Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

Berichten Amsterdam Zuidas:
* Verdi    
De gesprekken die Zuidas in april 2018 met bewoners en gebruikers van het gebied had, evenals de vervolggesprekken in mei en juni leverden voor stedenbouwkundig ontwerper Gregor van Lit van Zuidas een aantal dilemma’s op. Hoe gaan we om met de jachthaven en het groen? Omdat we hierover de mening van een grotere groep Amsterdammers wilden peilen, zijn deze dilemma’s  in september door middel van een online enquête aan alle Amsterdammers voorgelegd. Dat leverde Van Lit meer dan 400 ingevulde enquêtes en ruim 70 persoonlijke berichten op. Het projectteam verwacht eind dit jaar/ begin volgend jaar een duidelijk beeld te hebben van de uitkomsten van alle participatiemomenten. Vervolgens is het de vraag hoe de inbreng te vertalen naar een ontwerp van het gebied. Lees meer
* Het groene geweten van de VU       De VU vergroent snel dankzij haar duurzame geweten: Green Office VU. De organisatie met zeven personeelsleden is er speciaal om de universiteit verantwoorde keuzes te laten maken voor de toekomst. Dat lukt behoorlijk goed. Lees meer

NHnieuws: “Goede Doelen Loterijen bouwt duurzaamste gebouw .…. Circulair adviseur Andre Dröge is enthousiast over het nieuwe kantoorgebouw. "Het gebouw is goed bereikbaar met openbaar vervoer en het is mooi dat werknemers zelf een raam open kunnen zetten". De grootste verdienste blijft dat er gebruik is gemaakt van een bestaand leegstaand gebouw. "Denk maar eens aan alle vrachtwagens die niet door Amsterdam gereden hebben, dat is een enorme besparing geweest". Binnenkort is het gebouw klaar voor gebruik. Lees meer

Vacature: Lid van de Wijkraad Zuid-West Amsterdam       De wijkraad kijkt door de ogen van bewoners naar de eigen leefomgeving in de buurt, naar de Gemeente Amsterdam en het beleid. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders om bewonersinvloed uit te oefenen. De Wijkraad bestaat uit bewonersinitiatieven en lokale vrijwillige organisaties in Amsterdam Oud-Zuid en mensen die daar (vanuit hun deskundigheid) zitting in hebben genomen. De tijdsinvestering voor een lid (vrijwilliger) van de Wijkraadraad is ongeveer 10 uur per maand. Meer informatie over de functie, neem contact op met Simon Bornstein, voorzitter, telefoon: 06 272 641 38. Of  stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV met pasfoto, per e-mail naar: WIJKRAADzuidwest.amsterdam@gmail.com

30 oktober raadscommissie RO, 19:30 commissiezaal Stadhuis
Op de agenda bij Zuidas en Marineterrein: 17 Kennisnemen van stand van zaken beantwoording motie OBA zuidas. In het eerste kwartaal 2019 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 1. Motie Vink c.s. (213.18 BG) inzake verkenning OBA in Zuidas.docx 44.51KB  2. Raadsbrief stavaza Motie Vink c.s. OBA in Zuidas.pdf 2.36MB. Bekijk de agenda hier

31 oktober 2018, 19:30 uur, Stadsdeelcommissie in de Wijk – Buitenveldert/ Zuidas     Locatie nog niet bekend.

Nieuws Amsterdam: Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht
Het college van B en W stelt voor erfpachters met een woning in Amsterdam 10% extra korting te geven bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht wanneer zij voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding aanvragen. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 18 oktober 2018 editie Zuid met o.a. ""Waarom is de Magere Brug hét icoon van Amsterdam?" Lees meer

Het Parool berichtte over EMA
“De verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam is nu ook juridisch geregeld. Zoals bekend betrekt het EMA volgend jaar een nieuw gebouw op de Zuidas.” Lees meer

Berichten uit de nieuwsbrief van Vereniging woonschepen Zuid over bouw Zuidasdok “ 1. In de plannen is opgenomen dat er een doorvaart voor woonboten in en uit de kom gerealiseerd wordt aan de Oostkant (Jachthavenweg) van de onderdoorgang. Er zal gezorgd worden voor voldoende ruimte en diepte. Zodra het Piet Kranenbergpad gereed is, zal de onderdoorgang van de Jachthavenweg weer worden afgesloten. De aannemer Zuidplus heeft de bouwweg overgenomen van ProRail en zal daar voorbereidende werkzaamheden gaan uitvoeren. Of de weg opengesteld gaat worden bij evenementen wordt nog bekeken. Na realisatie van het hele plan zal de onderdoorgang een schelpenpad voor voetgangers worden. Lees meer
De gemeente en Sportpark Sloten hebben besloten om een mountainbikeroute aan te leggen dwars door de meest kwetsbare delen van het natuurgebied de Oeverlanden. Een vergunning is daarvoor naar hun idee niet nodig, vandaar dat werd volstaan met het organiseren van een informatieavond die op 13 september 2018 plaats vond.” Lees meer

