Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 42

Thema-avond BPZ, Zuidas Groen, 16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 

4 november informatie-avond Zuidas en Water, 19.00 uur groene zaal dienst Zuidas, WTC

Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw buurt te beantwoorden. Heeft u niet echt een concrete vraag maar wilt u wel graag weten wat de bouwplannen en ontwikkelingen voor uw buurt betekenen en hoe we werken aan droge voeten? Kom dan op dinsdag 4 november naarde informatieavond over Zuidas en Water. Van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal van dienst Zuidas in het WTC. Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur inventarisatieronde: wat speelt er op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur vraag en antwoord met Kasper Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen themamanager Water Zuidas/Zuidasdok 21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze avond bijwonen, dan ziet dienst Zuidas uw aanmelding graag tegemoet vóór 29 oktober via communicatie@zuidas.nl  

6 november Thema-avond BPZ en commissie RO van WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Avond over het OV in Zuidas en Buitenveldert. Vertegenwoordigers van het GVB en de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

Onderzoek: Amstelveenlijn naar Uithoorn?

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 9 oktober 2014 besloten om het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn verder te onderzoeken. Ze heeft hiervoor samen met de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wat het komende jaar nog onderzocht moet worden. De verwachting is, dat de resultaten van het onderzoek -de planstudiefase- in het laatste kwartaal van 2015 bekend zijn en dan besloten wordt, of de plannen doorgaan. http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Amstelveenlijn-naar-Uithoorn&newsid=238736448

Hoogbouw Zuidas weer in de pas met luchtvaartregels

“Het Rijk en gemeenten en bedrijven in de regio Amsterdam hebben in hoofdlijnen een akkoord bereikt over het nieuwe Luchthavenindelingbesluit. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ruimtelijk hoogbouwkader Zuidas zijn alle bouwontwikkelingen die binnen dit kader vallen vrijgesteld van nadere toetsing aan het nieuwe LIB. De verdere ontwikkeling van de Zuidas is daarmee veilig gesteld”, aldus een bericht in NUL20. http://www.nul20.nl/hoogbouw-zuidas-weer-pas-met-luchtvaartregels

Werkzaamheden in het Beatrixpark

In november start de aannemer met de aanleg van de gracht en de Prinses Irenebrug. Ter voorbereiding hiervan wordt er een werkterrein afgezet. Voor de aanleg van de gracht en de brug is het nodig om enkele bomen te kappen. En ter voorbereiding op het project Zuidasdok is het nodig om kabels en leidingen, die nu door de Beethovenstraat lopen, te verleggen. De boringen gaan van de Antonio Vivaldistraat bij Ernst & Young, onder A10 en de sporen door, naar het Beatrixpark. De werkzaamheden in het park starten begin november 2014 en duren tot en met maart 2015. De werkzaamheden hebben geen gevolg voor fietsers en wandelaars in het park. Ook voor dit project is het nodig bomen te kappen, waar mogelijk worden de bomen verplant naar een andere locatie, aldus de brief van Dienst Zuidas aan bewoners.

22 oktober, 13:30 -17:00 uur raadscommissie Werk & Economie, De Rooszaal, stadhuis

Agendapunt 15. Vaststellen hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Nr. BD2014-010208

Wegwerkzaamheden Scheldeplein / Europaplein

Van donderdag 16 oktober 19.00 uur tot en met uiterlijk zondag 19 oktober 05.00 uur vinden asfalteerwerkzaamheden plaats op de rijbanen en fietspaden aan het Scheldeplein. Het Scheldeplein is in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning

  • Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (cluster SAAL-063) d.d. 15-10-2014. Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-010305 en olo-nummer 1396225) voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot een Combigebouw ten behoeve van elektrotechnische systemen ten dienste van het spoor, op de locatie Amstelveenseweg/A10, nabij de spoorbaan. (ter hoogte van Kunstwerk 12XY).

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 16 oktober 2014 tot en met woensdag 26 november 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Aanvraag voor een evenementenvergunning

  • Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van een evenement “ADE-Kings of Ace vs Sexed Up” op 17 oktober 2014 van 22:00 uur tot en met 6:00 uur. Dossiernummer 32-962631.

De aanvraag ligt vanaf 13 oktober 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923.Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

De aanvraag ligt vanaf 13 oktober 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Strawinskylaan 3001 – 1462345, oprichten nieuwbouwtorens (Atriumgebouw) met bestemming kantoor- en overige functies (25-09-2014).

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

  • Terrein De Boelelaan 1117 – 1393579, kappen 17 bomen en verplanten 2 bomen (01-10-2014);
  • Terrein George Gershwinlaan Blok 9 – 1433229, veranderen berging, entree voor auto's, vluchtweg/noodtrap en de constructie (26-09-2014);
  • Terrein Gustav Mahlerlaan Blok 10 – 1362343, oprichten gebouw: 179 appartementen, 1 commerciële ruimte en ondergrondse parkeervoorziening (30-09-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

  • Terrein Europaboulevard – 1222495, aanleggen en gebruiken van een 150kV-kabelverbinding t.b.v. inlussing voor hoogspanningsstation Zorgvlied (01-10-2014).

De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1.

17 – 18 oktober dance event in Amsterdam RAI

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 oktober 2014 wordt in Amsterdam RAI het dance event “Kings of Ace vs Sexed Up” gehouden. De organisatie is in handen van de twee organisaties Ace Agency en Pal Mundo. Vrijdagavond zijn de deuren vanaf 21:00 geopend, het evenement begint om 22:00 uur en duurt tot uiterlijk zaterdagochtend 06:00 uur.

Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’ in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19

t/m november, Zone2source Amstelpark. In de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still,

In oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

'21 oktober van 12.30 – 13 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Noa', Hebreeuws voor 'beweging', wordt gevormd door Rob Zilverberg (klarinet, alt- en sopraansaxofoon en zang) en Arent te Kloese (piano, accordeon, djembé en zang).

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.