Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!
Uiterlijk 4 oktober werden de definitieve verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd. Hoewel de behandeling begroting 2017 in de raadscommissies van 11 t/m 13 oktober was geagendeerd ontbraken de bezuinigingsvoorstellen. Op 2 november brede raadscommissie Financie╠łn, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling begroting 2017 in de Raad. lees over de onenigheid die is ontstaan

Nieuws uit B&W week 41
“- halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari – 30 juni 2016. Deze reguliere rapportage voor Zuidasdok heeft tot doel om aan opdrachtgevers verantwoording af te leggen over de voortgang van het project.
– college van B en W stemt in met de raadsvoordracht tot het vaststellen van de ‘verordening parkeerbelastingen 2017’. De verordening wordt elk jaar per 1 januari gewijzigd om noodzakelijke juridisch-technische en door de centrale stad en stadsdelen gewenste wijzigingen op het gebied van parkeerbeleid mogelijk te maken. – Met de verordening wijzigt het tarief voor de naheffingsaanslag, wielklem en wegslepen niet. – Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning wordt verhoogd naar 150% van het tarief voor de eerste bewonersvergunning. – Er wordt een vergunninggebied geïntroduceerd met alle oplaadplaatsen in Amsterdam waarop elektrische taxi’s van ‘Toegelaten Taxi Organisaties’ met een e-taxi-parkeervergunning mogen parkeren voor een tarief van 45 euro per half jaar. – In het tariefgebied Zuid-6 in de Zuidas wijzigt het uurtarief van € 1,40 naar € 3,00.”

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam tot 9 november
T/m 9 november kunt u inspreken/reageren op de conceptversie van het nieuwe Beleidskader Verkeersnetten dat de oude versie uit 2005 zal vervangen. U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. lees verder 
Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier rechtsbovenaan de pagina

RTVNH berichtte: Nieuw OV netwerk in 2018
Als in 2018 de Noord-Zuidlijn gaat rijden, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, wordt het hele ov-netwerk in de stad opnieuw ingericht. "Niet eerder in de 116-jarige geschiedenis van GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route'', schrijft directeur Alexandra van Huffelen van vervoerbedrijf GVB in het conceptvervoerplan dat nu bij de Stadsregio ligt. In december neemt de Regioraad een besluit.

Tussen 13 en 31 oktober Publieksraadpleging OV Lijnennet door Regioraad
Stadsregio Amsdterdam houdt een publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De raadpleging gaat niet in op afzonderlijke bus- of tramlijnen, maar gaat over het totale, samenhangend OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale OV-reis eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u deelnemen aan de publieksraadpleging, ga dan naar de online vragenlijst. Lees de belangrijkste-wijzigingen-uit-vervoerplannen-2018

Wat verandert er in 2018 aan het OV?
“busvervoer 2018 in Amstelland-Meerlanden: er zal van de huidige ‘170-bundel’ circa 50% van de bussen niet meer naar het centrum van Amsterdam rijden, maar een eindpunt bij Station Zuid krijgen, waar kan worden overgestapt op de Noord/Zuidlijn of andere tram- bus- en metrolijnen of de trein. De bussen die nog wel naar het centrum van Amsterdam rijden, krijgen hun eindpunt bij busstation Elandsgracht en rijden niet meer door tot Amsterdam Centraal.
In Amsterdam zal het tramnetwerk zich richten op aansluiting op de metro’s: de Ringlijn, Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Voorbeelden hiervan zijn: Lijn 5 vanuit Amstelveen rijdt vanaf het Leidseplein niet meer naar CS maar buigt via de Marnixstraat af naar een eindpunt in Amsterdam West; Lijn 9 rijdt niet meer naar CS, maar buigt via de Sarphatistraat af en sluit aan op de metro Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Een andere tramlijn zal de verbinding tussen CS en Artis en omgeving verzorgen.” bron pdf belangrijkste wijzigingen. lees hier meer over het besluitvormingsproces OV plannen 2018