Kunst en Cultuur

t/m 26 okt 2018 Exhibition ARD: Denim Democracy in Circl, Mahlerplein      De denim industrie is volop in beweging: maak kennis met positieve ontwikkelingen zoals duurzame technologieën & innovaties! Lees meer

23 oktober 18.30 De films 10 en Daughters van documentairemaker Marta Jurkiewicz in Circl, Mahlerplein Meaningful Movienight: 10 & Daughters Twee films die levenslessen uitlichten en de kansen en valkuilen onderstrepen die ons nog te wachten staan. lees meer

23 oktober 12:30-13:00 uur lunchconcert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Itzel Mendez Martinez, hobo en Hannah Weisbach ook hobo.
6 november 2018, lunchconcert 12:30-13:00 uur, Juten & Bouw met Eveline Juten, zang en luit Arwen Bouw, barok viool.
26 oktober TomasFilm: First Reformed, 19:30 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        In oktober kunt u kijken naar de laatste film van regisseur Paul Schrader, First Reformed (2017). Het vertelt het verhaal van de dutch reformed predikant Ernst Toller die in ernstig conflict met zijn verleden leeft. Een kaartje kost €7,50 (inclusief koffie, thee en een drankje). Lees meer

29 okt 2018 – 2 nov 2018 Sociaal ondernemerschap met Women in Tech Regetta in Circl Malherplein     Bijeenkomst om vrouwen in de techniek aan mentoren, beroepsgenoten en middelen. Workshops worden afgewisseld met discussie van een expertpanel dat hun inzichten deelt. Lees meer Toegang vanaf € 103.

29 oktober 20.00 IJzaal Pakhuis de Zwijger -New Democracy 33 Van wie is de MRA? Hoe zorgen we voor een democratische Metropoolregio Amsterdam (MRA)?    De Metropoolregio Amsterdam – een samenwerkingsverband tussen twee provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam – verandert. Zo kruipt Amsterdam steeds dichter tegen Zaandam aan en groeit Almere richting Diemen en Weesp. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van het bestuur van de MRA?? Met inwoners en bestuurders uit de regio bespreken we de democratische legitimiteit van de MRA. Lees meer

31 oktober lezing door Norbert Peeters over het leven van Joseph Dalton Hooker, Victoriaans botanicus van 19:30-20:30. Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8      Lees meer
En: zondag 4 november – Yota Baron & Chris Lopez – zang & gitaar – aanvang 14.30 uur.

1 november 19:00 – 20:00 The Impact of Business in Society in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   De sprekers voor deze avond zijn Leanne Carmody en Govert Buijs. Lees meer

9 november Dans voor iedereen vanaf 60 jaar      De lessen bij Dance Connects zijn een mix van stijlen met elementen uit klassieke dans, jazz, afro, latin en hiphop. De begeleidende muziek komt uit alle windstreken. Naast de verschillende danstechnieken leren deelnemers ook improviseren. De nieuwe les voor 60-plussers gaat 9 november van start, elke vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur bij Fitness Zuidas (Wijenburg 90A). Voor iedereen is de eerste les gratis. Lees meer

29 en 30 november congres ‘Brains, Buildings, Business – De Vrije Universiteit en Zuidas’.    De Vrije Universiteit en Zuidas groeien snel naar elkaar toe en zijn op weg om een centrale speler en economisch kenniscentrum van het metropoolgebied Amsterdam te worden. Gezamenlijk staan ze bovendien voor één van de grootste bouwopgaves van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Welke toekomstvisies schuilen hierachter, in ruimtelijk en maatschappelijk opzicht? Is er een gemeenschappelijke agenda? 29 november) is gewijd aan campusontwikkeling in historisch perspectief, 9.30-16.30, VU Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105: PThU-zaal, 1e etage (1E-24). 30 november gaat het over beleid en reflectie ten aanzien van de toenadering van de VU en Zuidas, 9.30-16.3,  Zuidas, Symphony Building, Gustav Mahlerplein 3: Auditorium. Toegang is gratis. Het volledige programma vindt u hier

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Van maandag 22 t/m 26 oktober wordt er gewerkt aan twee kruisingen: de Amstelveenseweg/Van Nijenrodeweg en Buitenveldertselaan/De Boelelaan. Fietsers gaan deels over het voetpad.  23 en 24 oktober wordt ook ´s nachts gewerkt tussen 01.00 en 05.00 uur. Lees meer

President Kennedylaan asfalteren fiestpad t.h.v. stadsdeelkantoor    Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober worden de tegels van het fietspad vervangen door asfalt.

Renovatie en uitbreiding WTC   De fietstunneltjes onder de Strawinskylaan en de Beethovenstraat zijn dicht van medio oktober tot eind december 2018.

