Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 43

Inspraak

1. Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 16 november) * het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft kavel 12 is direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. en ten westen van de Cross Towers. Op 31 augustus 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken van het uitwerkingsplan ten behoeve van het oprichten van een (kantoor)gebouw. (meer bouwhoogte en meer vloeroppervlak worden mogelijk gemaakt en regels omtrent parkeren aangepast) De stukken zijn te raadplegen op NL.IMRO.0363.K1703BPGST-OW01. De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking

Wijkkrant artikel BPZ over Zuidzone in het zonnetje lees het hier

Stem mee! Het beste bouwproject is?
De tweede stemronde is losgebarsten. Welk project is het beste woningbouwproject van Amsterdam? Het CPO project Amstelwijck in kop Zuidas en 900 Mahler zijn genomineerd.T/m 26 oktober kan iedereen meestemmen. lees meer

1e editie Zuidas Engage
'Het gezicht van de onderneming.' Dat was het motto van Zuidas Engage, ‘het social event dat Zuidas-gebruikers verbindt’. Met ruim 150 bezoekers werd dat doel ruimschoots bereikt. Jordy Groot van Zuidas Services, een van de organisatoren van de bijeenkomst, is tevreden. ‘De opkomst was groot en bijzonder gemêleerd’, zegt hij. ‘Er waren veel jongeren, maar ook ouderen. Het bedrijfsleven was er, maar ook inwoners en mensen van maatschappelijke organisaties.’ Jordy denkt dat het succes vooral komt doordat er ‘veel ruimte was voor het sociale aspect. Veel mensen vonden het leuk om van elkaar te horen wat iemands passie is.” Over drie maanden is de volgende Zuidas Engage." lees meer

Rondleidingen en naamgeving fietsparkeergarage onder de Vijfhoek
Wilt u zien hoe een ondergrondse fietsparkeergarage wordt gebouwd? Grijp dan nu uw kans. In de komende maanden kunnen groepjes bezoekers, op afspraak, afdalen in de diepte van de Vijfhoek. De eerste rondleiding was op 5 oktober. Maar er komen er meer. Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com. Vermeldt u daarbij: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, uw woonadres. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. De ‘Strawinsky-garage’ zo gaat de parkeergarage heten die op de plek komt die bekend staat als de Vijfhoek, genoemd naar de vijfhoekige vorm van het veldje. Deze naamgeving is in lijn met de overige fietsparkeergarages in Zuidas die zijn vernoemd naar het plein waar ze onder liggen (Zuidplein en Gustav Mahlerplein). lees meer

Lobby voor EMA
”Oud-minister Wouter Bos toert al maanden als lobbyist door Europa om voor Nederland het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) binnen te halen.” lees meer
Start aanbesteding voor snelle start bouw EMA kantoor
Bercht Zuidas: "Mocht het Europees Medicijnagentschap (EMA) naar Zuidas komen, dan moeten we in 2019 het nieuwe kantoor opleveren. Daarom is, vooruitlopend op de definitieve locatiekeuze, al een aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw."  lees meer en bekijk het filmpje

Gershwin Brothers: appartementen met duurzame energievoorziening
“In de George en Ira Gershwin (Gershwin Brothers) komen 411 appartementen die naar verwachtng in 2020 worden opgeleverd. In de woongebouwen wordt een warmte-koude-opslag toegepast met een individuele Itho-warmtepomp met boiler in iedere woning. Dit levert een CO2-besparing op van 280 ton per jaar. Dat berichtte Duurzaamgebouwd.” lees meer

Gershwinplein
Bericht Zuidas: “Hoe maken we het Gershwinplein levendiger? Bewoners en ondernemers aan het plein kwamen op 28 september bijeen om hierover na te denken én om concrete stappen te zetten. Resultaat: het plein ziet er tegen kerst heel anders uit.”  lees meer  31 oktober van 17:30 tot 19 uur in het WTC is er een follow-up van de Doe- en Denktank over het verlevendigen van het Gershwinplein. Wilt u meedenken en -helpen bij de uitvoering van de plannen? Neem dan contact op met Eefke van Nuenen, namens Zuidas voorzitter van de Doe en Denktanks (e.van.nuenen@amsterdam.nl).

