.

Grootschalige inzamelingsactie voedselbank 16 oktober

voedselbank 2013“De projectgroep Mensen organiseert in de week van Wereldvoedseldag (16 oktober 2013) een inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid….. Om aandacht te trekken voor de inzamelingsactie organiseert de Green Business Club (GBC) Zuidas op 16 oktober een grootschalige lunch op het Mahlerplein. Voor dit ludieke evenement worden 100 gasten uitgenodigd, waaronder klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid en medewerkers van participanten van de Green Business Club die betrokken zijn bij de actie. De catering wordt verzorgd door Resto VanHarte”, aldus de website van GBC.

 

 

Vastgoed in andere handen

Vastgoedmarkt meldt, “dat de Zuidas-kantoren Ito en Som door Commerz Real is verkocht. Dat vernam Vastgoedmarkt op Expo Real in München van een goed geïnformeerde bron.”

Symphony in de verkoop, berichtte het FD volgens Z24

"Het Philips Pensioenfonds wil af van de kantoortoren Symphony. Deze toren speelde een belangrijke rol in de Klimopzaak uit 2007. Daarvoor zijn 18 personen veroordeeld. De Symphonytoren heeft momenteel onder meer pensioenbeheerder APG, ingenieursbureau Arcadis en vastgoedbedrijf CBRE als huurders. Het Philips Pensioenfonds hoopt de toren, die helemaal verhuurd is, aan vastgoedbeleggers kwijt te kunnen. Het fonds betaalde 329 miljoen euro voor Symphony en verkochte eerder woningen en een hotel die bij de toren hoorden" zo saat op de website van Z24 te lezen.

Doseren is toverwoord op de Zuidas, berichtte het FD

“De behuizing is krap op de Zuidas. Huurders kunnen in het Amsterdamse zakendistrict niet de vierkante meters krijgen die ze willen. En er zijn niet genoeg kantoren te koop voor het aantal beleggers dat er een wil kopen. Afgaand op de geluiden bij makelaars, projectontwikkelaars en ook sommige grote beleggers kan er voor hen weinig fout gaan. De Zuidas geldt als het lichtpuntje van het Nederlandse vastgoed”, aldus het artikel d.d. 7-10-13 in het FD.

“'Oude' deel van Zuidas loopt leeg”, kopte Het Parool vorige week

parool anp week 41 “Terwijl de 'oude' Zuidas leegloopt, loopt de 'nieuwe' Zuidas vol. Na Stibbe zal ook advocatengigant NautaDutilh op de Zuidas verhuizen. NautaDutilh zal tienduizend vierkante meter huren in een nog te bouwen kantoorkolos in de Beethovenstraat. NautaDutilh zal de recentste nieuwbouw van het WTC verlaten, waar …”lees hier he tvolledige artikel van H. Stil. Bron: Het Parool 26.9.13. foto, kantoren in zakendistrict de Zuidas. © anp

Kunst Reserve Bank van Zuidas naar Eindhoven

De vestiging Eindhoven is inmiddels twee weken open. De opmerkelijke bank op het Stationsplein roept veel vragen op en wij zijn bijna de hele dag bezig met uitleg geven over de bedoeling van de Kunst Reserve Bank. De interesse is dus groot en een flink aantal Eindhovenaren neemt inmiddels ook deel aan het experiment.

Over de tijdelijke bomentuin           

Meer informatie op website van de boomkweker en de groenadviseur.

Nog even – t/m 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen De Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.

Bouw aan de Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Prorail werkt aan het spoor

prorail wk 41 2013Prorail maakt bekend dat er in de nacht van 22 op 23 oktober tussen Amsterdam Duivendrecht en Hoofddorp  een slijptrein rijdt. U kunt hiervan hinder ondervinden.  Zie ook de nieuwsflits op hun website.

OVSAAL werkzaamheden Europaboulevard van 11 november t/m mei 2014 (7.00 uur-19.00 uur)

In de week van 11 tot en met 15 november 2013 wordt de K+R strook en de taxistandplaatsen in noordelijke richting 25 meter verlengd. De huidige locatie wordt dan als werkterrein ingericht. Door de verlenging aan de noordzijde blijven de drie taxistandplaatsen en de vier K+R plekken behouden. Maandag 11 november 2013 wordt ook gestart met de bouw van de steunpunten:  op het westelijke trottoir op de Europaboulevard,  tussen de trambaan en de westelijke rijbaan en   rechts van de stad-ingaande rijbaan.

De bus- en tramhalte bij station Amsterdam RAI voor de richting van de President Kennedylaan worden begin oktober 2013 ongeveer 50 meter richting de RAI verschoven. Voor vragen kunt terecht bij de afdeling Publiekscontacten, T 0800 – 7767245*. 

