Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

In verband met de nieuwe coronamaatregelen is er een aangepaste dienstverlening bij de stadsloketten. Lees meer 

Dependance conservatorium naar Zuidas
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) wil een dependance van het Conservatorium van Amsterdam vestigen in Kapel en Convict in het Beatrixpark. Op 15 september 2020 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De kapel wordt uitgebreid aan de westzijde van het gebouw en door ophoging van de bovenste bouwlaag, zodat er ruimte is voor een concertzaal. Convict wordt aan de noord- en zuidzijde uitgebreid. Door deze uitbreiding zal een aantal bomen gekapt moeten worden. Zuidas heeft daartoe op 1 oktober 2020 een aanvraag ingediend bij de Omgevings-dienst voor het kappen van 10 bomen.

Buurtbudget Amsterdam Zuid      t/m woensdag 21 oktober kunt u hier stemmen.

Berichten van Zuidas:
*Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage van 15 oktober t/m 25 november     Verdi is het gebied tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion. De de stukken met de bijlage vindt u hier en bij de stadsloketten op Amstel 1 en de President Kennedylaan 923. U moet hiervoor wel even een afspraak maken via het telefoonnummer 14 020. Iedereen kan een zienswijze op de concept-Investeringsnota indienen. Lees hier meer
Een zienswijze stuurt u per email via verdi.zuidas@amsterdam.nl of per post naar het college van B&W van Amsterdam. Of per post naar: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijzen maakt u eerst een afspraak via 020-5752111. Lees hier meer over de terugkoppeling. Lees hier het bericht van Zuidas.    En 4 november online bijeenkomst Verdi      Daarna worden de ingediende zienswijzen betrokken bij de verdere bestuurlijke behandeling van het Investeringsbesluit. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van beantwoording en voor zover aan de orde verwerkt in de Investeringsnota. De onlinebijeenkomst vindt tussen 19.30 en 20.30 uur plaats via Microsoft Teams. Aanmelden? Stuur een mailtje naar contact@Zuidas.nl.
*Glijden bij Tripolis Park        Je knippert even met je ogen en opeens staan er twee enorme betonnen torens van 45 meter hoog tussen Tripolis Park en de A10. ‘Doordat we de torens hebben gemaakt met een glijbekisting, waren ze na 18 dagen al klaar’, zegt Henry de Koning. Lees meer

Ter inzage t/m 21 november 2020: Kennisgeving van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake Amsterdam Heliport. Een zienswijze richt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/Sector RO ter attentie van Richard Hermans, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Lees meer

Bericht op Spoorpro:’‘ Aantal OV-reizigers zal eind dit jaar blijven steken op 50 procent’
Het openbaar vervoer bleef extra maatregelen bespaard, maar de sector kreeg dinsdagavond opnieuw een flinke knauw. Een maand na lancering van de campagne ‘Het OV is OK’ is alle hoop vervlogen om eind dit jaar… Lees meer

21 oktober, 19.30 Vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de wijk Buitenveldert/Zuidas
28 oktober 2020, 9:00 uur vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, Raadzaal
28 oktober2020, 13,30 uurvergadering Ruimtelijke Ordening, raadzaal. De agenda’s volgen later of kijk hier

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. coronamaatregelen aangescherpt en meer waaks (in Zuid)  Lees meer   

Kunst en Cultuur  
22 oktober 15.30 – 17.30 uur online…. De Duurzame Doorbraak #3: Van hebben naar huren- georganiseerd door Circl. Lees meer

24 oktober Nacht van de Nacht 2020 en de Green Business Club       Een donkere Zuidas is al langere tijd een wens van participanten van Green Business Club Zuidas. Met deelname aan Nacht van de Nacht vragen zij hier aandacht voor. Zuidas doet het licht uit 2020. Lees meer

31 oktober om 14.00-15.00 en15.30- 16.30 uur gratis tekenwandelingen in het Amstelpark     Kunstenares Liesje van den Berk neemt jullie mee op stap. Deze keer maak je geen foto's met je telefoon, maar ga je tekenen wat je ziet! Of… tekenen wat je hoort. Of tekenen wat je voelt! Het kan allemaal., Kun je niet tekenen? Geen probleem! Iedereen kan meedoen. Meld je hier aan.

3 t/m 8 november Kunstkapel, expositie Atelierschatjes in de Kunstkapel, dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur tot 17.00 uur, Zaterdag 12.00 uur tot 19.00 uur, zondag 12.00 uur tot 17.00 uur, Prinses Irenestraat 19       Zeven kunstenaars tonen ouder werk uit hun oeuvre en spiegelen dit aan het werk dat ze nu maken. Dat levert een interessante expositie op waarbij de ontwikkeling van de kunstenaars centraal staat. Lees verder

vanaf 3 november weer een lunchconcert met Het Merain duo met Mirjam Rietberg, harp, Kaya Woloshyn, viool in De Thomas!!!!!   In verband met uw veiligheid en die van de optredende artiesten is een opgesteld, Pr. Irenestraat 36.

