Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 41

8 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, AJ Ernststraat 112

Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin en Zuiderkruid in kop Zuidas, de Boeletuin en het Beatrixpark. Deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag. lees ook het artikel voor de wijkkrant.

Interview met hoofduitvoerder BAM over bouwen op het Mahlerplein

Dienst Zuidas interviewde Leen van Delft, hoofduitvoerder van aannemer BAM, over wat er tot nu toe is gebeurd aan bouwwerkzaamheden op het Gustav Mahlerplein en of de omgeving er last van heeft gehad. "Op 30 september arriveerde de grootste drainmachine van Nederland om op 7 meter diepte de drainageleidingen aan te leggen.’” lees verder

Het Parool kopte vorige week:”Ron Blaauw opent tweede hotdogrestaurant op de Zuidas 

De eerste uitbreiding van Ron Blaauw's hotdogimperium is een feit: de chefkok heeft een franchisevestiging van zijn The Fat Dog geopend in het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas.”

Bestuurscommissie in gesprek met bewoners

Iedere maand is er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst. waarin een actueel onderwerp centraal staat, steeds op een andere locatie en iedereen is welkom. Op 16 september was het thema: participatie en maatschappelijk initiatief. lees hier over de inbreng en ideeën. De volgende bijeenkomst in oktober gaat over armoede.

7 oktober vergadering bestuurscommissie AZ&RO, 20.00 – 23.00, Pr. Kennedylaan 923

Lees de gebiedsagenda light met o.a. verhogen reinigingsniveau Zuidas, gesprekken met VVE’s in rustige gebieden Zuidas en voor moestuinen nog geen alternatieve locatie in Overzicht gebiedsplan light 2015 Zuid 

logo regioraad13 oktober Regioraad, 20.45-23.00, raadzaal stadhuis     Op de agenda o.a. evaluatie routewijziging bus 62.

Nieuws van B&W week 40      Bij Ruimtelijke Ordening: Het college neemt kennis van het financieel perspectief Zuidas 2015. 

 

AmetslveenllijnOmbouw Amstelveenlijn

In antwoord op vragen over het verschuiven/opheffen van haltes laat de organisatie weten dat ”separaat van het Uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn (gepland in december 2015) daar een uitspraak over wordt gedaan, waarbij het wel zo is dat de halte A.J. Ernststraat niet verwijderd wordt voordat er een besluit is genomen over de ligging van de halte VU/De Boelelaan.” 

Studenten maken plan voor uitbreiding Rietveld Academie

Architectenweb meldt: “Twee architectuurstudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doen een voorstel met een opvallend ontwerp. De uitbreiding is de letterlijke verbinding tussen de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut, dat de masteropleidingen van de academie verzorgt. De verbindende elementen zijn de assemblagehal en de kantine. In de ruime assemblagehal komen alle disciplines van de academie samen…  " lees verder op architectenwdeb of op dearchitect.nl

Uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert gaat 2 november in

Lees de Bewonersbrief uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert DEFHet gebied is uitgebreid tot aan de Van Neijenrodeweg. Bezoek van bewoners mag wel langer dan 3 uur aaneengesloten staan want met de geldende bezoekersregeling mag men maximaal 30 uur per maand gratis parkeren.

18 oktober Marathon 8km route door Zuidas

“Zondag 18 oktober 2015 lopen er 16.500 marathonlopers door de straten van Amsterdam. Voor deze 40e editie van de TCS Amsterdam Marathon is het parcours enigszins aangepast. De nieuwe parcoursen zijn niet alleen een verbetering voor de deelnemers, maar het zorgt er ook voor dat de bewoners en bezoekers minder hinder ondervinden. In de nieuwe opzet lopen de deelnemers na 6 km via de Beethovenstraat richting de Zuidas. Dit gebied is de laatste jaren verder ontwikkeld, zowel op zakelijk als sportief vlak. De beelden van de nieuwe skyline van Amsterdam zullen de hele wereld overgaan.”

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Lees in Dubbelklik van Prorail de planning van o.a. afronding verbouwing station RAI

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat

Van 28 september – 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op de fiets- en voetpaden en in de fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad. Op het fietspad tussen de Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan zijn de werkzaamheden al eerder gestart. Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder

Werkzaamheden aan leidingen Fred Roeskestraat voor de winter klaar

28 september tot 7 november 2015 vervangt Liander gasleidingen hiervoor zijn in de Fred. Roeskestraat vanaf de Parnassusweg ter hoogte van Spirit en de Rechtbank tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. lees verder

Werkzaamheden De Fred

Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden die de aannemer Huib Bakker Bouw in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82 uit gaat voeren. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas.

Werkzaamheden Gaasterlandstraat lees verder

26 oktober- medio april 2016 werkzaamheden Veluwebuurt

Het stadsdeel bestraat het voetpad, de rijbaan en parkeerstrook opnieuw. Waternet vervangt het riool in de rijweg.    Liander vervangt een gasleiding. De werkzaamheden starten op maandag 26 oktober en duren tot medio april 2016. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. lees verder 

t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat lees verder

vanaf 30 oktober bomenkap en nieuwe beplanting Gustav Mahlerlaan

In de week van vijf oktober worden enkele tientallen bomen gekapt. De kap is nodig omdat de oude drinkwaterleiding wordt verwijderd. In het najaar komt er nieuwe beplanting voor terug: krentenboompjes ten noorden van het voetpad en esdoorns tussen het voetpad en het fietspad in. Voor de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan wordt 30 oktober gestart het kappen van bomen. Na de herinrichtingswerkzaamheden worden er in het najaar op sommige plekken weer nieuwe bomen aangeplant. 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap

Aanvraag exploitatievergunning

* Europaplein 21-23, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13169. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" op 19 december 2015 van 20.00 uur tot 07.00 uur. Dossiernummer 2015-14111. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

9 oktober Dag van de Duurzaamheid wethouder Duurzaamheid opent Greenoffice VU, De Boelelaan 1105    Voor deelname en het programma lees verder

11 oktober 2015, 11.00 – 18.00 uur Pure markt in het Amstelpark

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het herfstprogramma.

15 oktober, Grote mensen Ontmoetingsdiner, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2      Inloop is vanaf 18.00. Vooraf aanmelden.

*18 oktober IVN excursie, 14.00-15.30 De bomen van het Gijsbrecht van Aemstelpark    Start parkingang bij halte bus 354, Van Nijenrodeweg, langs de Buitenveldertselaan . De zomer zit er voor hen op, maar dat betekent nog niet dat er niets gebeurt. We gaan kijken welke bomen er staan, hoe ze er bij staan en …. waar ze mee bezig zijn! Kosten: vrijwillige bijdrage, opgave: niet nodig. Info: Arend Wakker, a.wakker@tele2.nl

20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, bariton.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.