Apotheek in Summertime
“Zuidas Apotheek komt in het gebouw Summertime aan de Gustav Mahlerlaan andere huurders van de commerciële ruimten in het gebouw zijn CompaNanny en Rocycle.”  lees meer

Het is een econetwerk’ lees meer over bedrijven en organisaties in Zuidas

Hello Zuidas en Trouw berichtten: ”Rowin Snijder maakt wormenhotels en verkoopt wormenpoep” lees meer over een verborgen plek in het Kenniskwartier

Gaat de e-bike de verkeersdrukte in Zuidas ontlasten?
Bericht van Zuidas: “Onderzoek toont aan dat 60% van de mensen die in Zuidas werken de aanschaf van een e-bike overweegt als de werkgever meebetaalt. Zuidas Bereikbaar stimuleert alternatieven voor de (lease)auto, om het gebied bereikbaar te houden. Zeker als in 2019 het project Zuidasdok van start gaat, dreigen grote verkeersproblemen.” lees meer

Deelfiets Hello Bike en geofencing (parkeren op afgebakende vaste plekken)
Hello-Bike beschikt inmiddels 250 fietsen en telt ongeveer 3000 gebruikers die circa 400 ritjes per dag maken. Op basis van het daadwerkelijk gebruik zal het aantal fietsen de komende jaren nog groeien. lees meer

B en W akkoord met voorstel nieuw bestuurlijk stelsel 2018-2022   lees meer

1 november 19.30 vergadering raadscommissie I&D, Boekmanzaal, stadhuis
Op de agenda: 12. Verkeer en Vervoer, vaststellen zienswijze Amsterdam op beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam Nr. BD2017-012601; 13. Collegebesluit vaststellen subsidieregeling Amsterdam aardgasloos . Bij TKN Openbare Ruimte en Groen TKN 4 Toezegging m.b.t. ontwikkeling van de luchtkwaliteit op knelpuntlocaties. (BD2017-013245)

Nieuws uit de Vervoerregio Amsterdam lees meer
Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid lees meer

Overhandiging fotoboek 45 jaar Amstelpark lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

27 oktober 20.00 t/m 30 oktober 06.00 uur diverse werkzaamheden kruising De Boelelaan- Beethovenstraat    De wegwerkzaamheden hebben vooral gevolgen voor het verkeer en wordt ter plekke omgeleid.  Zie kaartje van de situatie en de omleiding. Voor de aangepaste busroutes kunt u terecht op de site van GVB. lees meer

16 oktober tot eind oktober 2017 aanleggen twee bushaltes langs de Europaboulevard waar nu tijdelijke bushaltes staan. Bericht stadsdeel Zuid: “ Op de Europaboulevard worden auto’s langs het werk geleid. Bus: tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke noodhaltes in de berm langs de Europaboulevard.”

Bouw Hourglass vanaf oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen tot maart 2018
Bericht van Zuidas: “Aan de Parnassusweg, naast NoMA House wordt, in opdracht van Beheer Brouwershoff en Maarsen Groep,  Hourglass gebouwd.  Het gebouw is een ontwerp van architectenbureau Dam & Partners. Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage. De bouw van Hourglass wordt uitgevoerd door de Hurks Bouw B.V.. Er is afgesproken dat er geluid- en trillingsvrij wordt gebouwd om de overlast voor de omgeving te beperken. Daarom worden de damwanden gedrukt en de heipalen geschroefd. Vanaf 6 oktober is gestart met graafwerk en het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot maart 2018 duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065 (altijd bereikbaar)."

Parkeergarage Ravel vanaf 19 oktober 3 weken lang verwijderen damwanden: geeft geluidshinder
Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw. Vanaf donderdag 19 oktober, zullen de stalen damwanden (rondom de parkeergarage) worden verwijderd door middel van een trilblok. Dit kan geluidsoverlast geven. Naar verwachting duurt dat 3 weken. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Dit werk duurt tot eind november. Hierbij zal geen overlast zijn.” lees meer en in het pdf Infobrief oktober 2017op die pagina.