Nieuwsbrief gemeente Amsterdam lees meer
Nieuwsbrief dienst Zuidas met o.a. Gemeenteraad stelde Visie Zuidas 2016 vast en laat in woningbouwprogramma 30 procent sociale woningbouw opnemen en zij vraagt dienst Zuidas ook de ambities ten aanzien van groen, cultuur en levendigheid te vertalen in concrete maatregelen en deze apart aan de raad voor te leggen. lees verder

Wintertuin te huur in Botanische tuin Zuidas (vm VU) en …. Zone to Source ontwikkelt artists in residence voor Botanische tuin Zuidas. Voor de komende tentoonstelling in het Amstelpark zoeken zij donateurs want afgelopen tijd is er bij de paviljoens ingebroken en ontstane glasschade moest hersteld worden waardoor er onvoldoene budget resteert voor de tentoonstelling. lees meer over de crowdfundactie.

Bericht in diverse media o.a. NRC, AmsterdamFM en Volkskrant: Bedevaartskathedraal op Zuidas laatste ontwikkelingen
“Stichting 'Lourdes aan de Amstel' wil een bedevaartkathedraal op de Zuidas bouwen, naar het model van de Hagia Sophia in Istanboel. Architect Pi de Bruijn, die eerder betrokken was bij de ontwikkeling van het Arenagebied en de Zuidas, zou bereid zijn het ontwerp van de bedevaartkathedraal te maken. Volgens de stichting zijn er in de omgeving van de RAI nog enige locaties beschikbaar.” lees meer

Bioscoop op Zuidas ? Rialto en VU slaan handen ineen: RIALTO@VUcampus
Bericht van de VU: “Buiten het zomerse On the Roof Film Festival van de VU, was er tot dusverre op het gebied van filmvertoningen weinig te beleven op de Zuidas, waar ook de hoofdlocatie van de VU gevestigd is. Rialto en VU Cultuurcentrum Griffioen gaan hierin verandering brengen. Vanaf 13 oktober zullen in het hoofdgebouw van de VU tweemaal per maand filmvoorstellingen worden georganiseerd. Het is de aanloop tot veel meer cultuur vanaf 2018. Vanaf donderdag 13 oktober zullen er onder de noemer RIALTO@VUcampus tweewekelijks in zaal KC07 in het hoofdgebouw van de VU fonkelnieuwe films worden vertoond. Op 27 oktober presenteert Rialto er de voorpremière van het internationaal bejubelde Toni Erdmann van de Duitse regisseur Maren Ade, die op 10 november zijn Nederlandse première beleeft.” lees meer

Mediatoren verlicht
“Alticom behoort tot de groenste data centers van Nederland. Er is daarom gekozen voor energiezuinige ledverlichting in het logo. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door de inzet van de architect van de mediatoren, Christof Schwencke, en de gemeente. Ook het lichtkunstwerk van Giny Vos, genaamd White Noise, wordt van nieuwe ledlampen voorzien. Binnenkort verschijnt in de avond weer een voortdurend veranderend en betoverend schouwspel van planeten en sterren”, aldus het bericht op dutch it channel.

Bedrijven Zuidas en bouwhinder bij realiseren Zuidasdok
Bericht van dienst Zuidas: ”Hoe ziet Zuidas er straks uit als er volop gebouwd wordt aan Zuidasdok? Een kritische afvaardiging van het bedrijfsleven in Zuidas (de ORAM-commissie) probeerde zich daar een beeld van te vormen door een werkbezoek af te leggen aan het SAA-project A9: de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere. En waar onlangs bij bewoners klachten ontstonden als gevolg van heftige werkzaamheden.”