Werkzaamheden Valley geven  geluid- en lichtoverlast   Komende tijd o.a. vlinderen vloeren. Overzicht van de huidige planning (data onder voorbehoud). Geplande datum betonstort en vlinderen vloer: -3 vloer bouwkuip zuid: week van 5 november, -3 vloer bouwkuip west: week van 26 november. Lees meer

IJsbaanpad gestremd vanwege vervanging riool tot 13 november tussen de Amstelveenseweg en IJsbaanpad.

Werkzaamheden 2Amsterdam vernieuwbouw september tot half november    Veel geluidsoverlast tussen 12.00 – 14.00 uur op maandag t/m donderdag. De aannemer hoopt half november klaar te zijn met het aanbrengen van de damwanden.

Werkzaamheden GVB Europaboulevard/RAI     GVB werkt van maandag 1 oktober 2018 t/m vrijdag 11 januari 2019 aan de tramrails bij station RAI. Er zijn 3 werkgebieden: 1 Drentepark (tramlus, eindpunt Tram 4 -1 oktober t/m 11 januari 2019; 2 Kruispunt Europaboulevard/P-RA I -15 oktober t/m 10 november; 3  Europaboulevard, tussen afrit A10 en P-RAI 22 oktober t/m 25 november. Het werk kan geluidsoverlast veroorzaken. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
* Mededeling besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend

t.b.v. het plaatsen van een drijvende steiger in het Nieuwe Meer tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26 en af te wijken van de “Herziening van het bestemmingsplan Jachthavengebied en Amsterdamse Bos” met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a, onder 3 Wabo. OLO-nummer 3017899. Ter inzage legging van woensdag 17 oktober 2018 t/m 28 november 2018, tijdens de openingstijden bij het stadsloket van stadsdeel Zuid (ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923). Lees meer
Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Margrietstraat 1,
1077 KZ: voor deelaanvraag voor het bouwen van de kelder en fundatie t.b.v. de nieuw te bouwen woning.
Aanvraag evenementenvergunning
Scheldeplein 2, 1078 GR: voor het houden van een evenement " Horecava @The Corner' van 7 januari 2019 t/m 10 januari 2019 van 14:00 uur tot 00:00 uur.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

19-10-2018 30-11-2018  A10 en Amstelveenseweg, Amsterdam  oprichten van een tijdelijk metro opkomstgebouw, op de locatie tussen de A10 en de sporen aan de westzijde van de Amstelveenseweg. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
16-10-2018 27-11-2018  Zuidasdok- Parnassusweg, Amsterdam  kappen van 15 bomen, op de Kadastrale secties AK4274; AK3505; AK4273; AK3513; AK5024 te Amsterdam. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
15-10-2018 26-11-2018  Europaplein 24, Amsterdam  kappen van 5 bomen. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd verlengd met zes weken
16-10-2018 27-11-2018  Gustav Mahlerlaan 997, Amsterdam  wijzigen van het gebruik van een deel van de woning als kantoor. Aanvrager: Nedstede Real Estate Management B.V.
16-10-2018 27-11-2018  Gustav Mahlerlan hoek Beethovenstraat, Amsterdam  vervangen van een roterend reclameobject door een digitaal reclameobject op de locatie Gustav Mahlerlan hoek Beethovenstraat (AK 5045) te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
16-10-2018 27-11-2018  Parnassusweg, Amsterdam   betreft het vervangen van een roterend reclameobject door een digitaal reclameobject op de locatie Parnassusweg (AK 4988) te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
16-10-2018 27-11-2018  Gustav Mahlerlaan 997, Amsterdam  plaatsen van een reclame-zuil op het plein op de locatie Gustav Mahlerlaan 997 te Amsterdam. Aanvrager: Nedstede Retail B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
17-10-2018 29-11-2018  Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Mahler     realiseren van een tijdelijke inrit- en uitrit en tijdelijk afwijken van het verplicht aantal fietsparkeerplekken in het gebouw “The Valley” op kavel P15 Ravel, kadastrale locatie AK 4555 te Amsterdam. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning geweigerd
18-10-2018 29-11-2018  Strawinskylaan 3051, Amsterdam  voor het plaatsen van reclame-uiting aan de zuidgevel van het gebouw. Aanvrager: Booking.com B.V.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
19-10-2018 01-12-2018  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan , Amsterdam   werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van woensdag 7 november 2018, 19:00 uur tot donderdag 8 november 2018, 7:00 uur. heeft betrekking op het vlinderen van -2 vloer Noord. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
19-10-2018 01-12-2018 Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van donderdag 8 november 2018, 19:00 uur tot vrijdag 9 november 2018, 7:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch storten van de -3 vloer West middels vlinderen. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
19-10-2018 01-12-2018  Tomasso Albinonistraat, Amsterdam  voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van woensdag 24 oktober 2018, 18:00 uur tot donderdag 25 oktober 2018, 7:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken van de 2e fase van de 4e verdiepingsvloer. Aanvrager: Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuid-As B.V.

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, RAI, Ravel, Strawinsky, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.