Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 42

Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt Lex van Deldenbrug

schouw 2013BPZ houdt een schouw op Zuidas. Vanaf het startpunt zal een route worden gevolgd voor een visuele inspectie van de openbare ruimte. Niet alleen onderweg maar ook rondom drie bouwplaatsen: Opzuid, Mahler kavel 14 en 16 en nieuwbouw aan de Beethovenstraat inventariseren we waar gebreken of gevaarlijke situaties zijn die aandacht en verbetering verdienen. Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw opmerkingen door.

Burgemeester Van der Laan opent nieuwe spoedeisende hulp VUmc

vumc spoedhulp 2013 opening nieuwe“Op 11 oktober heeft de burgemeester de nieuwe spoedeisende hulp van VUmc officieel geopend. Hij kreeg een verbandschaar aangereikt door sopraan Judith van Wanroij om een rood lint door te knippen. Van Wanroij luisterde de opening op ludieke wijze op door al zingend uit een ambulance te komen. De nieuwe spoedeisende hulp is zodanig uitgerust dat diagnose en behandeling nog sneller gestart kunnen worden. Hiermee vergroot de herstelkans van de patiënt.”

Lex van Deldenbrug verbindt Zuidas en Buitenveldert

lvd opening 2013“Gisteren, 15 oktober, is de Lex van Deldenbrug in Zuidas feestelijk geopend door Maarten van Poelgeest (Wethouder Ruimtelijke Ordening) en architecte Liesbeth van der Pol. Veel bewoners van Zuidas en Buitenveldert waren bij de opening aanwezig. De dochter en kleinzoon van componist Lex van Delden, naar wie de brug is vernoemd, waren speciale gasten. Het VU-Orkest speelde muziek van de Amsterdamse componist en dansers gaven uiting aan de lvd 2013 2 ontmoeting tussen Buitenveldert en Zuidas”, aldus de samenvatting van dienst Zuidas. Foto’s Bas Uterwijk. AT5 maakte een kort beeldverslag.

Nieuws uit B&W week 42

“Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Mahler op de Zuidas. Het bestemmingsplan wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, de Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Het gebied omvat het Mahlerplein en het hoofdkantoor van ABN-AMRO. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van diverse voorzieningen op de begane grond van bestaande gebouwen mogelijk. Behandeling in de commissie BWK is op 13 november en in de gemeenteraad op 27 november 2013.”

Coolblue op Gustav Mahlerlaan

“Coolblue heeft een locatie gevonden voor zijn eerste vestiging in Amsterdam. De 'Beste webwinkel van Nederland' strijkt neer aan de Gustav Mahlerlaan, waaraan ook het hoofdkantoor van ABN Amro is gevestigd op de Zuidas. De deuren gaan op 31 oktober open. Uit bekendmakingen van de gemeente Amsterdam blijkt dat de Gustav Mahlerlaan 316a op 21 augustus een andere bestemming heeft gekregen: van horeca naar detailhandel. Coolblue, dat hoofdkantoor houdt in Rotterdam, vermeldt dat adres op zijn vacaturesite.”, aldus de berichtgeving op website Twinklemagazine.nl. Coolblue verkoopt electronica, witgoed en o.a. keukenapparatuur.

Aankondiging aanbesteding fietsparkeergarage en herinrichting Mahlerplein

mahlerplein 2013“Vanaf 10 oktober 2013 kunnen marktpartijen zich aanmelden voor de aanbesteding van de fietsparkeergarage en herinrichting Mahlerplein”, aldus dienst Zuidas.

Omleiding fietsers op AmstelveensewegDe Boelelaan-A10 duurt week langer

De werkzaamheden van Waternet duren t/m 19 oktober.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van M&I, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu (M&I)

  • Om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw reactie geven op dit voornemen. U kunt ingaan op de volgende vragen:

Kennisgeving verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  • Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het wijzigen van de toegangsdeuren voor auto's en personen ter hoogte van de begane grond van het gebouw Geulstraat 29 en van het gebouw Scheldeplein 1-5, verzonden d.d. 4 oktober 2013. OLO-nummer 929175.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA Amsterdam.

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan RAI

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Amsterdam RAI en omgeving. Dit gebied wordt globaal begrensd door het Beatrixpark aan de westzijde, de Wielingenstraat aan de noordzijde, het Europaplein en de Europaboulevard aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde. De stukken liggen nog niet ter inzage.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

  • Amstelveenseweg 122, 1075 XL: voor het oprichten van een nieuwbouwcomplex ten behoeve van 23 appartementen, parkeerkelder een horeca IV gelegenheid, ingekomen d.d. 25 september 2013. OLO-nummer 1004599.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

  • Terrein Fred Roeskestraat 91 -1022089, kappen 3 bomen  i.v.m. realisattie paviljoen (8-10-13)

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Bron: De Echo 16.10.13

Verleende evenementenvergunning

  • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Amsterdam Music Festival" van 19 oktober 2013 vanaf 22:00 uur tot 20 oktober 2013 tot 07:00 uur, verzonden d.d. 10 oktober 2013. Dossiernummer 32-731987.

De vergunning vanaf 14 oktober 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

8-18 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid, Zuidplein

gat in 2013Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad Aanvang – de onthulling van ons moment, een kunstwerk op de Zuidas, locatie Zuidplein. Het werk is nog deze week te zien.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)

Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke Noordam

Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.

22 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Arco Mandemaker, tenor en Esther Steenbergen, gitaar brengen werken van Purcell en Walton.

22 oktober, 12.30-13.00, Meesterpreek in de Lunchbreak met Jessa van der Vaart, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

De lunchpreek wordt gehouden door Ruben van Zwieten of Jessa van der Vaart en De meesterpreek door een topbestuurder. Het geheel wordt omlijst met live muziek. Voor of na de overweging is het mogelijk om in De Nieuwe Poort te lunchen, ook kun je een lunch bestellen en na afloop meenemen.
 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.