Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 41

Thema-avond BPZ, Zuidas Groen

16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

Onderzoek duurzaam gebruik gebouwen

De Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Dienst Zuidas hebben het initiatief genomen tot een grootschalig onderzoek naar duurzaam gebruik van bestaande gebouwen en bedrijven in Zuidas. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs.

Paviljoen Handel verhuurd

De nieuwe huurder voor het paviljoen Handel Amsterdam aan de Fred Roeskestraat is bekend. Per 1 november 2014 neemt de Nederlandse tak van PATRIZIA Immobilien AG haar intrek in het paviljoen.

Inzamelingsactie voor voedselbank

Van 17 tot en met 24 oktober 2014 organiseert de Green Business Club Zuidas een grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. De actie wordt ingeluid met een gezamenlijke lunch met klanten en vrijwilligers van de Voedselbank Zuid en medewerkers van bedrijven op Zuidas.

8 oktober van 20.00-23.00 uur commissie AZ en RO van stadsdeel Zuid, Pr. Kennedylaan 923

Agendapunt 11. Herzien uitvoeringsbesluit Ravel, (ter advisering algemeen bestuur). Zie ook de stukken op de website 

9 oktober raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30-17.00 uur, De Rooszaal, 239, stadhuis

Bij RO tkn nr 1 Zuidas rapportage, eerste half jaar 2014. (BD2014-009061), zie het pdf. En bij Tkn – Herontwikkeling Atrium.

kop zuidasTijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte.

Wegwerkzaamheden Scheldeplein / Europaplein

Van donderdag 16 oktober 19.00 uur tot en met uiterlijk zondag 19 oktober 05.00 uur asfalteert de Noord/Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning

  • SAAL, cluster -061 Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-007584 en olo-nummer 1324715) voor het oprichten van keerwanden (damwanden), een taludtrap, een toegangshek en het realiseren van een in/ uitrit (Kunstwerk 12X/Y),op de locatie Amstelveenseweg, met de kruising A10 te Amsterdam.
  • SAAL cluster -058.Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL). Besluit 1 tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ-Wabo-2014-003096 en olo-nummer 1190397), voor het oprichten van onder a t/m g genoemde trappen en trappentoren op de A10 Zuid, nabij het spoorviaduct over de Beethovenstraat (KW 15 OV-SAAL); Besluit 2 tot het verlenen van een Wbr-vergunning (RWS-2014/18557) voor het realiseren, hebben en behouden van een calamiteitendoorsteek, calamiteitenweg, trappentorens en taludtrappen in de nabijheid van de verbindingsboog tussen rijksweg A10 en rijksweg A2 ter hoogte van de aansluiting met de rijksweg A2 te Amsterdam genomen door Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, district Zuid.

De besluiten liggen met ingang van donderdag 2 oktober 2014 tot en met woensdag 12 november 2014 ter inzage op de volgende locaties: Besluit 1 bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Het Algemeen en Sociaal Loket van Stadsdeel Centrum. Besluit 2 bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, district Zuid, Burgemeester Stramanweg 100B te Amsterdam. Beroep indienen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meldingen ingevolge art. 8.41 wet milieubeheer

  • Fred Roeskestraat 94A – 012851, oprichten inrichting Stichting British School Amsterdam, tijdelijke huisvesting (15-09-2014);
  • Van Boechorststraat 5 – 008082, verandering energiecentrale (04-06-2014).

Verleende vergunning staanplaats

  • Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het innemen van een staanplaats voor de verkoop van oliebollen op de openbare weg gedurende de periode van 27 oktober 2014 tot en met 15 december 2014 van maandag tot en met zondag van 07:00 uur tot 22:00 uur, verzonden d.d. 26 september 2014. Dossiernummer 61-955828.

De vergunning ligt vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf

  • Gustav Mahlerplein 114, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 september 2014. Dossiernummer 16-920374.

De vergunning ligt vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Uw bezwaarschrift stuurt u aan de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen werken in de openbare ruimte

  • Strawinskylaan 3019, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 september 2014 tot en met 28 november 2014, verzonden d.d. 29 september 2014. Dossiernummer 43-940699.
  • Strawinskylaan 3011, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 25 september 2014 tot en met 30 november 2014, verzonden d.d. 26 september 2014. Dossiernummer 43-953061.
  • Strawinskylaan 3001, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 september 2014 tot en met 27 februari 2015, verzonden d.d. 26 september 2014. Dossiernummer 43-953071.

De vergunningen liggen vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de Pr. Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een bezwaar indienen? Stuur het binnen zes weken naar het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

  • Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het inpandig uitbreiden van een bestaand Albert Heijn filiaal op de begane grond, verzonden d.d. 25 september 2014. OLO-nummer 1407977

 

4 t/m 31 oktober expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’ in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19.

 10 oktober inloopochtend synagoge

Normaal zit het hek dicht en is even binnenlopen er niet bij. Maar vrijdag 10 oktober gaan de hekken open en is iedereen welkom om de prijswinnende synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJGA) van binnen te aanschouwen, aldus Dichtbij.nl.

Zondag 12 oktober 2014, Artists talks, Amstelpark

15:00: AnneMarie van Splunter, 16:00: PJ Roggeband. En t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

in oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark

15 oktober Pakhuis de Zwijger, Rooilijn Kenniskring #4: Zuidas tussen mondiaal en lokaal

Tijdens deze Rooilijn Kenniskring worden complexe ruimtelijke opgave en mobiliteitsknooppunt bediscussieerd: Welke kansen spelen er rondom tijdelijk gebruik en evenementen om de levendigheid in het gebied te vergroten? Hoe kan Zuidas aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en een gebied voor de Amsterdammer worden?

21 oktober van 12.30 – 13 uur Lunchconcert Ensemble Noa, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

'Noa', Hebreeuws voor 'beweging', wordt gevormd door Rob Zilverberg (klarinet, alt- en sopraansaxofoon en zang) en Arent te Kloese (piano, accordeon, djembé en zang).

Lees verder over: Weekberichten.