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 ontgraven van de bouwkuip.    Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Lees het laatste nieuws van bouwer Boele over aanbrengen van o.a. een stempelraam en stalen gordingen aan de damwand. Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat aan de kant Parnassusweg  Uit de Nieuwsbrief Atrium: “Inhuizen huurders. De gemeente gaat boven een deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. Hierna wordt de openbare ruimte met o.a. bomen ingericht.” Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.”   

Uit de infobrief Zuidas: vanaf 15 augustus aanleg kabels en leidingen bij Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas

WTC Beethovenstraat     Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid. Lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     De aannemer werkt van maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen  kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg.
Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer en bekijk de omleidingsroute fietsers

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

* Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. (2017, nr. 265/1036)
* Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol
Verleende evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54 (sporthallen zuid) 1076 EP: Voor het mogen houden van het evenement "Enfusion Live" op 21 november 2017, van 13.00 uur tot 23.30 uur, verzonden d.d. 19 oktober 2017. Dossiernummer 2017-22672.
Waterschap
* Aanvraag watervergunning Zuidelijke Wandelweg voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage ter hoogte van Zuidas, kavel C2 in Amsterdam – AGV – W-17.0182
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

18-10-2017 29-11-2017  Gustav Mahlerlaan 316 A, Amsterdam  plaatsen lift
18-10-2017 29-11-2017  Ter hoogte van Prinses Irenestraat 30, Amsterdam  plaatsen twee bruggen zie afbeelding in het pdf
17-10-2017 28-11-2017  Barbara Strozzilaan 288, Amsterdam verbouwen van het pand

Verleende omgevingsvergunning
20-10-2017 01-12-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam   wijzigen diverse verdiepingen Atrium
18-10-2017 29-11-2017  Jaagpad 48, Amsterdam  herinrichting van het terrein en het plaatsen van betonnen opstallen voor de stalling van beheermateriaal op de westkant van het terrein.
18-10-2017 29-11-2017  Gustav Mahlerlaan 316 A, Amsterdam  wijzigen van de gevel en het aanbrengen van een reclame-uiting aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: Coolblue B.V..
12-10-2017 24-11-2017  Eemlandstraat 2 t/m 110 (even) en Gaasterlandstraat 212 en 214, Amsterdam  realiseren van 53 zorgappartementen, 1 personeelswoning, ondergrondse parkeergarage en kelder. Aanvrager: Stichting Cordaan.

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
17-10-2017 29-11-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam  voornemen tot het gaan toepassen van vermalers van bedpannen en dergelijke van cellulosemateriaal in plaats van het gebruik van herbruikbare metalen bedpannen en bedpanspoelers. Aanvrager: Stichting VUmc.


Kunst en Cultuur

24 oktober 17.15, Woodshock film in Rialto@VU in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU) en om 20:30 Borg vs. McEnroe   lees meer

Circl Mahlerlplein
23, 25 oktober 12.00 uur rondleiding in Circl: kijkje achter de schermen, Circl Mahlerplein

25 oktober 13.00 Ruilmarkt voor kids in Circl   “Mooie tijd om eens goed in je kamer rond te kijken. Wat gebruik je niet meer en is nog wel heel goed? Geef het een tweede leven! Kom met een aantal mooie spullen die het ruilen waard zijn.”

27 oktober 15.30 Innovation Friday: Circulaire Economie in Circl    Bekijk de agenda 

28 oktober en 2 november 13.00 uur Kunstrondleiding in Circl

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand    Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 3 december tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

31 oktober,12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 Mattias Spee Mattias Spee, piano

31 oktober 12:40 – 13:00 Meesterpreek in de Lunchbreak met Kees Hoving in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   bekijk hier andere activiteiten

28 oktober 15.00-20.00 uur THEWARP AUDIO VISUAL SPATIAL,100YEARS MULTI MEDIA PERFORMANCES IN 360 CURVED SPACE in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19

2 november extra lunchconcert t.g.v. Allerzielen in de kapel VUmc om 12.15 uur    Het Yentl Flavour trio brengt een sfeervol programma met wereldmuziek, klassieke muziek en eigen repertoire.

5 november en 3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Ravel, Strawinsky, Vivaldi.