Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

Inspraak
1. Inspraak voor het beleidskader van de Puccinimethode tot 20 oktober. Deze methode gaat over een mooie en coherente inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam. In het beleidskader zijn standaarden voor al het Amsterdamse groen toegevoegd. Ook staan er nu afspraken in over de vormgeving van openbare verlichting en het straatmeubilair. Reageer per e-mail: via puccinimethode@amsterdam.nl onder vermelding van 'inspraakreactie Puccinimethode' of per post: naar Gemeente Amsterdam, afdeling V&OR o.v.v. 'inspraakreactie Puccinimethode', Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam.
2. Inspraak wijzigingen huisvestingsverordening tot 20 oktober. Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop de woonruimte in Amsterdam wordt verdeeld. lees meer Stuur uw zienswijze naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of via de post naar: Inspraak huisvestingsverordening, Wonen, Antwoordnummer 10011, 1000 PA Amsterdam.
3.Er is veel concurrentie in slag om binnenhalen EMA. Als gevolg daarvan is een versnelde procedure gestart om de bouw van een kantoor in Zuidas mogelijk te maken. Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 16 november) * het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en • de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft kavel 12 is direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. en ten westen van de Cross Towers. Op 31 augustus 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken van het uitwerkingsplan ten behoeve van het oprichten van een (kantoor)gebouw. (meer bouwhoogte en meer vloeroppervlak worden mogelijk gemaakt en regels omtrent parkeren aangepast) De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703BPGST-OW01. De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking

Vestigingslocatie EMA en versnelde procedure omgevingsvergunning (zie boven) Zuidas Vivaldi
Bericht op architectenweb: “Bijna twintig EU-landen dingen mee als nieuwe vestigingslocatie van het EMA, waaronder Nederland. Mocht Nederland worden verkozen, dan wil de overheid de verhuizing vlot laten verlopen. Daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) via TenderNed al een begin gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor de bouw. Een ontwerp is er ook: het bidboek toonde al het negentien verdiepingen tellende Vivaldi-gebouw, dat aan de Zuidas moet verrijzen.” lees meer

Wijkkrant artikel over Diversiteit in wonen en werken op Zuidas lees het hier

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Vijfhoek
Bericht Zuidas: "Wilt u zien hoe een ondergrondse fietsparkeergarage wordt gebouwd? Grijp dan nu uw kans. In de komende maanden kunnen groepjes bezoekers, op afspraak, afdalen in de diepte van de Vijfhoek. Te beginnen op 5 oktober. De eerste rondleiding was op 5 oktober. Maar er komen er meer. Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding."

UNStudio plaatst een danser op de Zuidas lees meer over de architectuur

Stem mee! Het beste bouwproject is?
De tweede stemronde is losgebarsten. Welk project is het beste woningbouwproject van Amsterdam? Ook 900Mahler en het CPO project Amstelwijck in kop Zuidas zijn genomineerd. T/m 26 oktober kan iedereen meestemmen. lees meer

18 oktober vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30, Boekmanzaal, stadhuis
Agendapunt Ruimtelijke ordening 12 Jaarverslag TAC`-` positief over Nieuwe Visie Zuid. lees meer in het jaarverslag TAC 2016.pdf

TKNlijst Ruimtelijke Ordening TKN 1 Collegebesluit vrijgeven voor gecoördineerde terinzagelegging uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi, eerste uitwerking en ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit gebruik. Bijlage Verbeelding ontwerpuitwerkingsplan.pdf 180.89KB Tekststuk
TER INZAGE 1. Ontwerpuitwerkingsplan bestaande uit toelichting inclusief bijlagen en regels.pdf 30.32MB
TER INZAGE 2. Concept ruimtelijke onderbouwing (inclusief kaart).pdf 1.93MB
bekijk de agenda

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.   Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Bouw Hourglass vanaf oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen tot maart 2018    Bericht van Zuidas: “Aan de Parnassusweg, naast NoMA House wordt, in opdracht van Beheer Brouwershoff en Maarsen Groep,  Hourglass gebouwd.  Het gebouw is een ontwerp van architectenbureau Dam & Partners. Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage.  De bouw  van Hourglass wordt uitgevoerd door de Hurks Bouw B.V.. Er is afgesproken dat er geluid- en trillingsvrij wordt gebouwd om de overlast voor de omgeving te beperken. Daarom worden de damwanden gedrukt en de heipalen geschroefd. Vanaf 6 oktober is gestart met graafwerk en het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot maart 2018 duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065."