21 oktober Amsterdam Dance Event en 22ste ADE all ages in de RAI
Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur – 06.00 uur ’s ochtends het dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. Daarnaast zal op zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden gehouden van 17.00 – 22.00 uur. lees meer
Meld overlast via de horeca- lijn van de Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken via 14 020 en na 18.00 uur via 020 – 421 4567. Ook kunt u klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Strawinskylaan herinrichting (weekendafsluitingen) en soms aanzienlijke geluidshinder
De Gemeente Amsterdam werkt 4 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg. Wanneer?
* vrijdagavond 21 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 24 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel lawaai
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 31 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel lawaai
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur t/maandagmorgen 14 november, 6.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: Nieuwsbrief gemeente Amsterdam en lees meer

t/m 21 oktober fietspad afgesloten i.v.m. werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, start begin oktober met het inrichten van de bouwplaats. Medio november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder.
Fietspad
: van 14-21 oktober afgesloten. Er wordt nog tot 23 oktober aan de versmalling gewerkt.
Auto: De rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode bereikbaar.
Voetpad: voetgangers worden naar de overzijde (hotel Citizen) geleid.
Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem contact op met Jan de Boer en Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats en bereikbaar via 06 0610201656. bron: bewonersbrief

18 en 20 oktober tot 02.00 ‘s nachts vlinderen vloeren Gershwin Brothers hoek Buitenveldertselaan
Op 18 en 20 oktober wordt parkeerlaag NUL gestort, waarna de vloer glad wordt gemaakt (gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is het nodig om na de stort vanaf s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts te vlinderen. Het vlinderen brengt een brommend/zoemend geluid met zich mee. bron: bewonersbrief

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. De werkzaamheden ter hoogte van het VUmc zijn gereed. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers: Bekijk de kaart bij fase 3
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer
• Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

Fred. Roeskestraat    1. Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat
2. 19-23 oktober Telesto  Aanleggen huisaansluitingen Telesto. De bouw van drie kantoren vordert gestaag. De verwachte oplevering van de kantoren is eind november 2016.  24 okt.- 30 nov. Aanbrengen bestrating en worden graszoden gelegd. Het verkeer zal waar nodig door verkeersregelaar begeleid worden. Vragen? neem contact op met 0653768061.
3. Kabels en leidingen De Fred  Aanleg tweede deel van de huisaansluitingen in de steeg tussen het Geert Groote College en De Fred.
3. Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand en inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs de Fred Roeskestraat te staan voetgangers worden bij het kruispunt met de Amstelveenseweg omgeleid via de noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. bron: bewonerbrief

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium 

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente

Gemeente Amsterdam – Instellen tijdelijke bufferplaats t.b.v. bouwverkeer van de Zuidas – Aan de zuidzijde van de Oude Haagseweg   
Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-19826.
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
13-10-2016 24-11-2016  Gustav Mahlerlaan 1001, Amsterdam plaatsen reclame aan gevel
Verleende vergunning
11-10-2016 23-11-2016  Tommaso Albinonistraat 66, 96, 102, 134, 144 en 148 plaatsen balkonbeglazing      
Beslistermijn verlengd
09-10-2016 15-11-2016  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam, plaatsen reclame-uitingen aan het gebouw Happy Italy
Wbb (bodem), verkorte procedure, beschikking
13-10-2016 25-11-2016  Boelelaan 1117, Amsterdam ingestemd met het evaluatieverslag VU

 

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij spelen o.a. werk van Brahms.

20 oktober, kunstroute rondleiding 15:00 tot 16:30, VUmc, De Boelelaan 1118
Aanmelden voor een van deze rondleidingen kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: Deelname is pas bevestigd wanneer u een bevestiging heeft gekregen vanuit het projectteam VUmc 50.

20 oktober 18.30-21.00, Grote Mensen Ontmoetingsdiner in De Nieuwe poort Cl. Debussylaan 2
4 november Girardlezing 14.30-16. 30 In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem Jan Otten filosoof Hans Achterhuis opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. van Joost van den Vondel. Beslissend niet alleen voor de staatzuchtige Lucifer maar ook voor een Russische peuter, voor de apostel Petrus, en voor de moderne lezer die – nolens volens – deelt in de 21ste eeuwse ‘crisis van de vrije wil’. 

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petri─Ź het Glazen Huis. lees meer

27 oktober, hoofdgebouw VU, zaal KC07 presenteert Rialto de voorpremière van het internationaal bejubelde Toni Erdmann van de Duitse regisseur Maren Ade, die op 10 november zijn Nederlandse première beleeft.

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

Lees verder over: OV, Verkeer, Weekberichten.