6-11 november Expositie Photosynthesis van Evelyn Taocheng Wang in Circl.Art, de projectruimte van de ABN AMRO kunstcollectie, Het werk gaat over haar zoektocht naar de ideale vrouw. Lees meer

1 november 2020 – 14:00 tot 15:30 IVN wandeling in het Beatrixpark Bomen en struiken  Vooraf aanmelden bij Henk Wolters en Mien Vermue, 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl. Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee. Vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.
6 december de wandeling gaat langs Coniferen en ander wintergroen  Anders dan de meeste Amsterdamse parken is het Beatrixpark rijk aan coniferensoorten. Een wandeling in een altijdgroene wereld van kegels, naalden, hars en levende fossielen. Lees meer

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein     De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt. De wand bevat foto’s van de ontwikkeling van Zuidas zoals de bouw van het WTC, de VU Campus en de RAI, maar ook de Floriade van 1972 in het Amstelpark. De foto’s zijn voorzien van jaartallen en bijschriften. Het project is een initiatief van Hello Zuidas, bouwcombinatie ZuidPlus en projectorganisatie Zuidasdok. De fotowand is te vinden tussen Circl en de ingang van de stationstunnel op het Gustav Mahlerplein. Lees meer

10 december rondleiding Botanische tuin Zuidas. U kunt ook zelf een rondleiding aanvragen door minimaal 2 weken van tevoren een mailtje te sturen naar info@botanischetuinzuidas.nl.  Eén rondleider neemt maximaal 15 deelnemers mee. Lees meer

Nieuwe datum 10-13 december 2020 KunstRAI   Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst. De KunstRAI is een van de oudste beurzen voor moderne- en hedendaagse kunst ter wereld. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden t.b.v. bouw Brittenpassage
2021 in het Paasweekend van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur beperkt trein- en metroverkeer vanwege gereed krijgen fundering voor de twee dakdelen. Vrijgraven van de funderingspalen en plaatsen van landhoofden: 12 meter lange funderingsblokken waarop het nieuwe dakdeel moet komen te rusten. Op dinsdagochtend 6 april rijden alle metro’s en treinen weer volgens dienstregeling. Tussen 20 augustus (01.00 uur) en 23 augustus (05.00 uur) 2021 dakdelen op hun plek te schuiven. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen                                                                             *Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, kappen 5 bomen
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, kappen 10 bomen
*Amstelveenseweg 601, Amsterdam, kappen 4 bomen                                                                    *Strawinskylaan, Amsterdam, wijzigen indeling laag -1 parkeergarage  Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen                                                                                      *Burgerweeshuispad 101, Amsterdam   Alliander NV: betreft demontage G160 meet en regelset en het plaatsen van een meet en regelinstallatie.
Verleende omgevingsvergunning
*Europaplein 23-4 1078GT Amsterdam   het vergroten van restaurant met een aanbouw op de begane grondvloer en het veranderen en vergroten van het appartement op de 4de verd. met uitbouw.
*Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam, renoveren en uitbreiden kantoorgebouw   renoveren en uitbreiden van het kantoorgebouw. Aanvrager: Edge Technologies Development 2 B.V.
(gouden regen) staande in de achtertuin, verzonden op 9 oktober 2020. Er geldt een herplantplicht. Dossiernummer Z2020-Z008084 / 5412457.
*Beethovenstraat/Spoorslag, Amsterdam, wijzigen indeling fietsenstalling. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V..
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd met 6 weken                                                 *Parnassusweg 1021, Amsterdam    betreft het legaliseren van een tijdelijk drijvend terras aan de Boelegracht kadastraal 4840, sectie AK te Amsterdam. Aanvrager: Loetje Zuidas B.V.
Verleende horecavergunning
*Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA    voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend
Bouwbesluit 2012, verleende geluidsontheffing
*Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van: wk 42 t/m wk 45 : 5 dagen, van 19:00 tot 22:30 uur. Betreft het uitvoeren van logistieke werkzaamheden als gevolg van Covid-19, ten behoeve van omgevingsvergunning OLO-3368735, het renoveren en uitbreiden van de D-toren behorende bij het WTC complex. 

APV  Z/20/1820533 RVV, Gustav Mahlerplein 11, 16-10-2020 tot en met 21-10-2021

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Flanken, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Publicaties, Ravel, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.