16 oktober tot eind oktober 2017 aanleggen twee bushaltes aanleggen langs de Europaboulevard waar nu tijdelijke bushaltes staan. Bericht stadsdeel Zuid: “Om het doorgaand verkeer niet te veel te hinderen, werken we aan de rijbaan van de Europaboulevard in de avond en nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober. Daarna wordt er alleen overdag gewerkt. Op de Europaboulevard worden auto’s langs het werk geleid. Vanaf 16 oktober ’s avonds tot 17 oktober 's ochtends is er één rijbaan minder beschikbaar. Bus: tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke noodhaltes in de berm langs de Europaboulevard.”

20/21 en 27/30 oktober diverse werkzaamheden kruising De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan    De wegwerkzaamheden hebben vooral gevolgen voor fietsers en voetgangers en zij worden ter plekke omgeleid. In oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan is buiten gebruik. Weekendwerkzaamheden zijn er ook van vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur t/m 30 oktober 2017 06.00 uur. lees meer 

Werkzaamheden fase 4 de De Boelelaan oost zuidelijk deel tot eind 2017       Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen.

Parkeergarage Ravel vanaf 19 oktober 3 weken lang verwijderen damwanden: geeft geluidshinder      Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw. Vanaf donderdag 19 oktober, zullen de stalen damwanden (rondom de parkeergarage) worden verwijderd door middel van een trilblok. Dit kan geluidsoverlast geven. Naar verwachting duurt dat 3 weken. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Dit werk duurt tot eind november. Hierbij zal geen overlast zijn.” lees meer en in het pdf Infobrief oktober 2017 Parkeergarage de Ravel Nederlands en English (PDF, 119 kB)

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 ontgraven van de bouwkuip. Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer.
Meer info www.bcvalley.nl. Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg  Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Inhuizen huurders. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”   

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     De aannemer werkt van maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Naar verwachtng is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmaking
* Ontheffing openingstijden voor het Amsterdam Dance Event 2017

Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ:
Voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-25492. De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum worden ingezien.

Aanvraag evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP:
Voor het houden van het evenement "United Fight Events- The Sequel" op 24 maart 2018 van 15.00 uur tot 23.30 uur. De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden bij het loket van stadsdeel Zuid.

Waterschap
Aanvraag watervergunning Zuidelijke Wandelweg voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage ter hoogte van Zuidas, kavel C2 in Amsterdam – AGV – W-17.0182
Aanvraag watervergunning voor het wijzigen van watervergunning W-17.00196 in verband met het verplaatsen van het retourveld voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van de Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam – AGV – W-17.02200.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

* 10-10-2017 21-11-2017  Beethovenstraat 500, Amsterdam. aanbrengen reclame-uiting aan gebouw

Beslistermijn verlengd met 6 weken
* 10-10-2017 21-11-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam  uitvoeren van bouwkundige aanpassingen t.b.v. het plaatsen van een nieuwe CT-scanner op de 1e etage. Aanvrager: Stichting VUmc
* 09-10-2017 20-11-2017  Zuidas, kavel G1 kop, Amsterdam  realiseren van een appartementencomplex met commerciële plint en ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: COD Kavel G Amsterdam B.V.

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking gecoördineerd
* 12-10-2017 23-11-2017  Zuidas – Vivaldi – kavel 12, Amsterdam (Rectificatie). De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het afwijken van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, inclusief het daarvan deel uitmakende uitwerkingsplan “ Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)”, ten behoeve van het oprichten van een kantoorgebouw. Aanvrager: Rijksvastgoedbedrijf Zaaknummer: 5511091
* 11-10-2017 23-11-2017  Zuidas – Vivaldi – kavel 12, Amsterdam

Kunst en Cultuur

18 oktober 12.0 uur rondleiding Circl: kijkje achter de schermen, Circl Mahlerplein of bekijk de agenda en herfstvakantie! 25 oktober 13.00 Ruilmarkt voor kids in Circle. “Mooie tijd om eens goed in je kamer rond te kijken. Wat gebruik je niet meer en is nog wel heel goed? Geef het een tweede leven! Kom met een aantal mooie spullen die het ruilen waard zijn.”

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand       Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton.

vanaf september tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

17 oktober,12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Het Delta trio met Irene Enzlin, cello en Vera Kooper, piano en Gerard Spronk, viool.

19 oktober 18:30 – 21:00 Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in De Nieuwe Poort,Cl. Debussylaan 2  
Bekijk hier andere activiteiten

20 en 28 oktober 15.00-20.00 uur THEWARP AUDIO VISUAL SPATIAL,100YEARS MULTI MEDIA PERFORMANCES IN 360 CURVED SPACE in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19

24 oktober 17.15, Woodshock film in Rialto@VU in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU lees meer

28 oktober en 2 november 13.00 uur Kunstrondleiding in Circl

5 november en 3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Publicaties, RAI, Ravel, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.