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu (M&I)

 • Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding OVSAAL voor cluster SAAL-40 is genomen door het college van B&W Amsterdam: Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van geluidsschermen aan de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan A10 zuid.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij ODNZG, Herikerbergweg 290. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij B&W gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. bron DE Echo 2.10.13.

 • Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding OVSAAL voor cluster SAAL-41 is genomen door GVB Rail Services. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van geluidsschermen aan de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij GVB Ra Servies, hr. van Gestel, 06-2257 1936. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij hr. van Gestel, gestel@gvb.nl. bron DE Echo 2.10.13.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. U kunt ingaan op de volgende vragen:

 • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten?
 • Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking?
 • Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces? U kunt vanaf 24 september online reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Besluit: Mandaat Parkeerregieorgaan (PRO)

De dagelijks besturen van stadsdelen hebben in september 2013 besloten een aantal bevoegdheden m.b.t. de parkeerhandhaving in Amsterdam te mandateren aan de manager van het Parkeerregieorgaan. Het Parkeerregieorgaan (PRO) is in oktober 2012 van start gegaan als een coalitieproject van stadsdelen en de gemeente (Dienst IVV) en is opdrachtgever voor de parkeerdienstverlening in de stadsdelen en Westpoort. Dit mede in het kader van de besparingsoperatie ‘1 stad 1 opgave’. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het parkeerbeleid in Amsterdam blijft daarbij bij de stadsdeelbesturen liggen. PRO is opgericht om de uitvoering van het parkeerbeleid te vereenvoudigen en besparingsmaatregelen te realiseren.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

 • Beatrixpark 1 thv Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van 6 bomen. Het betreft 4 wilgen en populieren in het Beatrixpark in de buurt van het kinderbadje, langs het fietspad, ingekomen d.d. 19 september 2013. OLO-nummer 1000533.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

 • Beatrixpark 1 thv Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van zeven bomen. Het gaat om twee wilgen, twee elzen en drie veldesdoorns, in het Beatrixpark langs de Boerenwetering. De aanvrager heeft aangegeven dat de bomen scheefgezakt zijn en in het water dreigen te vallen. De aanvrager heeft aangegeven dat er voor de te kappen bomen bijzondere eikensoorten teruggeplant zullen worden, ingekomen d.d. 19 september 2013. OLO-nummer 1000521.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning Bouw

De aanvraag ligt niet ter inzage.

 • Terrein Amstelveenseweg- 1010575, oprichten tijdelijke in/uitrit bouwverkeer tbv project OVSAAL(30-9-13).

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

De ontwerpbesluiten met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam. Ten aanzien van ontwerpbesluiten over een omgevingsvergunning kunt u gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning bouw

 • Van der Boechorststraat 5– 939383, verleggen gasleiding en oprichten gebouw met bestemming gasreduceerstation (30-913)
 • Zuidelijke Wandelweg/Gaasterland– 963421, kappen 19 bomen (2-10-13)

Een bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken. Bezwaar sturen aan college van B&W, p/a Bestuursdienst, sector Bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000AE Amsterdam.Bron De Echo 9.10.13.

Verlengen beslistermijn, melding igv de wet milieubeheer

 • Europaboulevard 13-012648, oprichten motel (12-9-13)

Bron De Echo 9.10.13.

Werken in de openbare ruimte, Verleende vergunning

 • De Boelelaan 30, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 4 oktober 2013 tot en met 22 november 2013, verzonden d.d. 30 september 2013. Dossiernummer 43-742341.

 •  De Boelelaan 50, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 oktober 2013 tot en met 30 november 2013, verzonden d.d. 26 september 2013. Dossiernummer 43-752419.

De vergunningen liggen vanaf 7 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de infocentra van het stadsdeel.Bent u het niet eens met de besluiten? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl

Aanvraag voor een exploitatievergunning horecabedrijf

 • Prinses Irenestraat 30, 1077 WX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-771771.

De aanvraag ligt vanaf 7 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Binnen die twee weken kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Het bezwaar stuurt u naar het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

8-18 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid, Zuidplein

Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad ‘Aanvang – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas, locatie Zuidplein. Het werk is te zien tot en met 18 oktober 2013.

Filosofie op de Zuidas, VUconnected

10 oktober, Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers, 16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2 – 8.

16 oktober, P.F. Thomése in gesprek met A.H.J. Dautzenberg, gespreksleiding Roos van Rijswijk. Over, moraal in de samenleving. 16:00-17:15 uur, VU boekhandel, De Boelelaan 1105.

22 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Arco Mandemaker, tenor en Esther Steenbergen, gitaar, Zij brengen werken van Purcell en Walton.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.